NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 31. januar 2021

Men han trodde dem ikke...

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Men hans hjerte var og ble koldt, for han trodde dem ikke." 1 Mos 45, 26. 

Jakob hadde en knugende sorg. Han hadde mistet sin sønn Josef. Men en dag kom hans sønner og fortalte at Josef var i live, og at han var blitt herre i Egyptens land.

Det var det mest gledelige budskap Jakob kunne tenke seg! Allikevel var og ble hans hjerte koldt, for han trodde det ikke. 

Det er på samme måte med mange ærlige og kjempende sjeler overfor ordet om Jesus og det som han har gjort for dem.

Guds ord forteller at Jesus har kjøpt oss fri fra alle våre synder. Jesus har tatt bort den dommen som hviler over oss ved at den ble satt i verk på ham istedenfor på oss. Rom 8, 3.

Evangeliet roper ut til alle som tar imot det: Du er fri! Guds Sønn har gjort deg fri!

Men mange som faktisk har tatt sin tilflukt til Jesus, opplever allikevel ikke noen glede og frelsesvisshet. De stoler ikke på evangeliet. Isteden går de og venter på opplevelser som Den Hellige Ånd skal virke i deres hjerte. Og de tenker: Får jeg bare oppleve frelsen, skal jeg ikke tvile på at jeg virkelig er Guds barn!

De innser ikke at de på denne måten setter saken aldeles på hodet.

Når en mann er sulten, må han spise. Det ville ikke falle ham inn å si: Jeg kan umulig spise nå som jeg er så sulten.

Men nettopp dette gjør mange når det gjelder deres åndelige liv. Jesus sier at vi kommer til å oppleve frigjøring ved å tro ham på hans ord. Da snur vi det om og vil ha opplevelsen først og troen etterpå.

Du skal ikke gå og vente på å oppleve frigjøring, men takke Jesus fordi han alt har gjort deg fri på Golgata kors.

lørdag 30. januar 2021

USA og Lebesbymannen

Av Per Haakonsen. 

Ved hvert årsskifte har jeg fått den vane eller leie uvane å fordype meg i Lebesbymannens profetier. Så også ved dette årsskifte.

Lebesbymannen eller Anton Johansen (1858 – 1929) som han heter, ble kjent fordi han profeterte utbruddet og forløpet av 1.verdenskrig. Han profeterte også de store «lungesykdommene» som spanskesyken og tuberkulosen som fulgte i årene etter krigen. Videre forutsa han den spanske borgerkrigen, Englands tap av India og landets mange kolonier.

Av de profetier som kan henlegges til vår egen tid, kan nevnes sosialismens fremmarsj, avvæpning og avkristning. Dette var hendelser som skulle ramme hele Europa men i særlig grad Skandinavia. Videre forutsa han at store skarer av jøder ville vende «tilbake til Jerusalem og sitt land». I Norge ville «pengetilgangen» bli stor og som følge av det ville synden ta overhånd. For å ha nevnt noe. Som vi vet, har alt dette skjedd. 

Men så heter det videre at Amerika ville bli rammet av voldsomme borgerkriger og at landet ville bli sprengt i fire eller fem mindre forbundsstater. Og da er vi midt oppe i dagens hendelser. Og det må vi si noen ord om. 

Ifølge analytikerne kan splittelsen i USA føres tilbake til 80 tallet. Det er altså ikke noe som kom med Trump. Men splittelsen ble meget tydelig med valget av Trump i 2016 og ved valget i 2020. Ved valget i 2016 påstod demokratene at Trump hadde vunnet takket være innblanding av Russland på nettet. Så forsøkte de å kaste ham ved å anlegge riksrett med bakgrunn i påstanden om at han hadde anmodet Ukrainske myndigheter om å innlede etterforskning av sønnen til Jo Biden, som var mistenkt for økonomiske misligheter. Så oppsatt var de å få fjernet Trump at de bare en uke før han skulle gå av, på nytt reiste riksrett med den påstand at han har oppfordret sine tilhengere til å storme Kongressen.  

Det demokratiske parti aksepterte aldri valget av Trump som USAs president. Det gjorde endog klart at de heller ikke ville akseptere han om han hadde blitt gjenvalgt i 2020. Da var det ikke underlig at Trump svarte med samme mynt og erklærte at valget av Biden var et resultat av valgjuks. På samme måte som demokratene hadde forsuret hans valgperiode, ville Trump gjøre sitt for å forsure Bidens valgperiode. 

