Sanne forkynnere

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Da kom Guds ord til Johannes, Sakarias' sønn, i ørkenen; og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynne omvendelses dåp til syndenes forlatelse.
Luk 3,2-3.

Da kom Guds ord til Johannes - det viser hvordan Døperen ble forkynner.

Johannes ble et redskap for Guds eget ord. Det var ikke Johannes, men Guds ord som gjorde verket. Det er kjennetegnet på all sann forkynnelse.

Den som skal være Guds redskap, må få budskapet født inn i sitt hjerte ved Den Hellige Ånd. Han må bli et redskap for budskapet. Det er ikke forkynneren som skal bruke ordet, men ordet som skal bruke forkynneren.

Johannes er en levende illustrasjon til det som han selv sa: "Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen." Joh 3, 27.

Menneskelige tanker og meninger gjør ikke Guds gjerninger blant menneskene. Selv om disse meningene er riktige og gode, kan de ikke erstatte Guds ord.

Det hjelper heller ikke om intensjonene er aldri så gode hos den som forkynner, hvis han ikke er et redskap for Guds ord. Gode intensjoner gjør ikke Guds gjerninger.

Det Guds ord som kom til Johannes, var gitt i Det gamle testamente. Men han ble ikke forkynner bare på grunn av sin kunnskap i dette ord og ved at han siterte det. Det gamle testamentes ord ble åpenbart for hans hjerte ved Guds egen Hellige Ånd. Det ble bokstavelig talt gitt i hans hjerte fra himmelen, det som stod skrevet. Derfor fikk det en kraft og virkning som førte hans tilhørere ansikt til ansikt med Gud. Det åpenbarte synden, så de så den og måtte bøye seg for den. Det åpenbarte også veien til syndenes forlatelse gjennom Johannes' ord.

Dette skaper forkynnere også i dag! Når Guds Ånd får åpenbare Bibelens ord i deres hjerte som bærer det frem, da blir de redskaper for Guds egen tale. Da kommer også virkningen.

La oss be om slike forkynnere!

Kommentarer