Innvandringspolitikk i strid med folkemeningen

Alle meningsmålinger tyder på at det er en sterk og voksende motstand mot den ytterst liberale innvandringspolitikken som føres i disse tider. Den siste meningsmålingen viser at FrP går til nye høyder, mens sentrumspartiene havner under sperregrensa.

Men i stedet for å justere politikken slik at den er i samsvar med folkemeningen, drives det derimot en intens propaganda for å forandre folkemeningen, slik at den skal bli i samsvar med denne uansvarlige og farlige innvandringspolitikken som vi til det fulle har fått.

Selv om det er satset titalls millioner kroner på å hjernevaske det norske folk, spesielt barn og ungdom, så vil likevel dette eksperimentet aldri lykkes! En forutsetning for at innvandrings- og flyktningpolitikken skal fungere, er at den aksepteres av det store flertall. 

Men en slik aksept eksisterer ikke. Folket har ikke vært rådspurt i denne viktige sak, der Norge neppe vil være til å kjenne igjen om bare 5 år.

Det utvikler seg nå dessverre spenninger, angst, redsel og motsetninger i samfunnet som uunngåelig vil resultere i et skjerpet klima mellom innvandringsmotstandere og innvandrerlobbyen, ja også mellom nordmenn og innvandrere.

Dette vil også kunne gå ut over de innvandrere som allerede er akseptert og har fått en naturlig tilknytning til landet. Vi ser nå hvordan landet forandres i rekordfart, noe som bare MÅ stoppes, før dette fører helt galt av sted.

Dersom de krefter som jobber for en kraftig innstramming av innvandringslover, asylrettigheter etc., og politikk ad demokratisk vei, ikke blir hørt, da vil dette kunne føre til at andre og militante grupperinger tyr til voldelige midler.

En rekke mennesker over hele Vest-Europa har advart om dette i snart 30 år. Man har hvisket, man har snakket, man har ropt, man har brølt og man har skreket seg hås. Språket har variert fra svært dannet til temmelig grovkornet retorikk. Absolutt ingen ting har hjulpet det aller minste. En har følt seg som å stå til rors ombord på s/s "TITANIC" der en sørpe full styrmann ikke var i stand til å gi ordre om å legge om kursen, før det var for seint.

Dermed er utfallet gitt. Nå er det bare et spørsmål om tid før Vest-Europa er dominert av islam og styrt etter islamske lover, med de katastrofale konsekvenser det vil få for demokrati og menneskerettigheter!

NARVIK, 10.12.2015 AMUND GARFORS

Kommentarer