Vel dette sier noe om hvor dypt splittelsen i USA er. Det demokratiske system er i ferd med å kollapse. De demokratiske spilleregler aksepteres ikke av noen av partene. Men dette kan fortsatt gå bra så lenge splittelsen ikke gjenspeiles i politiet, nasjonalgarden eller de væpnede styrker. Men det behøver ikke være langt unna. Det sies at når det lyktes folkemassen å storme Kongressen, så skyldtes det at tilhengere av republikanerne i politiet med vilje slapp dem inn (kilde: BBC).

Vel, nok om det. Her til lands bør vi i stedet for å heie på demokratene spørre oss selv hva dette kan bety for Europa og Norge. Dersom nå USA virkelig står overfor en borgerkrig, vil landet ikke lenger være i stand til å innfri sine forpliktelser i NATO. USA er hjørnestenen i NATO og uten USA intet NATO. Norges sikkerhet er helt avhengig av USA. Skulle USA og NATO gå i oppløsning, vil Norge stå helt forsvarsløs. Dette burde bekymre oss mer enn Trumps sine unoter.

Det er bare to land som kan tjene på at NATO går i oppløsning: Russland og Frankrike. Frankrike har aldri vært entusiastisk for NATO. De ønsker seg en europeisk forsvarsallianse. 

Skulle dette scenariet bli virkelighet, så kan også et annet av Lebesbymannens profetier gå i oppfyllelse: Russland og Frankrikes krig mot Sverige og Norge. Det vil bli et kappløp om hvem av de to som skal være den dominerende stormakt i Europa.

Vel, dette er tanker ved et årsskifte. Det behøver selvsagt ikke gå så galt. Men det er urovekkende at Lebesbymannen i liten grad har tatt feil tidligere.

Er det så noe vi i kristen-Norge kan gjøre for å hindre en slik utvikling?

Lebesbymannen viser igjen vei. Vi må søke nåde hos Herren. Det gjør vi ved å falle på kne og bekjenne våre synder. Lebesbymannen var klar på at det bare var gjennom anger og bot vi kunne avverge de ulykker han hadde fått se. Det var da også hans egentlige budskap. Bare omvendelse til Herren kunne fri oss fra de ulykker han hadde fått se.

Sitatene er hentet fra Stein Waardings bok «Lebesbymannens spådommer»

Per Haakonsen

fredag 29. januar 2021

Universitetsprofessor sier heteroseksualitet er 'tragisk'

Jane Ward
Fra TheBlaze. Tipset av Kirkehøyden.

En professor ved University of California-Riverside sier at heterofili er et "tragisk" konsept som foreviger kvinnehat, leder menn til å støtte giftig maskulinitet og bryter opp forhold.

Som fremhevet av Campus Reform, sier Jane Ward, professor i kjønns- og seksualitetsstudier og selvbeskrevet lesbisk, at "heteroseksuelle forhold" er dårlig for mennesker og deres mellommenneskelige forhold fordi de fremhever ulikhet.

I en desember-artikkel for Insider argumenterte Ward for at menn og kvinner i det store og hele egentlig ikke liker hverandre.

Insider Julia Naftulin rapporterte: "Hun synes synd på hetrofile mennesker, spesielt hetrofile kvinner, som vanligvis rapporterer om noen av de laveste seksuelle tilfredshetene i samfunnet, sa Ward til Insider. Mannlig kultur som lærer dem at de både trenger, og likevel bør nedverdige, kvinner."

"Det ser virkelig ut som at straighte menn og kvinner ikke liker hverandre veldig mye, at kvinner bruker så mye tid på å klage på menn, og vi har fortsatt så mye bevis på kvinnefeil," sa Ward til uttaket. "Fra et LGBT-perspektiv ser [heteroseksualitet] faktisk veldig tragisk ut."

Et annet sted i diskusjonen sa Ward at COVID-19-pandemien også "avslører heteroseksualitetens tragedie for mennesker som kanskje ellers ikke hadde tatt hensyn til den."

