NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 5. desember 2020

Landløftene til Israel

Av Per Haakonsen. 

Den som i dag tør si at landet Israel er gitt jødene i henhold til Bibelens løfter, vil bli møtt med hoderysting. Folk flest forbinder verken Israel eller Midtøsten-konflikten med Bibelen i det hele tatt. For dem er dette en vanlig internasjonal konflikt. I den grad man lar seg engasjere, er sympatien på palestinsk side. Slik mange ser det, har jødene tatt seg til rette på palestinsk jord.

Også i kirkelige kretser er man meget reservert til å ta Bibelen til inntekt for Israel. Kirken er livredd for at landløftene skal bli brukt som argument til fordel for Israel. Det ville jo ha utstyrt Israel med et guddommelig fortrinn, for ikke å si en guddommelig fullmakt, og det kan kirken ikke være med på. 

Vel, dette sier først og fremst noe om oss selv. Samfunnet har fjernet seg så langt fra en bibelsk tankegang, at det ikke forstår sammenhengen mellom Bibelen og dagens situasjon i Midtøsten. Verre er det at store deler av kristenfolket, heller ikke forstår det. 

Talsmenn for kirken har opp gjennom flere år kommet med mange negative uttalelser om Israel. Det seneste eksempel på dette er bispemøtets (16.10.) uttalelse om kristensionistene. Her heter det i klartekst at Israel undertrykker palestinerne og okkuperer deres område.

Kristen støtte til Israel ignorerer internasjonal lov og bidrar til brudd på menneskerettighetene. 

Kritikken av Israel kan spores tilbake til biskopenes rosende omtale av Kairosdokumentet (bispemøte mars 2010). I dette dokumentet omtales Israel som okkupant av palestinske områder og Israels handlemåte betegnes som «synd både mot Gud og mennesker”. 

Samme år prøver biskop Halvor Nordhaug å tenke teologisk om Israel (Vårt Land 8.11.10). Han skriver at: ”Kirkens utgangspunkt er at alle Bibelens løfter har sin oppfyllelse i Kristus.” Ut fra en slik forståelse blir alle løftene i Det gamle testamentet opphevet, det vil si, de er oppfylt i Kristus. Det gjelder også landløftene. De kan ikke lenger forstås etter sitt konkrete historiske innhold. Han konkluderer med å si om Israel at: ”det er ikke noe spesielt med denne statsdannelsen, sett fra et teologisk ståsted.”

Vel, dette er ikke nye toner. Vi har hørt det fra Menighetsfakultetet i alle de år. Løftene til Israel i Den gamle pakt åndeliggjøres, og det er en forutsetning for den såkalte erstatningsteologi. Ifølge denne oppfatning er Israel i den gamle pakt erstattet med den kristne kirke i den nye. Den kristne kirke er det nye gudsfolket til erstatning for det gamle som nå har utspilt sin rolle. Det innebærer at alle de løfter som Israel fikk i den gamle pakts tid, nå overføres på Kirken. Det er kirken – ikke Israel – som er Guds folk. 

Kirkens holdning er tragisk, men den har lange røtter. Vi kan spore den helt tilbake til Justin Martyr i det annet århundre. Reformasjonen forandret ikke på dette. Så det er en tradisjon som har levd lenge blant oss.

Selvsagt er vi kristne også Guds folk, og selvsagt har også vi fått del i løftene til Israel. Men det betyr ikke at Israel er fratatt løftene eller at de har opphørt å være Guds utvalgte folk. Å hevde noe slik er et vilkårlig grep og fullstendig ubibelsk.

For oss som leser Bibelen etter sin ordlyd, herunder også landløftene, er det nødvendig å være klar over at vi ikke har noen støtte i Den norske kirke. Dagens biskoper finner at vår forståelse av Bibelen og derav følgende støtte til Israel er både «teologisk og menneskerettslig uholdbart».

La oss nå vende oss til Bibelen slik vi alminnelige lekfolk leser den. Da er det ikke tvil om at land og folk hører sammen og at dette ikke har noen begrensing i tid.

Landløftet har sitt utspring i utvelgelsen av Israel som Guds folk. Utvelgelsen av Israel finner vi første gang beskrevet i 1. Mosebok kapitlene 12 til 17. 

I kapittel 12 leser vi om at Herren åpenbarer seg for Abraham, som får beskjed om å dra til det landet som Herren skal vise ham – Kana’ans land. Med seg på reisen får Abraham et tredobbelt løfte. Det er et løfte om land, et løfte om at Abraham skal bli til et stort folk – ætteløftet – og et løfte om velsignelse. 

Disse tre hovedløftene utgjør til sammen Israels utvelgelse. Det er pilarene i det som kalles for Abrahamspakten. Den gjentas for patriarkene Isak og Jakob. Landløftet er omtalt ikke mindre enn 6 ganger i kapitlene 12 – 17 og de går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamentet. 

Herren gjør det klart at pakten med Abraham, er ment å være en evig pakt. Den har ingen begrensning i tid. Det innebærer at så lenge utvelgelsen står ved lag, står også landløftet ved lag. Løftene til Abraham er et integrert hele. Land og folk hører sammen. 

Det nye testamentet har ingen direkte henvisning til landløftet, men den indirekte henvisning er klar nok. Både i Romerbrevet (4.13 og 16.8), i Galaterbrevet (3. 14-17) og i brevet til Efeserne (2.12) viser Paulus til Abrahamsløftene. Tilsvarende henvisninger finnes også i Hebreerbrevet og i Apostlenes gjerninger. 

I Romerbrevet kapittel 9.4 vises det til det barnekåret som Israel har fått i henhold til paktene. Hvilke pakter? Jo, paktene med Abraham, Isak og Jakob. 

I Lukas (1.72-73) lovpriser Sakarias Israel Gud fordi han har kommet sin hellige pakt i hu, det løfte han ga Abraham vår far med ed.

Løftene til Abraham har altså en klar bekreftelse i Det nye testamentet. Hvilket jo betyr at også landløftet må ligge fast. Men dette er det umulig å få teologene med på. De er hektet på at landløftet ikke eksplisitt er bekreftet i NT. At de implisitt er det i og med at Abrahamsløftene bekreftes, ignoreres fullstendig. 

Og at utvelgelsen ligger fast også i nytestamentlig tid går klart frem av Paulus brev til Romerne. Har da Gud forkastet sitt folk? spør han. Og svaret er: Langt derifra! (Rom 11.1-2) Han stiller spørsmålet utelukkende for å avvise det.

