Midt i all uroen, produserte Herren det største av alle mirakler

Av Gary Stearman - oversatt av Spikeren. 

Når vi nå går inn i julesesongen og feiringen av Jesu fødsel, er det godt å huske at Kristus ble født i en tid med politisk omveltning. Det var forstyrrelse av en romersk folketelling. Herodes og romernes hus dominerte Israel, og tempelprestedømmet hadde blitt ødelagt. Så kom magikerne og brakte stor uro i Jerusalem, men gaver til Messias.

Og likevel, midt i all denne politiske uroen, produserte Herren den største av alle mirakler: 

Frelsen kom til en synd-ridd menneskehet.

Det er godt å huske at Gud gjør sitt største arbeid i de mørkeste tider. Til minne om denne store sannheten, la oss ta oss tid til å meditere over Guds syn på vår spredte og ødelagte regjering. Les den andre salmen for en perfekt oversikt over oppstyret vi kaller ”sivilisasjon”. Her representerer ordet “hedninger” hedningene.

Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere herskere på jorden! Tjen Herren med frykt, og juble med beven! Kyss Sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.” (Salme 2: 1-12).

Legg merke til at i midten av denne salmen (i fet skrift) finner vi løsningen på verdens største problemer, etterfulgt av den profeterte ødeleggelsen av verdenssystemet.

I denne sammenhengen ser vi tilbake på de foregående tolv månedene som en slags advarsel. Ingen av oss forventet et "pandemisk år." Og likevel, der var det - COVID 19 - fulgt av en plan som dukket opp som røyk fra en usett brann. Sirenene lød, og vi tok pliktoppfyllende på oss masker. Ettersom det har fortsatt å ulme i et helt år, har noen sett på det som et innstrammingssystem for kontroll over skoler, restauranter, kontorer, arbeidsplasser generelt og til og med kirker. Ble sykdommen genetisk konstruert? Mange sier det. Ble det utnyttet for å kontrollere menneskelig interaksjon og politikk? Ja, så absolutt!

Gud visste på forhånd at en syndig menneskehet hele tiden ville utvikle metoder for å dominere verden. Han lovet et middel, hvert år feiret som Kristi fødsel, som kom for å redde en verden holdt fanget av menneskets syndige natur.

Og redde oss, det gjorde han, men ikke uten kamp. I denne julesesongen av kjærlighet og nåde skal vi huske at frelsen kom, men det kostet.

Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.” (2 Tim 3: 12-15).

Ha en velsignet jul når vi feirer frelsesgaven!


Kommentarer