Tvil, tro og vantro


Fra Øivind Andersens bok - "Ved Kilden". 

"Da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?" Matt 11, 2-3. 

De gjerninger Johannes fikk høre om i fengslet, var slike som han visste Messias skulle komme til å gjøre. Hans disipler fikk gå inn og ut hos ham, og de fortalte om det som Jesus gjorde. Nå hadde de nettopp fortalt at Jesus oppvakte enkens sønn i Nain fra de døde. [Luk 7, 11 ff]

Det er som om det blir for mye for Johannes. Han sender sine disipler til Jesus og spør gjennom dem: "Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?"

Hvordan kan dette ha seg? Kan en som tror på Jesus, komme i tvil?

Mange sier at det er umulig. En som virkelig har opplevd hvem Jesus er, kan aldri komme i tvil!

Ingen har hatt en slik opplevelse av hvem Jesus er, som Johannes! Ingen har pekt på Jesus som han. Han avla det tredobbelte vitnesbyrd om ham: Jesus er Guds Lam som bærer verdens synd, Jesus er Guds Sønn, Jesus er den som døper med Den Hellige Ånd - og han sier: "Jeg har sett det og jeg har vitnet." Joh 1, 29. 33-34.

Hvordan kan nettopp han stille Jesus et slikt spørsmål?

Det er kanskje ikke så underlig likevel. Johannes sitter i fengsel fordi han har vært tro i sin kallsgjerning. Han vet at hans virksomhet har åpnet veien for Jesus, som han selv sa: "For at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann." [Joh 1, 31]

Nå hører han at Jesus tar seg av alle slags mennesker, i all slags nød, til og med vekker opp døde. Men han besøker ikke Johannes. Han får ikke et ord fra Jesus. Var det ikke naturlig om han ventet at Jesus nettopp skulle hatt et særlig budskap til ham? Men det fikk han ikke.

Angst og tvil begynner å plage ham. Da gjør han det eneste rette: Han vender seg direkte til Jesus med det!

Kanskje kjenner du deg igjen? Du er velkommen til Jesus med all din angst og tvil!

"Da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler." Matt 11, 2. 

Han sendte bud til Jesus. Det ligger meget i de ordene. Døperen Johannes står som et forbilde for alle troende. Er det noe vi skal gjøre når noe står på i vårt kristenliv, er det nettopp å vende oss til Jesus med det.

Hva er tvil? Det er noe helt forskjellig fra vantro.

Tvil består i at en kristen gjerne vil tro, men ikke makter det. Kjennetegnet på tvil er at en spør for å få vite sannheten. Tvilen er innstilt på å ta imot Guds ord, alt Guds ord, og bøye seg for det. Tvil er ingen hindring for troen. Gjennom den blir troen ofte styrket, men vel å merke, bare hvis den vender seg direkte til Jesus for å få hans svar og ta dette svaret til seg.

Vantro er det stikk motsatte av tvil. Den spør også, men ikke for å få vite sannheten, ikke for å ta til seg Guds ord. Den spør for å dra i tvil, for å bortforklare Guds ord eller på annen måte gå utenom det.

Vantro lar seg ikke forene med tro, fordi den er det stikk motsatte av å tro. Den består ikke i at et menneske ikke kan tro, men i at det ikke vil tro.

Døperen Johannes vendte seg til Jesus for å få hjelp! Han la sitt spørsmål åpent frem for Jesus. Han fikk også hjelp!

Også Døperens disipler fikk hjelp. Når Døperen skulle være i den stilling at han måtte sende sine disipler til Jesus, var det ikke først og fremst for sin egen, men for sine disiplers skyld. Døperens disipler skulle vendes bort fra Johannes til Jesus.

Mange forkynnere i dag må oppleve det samme, for at de som hører på dem, ikke skal knyttes til forkynnerne, men til Jesus!

La dette lære oss hvor viktig det er å ha et hjerte som er rettet på Jesus!

Se også hvor gjerne Jesus tar imot dem som kommer, til og med om de kommer med spørsmål om hvem han er!

Kommentarer