Så lenge utvelgelsen ligger fast, vil også landløftet ligge fast. Israel av i dag er på ingen måte erstattet av den kristne kirke. Heller ikke er det plassert på noen frelseshistorisk sidespor (Luther). Landet tilhører jødene også i nytestamentlig tid.  

Per Haakonsen

fredag 4. desember 2020

Å ta imot Juleamnesti vil være blasfemisk for muslimer

Fra Norvald Aasen. 

Til Kjell Ingolf Ropstad. 
 
Eg ser idag , 03.12. 2020, at du vil ha juleamnesti for asylantar, migrantar "flyktningar". 
 
No er det jo slik at Krf, Venstre og resten av den politiske venstresida har amnesti for desse gruppene heile året, dette må truleg til om utskiftninga av oss nordmenn kan gå raskt nok for dykk. Og etterkvart som Noreg vert islamisert betyr jula stadig mindre i dette landet som eg ser de så iherdig vanstyrer og øydelegg.
 
Dessutan gjev vel desse migrantgruppene blaffen i den "kristne" jula dykkar, dei har nok andre interessar. Kan hende dei også vrakar den feite svineribba som du/de tilbyr dei i jula?
 
Eg kan ikkje skjule mi forakt for det de driv mot mitt folk og mitt land!

Du kan ta deg tid til å lese brevet frå meg - eg trur ikkje du har så mykje anna å bruke tida di på?
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen. 


torsdag 3. desember 2020

Julehilsen til HEF

Fra Kirkehøyden. 

Adventstiden er her. Det må være den egentlige høytiden for dere "humanister", for da tiltar kampen mot all kristen utfoldelse. Særlig skal barna forhindres slik at de ikke får høre om Jesus. Jens Brun Pedersen fortalte for mange år siden at hans store sorg i livet var at ikke kristendommen var forbudt for lenge siden. 

Dere er som en lokalforening av SV, som har DDR som deres store forbilde. Der var vår kristne tro både forbudt og kriminalisert. Hvis noen prøvde å rømme over muren til det frie og kristne Vest-Europa ble de skutt og drept. Det må dere "humanister" ha satt stor pris på.

Har dere gjort ferdig listen over hvilke julesanger vi får lov til å synge i år? Regner med at listen også i år toppes med "Rudolf er rød på nesen", "Musevisa", etc... Bare ikke ett ord om Jesus. Skulle så ille likevel skje, får dere be bedriftslegen om antidepressiva - før jula setter inn.

Hatet over blir satt i det rette lys når dere blir så beriket at kjærligheten til islam flammer opp i dere. Særlig må jøde og kristen hatet være inspirerende for dere. 

NB: De eneste steder hedninger og ateister er trygge er i de kristne landene. Her kan dere spotte vår tro så mye dere vil. Men dere vil være blant de første som mister hodet i land med islamske tradisjoner og styresett.

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» 
koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» 
koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» 
koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» 
koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» 
koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» 
koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» 
koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» 
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» 
koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» 
koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Måtte Gud ha nåde med dere!

Kirkehøyden

onsdag 2. desember 2020

Forbereder Joe Biden seg på å innrømme nederlag?

Fra deepstate.news - tipset av Kirkehøyden. 

Rykter vil ha det til at Joe Biden ønsker å sikre seg benådning hos Trump. 

Det kan se ut som at Joe Biden forbereder seg på å innrømme valgnederlag og strekker seg ut til Trump for å forhandle om benådning for alle forbrytelsene begått av ham selv og hans familiemedlemmer. 

Denne påstanden blir tilskrevet en "veldig pålitelig kilde" og ble kringkastet av Lude Media (Gnews.org), den samme gruppen som først avslørte sannheten om Hunter Bidens bærbare datamaskin og alt det opprørende den inneholdt.

En slik benådning vil selvfølgelig beskytte Bidens, men tjener i det vesentlige som en "sellout" av Obama, Brennan og andre deepstate-aktører som ikke ønsker å bli tiltalt for forræderi. Dette er folk som er veldig i stand til, for eksempel, å bryte andres ankler for å få dem til å adllyde. Den offisielle historien om Bidens nylige skade er at Joe Biden brakk ankelen under "lek med hunden sin", men ingen tror det bortsett fra de uvitende.

Påstanden om at Biden søker en benådningsavtale er ennå ikke bekreftet fra andre kilder, men den er dekket i dagens Situasjonsoppdateringspodcast som er lagt ut nedenfor. Her kan du se videoen fra GTV (Guo / Lude Media) der disse ubekreftede ryktene kommer fra:


tirsdag 1. desember 2020

Sverige ser ingen tegn så langt til at flokkimmunitet vil stoppe koronaviruset

Av Spikeren. 

Det er lite bevis på at flokkimmunitet hjelper Sverige med å bekjempe koronavirus, ifølge landets beste epidemiolog.

- Spørsmålet om flokkimmunitet er vanskelig, sa Anders Tegnell på en orientering i Stockholm tirsdag. "Vi ser ingen tegn på immunitet i befolkningen som bremser infeksjonen akkurat nå."

Svenskene har vært mer utsatt for viruset enn sine naboer andre steder i Norden, og hver tredje Stockholmer testet har antistoffer, ifølge tall publisert denne uken. Det er etter at landet motsatte seg lockdown og i stedet valgte å stole på frivillige tiltak.

Tegnell har tidligere sagt at flokkimmunitet er vanskelig å måle og satte til og med spørsmålstegn ved offisielle tall. Svenske myndigheter har tydeliggjort at immunitet ikke er et politisk mål, men nasjonens eksponering for viruset gjør den til en åpenbar prøvekanin for å observere teorien.

Sverige har registrert 17 265 nye tilfeller av koronavirus siden fredag, viste statistikk fra Helsebyrå tirsdag.

Økningen sammenlignet med 15 084 nye tilfeller registrert i tilsvarende periode forrige uke.

Sverige registrerte 94 nye dødsfall av totalt 6500. Sveriges dødsrate per innbygger er flere ganger høyere enn de nordiske naboene, men lavere enn noen av de større europeiske land.

I en nylig OECD-studie ble Sverige konsekvent rangert blant de hardest rammede nasjonene i Europa, målt ved relativ COVID-dødelighet og infeksjonsrate. Det var også den tregeste til å forhindre smitteoverføring.

Nyheten kommer da landets helsemyndighet utstedte en fordømmelse over mishandling av eldre borgere i helsetjenester under pandemien, rapporterte Storbritannias Daily Mail.

Helse- og sosialinspektoratet sa at "alvorlige mangler" eksisterte selv uten å ta hensyn til pandemien. Sykehjem ble likevel hardt rammet i den første bølgen, og statsminister Stefan Lofven innrømmet at beboerne ikke var ordentlig beskyttet.

