Innestemme-tiden har tatt over

Av Dan Odfjell. 

Utakk er verdens lønn. Overskriften idag indikerer oss en farlig totalitær fremtid. Der det er tryggest å holde kjeft, slett ikke stille seg selv for hugg med oppriktige om enn aldri så gode demokratiske meninger. For «Big brother» ser deg og kan likvidere og/eller straffe deg - samt dine. Spesielt gjelder dette i en elektronisk overvåket og kriminell verden med globalistiske manøvrerende fordels eliter. Hvor kristelig mildhet er erstattet med mørke, ofte de troløse og lite synlige kreftene. En kynisk verden hvor «vold og trussel om vold» vinner frem - slik vi nå har fått se det i USA. Men sikkert også i andre i tidligere antatte demokratiske land. Med såkalte karriere-politikere.

Hetsing og trusler er blitt en mer synlig del av dette politiker veldet, som «beiter» på de fattiges jorder (og deres nedverdigende omstendigheter) uten respekt og reell empati. I USA forsøkte Donald Trump å rette opp for denne sosiale og der inngrodde urettferdigheten ved å «riste i» den skjulte søkkrike makten i Washington og ellers der borte. Men erfarte at stats-systemet er fylt opp med utro og opportunistiske tjenere, tildels spions aktig plassert der. Som ikke går av veien selv for lands forræderi. Med få byråkrater med ryggrad til motstand. Her snakker jeg om dem som forsto eller måtte forstå realitetene, ikke de godtroende, de uvitende. For opplagt, begge kategorier finnes.

Det synes som selv USAs høyesterett vek unna for demokratenes trussel om borgerkrig. Da sviktet høyesterett sin plikt til republikken til fordel for noe verre: Et folks tapte illusjon, nemlig troen på lov og rettferdighet, selve forutsetningen for folkelig selv-oppofrelse og sivilisatorisk oppførsel. Trump forsverget ingen sosialisme tillatt i USA på hans vakt, ei heller globalisme. Akkurat det synes å ha oppildnet motstanderne til å ta alle lovlige og ulovlige midler i bruk for endelig å bli kvitt denne folke-representanten og idyll forstyreren. Som de ikke på ærlig og demokratisk vis kunne bekjempe. For, helt fra før han ble valgt lå krokodillene i sivet og pønsket ut hvordan de skulle spise ham. Men han slapp unna, dog ikke en gang til...

Sanne stemmer som demokratiene desperat trenger for ikke å bli gradvis fortært innenfra, av autoritære diktatoriske og løgnaktige krefter, har på en måte fått Varsel tegnet. Det gjelder personer og organisasjoner inkludert nettsteder som Resett. Ytringsfriheten er nemlig gitt en ny farlig utfordring. For den er jo forutsetningen for frie og selvstendige samfunn. Det later norsk riksmedia seg som enig i. Men de lyver, iallfall synder de grovt ved bevisst ikke å slippe til oppriktige stemmer. Til tross for at de er subsidiert med våre penger.

Så kjære lesere, dere må ha meg unnskyldt, disse er mine umiddelbare tanker etter at jeg tidlig idag fikk lese høyesteretts nyheten fra USA. Og om voldens fremmarsj, at demokratene truer alle som er i deres vei. Dette lover overhodet ikke godt for den vestlige verden.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer