Hvilken vei er Vesten mot?

Av Kjell J. Tveter. 

Vi har nylig vært vitner til et presidentvalg i USA, verdens mektigste nasjon. Dette valget har vist oss at USA i dag er delt i to like store blokker. Vi har sett hvordan dette skismaet i løpet av vårmånedene førte til betydelige opptøyer med påsatte branner, plyndring, hærverk, personskader og også dødsfall. USA i dag er helt annerledes enn for noen få ti-år siden. 

Donald Trump ble valgt til president i 2016. Dette valgresultatet har ledelsen i Det demokratiske partiet aldri akseptert. I fire år har de gjort alt for å motarbeide ham, og listen av falske beskyldninger er ganske lang. De førte endog riksrett mot ham, basert på falske anklager. De fleste evangelisk kristne har støttet Trump, og uten deres stemmer hadde han ikke blitt valgt. Jeg registrerte med undring at det var mange norske kristne som gav uttrykk for bestyrtelse da Trump ble valgt. Da det ble kjent at Franklin Graham støttet Trump, ble han uglesett av norske kristenledere. 

Jeg leser de fleste dager tekst-TV på NRK. Da Trump ble valgt, hadde tekst -TV en fast spalte i mange måneder hvor det hver dag ble lagt ut utelukkende negative nyheter om ham. Det har aldri skjedd før. For meg ble det klart at NRK hadde en agenda, som de fortsatt har. Det er tydelig at dette handler om ideologi – om livssyn. 

Jeg har vært opptatt av de krefter som kjemper mot Gud og kristendom. De finnes innen vitenskapen og i de rådende ideologier. Jeg er overbevist om at både universet og livet står det en allmektig Skaper bak, mens vår kultur avviser Gud. Denne kultur fremmer utelukkende verdensbilder som forkaster Gud, slik som naturalisme, sekulær humanisme, postmodernisme og relativisme, for å nevne noen. I løpet av de seneste årene har imidlertid marxistiske ideer fått stor gjennomslagskraft i USA og i Vesten. Disse ideer finner vi i Kritisk teori, Politisk korrekthet og multikulturalisme. Det er disse ideer som nå gjør seg gjeldende innen ledelsen i Det demokratiske partiet. Både Hillary Clinton og Obama hadde Saul Alinsky som forbilde og mentor. Alinsky var en meget radikal kommunist som dedikerte sin bok «Rules for Radicals» til Lucifer. 

Donald Trump er ubehøvlet som person, men en politiker som har fått gjennomført mye. Noe av det første han gjorde, var å redusere bidraget til Planned Parenthood som årlig utfører ca. 320.000 aborter, og som i alt har utført mer enn 60 millioner aborter. Det førte til at vestlige land - under radaren - bevilget et beløp som svarte til tapet. Jeg har gjentatte ganger kontaktet UD for å få vite hvor mye Norge gir, men jeg ble møtt med ignoranse. Jeg antar at Norge årlig gir 100 millioner til PP. Jeg liker ikke at mine skattepenger går til slik virksomhet. Trump er «Pro Life», mens demokratene er «Pro Choice». (I parentes: Abort er i dag den ledende dødsårsak i verden, med 42 millioner aborter årlig). 

Trump flyttet den amerikanske ambassade til Jerusalem, og aksepterte at Israel fikk suverenitet over Golan høydene. Han har fremmet en plan for fred i Midtøsten. Han står bak avtaler som nå inngås mellom Israel og arabiske nasjoner. Før Covid-19 fikk han ned arbeidsløsheten blant fargede og latino-amerikanere, og økte deres lønn mer enn for middelklassen. 

Trump er nok stolt, men likevel så ydmyk at han tillater at kristenfolket ber for ham. Noen få dager etter siste valg var en niese av Martin Luther King i Det hvite hus og ba med presidenten. Det sies at hans møte med kristne ledere i USA har betydd mye, og også påvirket ham.

Er alternativet til Trump så mye bedre? Jeg er medisiner. Når jeg ser hvordan Biden under tiden sliter med å si en meningsfull setning, og at han tar feil om hvem som er far til hans barnebarn, så tyder det på begynnende demens. Derfor er det uforståelig for meg hvordan redaksjonen i Dagen kunne gå for Biden. Biden og Harris går for abort helt fram til fødsel, og for «post-natal abortion». Flere kristne kommentatorer er alvorlig bekymret for den samfunnsutvikling Biden og Harris står for. Det er grunn til å frykte at de vil fremme krefter som er ødeleggende for kjernefamilien, slik som FRI, Pride og Transbevegelsen, og ikke-kristen ideologi. Biden vil nok bare være en marionett -figur for en liberal maktelite som vil dreie USA ytterligere i en anti-kristen retning. 