Av 6500 COVID-dødsfall i Sverige har nesten halvparten vært på sykehjem, mens en fjerdedel har vært eldre som blir tatt hånd om hjemme, ifølge Mail.

En revisjon av sykehjemsanlegg fra mars til juni viste at bare en femtedel av alle pasienter med coronavirus hadde blitt sett av en lege, og 40% av disse tilfellene ble verken sett av lege eller sykepleier.

Da en vurdering ble gjort, var det meste over telefon.

"Minimumsnivået (av omsorg) er rett og slett for lavt, selv under en pandemi," sa IVO-direktør Sofia Wallstrom.

Sverige ble nylig tvunget til å omkalibrere tilnærmingen mot viruset, da den daglige smitteraten toppet 7000. I det Lofven kalte et "enestående" trinn tidligere denne måneden, vil ikke svenskene lenger være fri til å samles offentlig i grupper større enn åtte. Nå er også salg av alkohol forbudt etter klokka 22

Lofven brukte en sjelden TV-adressering søndag for å be sine landsmenn om å gjøre mer.

"Menneskenes helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker," sa han.

De nye restriksjonene kommer mens Sveriges intensivsenger fylles raskt opp. I mellomtiden advarer myndighetene i landet mot å legge for mye vekt på en mulig fremtidig vaksine.

"Vi ser fremdeles en økning i pasienter som trenger pleie og intensivbehandling," sa Thomas Linden, avdelingsleder ved Sveriges helse- og velferdsnemnd, på tirsdagens orientering. "Man må ikke ta det faktum at det er en vaksine noen måneder unna, som en indikasjon på å være uforsiktig med tiltak."

"I en tredje bølge vil helsevesenet være enda mer anstrengt enn det har vært så langt," sa han.

Kilde: Newsmax.

mandag 30. november 2020

Ungarsk kulturkommissær beskriver George Soros som 'Europas gasskammer '

Av Spikeren. 

Szilard Demeter, kulturkommissær og sjef for Petofi Literary Museum i Budapest, brukte svært provoserende språk for å beskrive den ungarske-amerikanske finansmannen George Soros og hans påståtte innflytelse over EU-politikken.

"Europa er George Soros 'gasskammer," skrev den regjeringsoppnevnte kulturkommissæren i en kommentar . "Giftgass strømmer fra kapselen i et flerkulturelt åpent samfunn, som er dødelig for den europeiske livsstilen."

Han fortsatte med å karakterisere Soros som "den liberale Fuhrer", og insisterte på at forretningsmannens "liber-ariske hær skremmer ham mer enn Hitlers egen."

Artikkelen ble skrevet som en irettesettelse av Brussels voksende fiendskap mot Polen og Ungarn, på grunn av påståtte brudd på juridiske normer og menneskerettigheter innen blokken. Ifølge Demeter er ungarere og polakker de “nye jødene” i Europa. Begge land har tatt steg for å blokkere språk i et EU-budsjett som kan holde tilbake Covid-19 nødhjelpsmidler fra nasjoner som er anklaget for ikke å respektere demokratiske standarder. Warszawa og Budapest har fordømt bestemmelsen som en heksejakt rettet mot deres sosialt konservative regjeringer. 

Mens den ungarske regjeringen har vært frittalende om sin motstand mot Soros og hans velfinansierte talsmann for liberale formål, inkludert EUs kontroversielle innvandrerpolitikk med åpen dør, og som førte til en innvandringskrise, ser det ut til at Demeters artikkel har krysset en rød linje for mange. 

Den utløste opprør fra Ungarns Unified Hungarian Jewish Congregation, som karakteriserte artikkelen som "smakløs" og "utilgivelig."

Den israelske ambassaden i Budapest uttrykte lignende opprør. 

"Det er ikke noe sted å koble den verste forbrytelsen i menneskets historie, eller dens gjerningsmenn, til noen samtidsdebatt, uansett hvor viktig det er," skrev den israelske ambassaden i en tweet.

Soros, som selv er jøde, vokste opp i Ungarn og overlevde Holocaust. Noen hevdet imidlertid at opprøret over Demeters metaforer var feilplassert. 

"Demokratiske politikere sier det hver dag om Trump," bemerket en Twitter-observatør om raseriet over Hitler-sammenligningene. 

Statsminister Viktor Orban har kranglet med Soros i årevis. Sammen med regjeringen sin vedtok man en lovgivning som presset et universitet og en veldedighet finansiert av milliardæren ut av landet. 

Kilde: RT.

Spikeren

søndag 29. november 2020

I dag er dette Skriftens ord oppfylt for deres ører!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Da han slo boken opp, fant han det sted hvor der var skrevet: Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen, hadde sine øyne festet på ham.» Luk 4, 17–20. 

Da Jesus leste fra profeten Esaias denne sabbaten, ble det plutselig spenning i synagogen. Jesus avbryter midt i en setning, lukker boken, gir den til synagogetjeneren og setter seg for å tale.

Hos profeten står det at han skal forkynne et velbehagelig år fra Herren og «en hevnens dag fra vår Gud». [Jes 61, 2] Dette siste tar ikke Jesus med. Det kan de som var i synagogen naturligvis ikke forstå.

Men Jesus vet hvorfor han avbryter der. Han sier at dette profetens ord er oppfylt i og med at han er til stede og leser dette:

«I dag er dette Skriftens ord oppfylt for eders ører!»

Denne tale blir som en programtale for Jesus. Han er ikke kommet for å dømme verden. [Joh 3, 17] Det skal han gjøre når han kommer igjen. Men nå er han kommet for å forkynne et velbehagelig år. Det var jubelåret, det år da all gjeld skulle strykes, all pantsatt eiendom leveres tilbake, det år da alle som hadde dødsdom på seg og oppholdt seg i fristedene skulle være fri dommen. Jubelåret er en anskuelsesundervisning om den frelse som skulle komme ved Messias.

Nå er den kommet, og er i Jesus selv. Han er Herrens salvede. Han forkynner det glade budskap for fattige, for dem som ikke har noen ting å møte Gud med. Han er kommet for å åpne våre øyne, så vi skal få se de underfulle ting i Guds lov. [Salme 119, 18] Han er kommet med frihet for alle syndetreller og lovtreller.

Den som har Jesus, har hele frelsen og oppfyllelsen av alle Guds løfter.

Alt dette eier du i din frelser, du som tror på Jesus.


lørdag 28. november 2020

Eric Clapton kritisert for å samarbeide med Van Morrison om anti-lockdown-sang

Av Spikeren. 

