Kommer det et stort skifte den 21. desember 2020?


Fra Nyhetsspeilet. Tipset av Amund Garfors. 

I den senere tid har det fra flere hold kommet informasjon om  at menneskeheten i nær fremtid vil påvirkes av kraftfulle energier. Det hevdes også at deres virkning vil bringe oss nærmere Vannmannens tidsalder. 

Starten på Vannmannen?


Bakgrunnsinformasjon fra astrologen Pam Gregory:


Her er en video som forklarer litt om den forestående begivenheten:


Konjunksjonen mellom Jupiter og Saturn

Den 21. desember vil vi få muligheten til å å se en konstellasjon som ikke har vært observert på mange hundre år. Jupiter og Saturn vil komme så nærme hverandre at de vil se ut som EN planet!

Hva har kornsirkler med dette å gjøre?

Den 5. september kom formasjonen som vises på hovedbildet til syne i Wiltshire i England. Kornsirkel spesialisten Horace Drew(Red Collie), tolker dette som et tegn på at svært betydningsfulle endringer vil finne sted i forbindelse med vintersolverv den 21.12, på grunn av gravitasjons bølgene som da vil treffe jorda. Her er hans forklaring.

Hva kan den enkelte gjøre?

Ved vintersolverv blir det gjennomført en fellesmeditasjon hvor tusenvis av mennesker vil delta. Det hevdes at 144.000 utgjør den kritiske masse som skal til for å få i gang en større og meget viktig forandring til alt og alles beste. Jo flere som deltar, jo større virkning vil denne meditasjonen kunne ha. Her er et intervju med Cobra som omhandler denne forestående begivenheten. Denne oversikten viser når denne meditasjonen finner sted i de ulike tidssoner. I Norge vil den starte mandag 21. desember kl. 19.22 og vare i ca 20 minutter. Ønsker du å bidra til at den positive effekten blir så stor som mulig? Da har du muligheten nå.

Fremgangsmåten:

  1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness. 
  2. State your intent to use this meditation as a tool to co-create the trigger that will start the Age of Aquarius. 
  3. Invoke the Violet Flame from its primary source to place a circle of protection around you during and after the meditation. Ask it to transmute anything that does not serve the Light. 
  4. Visualize a pillar of brilliant white Light emanating from the Cosmic Central Sun, then being distributed to Central Suns of all galaxies in this universe. Then visualize this light flowing through the M87 galaxy and then entering through the Galactic Central Sun, then going through our Galaxy, then entering our Solar System and going through all beings of Light inside our Solar System, then through the sublunar space and then through all beings on planet Earth and also through your body to the center of the Earth. 
  5. Visualize this Light transmuting all remaining darkness on Earth, healing all inequalities, erasing all poverty and bringing abundance to all humanity. Visualize soft pink Light of the Goddess embracing all beings on planet Earth and healing their emotional bodies. Visualize a new grand cosmic cycle of the Age of Aquarius beginning, bringing pure Light, Love and Happiness to all beings on Earth. Visualize your perfect life in the new Age of Aquarius.

Les hele saken på Nyhetsspeilet.

Kommentarer