Ward er også forfatter av en bok med tittelen "The Tragedy of Heterosexuality."

I en uttalelse sa Ward til Campus Reform at hun skrev boken fordi hun "elsker straighte par" og håper å bedre utdanne dem.

"Jeg skrev denne boken fordi jeg elsker straighte mennesker, og fordi forskningen om heterofil ekteskapelig tilfredshet i løpet av livsløpet viser at straighte par sliter med å balansere forpliktelser mellom arbeid og familie, og dette fører til frustrasjon og harme for mange straighte kvinner, spesielt " sa Ward.

torsdag 28. januar 2021

Jeg tør knapt påsette langlysene lenger...

Av Dan Odfjell. 
Første gang Publisert i Norge IDAG 20.01.2021. 

For ikke derved å måtte se lengre frem i tid. Med hensyn til det som nå skjer i USA.

Det gjelder annonseringen av Biden-administrasjonens påtenkte sjokkåpning av sin regjeringstid ved såkalte president-direktiver. Eller som Kjell Skartveit sa gjennom kronikken med den treffende overskriften 17/1/21 på document.no «Vil demokratiet overleve Demokratene?» Skartveit er en kjent og aktet person i kristen-Norge og en flittig debattant. La meg sitere et av hans avsnitt derfra idag:

«Vi vet av erfaring at marxisme, nazisme og islamisme er uforenlig med demokrati. Det er ikke alltid like lett å forklare årsaken til at noen ideer fører til en katastrofal undertrykkelse av meningsmotstandere, og hvorfor de gjør det umulig å sitte ned og diskutere løsninger på politiske spørsmål.

Virkelighetsforståelse

Men det handler om virkelighetsforståelse, hvordan vi oppfatter menneskets verdighet, grensene for statens inngrep i våre liv og Guds rolle i det hele. Ingen av de tre nevnte «ismene» tåler meningsmotstandere i det offentlige rom. De krever nemlig definisjonsretten over det rommet der debatten foregår».

Enklere og bedre kan det knapt sies, forsøk selv. Mange advarer om en meget farlig tid oss nå i møte. Den modige Jordan Peterson fra Kanada, advarte tydelig mot totalitær politisk ideologi. Jeg spør om det noensinne er sannsynlig med «jungel-bildet» av løver og gaseller, fredelig side om side, drikkende av kildevannet sammen?

Naturens virkelighets-erfaring tilsier oss en naturlig adskillelse, iallfall hvia de fredelige gasellenes skal overlevele. Vi leste en kronikk 26/12/20 med tittelen «Trøst i Tøvets Tid». De adresserte en forfeilet globalisme, fremmet av statsminister, Erna Solberg. Som vil av med nasjonalstaten Norge. Likt med ulikt blandes i en grenseløs og uregjerlig verden. En slags ikke-prøvet ny-isme. Som også er drevet frem av oligarkene og elitenes globale makt-begjær - samt ny-ismens nyttige idioter.

Det er vanskelig å spå, bare vår over-allmektige Herre kan nå styre dette. Men å tukle med det bestående og fungerende gir neppe verken jungelen eller menneskeheten håp om bedre og fredeligere tilstander.

Demokratiet

Demokratiet er ikke perfekt. Men alternativet til dets forutsetning, nemlig at den enkelte nasjons egne folk skal bestemme, er farlig.

For rykkes folkestyret opp med roten, da rykker diktaturet frem som det neste. Da forsvinner ankerfestet. Da blir vi mange til små maur under de få og brutale, de ufølsomme og grusomme. All historie viser det.

Men noen ønsker forandring, koste hva det koste vil. Noen vil bryte ned ved å destruere det bestående, det motsatte av å bygge. Disse «noen» representerer «ismene» som Skartveit identifiserte for oss. Men selv legger jeg til globalismens råhet, og at vi er overvåket og tuktet.

Ismenes besettelse av å destruere det bestående er ofte drevet av behov for hevn, skadefryd og selvhevdelse. Besettelsen er ild i tørt gress fordi den appellerer til følelser. Mer konkret, den appellerer til menneskers offer-følelser i søken etter oppreisning fra livets nederlag i en urettferdig verden. Problemet er imidlertid at det er umulig å bygge et nytt samfunn på hevn og skadefryd. Se på den islamske verden (!). Heri ligger verdien av den kristne kulturarven. Hvert menneske er elsket av Gud og får nåde, både som offer og som synder. Vi blir satt fri fra åket som disse negative kreftene legger på oss.