Etter kunngjøringen om at Eric Clapton og Van Morrison har gått sammen om en sang som er kritisk mot Covid-19-lockdowns, har de legendariske musikerne fått mye kritikk på sosiale medier - før noen engang har hørt melodien.

Singelen, med tittelen 'Stand and Deliver', ble skrevet av Morrison og fremført av Clapton og vil bli utgitt 4. desember. Inntektene fra sangen vil støtte Morrisons Lockdown Financial Hardship Fund, som gir bistand til musikere som sliter økonomisk på grunn av lockdowntiltak som forhindrer mange live musikkopptredener.

Morrisons engasjement burde ikke komme som noen overraskelse, da han slapp tre sanger som var kritiske for UK lockdowns i september og oktober. Claptons engasjement har imidlertid mange pro-lockdown-kritikere som kritiserer ham for hans tilsynelatende politiske holdninger.

“Det er mange av oss som støtter Van og hans bestrebelser på å redde livemusikk; han er en inspirasjon", fortalte Clapton Variety om hans engasjement. “Vi må stå opp og bli "counted" fordi vi trenger å finne en vei ut av dette rotet. Alternativet er ikke verdt å tenke på. Levende musikk vil kanskje aldri komme seg.”

Han kalte mangel på livemusikkhendelser på grunn av lockdown "dypt opprørende."

Til tross for at sangen ikke har blitt utgitt ennå, har kritikere allerede kastet seg over Clapton med både personlige og politiske angrep. 

”Selvfølgelig skrev Eric Clapton en anti-lockdown-sang. Han er en hvit supremacist” tvitret filmkritiker, Alan Zilberman, i en referanse til rasistiske kommentarer musikklegenden hadde kommet for flere tiår siden. Han har siden beklaget dem og sa at de gjorde ham "til skamme."

"Eric Clapton har vært, og er fortsatt britisk nasjonalistisk søppel", skrev musikeren Kristopher Goad.

"Og nå er de døde for meg," tvitret forfatter Kimberley Johnson. 

Jeg visste at Van Morrison var en idiot, men Clapton? Jeg antar at jeg ikke skal bli overrasket. Det vil knuse pappas hjerte. Faren min blir mer progressiv med alderen (som faren hans). Jeg antar at jeg gjorde det bra med å gi han Springsteens bøker i stedet for Clapton-ting. https://t.co/hfDosEugUX
- Jenni Breier (@JenniferLBreier) 27. november 2020

På den ene siden er Eric Clapton og Van Morrison tidligere rockestjerner. På den annen side er de nå 75 år gamle "white boys". https://t.co/n8HmsSx8av
- Keith Boykin (@keithboykin) 27. november 2020

Sosiale mediebrukere som er mer kritiske overfor lockdown-tiltak, har imidlertid rost Clapton og Morrisons innsats.

"Fikk akkurat vite at i tillegg til sin nye singel med Eric Clapton, har Van Morrison gitt ut tre andre låser mot låsing i år. Van the Man!" https://t.co/2numTAPaZz
- Michael Knowles (@michaeljknowles) 27. november 2020

"Van Morrison synger om frihet" https://t.co/NQVu40Es0L
- Ayn Rose (@ayn_rose) 27. november 2020

Kilde: RT.

Spikeren

fredag 27. november 2020

Leger mener folk må advares om bivirkningene av koronavaksinen

Fra Nettavisen

Leger er redde for at bivirkningene fra vaksinene kan få alvorlige følger.

NEW YORK (Nettavisen): I et møte på mandag med det amerikanske smittevernsenteret CDC oppfordret leger dem med å være transparentene med tanke på hvilke bivirkninger som kan komme med de nye vaksinene som nå skal distribueres ut, melder CNBC.

Leger er bekymret.

Allerede tidlig i desember håper man å kunne starte den omfattende vaksinering mot koronaviruset her i USA.

Moncef Slaoui, som leder regjeringens vaksineprogram, uttalte tidligere denne uken at den første vaksinen blir godkjent 11. eller 12. desember, og at utsendelsen kan starte to dager etter. Vaksinene det er snakk om er fra Pfizer og Moderna, vaksiner man sier er 95 prosent effektive.

Men ifølge Business Insider og legen Sandra Fryhofer har de bivirkninger man skal være oppmerksomme på.

Sandra Fryhofer uttalte på møtet med CDC på mandag at vaksinene som nå skal sendes ut krever at man tar to doser, og hun er nå bekymret over at pasienter ikke vil komme tilbake for den andre dosen fordi de opplever ubehagelige bivirkninger etter den første sprøyten.

- Vi må virkelig gjøre pasientene oppmerksomme på at dette ikke er noen dans på roser. De kommer til å kjenne at de har tatt en vaksine. De kommer nok ikke til å føle seg helt fantastisk. Men de er helt nødt til komme tilbake for den andre dosen, presiserer hun.

Les hele saken på Nettavisen. Anbefales!

torsdag 26. november 2020

Vokt dere for Joe Bidens kommende sosialisme. . .

Av Spikeren. 

Kjent forfatter kommer med hasteradvarsel mot Biden, Kamala og AOC.

I sin nye bok avslører Cheryl Chumley detaljer om krypende sosialisme og hvorfor demokratene har omfavnet en radikal agenda for Amerika!

Joe Biden og demokrater stilte til valg i 2020 på den mest radikale plattformen som noensinne er utropt av deres nasjonale parti.

De vil fundamentalt endre Amerika med massive skatteøkninger på arbeidende amerikanere og bedrifter.

Under dekke av en "Green New Deal" tar de sikte på å tre et massivt regelverk på selskaper over hele Amerika - som vil forårsake tap av arbeidsplasser og økonomisk depresjon.

Joe Biden sa selv at han ønsket å avslutte olje- og gassvirksomheten i USA!

Sosialister sover ikke. Joe Biden er bare en kryptering. Han tror kanskje ikke personlig på noen ting.

Men folket bak ham støtter en radikal agenda, advarer Cheryl Chumley, forfatteren av den nye boka Socialists Don't Sleep: Christians Must Rise or America Will Fall.

Se bort fra ordene "liberal" og "venstreorientert" og til og med "progressiv" - mange demokrater i dag omfavner åpent sosialisme.

Tenk Kamala Harris. Bernie Sanders. Elizabeth Warren. Nancy Pelosi. AOC.

Chumley sier at radikale venstre-sosialister nå svermer i USA og planlegger å knuse de patriotiske, frihetselskende og moralske idealene vi setter pris på.

De vil tvinge en ideologi så ekstremt liberal at vår nasjon aldri vil være den samme igjen.