Dagen omtalte Kamal Harris ganske rosende. Men hun tilhører den radikale venstreside. Michael Pence er en kristen gentleman som jeg i alle fall ville ha foretrukket fremfor Harris. 

Venstresidens ideologi er i dag dominerende innen amerikansk akademia, underholdnings industrien, utdannelsessystemet, statsforvaltningen, og de viktigste media. Frankfurter skolens ideologi har blitt ledende. De unge har blitt lært opp i dette tankesystemet på skoler og college. Undersøkelser viser at det er omtrent ingen forskjell på hva sekulær og kristen ungdom mener om de store spørsmål. Ved neste valg om fire år vil det kunne være sannsynlig at disse ungdommene vil stemme liberalt. Derfor er det noen som frykter at hvis demokratene vinner dette presidentvalget, så vil de vinne alle kommende valg, og USA blir i virkeligheten en et-parti nasjon.  

På nettet kan man finne skriv fra kinesere og russere som har opplevd på kroppen hva det vil si å leve i et kommunistisk totalitært samfunn. Det som er felles for disse, er at de beskriver at noen av forholdene de nå finner i USA, har likhetstrekk med kommunismen som de flyktet fra. De ser at Amerika i løpet av den senere tid utvikler seg i gal retning, og de ønsker å advare mot ideer som fremmes av den liberale venstreside. De gir rett og slett uttrykk for bekymring for USAs fremtid. 

Den vestlige sivilisasjon er noe av det fremste mennesker har frembragt. Denne sivilisasjon som har som basis den kristen tro, angripes nå av den liberale venstreside. George Lukacs sa at det krevde demoniske krefter for å innføre kommunismen i Europa. Herbert Marcuse, den store studentleder fra 1968, sa at den bestående sivilisasjon måtte brytes ned. Det er disse krefter vi ser i dag. Kjernefamilien angripes, ekteskapet omdefineres, far er ikke nødvendig. Kjønn er flytende. Noen føler de er født i feil kropp. FRI og Pride er anti-kristne bevegelser som endog får lov til å påvirke barn i barnehagen, uten at biskoper, kristenledere eller kristne politikere protesterer. Det vil være ille om Oljefondet vårt gikk konkurs. Men jeg lurer på om ikke skadevirkningene vil bli like store eller større hvis de antikristne krefter lykkes i å destruere samfunnet vårt. 

Vi tenker kanskje ikke på at vår sivilisasjon kan kollapse. Sivilisasjoner varer i snitt 250 år. J.D. Unwin var en sosiolog som studerte sivilisasjoner. Han fant at alle sivilisasjoner og samfunn som praktiserte fri sex i 100 år, gikk til grunne. Han fant ingen unntak. Vesten har dyrket fri sex i ca. 50 år. 

Det er eiendommelig å være et vitne til hvordan moderne kommunikasjonsmidler kan  brukes og misbrukes til å styre den informasjon som blir vanlige mennesker til del. Når lederskapet i Facebook, Twitter, Google, CNN i stor grad presenterer selektiv informasjon, kan de påvirke folks meninger – og derved politiske valg. Hvis disse mennesker er preget av sekulær ideologi, vil en kristen forståelse av virkeligheten ikke bli fremmet. Det er vel der vi befinner oss i dag. Noen få mennesker får på denne måten en enorm makt, og misbruk av slik makt er meget uheldig. Det er godt dokumentert av hovedstrøms-media og sosiale plattformer har påvirket det siste valget. Trump har gjennomgående blitt omtalt negativt, mens Biden kun har blitt omtalt positivt. Kompromitterende laptoper tilhørende Bidens sønn Hunter ville ha innvirket på valget hvis folk hadde fått vite om det. Derfor ble det lagt lokk på denne informasjon om korrupsjon både av MSM og Big Tech. Dette er bare et eksempel, det finnes mange flere. 

Det er mange forhold som tyder på at dette valget var gjenstand for systematisk juks. Når jeg har sett det sterke vedvarende hatet - hat er det rette ord - mot Trump i fire år, blir det ikke umulig å tro at juks faktisk har funnet sted. Men det er jo ikke sikkert at USA har et juridisk system som er i stand til eller ønsker å bevise det.

Kjell J. Tveter

Kommentarer