Mobben

Nå skriker mobben korsfest korsfest mot Trump og de konservative verdiene. Trump har satt et skille mellom sannhet og løgn, rett og urett. Utviklingen forteller den «opplyste» hvor stor makt Antikrist har fått og hvor fjernt store deler av verden nå er Kristus.

Forandring for forandringens skyld blir lett ødeleggelse av det bestående, og reflekterer oftest topp politikernes klå-fingrethet, uten klart å tenke konsekvenser. Vi folket pålegger dem knapt et slikt krav om forandring, kun om forbedring. Bedre statsøkonomi, samfunns- og privat økonomi, forsvar og politibeskyttelse, bedre skole og utdanning og ro og nasjonal orden etc, samt streng straff av kriminelle og voldelige. Og ikke minst kravet om en verdig alderdom.

Men vi erfarer at toppolitikerne mister forståelsen tillitsmakten de representerer. Makt og person blir fusjonert til en konstellasjon hvorved de fremhever seg selv personlig.

Nasjonens fellesverdier

Altså, Norge er stort nok for fotfolket, men ikke for sistnevnte. For oss alminnelige teller felles sprog og kultur, våre felles immaterielle verdier, lokal tilhørighet og norsk idrettsglede over skiskyttere og andre idrettsprestasjoner som nasjonal lim.

La oss nå i fred, dere utrettelige globalister og utopister som ødsler våre penger globalt og som undervurderer våre egne gamle, frimodige og egalitære verdier og behov! Et land av hytter og hus, ikke av borger og slott. Ja, vi elsker dette landet. Om akkurat det står høstens stortingsvalg.

Dan Odfjell, samfunnsdebattant

onsdag 27. januar 2021

Hvordan leve som kristen i vår tid?

Av Olav Hermod Kydland. 

Det er et viktig spørsmål som vi skal ta opp nå. Vi vil se på dette på grunnlag av Guds ord, og da særlig på grunnlag av 2 Pet 3. 

Kampen på slagmarken 

Vi lever i verden som er skapt av Gud og holdes oppe av ham, men hvor ”denne verdens gud” med sin åndehær kjemper mot hvert enkelt menneske. Med andre ord: vi lever på en slagmark hvor det kjempes om liv eller død. Det som gjør det ekstra vanskelig er at Satan bruker mennesker i kampen mot Guds barn for å prøve å få dem bort fra Den treenige Gud. Bibelen betegner dem som spottere, vranglærere, forførere, lovløse og antikrister. Guds ord advarer mange ganger og på mange måter mot slike mennesker. 

Denne strid eller kamp vil pågå inntil Herrens dag. Denne dag vil komme som en tyv, sier ordet (v. 10). Jesus sier selv: ”Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der” Mark 13,33. 

Apostelen Peter forteller i 2 Pet 3,1 at det er det andre brevet han skriver til de jødekristne. Motivet for å skrive er: ”vekke deres rene sinn ved min påminnelse så dere minnes de ord som de hellige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren” v. 1 og v. 2. ”Sinnet” er menneskets evne til å kunne oppfatte, begripe, innse. Apostelen visste at i et urent miljø vil det rene sinn lett sløves. Derfor trengte de igjen og igjen å vekkes til ny iver for sannheten. 

Hvor finner de sannheten? Den finner de i Guds ord. Profetene i GT ble kalt av Gud til å tale Guds ord både til sin samtid og til vår tid, den siste tid med kulminasjonen, Herrens dag. Likedan apostlene som var øre- og øyenvitner til Herrens storhet (se 2 Pet 1,16). Nå oppfordres de til å legge seg på hjerte apostlenes bud og formaninger slik at de kan være rede på Herrens dag. 

I denne vanskelige tid oppfordrer apostelen de troende til følgende: 

1. Ferdes i hellighet og gudsfrykt (v. 11) 

2. Legge vinn på å bli funnet uten flekk og lyte (v. 14) 

3. Ta seg i vare så en ikke blir revet med av de lovløses villfarelse (v. 17) 

Å ferdes i hellighet 

Vi skal merke oss disse ting for det gjelder i høyeste grad oss som lever i dag. Å ferdes i hellighet vil si at vi som Guds barn er utskilt fra denne verden og innviet til Gud. Vi har fått et nytt sinn og er gjenfødt ved Guds Hellige Ånd. Apostelen Paulus sier (Rom 12,2): ”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne”. 