Chumley viser hvordan de helt til venstre bruker coronaviruset til å presse gjennom sin orwellske sosialistiske agenda.

De bruker pandemien til å kontrollere skoler og virksomheter mens de krever stengte kirker og begrenser våre mest grunnleggende friheter.

De ønsker ikke bare å ødelegge søylene i vårt frie foretakssystem - men også våre religiøse og utdannings- og kulturinstitusjoner.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, en av deres unge ledere, sier at demokrater bør lage lister over Trump-støttespillere slik at de kan bli "holdt ansvarlige."

Hvordan kunne dette skje?

I Socialists Don't Sleep viser Chumley hvordan ytterste venstre tok over det Demokratiske partiet ved hjelp av sleipe metoder, og later som om de er progressive, krigere for sosial rettferdighet og populister som bryr seg om arbeiderklassen.

De har også gjort det ved å svartmale og karakteredrepe folks omdømme takket være deres villige medskyldige i media.

Donald Trump ble den mest ødelagte presidenten i historien fordi han sto firkantet i veien for dem.

Folkens, risikoen for grunnloven er ekte!

Men akkurat som klimaendringsavtalen og NAFTA, KAN planen deres stoppes.

Den eksplosive nye boka Socialists Don't Sleep forklarer hvordan.

Chumleys nye bok beskriver de sleipe måtene den sekulære venstresiden har presset sosialismen inn i amerikansk politikk og liv - og hvorfor kristne er de eneste som kan redde Amerika....

Kilde: Newsmax.

Spikeren

onsdag 25. november 2020

Kommunismen, Georg Floyd og opptøyene i USA, 1 av 4

Fra Nyhetsspeilet - tipset av Amund Garfors. 

Forord

Å kjenne historien er avgjørende. Det gjelder å ha orden på tingene, betydningen av å kalle et avkom med sitt rette navn, i dette tilfelle den fascistiske kommunisme, er vidtrekkende. Kommunistene skjulte seg bak slagord om sosiale forbedringer, vakre fortellinger og glanspapir i mange år, mens det i virkeligheten var et ekstremt brutalt tyranni.

Var ikke de fulle fengsler og mange konsentrasjonsleire, den utstrakte bruk av tortur og utenomrettslige henrettelser tegn på at noe var forskrekkelig galt? For kommunistene hadde en stri strøm av død og fordervelse i sine fotspor, store utryddelser. Men det sto det ingenting om i skolebøkene, ingen hadde sagt noe og lærebøkene hadde blitt omskrevet for å skjule sannheten.

Kommunismen er statssystemet som er iferd med å bli tredd nedover våre hoder, akkurat nå. Et statssystem med fine skuffer, blanke skap og dype arkiv. Men det de byr på er maktmisbruk og løgn. Dette ble satt ut i livet av folk helt uten skrupler; de samme står nå utenfor og banker på våre dører.

Lovløse, ukristelige tilstander er det de bringer med seg. Får vi innsikt i dette og begriper alvoret, forstår vi at Georg Floyd-opptøyene i USA, men også Lockdown og Covid19-virus-affæren sprang ut fra det samme miljø. Hadde kommunistene fått blod på tann?

Faschistene, Georg Floyd og opptøyene i USA

Covid19, har kommet, har den kommet for å bli? Nedstengning har kostet milliarder. Et stort antall små og mellomstore bedrifter balanserer økonomisk på en knivsegg. En rekke har allerede falt utfor kanten og har låst dørene, er dette bare begynnelsen? Vår generasjon har alltid opplevd en rik stat, Norge hadde flust med penger, oljen strømmet opp og pengene strømmet inn i statskassen. Det speilet seg i de mange sosiale goder våre landsmenn kunne nyte godt av. Men var det ikke mange årene siden Norge var et av de fattigste land i Europa? Kan det hende vi kommer dit igjen? Kan det hende at statskassen blir tom igjen (Oljefondet i praksis brukt opp, Nettavisen, her)?

Er vi vitne til at noen vil kjøre Norge ned på sine knær? Så langt ned at det ikke lenger kan reise seg opp igjen ved egen hjelp?? Ingen penger igjen til kommunene, ingen penger til lærerne, ingen penger til sykepleierne, leger og sykehus? Ingen lånekasse for studentene. Kanskje kan det hende at de arbeidsløse og deres familier må sulte? Kan det hende at NAV må lukke dørene? Kan det hende at pensjonistene ikke lenger får sine månedlige utbetalinger?

For så vi ikke at Erna Solberg strødde omkring seg med milliarder fra felleskassen både til mangemilliardæren Bill Gates og hans mange, store vaksinefabrikker og skrøt av det i offentligheten? For var det ikke FN og WHO som hadde makten i Norge nå, via de medisinske unntakslovene? Var det ikke WHO som i realiteten sørget for nedlukningene av Norge? Selv om det ikke fantes medisinske grunner for dette, fantes det kanskje andre grunner?

Vår egen statsminister skrøt åpenlyst av at hun var en betydelig leder i FN-systemet. FN har vært kommunistenes verdenssentrum fra grunnleggelsen av. Var de blitt snille? […]

Les hele saken på Nyhetsspeilet 

tirsdag 24. november 2020

Merket er på vei

Fra Breitbart - tipset av Kirkehøyden. 

Kina ønsker globalt sporingssystem for bekjempelse av reisekoronavirus. 

Den kinesiske kommunistpresidenten Xi Jinping vil at reisende skal godta et globalt QR-kodesystem for å bestemme deres helsestatus og reise "tillatelser" i en post-korona tilbakestilling av pandemien.

Under det virtuelle G20-toppmøtet på lørdag etterlyste Xi en “global mekanisme” for bekjempelse av koronavirus som innebærer internasjonal anerkjennelse av helsesertifikater i form av QR-koder for å tillate folk å reise fritt. 

Diktatoren sier at systemet kan være basert på "resultater av nukleinsyretesting i form av internasjonalt aksepterte QR-koder," rapporterte det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

"Vi må ytterligere harmonisere politikk og standarder og etablere "hurtige spor" for å lette den ordnede strømmen av mennesker," siteres han. "Vi håper flere land vil delta."

QR-koder er strekkoder som kan leses av mobiltelefoner som er et vanlig verktøy for sporing og kontroll i det kommunistiske Kina.

Siden februar har Kina ordnet det slik at brukerne gis en helsekode med trafikklys-system, der grønn kode som tillater noen å reise fritt, og en oransje eller rød kode som indikerer at de trenger karantene i opptil to uker.

Kodene er basert på en kombinasjon av stordata og informasjon levert av brukerne selv.

