"Blackface"

Av Norvald Aasen. 

Hei, Espen Aas, Dagsnytt 18, nrk.
 
På Dagsnytt 18 den 7. des. 2020 var eit av tema "rasisme" i eit tv-program og der uttrykket "blackface" vart nytta.
 
Eg må verkeleg seie at vi no er tilbake som husmenn med luva i handa i vårt eige land. Sidan 1400 talet har vi nordmenn gjennom det meste av tida vore under andre statar, både Danmark, Sverige og Tyskland. Vi har gått som eit husmannsfolk i eige land sidan vikingtida, og etter Svartedauen har vi aldri meir vorte heilt fri.
 
No kjem det menneske frå områder i verda der dei grovaste overgrep vert gjort mot deira medmenneske, og så får desse seg til å påtvinge oss korleis vi skal innrette oss, kva vi skal gjere, seie og meine.
 
Det er visstnok galt at ein komifigur målar seg brun i andletet i samband med si framsyning, visesongar som har vorte laga utan tanke på latterleggjering av andre rasar, som negrar, skal forbyast. Eg synes den verste rasismen er når eit folk må gjere knefall for andre som kjem ubedne til landet og at vi skal gje opp ting som vi har rekna som harmlaust og som ikkje har hatt vonskapeleg brodd mot andre folkegrupper eller folkerasar. Vi vert forbodne å bruke ord og uttrykk som har vore vanlege i vårt språk gjennom alle kjende tider - som t.d. neger. Neger tyder svart, men den svarte vil verte kalla svart, men kva er så problemet?
 
Vi nordmenn  er no utsette for rasisme når vi vert påtvinga framande sine krav om korleis vi som eit gamalt folkeferd i vårt eige land skal innrette oss. Dette er rasisme! Minner om boka som vart kjend for eindel år sidan og som var skriven på urdu, der nordmenn vart kalla Satans Sønner. På TV vart det eingong uttala at "alle norske kvinner er horer". Pakistanaren, Kalid Salimi, uttala til Aftenposten i 2013 at dei som vil kramphalde på det gamle Norge vil måtte tape kampen. Altså så føregår det ein kamp her i landet som går ut på at vi skal miste det som vi kjenner som vårt i Norge. Kvifor vert ikke slike ting tekne opp som rasisme og hatytringar?
 
Og kvifor går desse framande, enten det er arabarar, negrar, andre mørkhuda, eller andre, her når det er så ille med denne påståtte "rasismen"? Det må då vere langt betre der dei kjem frå der det ikkje finnst korkje rasisme, hat mot andre eller anna umenneskeleg framferd, kvifor finne seg i alle elende her i landet VÅRT?

I norske media, som nrk, vert slike krav frå framande meir enn gjerne gjeve rikeleg med plass, vi nordmenn skal versågod innrette oss på ny til å verte husmenn. Og desse framandfolka får meir enn gjerne støtte og bifall frå dei som vi trudde var våre eigne. Men også der tok vi feil!

400-årsnatta under Danmark med påfylgjande andre slavetider vil nok verte småting mot det som no ventar oss i sviket sitt storheitstid. Vil den ta slutt? Men når slike som Thomas Hylland Eriksen har fått det som han vil så er vi nordmenn som majoritet i eige land dekonstruert, og det så grundig at vi aldri meir kan kallast ein majoritet, slik han seier i eit intervju. Og då kan det vel vere det same, for då vil vi aldri meir reise oss som eit eige folkeferd som attpå til bygde landet gjennom generasjonar ved hjelp av slitne hender og krøkte ryggar.

Slik har vi altså forvalta arven frå dei som sleit seg ut både gjennom krig og "fredstider".
 
Norvald Aasen, Brekka 115, 6983 Kvammen


Kommentarer