De 4 rytterne i Johannes Åpenbaring

Av Staxo. 

Det har vært snakket så utrolig mye opp gjennom bare de få årene jeg har levd og det er blitt fremstilt sikkert 1000 versjoner av Åp-boken opp gjennom årene. Det jeg har lagt merke til er at ingen sier noensinne om Johannes Åpenbaring er kronologisk eller ikke. Man tar heller ut kapitler og vers her og der etter som det passer. 

Derfor har jeg begynt å gruble på dette. Hvordan er det med de andre bøkene i bibelen? Så vidt jeg vet er det kronologisk i alle bøkene i gamle testamentet f.o.m 1 mosebok t.o.m Jobs bok. Alle andre fra salmene og ut er ikke kronologiske men undervisende. 

I nye testamentet er også evangeliene og apost.gjern kronologiske fordi disse forteller en historie. Men alle brevene til Paulus og de andre er ikke det fordi disse ikke forteller en kronologisk historie. Åpenbaringen derimot mener jeg forteller en kronologisk historie. Og dette er interessant da f.eks "dyret" og dennes merke ikke er nevnt før i kapittel 13. Hvis Åp er kronologisk kan derfor ikke denne stå frem før en evt opprykkelse. Og det skal jeg forklare nå. 

Ut fra det Jesus selv sier i Matteus 24, Matteus 13 og Lukas 21 sammenlignet med de 6 første seglene i Åp så virker dette veldig likt og mange mener det er det samme. Men det første seglet har vært til en del forvirring da det høres veldig rart ut at dette skulle være det samme som mange falske messiaser som Jesus snakker om. Det kan ut fra en kronologisk J.Åp heller ikke være antikrist som mange har trodd da han ikke står frem før senere i Åpenbaringen. 

Jeg tror at ingen forstår alt, men jeg tror mange forstår litt og at Gud vil man skal snakke sammen om disse tingene.  Her nylig leste jeg noe helt nytt som jeg aldri har tenkt over. Jeg tror de fire rytterne i de fire første seglene er åndsmakter som slippes løs. En dag leste jeg om en som sa at han trodde den hvite rytteren representerte helsevesenet! Det var nytt for meg, men plutselig gav det masse mening med tanke på dagens kanskje kommende tvangs-vaksine samfunn. 

Rytteren på den hvite hest ble gitt en bue. En bue brukes til å føre noe frem gjennom luften. Noe et virus gjør. En bue representerer også det den brukes til. D.v.s å sende en pil inn mot en fiende. Johannnes måtte se ting han kunne assosiere seg med. Den hvite rytteren fikk en krone for å dra ut å seire. - Spesielt da at corona er det latinske ordet for krone. 

Verden venter i dag på en vaksine så man tror man kan gå tilbake til det gamle syndige livet som det var før mars 2020. Rytteren dro ut for å seire! Og det er jo det den frelsende vaksinen skal gjøre. 

Men så blir det enda mer interessant! -- For jeg tror motstanden mot tvangs-vaksinering blir stor og jeg tror det kan bli opposisjoner i samfunnet. For eller mot vaksine. Derav den andre røde rytteren som tar freden bort fra jorden. Og i tråd med Jesu ord om at "folk skal reise seg mot folk". - Folk mot folk betyr ikke krig mellom nasjoner, men innbyrdes bråk i en nasjon. "Rike mot rike" som Jesus nevner rett etterpå menes nasjon mot nasjon. Derfor skilte han på dette. 

Og så tror jeg nesten jeg kan si 100% sikkert at det blir en matkrise-situasjon kanskje allerede neste år. Først via inflasjon og kollaps i økonomien og derav den tredje svarte rytteren. Og så den fjerde rytteren med både matmangel, mer og verre virus og med tilhørende elendighet. Bare det at man slakter ned mink i Danmark kan gi en pekepinn. Kanskje et mutert virus gjør at noen finner ut at man må slakte ned andre dyrearter. Hvis det skjer så kan man få en kollaps i den biologiske strukturen innen dyreverdenen og noen dyr kan bli gale av det grunnet at de artene de selv spiser blir utryddet. Noe som kan forklare det med at villdyrene på jorden er med på å drepe som det står om den 4 rytteren. 