Lederen for det kinesiske kommunistpartiet sa ingenting om hvordan den internasjonale ordningen kan fungere, eller om den ville speile helsekodesystemet som er allment vedtatt i Kina.

Mangelen på detaljert informasjon har allerede blitt flagget av kritikere.

I en tweet uttrykte administrerende direktør for Human Rights Watch, Kenneth Roth, at det bør vises forsiktighet overfor Xis forslag.

"Et innledende fokus på helse kan lett bli en trojansk hest for bredere politisk overvåking og ekskludering," sa han.

Kina har bygd sitt eget masseovervåkingsnettverk det siste tiåret, som kan skryte av hundrevis av millioner gatekameraer.

Overvåkingsnettverket er blitt regnet som verdens kraftigste ansiktsgjenkjenningssystem og har som mål å identifisere noen av sine 1,4 milliarder innbyggere innen tre sekunder.

Kina ser også på mer digitale metoder for å sikre at innbyggerne overholder de strenge reglene fra ettpartistaten.

 

mandag 23. november 2020

Kampanje for masseinnvandring

Fra Norvald Aasen. 

Til UDI og IMDI/ kunnskapsdepartementet m.fl..
 
Jeg ønsker å gjøre innvandrings- og migrantetatene oppmerksom på de aksjonene som tydeligvis er blitt satt i gang i kommunene for å øke antall migranter og asylanter til landet.

Her er kommunene nyttige for de som står bak kampanjen. Vi er jo kjent med at det for lenge siden, da Moria-aktivistene mente de hadde blitt lovet for få migranter/asylanter/"flyktninger" til landet, ble satte i gang aksjoner ved hjelp av media, ikke minst NRK og TV2. Her gikk endel ordførere ut og krevde å få betydelig øket antall til sine kommuner. Dette til støtte for aktivistene!
 
De som ikke ble spurt om hva de syntes om masseinnvandring var kommunenes innbyggere! Men slik har det jo alltid vært, den vanlige kvinne og mann skal ikke ha noe å si om forholdene i sine nærmiljøer!
 
Avisen Firda i Førde har vært aktiv med å videreformidle Sunnfjord kommune, og nå også Askvoll kommune sine ønsker om mottak av ovenfornevnte grupper. For en tid siden fortalte avisen at kommunedirektøren Ole John Østenstad mente kommunen ville komme til å gå på et milliontap da de der ikke hadde fått så mange migranter som ønsket. De hadde budsjettert med 52 millioner kr. for 46 asylanter, men hadde bare fått 6. Hadde disse 52 millionene kommet bedre til nytte i migrantenes/ "flyktningenes" nærområde? De bør vel hjelpe sine egne landsmenn med gjenoppbygging og forbedring i egne hjemland? Eller hva? 

Nå har også Askvoll kommune ved rådmann, Håkon Loftheim, kommet på banen og ønsker seg flere asylanter, innbyggernes ønsker har han nok ikke tenkt å bry seg med. Ole J. Østenstad i Sunnfjord sier til Firda at "Dersom vi ikkje får busett nok flyktningar i kommunen , resikerer vi å måtte justere ned drifta". - En utrolig uttalelse! Her kan det jo også være grunn til å spørre om kommunedirektøren er rett mann til å styre kommuneskuta økonomisk?
 
Er det heldig for disse at det er kriger og befolkningseksplosjon i deler av verden slik at norske kommuner og andre innvandringsprofittører får nok til livets opphold. Vi skal også merke oss at det ikke er innvandrerne som beriker kommunene økonomisk, men at det er statens og folkets penger som betales til kommunene for at de skal bistå en del partier, organisasjoner og enkeltpersoner i deres ønsker og bestrebelser med å videreføre en utskiftning av et gammelt folkeferd - nordmennene. Både partier og organisasjoner på den politiske venstresiden, og også regjeringspartier, vet vi mer enn gjerne ville fjerne alt som kan bremse fri ferdsel av folkevandringer til landet.   
 
Til slutt vil jeg påpeke over for de statlige institusjoner som har med migrant og "flyktning" innvandringen å gjøre at det koker i mange lokalsamfunn over at kommuner tar seg rett til, uten å ha rådført seg med innbyggerne, å ignorere landets egne sine ønsker om hvordan en vil ha det i sine egne nærmiljø. Men de som alltid blir hørt og som har uttalerett i det offentlige rom er disse som representerer den "rette" siden og de "rette" meningene. Dette syter den "frie og uavhengige" presse og media for!
 
En mann uttrykte seg slik: "Blir kommuneøkonomien bevisst vanstyrt for å ha argument for å ta inn nok av dem som skal erstatte oss nordmenn i fremtiden?"     
 
Denne bekymringsmeldingen er sendt av: 
Norvald Aasen, Indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen (Askvoll kommune)    

søndag 22. november 2020

Hvem er som Gud?

Av Olav Hermod Kydland. 

«Hvem vil dere da ligne Gud med? Hva for et bilde vil dere sette ved siden av ham? Gudebildet er støpt av en mester, en gullsmed kler det med gull, og han støper sølvkjeder til det.» (Jes 40,18-19).

Da jeg var på Taiwan, så jeg ofte håndtverkere som laget avguder i ulike størrelser. I hvert hus hvor ikke Jesus ble tilbedt, brant det røde lys på fedre - og avgudsalterene. 

Da forstod vi at der æret de forfedrene og tilba avgudene. Dette synet var ikke oppløftende å se, men det førte til bønn om en dag ville avgudsaltrene bli erstattet av korset.

Spørsmålet til hver en av oss er: Hvem vil dere ligne Gud med? Det vil nok bli mange svar på grunnlag av det enkelte menneskets innstilling til kristendommen og Den treenige Gud.

Gud er høgt opphøyet over menneskene. Han har skapt universet og holder det oppe, og mennesket har han skapt i sitt bilde til mann og kvinne, og har innstiftet ekteskapet som et livsvarig fellesskap mellom én mann og én kvinne.

Gud er både kjærlighet og hellighet på samme tid. Ikke noe skapte vesener, verken engler eller mennesker kan sammenlignes med Gud. Men Gud har åpenbart seg både i universet, historien, samvittigheten og fullkomment i sin enbårne Sønn, Jesus Kristus.

Siden menneskene er religiøse av naturen, søker de sine egne guder, det vil si avguder og forløsnings veier selv om de kan vite at det er en Gud ved å se på alt det skapte, historiens gang og subjektivt ved at deres samvittighet dømmer eller bifaller deres gjerninger.

Hva er en avgud? Slik spør biskop Pontoppidan og svarer: «Alt det et menneske dyrker, frykter, elsker og forlater seg på i stedet for den eneste sanne Gud.»

