Å ta imot Juleamnesti vil være blasfemisk for muslimer

Fra Norvald Aasen. 

Til Kjell Ingolf Ropstad. 
 
Eg ser idag , 03.12. 2020, at du vil ha juleamnesti for asylantar, migrantar "flyktningar". 
 
No er det jo slik at Krf, Venstre og resten av den politiske venstresida har amnesti for desse gruppene heile året, dette må truleg til om utskiftninga av oss nordmenn kan gå raskt nok for dykk. Og etterkvart som Noreg vert islamisert betyr jula stadig mindre i dette landet som eg ser de så iherdig vanstyrer og øydelegg.
 
Dessutan gjev vel desse migrantgruppene blaffen i den "kristne" jula dykkar, dei har nok andre interessar. Kan hende dei også vrakar den feite svineribba som du/de tilbyr dei i jula?
 
Eg kan ikkje skjule mi forakt for det de driv mot mitt folk og mitt land!

Du kan ta deg tid til å lese brevet frå meg - eg trur ikkje du har så mykje anna å bruke tida di på?
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen. 


Kommentarer