Alt dette kan føre til masse elendighet på jorden. Kanskje enda en ny migrasjonsbølge med muslimer som gjerne kan bruke et kollapset samfunn til å halshogge enda flere folk som det 5 seglet snakker om. Det er spekulasjoner selvsagt,men det jeg vil frem til er at jeg er ganske overbevist om to ting. 

1) Antikrist står ikke frem under tiden de 7 seglene blir brutt. Det rimer bare ikke. Det vil være en verden tar i mot med åpne armer, ikke en som kommer for å lage nød og elendighet. 

2) Opprykkelsen av de troende vil skje når det 6 segl brytes.  Det er den eneste måten man ikke kan kjenne dagen eller timen. Straks de to vitner og antikrist kommer på banen har man dager å forholde seg til. (1.260, 1.290, 1.335, 2.300) Det 6 segl er umulig å forutse ved hjelp av antall dager. Det vil skje helt plutselig og jeg tror det vil komme en liten rolig periode der man snakker om "fred og ingen fare" litt i forkant. 

Dette er ikke i strid med skriften sånn jeg ser det. Det vil bli svært vanskelige tider uansett. 

Og så en ekstra interessant ting. - Mellom det  6 og 7 segl står det om de 144.000 og deretter igjen om den store hvite skare. Jeg mener den store hvite skare er de som er bortrykket, men enda mer interessant er det at de 144.000 er nevnt før den store hvite skare! Jeg tror de 144.000 er mennesker som ikke lever i dag. De er døde, men Paulus snakker mye om at de døde skal først oppstå. Jeg har aldri skjønt hvorfor det er så viktig egentlig,  og det er ikke sikkert det er viktig heller, men det kan hende Gud lot han skrive det som en indikasjon på det som står i Åp. - De 144.000 fra Israels tolv stammer KAN dermed være døde som er oppstått. De døde skal som sagt først oppstå, og de 144.000 er nevnt før den store hvite skare i Åp. 

Mellom det 6 og 7 segl. 

Jeg tror alle dagene fra både Åp og Daniel er forbeholdt mennesker som lever under antikrist. Den tiden vil bli så grusom at et antall dager å forholde seg til kan være det lille psykologiske et menneske trenger. Og dette vet Gud og det virker som han har gitt alle disse spesifikke dagene grunnet dette. 

Nå er jeg fullstendig klar over at alt dette har vært snakket om siden Johannes skrev dette, og at det finnes tusenvis av meninger. Alle har lurt gjennom århundrene på disse tingene. Det som er sikkert er at forførelsen blir enorm. Og trolig fra det første seglet brytes. Det har jo vært masse forførelse i alle tider, men jeg tror på en akselerasjon når det første segl brytes. 

Det er en grunn for at Gud har gitt en spesifikk bok i bibelen dedikert til en svært liten tids-periode historisk sett. I de siste versene i det siste kapittelet står det at man ikke skal trekke fra eller legge til noe i denne boken. Hvorfor står det noe sånt? 

Man skal vel ikke hverken trekke fra eller legge til noe i hvilken som helst annen bok i bibelen heller?Kan det ha blitt ment at man ikke skal ta noe ut fra et kapittel og sette det inn i et tidligere kapittel? Eller motsatt? For det er jo det alle har gjort gjennom den tiden jeg har levd. Stokket om på rekkefølgen så det passer sin egen personlige profeti. 

Her er det rom for å stille spørsmål for alle. 

Og som Elvis sa på pressekonferanse foran konsertene i New York i 1972: - "Jeg erklærer meg uskyldig i alt jeg blir anklaget for".

staxo 
 

Kommentarer