At noen dyrker utskårne bilder av avguder kledd med gull, som ikke kan tale, se, høre, føle eller gå, er en grov og primitiv form for avgudsdyrkelse.

Selv om det ikke eksisterer noen avguder objektivt sett, er det slik at «det som hedningene ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud.» (1 Kor 10,20). Det mest alvorlige med avgudsdyrkelsen er at tilbederne kommer i kontakt med onde åndsmakter som fører dem vill.

Andre mennesker dyrker seg selv, andre mennesker, andre skapninger, filosofiske ideer, religiøse eller sekulære ideologier. Felles for dem alle er at de ikke kjenner eller bryr seg om å tilbe den eneste og sanne Gud som har liv i seg selv og er livets giver.

Den treenige Gud kan ikke sammenlignes med noen andre, verken mennesker eller avguder. Hans åpenbaring vitner om hans plan, hensikt og vilje både med universet og oss mennesker.

I sin ufattelig kjærlighet lot han sin enbårne Sønn bli menneske, født av jomfru Maria i Betlehem, Davids stad. Jesus er sann Gud og sant menneske i en person uten sammenligning med noen andre mennesker eller åndsvesener.

Jesus kom til jord for å frelse syndere. På Golgata tok Jesus all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for hele menneskeheten. Guds ord sier at han ble gjort til synd for oss for at vi skulle bli rettferdigjort ved ham (2 Kor 5,21).

Derfor er nå vegen til himmelen åpnet for alle mennesker. Men bare de som tar sin tilflukt til Jesus og tror på ham kommer dit. Guds ord sier nemlig: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark 16,16).

Hver den som tror på Jesus Kristus får Den Hellige Ånd som pant. Han vil fylle ditt hjerte med glede og fred. Han ser dine vanskeligheter, hører dine sukk og bønner og føler din smerte og savn. Mens de stumme og følelsesløse avgudene kan ikke hjelpe noe menneske, verken nå i tida eller i evigheten. 

Når så din tid på jorda er omme, vil Gud ved sine engler føre deg frelst hjem til seg til en evig hvile og salighet.

Olav Hermod Kydland

lørdag 21. november 2020

Vår forbannede plikt - del 2

Av Amund Garfors. 
Første gang postet som kommentar her

Ja jeg likte denne meget gode artikkelen fra våre gode venn Dan Odfjell, og det var særlig overskriften som fanget meg, nemlig "VÅR FORBANNEDE PLIKT" - en plikt jeg har følt og som har ligget over meg fra jeg var 21 år, der satt på den benken på Karl Johan i Oslo, og var vitne til at de første pakistanerne tok seg inn i landet vårt på turistvisum. Men der de aldri hadde den minste tanke på å forlate vårt land. Men heller okkupere det, ja på en langt verre måte enn hva det tyske angrepet den 9.april utrettet. For da var nordmenn enig om at denne svinmakta skulle ut og der vi hadde folk som var villig til å gå i døden for at tyskerne skulle få noe fotfeste i landet. Men så gikk det bare 20 fattige år, og så sto en nye okkupasjonsmakta på dørstokken. Nei, de kom ikke med kuler og krutt, bomber og granater, ubåter og destroyere - men de de kom snikende som den verste pest. Deretter hentet de kjerringene sine, og i dag ser vi resultatet. Oslo er nå snart på muslimenes hender, vi har en gjeng i storting og regjering som applauderer dette, og har ikke det minste imot at vi nordmenn blir til en minioritet i eget fedreland. 

Og i tillegg har vi dette uhyre fra Bergen, Erna Solberg som nå også er blitt inntregernes, de kriminelle utlendingene og IS-terroristene sin statsminister og hvor hun stadig er så i disse moskeene. Men når så vi henne i ei kirke sist?

Det er ingen tvil om at IS-terroristene som allerede er på plass i kongeriket, vil få lov til å leve i Norge grunnet våre sinnssyke lover og enda flere sinnssyke politikere som holder sin hånd over denne bærmen som vil komme til å utgjøre en fare for rikets sikkerhet. For selv om disse skulle bli dømt for ett eller annet, hvilket kan bli komplisert nok med beviskravene retttsforfølgelse stiller, så vil de heller før enn senere komme på frifot, og belaste sikkerhetsmyndigheten ytterligere. Noe vi fikk se på kveldens Dagsrevy, der flere av disse kjeltringene som skulle vært utttransport hadde rømt, og der politiet ikke fikk tak i dem nå når endelig uttransporten skulle skje. Og grunnet Corona-pandemien, så får heller ikke politiet sendt disse kjeltringene tilbake til de respektive shitholdland, og må derfor bare slippe dem fri fra Trandum.

Ja, Odfjell skal ha så mang en takk for at han nevner oss nasjonalister, der de primære valget i dag står mellom nasjonalister som tenker Norge, og globalister som arbeider ufortrødent og udefinert for en hel verden, ja en slags utopisk verdens-bevegelse som Dan så godt skriver. Selvfølgelig er det snart et valg mellom liv eller død, et valg mellom oss eller dem, om en nasjonalstat eller et sammensurium av kaos og anarki, og hvor det blir umulig å leve i fred sammen. Vi ser det aller tydligst nå i Oslo hvor disse inntrengere av islamsk herkomst hater oss av hele sitt hjerte. Der voldtekter, knivran, overfall trakkasering og ondskap er blitt en del av hverdagen.

Dekonstruksjonen av hele den skandinaviske halvøya synes som mål for disse svikefulle makthaverne. For det er definitivt slutt på den tiden da disse svikefull politikerne ville hegne om sitt eget folk, for nå gjelder det bare å hegne om muslimer og utenlandske kjeltringer. Og dette forgår nå i land etter land hvor som er blitt de rene feminst-stater, hvor utavels- og underkastelsestrangen er sterkere enn både kjønnsdrifta og selvoppholdelsesdriften. Dette er hva som skjer når kvinnekollektivet og beta-gutta rotter seg sammen mot patriarkatet, og det har i diverse avskygninger foregått siden apeflokkens dager. 

Ja dette vi nå er vitne til, ikke bare i de skandinaviske land, men over hele Vest-Europa det er evolusjonsbiologien bak de verste utslagene av Stockholm-syndromet. Kvinnelig utavel og klantesting, kombinert med beta-guttas strategier for å få seg noe på snurrebassen.