Det er så lett for oss å se på hvordan de fleste mennesker lever og deretter tilpasse oss dem. Men Guds ord advarer oss fra å skikke oss lik denne verden. Det vil si å leve i samsvar med tidsånden og slå av på kravene til et hellig liv. For vi lever nå i et land hvor ”Sodoma” tilstandene viser seg. 

Guds ord advarer oss: ”Kom Lots hustru i hu!” Luk 17,32. Vi vet hvordan det gikk med henne. Hennes hjerte var bundet av livet i Sodoma, og hun kunne ikke frigjøre seg fra det livet. Hvordan er det med oss? 

Å ferdes i gudsfrykt 

Vi oppfordres også til å ferdes i gudsfrykt. Apostelen Paulus taler om gudfryktighetens hemmelighet (1 Tim 3,16): ”Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet”. 

”Gudsfryktens hemmelighet” er noe som har vært skjult, men har nå blitt åpenbart gjennom forkynnelsen. Her er det tale om åpenbaringen av Jesus Kristus som vi finner i evangeliet. 

Det motsatte av Gudsfryktens hemmelighet er ”lovløshetens hemmelighet”. Der hvor Guds ord og bud settes til side og forkastes, der er lovløshetens hemmelighet virksom (se 2 Tess 2,7). Antikristens ånd er allerede i verden ved hans mange ”antikrister”, dvs. representanter og forløpere for Antikrist. 

Vi opplever tydelig dette i dag i vårt samfunn. Det er Antikristens ånd som forfører hjertene med smigrende, bedårende, lokkende og fristende ord. Når tiden er inne vil Antikrist, ”den lovløse”, ”syndens menneske”, ”fortapelsens sønn” stige fram på arenaen (se 2 Tess 2). 

Men før Antikrist kommer, vil det være mange forførere. Apostelen taler om spottere som kommer med spott og farer fram etter sine egne lyster. De drar i tvil løftet om Jesu Kristi gjenkomst og hevder at verden går stadig framover. De overser at Guds daværende skapte verden gikk under ved oversvømmelse. Bare Noah og hans familie overlevde, mens alle de ugudelige omkom på grunn av at de ikke ville omvende seg til Gud. 

De nåværende himler og jord skal også gå under, men den er spart for ilden. ”Den blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt” 2 Pet 3,7. Herren vil imidlertid ikke at noen skal gå fortapt, ”men at alle skal komme til omvendelse” 2 Pet 3,9. 

Men når Herrens dag kommer, da skal himlene forgå og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp (2 Pet 3,10). Det er underlig å tenke på at alle ting skal brenne opp. Alle verdens underverker, byer og bygninger skal bli til aske. Hvor viktig er det ikke før dette skjer at en lever et hellig liv i samfunnet med Jesus. 

”For uten helliggjørelse skal ingen se Herren” 

Apostelen sier i vers 2 Pet 3,14: ”Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham,” Guds barn blir oppfordret til å forberede seg for dette nye. De kan ikke leve som verdens barn som aldri skal få oppleve det fullkomne Guds rike. Forfatteren av Hebreerbrevet sier (Heb 12,14): ”Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren”. Ved å leve på verdslig vis som verdens barn, uten helliggjørelse, kommer en ikke til å få se Herren. 

Offerlammet skulle være feilfritt og lyteløst slik som også Jesus Kristus var (se 1 Pet 1,19). Målet for oss er at vi skal bli ham lik, ”for vi skal se ham som Han er” 1 Joh 3,2. Mens vi venter på disse ting som apostelen nevner skal skje, kommer vi ved bønn og utbredelse av evangeliet å fremskynde Herrens dag. Men vi må ikke bli utålmodige, men Herren vil at flest mulig skal bli frelst før Herrens dag kommer. 

