Dobbel 
julefeiring?


- "I år feires Muhammeds og Jesu fødsel samtidig. 
Hvorfor slår vi oss ikke sammen, og lager en eneste 
diger fødselsdagsfest?" Forslaget kommer fra Nora S. Eggen og står på trykk i den "kristne" avisen Vårt Land, 23 desember, 2015. Den som måtte være interessert i hvem som skjuler seg bak det helnorske navnet Nora Sunniva Eggen er, kan klikke her.

Nora Sunniva Eggen skriver videre:

[Sitat] "Selvfølgelig endrer tradisjoner seg over tid. Nye elementer tas opp, andre forsvinner, og meningsinnholdet i ritualer og tradisjoner kan dessuten endre seg over tid eller sågar være ulikt for mennesker som lever i samme tid.


Så hvorfor slår vi oss ikke sammen i år, og lager en eneste diger fødselsdagsfest, i dialogens og den gode fellesskapsfølelsens navn? Hvorfor lar vi ikke alle hemninger fare og pynter våre hus med nisser og trær, lys, halvmåner og stjerner, mens vi spiser pepperkaker og baklava og synger julesalmer om Jesus ispedd resitering av al-Burda – et kjent og kjært hyllingsdikt til Muhammad? Hvorfor gir vi ikke dobbelt opp av gaver til store og små, og forteller tradisjonelle historier fra de ulike respektive kildene?" [Sitat slutt]

Kanskje Nora Sunniva Eggen's drøm er iferd med å gå i oppfyllelse? Kan det være at 2015 blir en av de siste gangene vi feirer en ekte norsk jul her i landet? Har virkelig det norske folk tenkt å "la alle hemninger fare", slik konvertitten Nora Sunniva Eggen foreslår, eller skal vi bestemme oss for å ta et standpunkt? For hun har ihvertfall tatt sitt standpunkt når hun bl.a. kan uttale følgende:

Men at jeg skulle forplikte meg moralsk overfor Norges lover fremfor Koranen, eller følge en ideologisk lojalitet overfor Norge fremfor islam, det vil aldri skje!!!! Jeg finner meg ikke presset til å anta FN’s erklæring om menneskerettighetene, som en slags kvasi-religiøs overbevisning, eller å sette Norges lover over det som er min dypeste tro.” (Uttalelsene ser ut til å være slettet fra islam dot no, men jeg viser her til flere kilder som sier det samme: Kilde 1, Kilde 2, Kilde 3)

Om vi skal overleve som folk og nasjon, tror jeg det er på høy tid at vi står opp for våre norske kristne verdier og tradisjoner. Den enkelte av oss må altså foreta et valg om vi ønsker at Norge fortsatt skal bygges på kristendommens verdier og tradisjoner, eller om vi bare skal gi oss over og la islam overta? Det nytter ikke lenger å være "verdinøytrale humanister". - Vi må reise oss opp og STÅ for noe.

5 Mos 30,19 "I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve."

Hva velger så DU?

Spikeren

Kommentarer