Ja er vi ikke "heldig" som Dan skriver, som har Sverige som nærmeste nabo? Og som slik, i hvert fall her jeg bor, bare ca 3/4 times kjøring fra grensa, lett kan skje en ktastrofe at hundretusenvis av muslimer med svenske pass skal inn i landet vårt? Jo, denne grensa som er er på over 1600 km, det kan bli vår undergang grunnet den katastrofale innvandringspolitikken som svenske politikere har ført i over to generasjoner. Og som vil true oss som har denne porøse og åpne grensa med en rekke overganger som ligger uten vakthold. Men når hørte vi sist at noen norske politikere er bekymret for dette? Ja Dan konkluderer meget bra om dette i denne råtne politkkens verden, der synes EN REGEL helt spessiell viktig: Innrøm ALDRI verken skyld eller feil! La heller landet gå til grunne og all etterslekt få lide og pines, sulte og forgå, for at disse julenissene vi kaller politikere kan føle seg prektig og ta imot hyllest fra svinepakket i Brussel og i FN.

Nei, det blir ingen kortvarig kamp hverken å hamle opp med svikefulle politikere eller islamiseringen av landet som de har satt igang. Og den viktigste hindringen er uten tvil mangelen på VILJE OG MOT hos våre svikefulle såkalte eliter, for disse hjernedøde menneskene har jeg gitt opp etter mine over 50 år kamp for landet vårt. De forstår heller ikke hvilke kollosale menneskelige og økonomiske tilbakeskritt som denne uhyggelige islamiseringen av landet vårt medfører. Vi har også utdannet sauer innenfor universitetsmiljøene som er fullstedig uten tanke på framtia og de kommende alvorlige og skremmende konsekvenser det medfører for folk flest.

Ja mange ganger er jeg svart glad at jeg ikke giftet meg og fikk barn, der jeg i dag ville hatt barnebarn, og da sier jeg bare; stakkars forførte unge som er hjernevasket gjennom barnehager, barne-TV og skolegang der de er lært opp til å tro at islam er en trosretning på linje med alle andre verdensreligioner. Og det man IKKE forstår, det et at kirka holder kjedft om dette, der vi har fått denne preses Olav Fykse Tveit som sitter der som en gissel for islam og ikke tør gå ut og fortelle oss nordmenn hvilke ondskap våre sinnssyke politikere og myndigheter bruker 300 milliarder kroner på årlig? Ja der selv i Fykse Tveit ikke vil snakke om denne ondskap eller har observert bestaliteten som IS la for dagen i Irak og Syria, og som nå har flyttet disse forferdelige morderne til Europa, der de bare venter på klarsignal til å gå igang å skjære hodene av europeerne...

Ja så galt er det blitt der hjernevasken er kommet så langt at ungdommer oppvokst i Norge, de går til forsvar av islam og ønsker enda mer innvandring, ikke minst de sinnsyke innenfor KrF. Kan det bli verre da?

Og nok en gang berømmer jeg Dan Odfjell for hans stadige engasjement for vårt land, vår framtid, vår kultur og vår kristne tro som dessverre ser ut til å være på vikende front. Mens denne ørkenideologien ser ut til å ha gode vekstvilkår og der DnK skal innordne seg under dette forferdelige som har rammet vårt land som ei atombombe.

Amund Garfors

fredag 20. november 2020

- “Plan from a centralized place” to commit voter fraud in cities controlled by Democrats


Sensuren som Big Tech og media utsetter det amerikanske folk for er nesten like ille som valgsvindelen. På en måte er det passende at valget telles av venner av Maduro. -Vi er på vei mot a very dark place, sa Giuliani.

Rudy Giuliani sier valgsvindelen er så systemisk og utbredt at det er umulig ikke å komme til den konklusjon at det fantes en organisert, sentralisert plan for å stjele valget fra Trump.

I halvannen time i Republikanernes hovedkvarter i Washington la Giuliani, Powell og Ellis frem resultatene av undersøkelsene Trumps advokater har gjennomført. torsdag 19. november 2020

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål

Av Kirkehøyden. 

Dette står å lese i den marxistiske avisa Vårt Land, tirsdag, 17 november. 

Om vi hadde en skikkelig presse, så ville de ha avslørt at ethvert FN program er planlagt svindel i fra utgangspunktet, bistand, klima etc. etter dette kommer nye svindler. Hele poenget er at de sammen med de tilbakestående 3. verden "shit holes" bevisst holder sine folk i fattigdom, slik at de kan dikte opp flere programmer - for "å hjelpe dem."

Det er for å finansiere korrupte internasjonale byråkratier her i vesten og despotene/ illegitime  regimer lokalt, som selger sine stemmer til høystbydende i FN. Det inkluderer også norske NGOs inkl de "kristne," særlig etter de har droppet misjon, til fordel for denne "businessen."

En amerikansk industriminister under Bush sa det, dro til Afrika med Bono. Han sa til den dumme pressen/ fake news, som er alt vi har i Norge: "Etter frigjøringen har de fått milliarder i bistand, og har ikke engang klart å skaffe folket sitt rent vann, selv om det ville ha kostet lommerusk."

Thatchers folk fortalte at Oxfam  og andre ville ikke ha en politikk, som hadde emansipert nasjoner med opplyste ledere etter krigen. Nei status quo er hva den korrupte bistand industrien vil ha, som vi har særlig mye av i Norge. Jeg tipper regjeringen har jobbet mot Riksrevisjonen for å hindre innsyn, etter deres globalist venner har kontaktet dem.

Og KrF er blant de verste, "som tenker på adle dei svakaste" hver gang FRP snakker fornuft. 

Singapore, selvstendig på 50 tallet, se hva de har klart med opplyst lederskap: 

En liten øystat, de har ikke en eneste naturressurs å selge, og har like stort "oljefond" som Norge. De måtte kjøpe vann fra Malaysia, nå selvforsynt. Det går for langt med detaljer, men svaret er enkelt: Opplyst lederskap, så opplyst at de nektet å la kommunister og ekstreme muslimer få utfolde seg. De begrenset også sirkulasjonen av vestlige aviser, som drev med fake news, for å lyve og undergrave suksessen. 

De hadde "first past post valgsystem" og folket gav dem gjerne 60% - "People's action party," som takk for godt lederskap. En gang så jeg en norsk stortingskomite på flyplassen. Ingen ting har de lært der. Venstresiden sier alltid at kolonialisme er skylden i manglende suksess for den 3. verden. India en annen britisk koloni opplevde suksess straks de ble kvitt Nehru sosialismen og Kongresspartiet. Etter "partition" til Vest og Øst Pakistan (Bangladesh) to håpløse muslimske "shit holes."  Alle vet hva som skaper suksess, så hva er problemet? Lee KuanYew var utdannet ved de beste universteter i UK med kristen kulturarv, før de ble kommunistiske, som Norges "høyere utdannelse."

Kirkehøyden