Sverige ser ingen tegn så langt til at flokkimmunitet vil stoppe koronaviruset

Av Spikeren. 

Det er lite bevis på at flokkimmunitet hjelper Sverige med å bekjempe koronavirus, ifølge landets beste epidemiolog.

- Spørsmålet om flokkimmunitet er vanskelig, sa Anders Tegnell på en orientering i Stockholm tirsdag. "Vi ser ingen tegn på immunitet i befolkningen som bremser infeksjonen akkurat nå."

Svenskene har vært mer utsatt for viruset enn sine naboer andre steder i Norden, og hver tredje Stockholmer testet har antistoffer, ifølge tall publisert denne uken. Det er etter at landet motsatte seg lockdown og i stedet valgte å stole på frivillige tiltak.

Tegnell har tidligere sagt at flokkimmunitet er vanskelig å måle og satte til og med spørsmålstegn ved offisielle tall. Svenske myndigheter har tydeliggjort at immunitet ikke er et politisk mål, men nasjonens eksponering for viruset gjør den til en åpenbar prøvekanin for å observere teorien.

Sverige har registrert 17 265 nye tilfeller av koronavirus siden fredag, viste statistikk fra Helsebyrå tirsdag.

Økningen sammenlignet med 15 084 nye tilfeller registrert i tilsvarende periode forrige uke.

Sverige registrerte 94 nye dødsfall av totalt 6500. Sveriges dødsrate per innbygger er flere ganger høyere enn de nordiske naboene, men lavere enn noen av de større europeiske land.

I en nylig OECD-studie ble Sverige konsekvent rangert blant de hardest rammede nasjonene i Europa, målt ved relativ COVID-dødelighet og infeksjonsrate. Det var også den tregeste til å forhindre smitteoverføring.

Nyheten kommer da landets helsemyndighet utstedte en fordømmelse over mishandling av eldre borgere i helsetjenester under pandemien, rapporterte Storbritannias Daily Mail.

Helse- og sosialinspektoratet sa at "alvorlige mangler" eksisterte selv uten å ta hensyn til pandemien. Sykehjem ble likevel hardt rammet i den første bølgen, og statsminister Stefan Lofven innrømmet at beboerne ikke var ordentlig beskyttet.

Av 6500 COVID-dødsfall i Sverige har nesten halvparten vært på sykehjem, mens en fjerdedel har vært eldre som blir tatt hånd om hjemme, ifølge Mail.

En revisjon av sykehjemsanlegg fra mars til juni viste at bare en femtedel av alle pasienter med coronavirus hadde blitt sett av en lege, og 40% av disse tilfellene ble verken sett av lege eller sykepleier.

Da en vurdering ble gjort, var det meste over telefon.

"Minimumsnivået (av omsorg) er rett og slett for lavt, selv under en pandemi," sa IVO-direktør Sofia Wallstrom.

Sverige ble nylig tvunget til å omkalibrere tilnærmingen mot viruset, da den daglige smitteraten toppet 7000. I det Lofven kalte et "enestående" trinn tidligere denne måneden, vil ikke svenskene lenger være fri til å samles offentlig i grupper større enn åtte. Nå er også salg av alkohol forbudt etter klokka 22

Lofven brukte en sjelden TV-adressering søndag for å be sine landsmenn om å gjøre mer.

"Menneskenes helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker," sa han.

De nye restriksjonene kommer mens Sveriges intensivsenger fylles raskt opp. I mellomtiden advarer myndighetene i landet mot å legge for mye vekt på en mulig fremtidig vaksine.

"Vi ser fremdeles en økning i pasienter som trenger pleie og intensivbehandling," sa Thomas Linden, avdelingsleder ved Sveriges helse- og velferdsnemnd, på tirsdagens orientering. "Man må ikke ta det faktum at det er en vaksine noen måneder unna, som en indikasjon på å være uforsiktig med tiltak."

"I en tredje bølge vil helsevesenet være enda mer anstrengt enn det har vært så langt," sa han.

Kilde: Newsmax.

Kommentarer