Det skjedde i de dager og det skjer igjen i dag

Av Spiikeren. 

"Og det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall." (Luk 2,1). 

Ja, slik skjedde det for 2000 år siden, og slik skjer det igjen i 2020, bare med den forskjell at i dag heter keiseren Solberg, i hvert fall her i Norge.

For nå skal vi alle testes og vaksineres og innskrives i det norske helseregistret, slik at myndighetene har full kontroll over hvem som er syke og hvem som ikke er det. I denne prosessen får vi beskjed om å distansere oss, slik at den farlige smitten ikke sprer seg. 

De som måtte motsette seg myndighetenes befalinger vil etter hvert bli skilt ut og ansett for å være en potensiell samfunnsrisiko. Disse vil bli "fulgt opp" (les: Forfulgt) med ekstra strenge restriksjoner som begrenser deres bevegelsesmuligheter ute i det "frie" samfunn.

Uten klare godkjennelser vil man verken kunne fly eller ta offentlig transport. Sannsynligheten er stor for at man også blir utestengt fra butikker dersom man ikke kan vise frem gyldig helsegodkjennelse. Og slik vil vi nok ende opp i "katakombene" etter hvert. 

I dag er det vår skepsis til Corona-tiltakene som er problemet. Senere vil det bli vår motvilje til å underkaste oss "det grønne skiftet". Men det verste vil bli når vi nekter å bøye kne for den nye verdensreligionen som er på vei.

Ja, det ser sannelig ut til å ligge dårlig an for denne verden som ligger i nærmest total mørke. Slik var det faktisk også for 2000 år siden. Men da det så aller mørkest ut, kom det et budskap fra himmelen som sa:

"Det folk som satt i mørke, har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge, har lyset gått opp." (Matt 4,16).

Det er derfor vi har lagt vår "Christmas" (Les: Kristus messe) nettopp til desember og den mørkeste dagen i året. La oss gå inn i denne julen med håp og forventning om at Kristus kommer, midt i en mørk og håpløs verden.

- Se, jeg kommer snart!
- Ja, kom Herre Jesus, kom.
- Amen!

Ønsker hver og en av dere en velsignet God Jul.


Spikeren

Kommentarer