Julehilsen til HEF

Fra Kirkehøyden. 

Adventstiden er her. Det må være den egentlige høytiden for dere "humanister", for da tiltar kampen mot all kristen utfoldelse. Særlig skal barna forhindres slik at de ikke får høre om Jesus. Jens Brun Pedersen fortalte for mange år siden at hans store sorg i livet var at ikke kristendommen var forbudt for lenge siden. 

Dere er som en lokalforening av SV, som har DDR som deres store forbilde. Der var vår kristne tro både forbudt og kriminalisert. Hvis noen prøvde å rømme over muren til det frie og kristne Vest-Europa ble de skutt og drept. Det må dere "humanister" ha satt stor pris på.

Har dere gjort ferdig listen over hvilke julesanger vi får lov til å synge i år? Regner med at listen også i år toppes med "Rudolf er rød på nesen", "Musevisa", etc... Bare ikke ett ord om Jesus. Skulle så ille likevel skje, får dere be bedriftslegen om antidepressiva - før jula setter inn.

Hatet over blir satt i det rette lys når dere blir så beriket at kjærligheten til islam flammer opp i dere. Særlig må jøde og kristen hatet være inspirerende for dere. 

NB: De eneste steder hedninger og ateister er trygge er i de kristne landene. Her kan dere spotte vår tro så mye dere vil. Men dere vil være blant de første som mister hodet i land med islamske tradisjoner og styresett.

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» 
koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» 
koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» 
koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» 
koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» 
koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» 
koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» 
koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» 
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» 
koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» 
koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Måtte Gud ha nåde med dere!

Kirkehøyden

Kommentarer