Vær på vakt, våk og be 

Derfor la oss ikke lytte til spotterne og vranglærerne. De vrangtolker både Paulus sine skrifter og De gammel-testamentlige skrifter til sin egen undergang. Det vil si de forstår ikke læren om rettferdiggjørelse ved tro og de kristnes frihet. De bruker altså sin kristelige frihet til påskudd for kjødet (Gal 5,13). Ja, hvor mange gjør ikke dette i dag også, særlig på det seksuelle område. Men det er ikke kristendom. Hvor mange i dag sier ikke at de tror på Gud, men deres livsførsel og gjerninger fornekter hans navn. Apostelen Johannes forkynner engelens budskap til menigheten i Sardes (Åp 3,1): ”Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død”. For en forferdelig beskjed å få! Hvordan står det til med oss? 

Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand” 2 Pet 3,17. 

Herrens apostel formaner de jødekristne, ja, også oss. Vi må være på vakt og våke hele tida, så vi ikke blir revet med av vranglærerne, de lovløses villfarelse slik at vi faller fra Herren. 

Vi har nemlig kamp mot kjødet, denne verden og Satan. Vårt gamle menneske trakter etter og begjærer det samme som denne verdens barn. Vi lever i denne verden med dens goder, gleder og sorger. Vi lever i en atmosfære preget av verdslige menneskers tanker, ønsker, håp, krav og begjær. Vi kaller det tidsånden, og den vil lett prege de troende også. Det er blitt sagt at samfunnets synder, blir i neste omgang menighetens synder. Bak tidsånden står ”denne verdens gud”, Satan, som er skjult for de fleste. Han opererer best hvor han fornektes og kamufleres. 

Skal vi kunne bli stående og seire i denne kamp, må vi ta til oss det som apostelen Paulus sier (Ef 6,13): ”Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og ble stående etter å ha overvunnet alt”. 

Derfor må en kristen være på vakt og våke så en ikke mister fotfeste og blir dradd bort fra samfunnet med Jesus ved villfarelsens forførende og suggererende makt så en faller i fra nådestanden. 

Vokse og i nåde og kjennskap 

Hvordan skal en da bli stående? Botemidlet er å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. 

”Nåde” er et av hovedorda i Bibelen. Det betegner Guds barmhjertighet og velbehag mot syndere. Det betegner også Guds nådegjerning ved at han sendte sin Sønn til soning for verdens synder. Ved dette kan Gud uforskyldt uten noen fortjeneste av mennesket, rettferdiggjøre dem som tar sin tilflukt til Jesus Kristus og gi evig liv (Rom 3,24; 5,1 flg. og 5,15 flg.). Å være en kristen er som apostelen Paulus sier å stå i nåden (Rom 5,2), og ta imot Guds nåde (2 Kor 6,1). Det har blitt sagt at nåden er de troendes livsrom og livsfære, (Rom 1,7; 1 Kor 1,3; Kol 1,2), den er den altbeherskende livsmakt som de lever under. Å falle fra kristenstanden er ”å falle ut av nåden” Gal 5,4. 

For ikke å falle ut av kristenstanden oppfordrer apostelen oss til å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det gjør vi ved å leve i nåden og livs-samfunnet med Jesus og lese Guds ord og la det dømme våre synder, og i bønn og hengivenhet åpne vårt hjerte og sinn for Herren. Ved å la Guds Hellige Ånd åpne vårt hjerte og sinn, vil vi lære vår Frelser mer og mer å kjenne. Han er vår Herre, det vil si han bestemmer over alle forhold i våre liv, og han er vår Frelser, vårt eneste håp. 

Lever vi i et fortrolig samfunn med Jesus, vil vi vokse i nåde og kjennskap til ham. Den rette veksten vil da bli som døperen Johannes uttrykker det (Joh 3,30): ”Han skal vokse, jeg skal avta”. Når Jesus stadig blir større for oss, og vi blir mindre i oss selv, da vokser vi den rette vekst. Da ser vi også klart og tydelig vår sanne stilling i en vond og opprørsk verden. Da vil vi også leve for ham i hans mangfoldige nåde. Om denne nåde sier Paulus i Tit 2,12: ”Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er”. La oss derfor prise den Herre Jesus Kristus, for ham tilhører æren, fra nå av til evighetens dag (2 Pet 3,18). 

La oss derfor så lenge vi er i denne verden leve i nåden og la Guds ord få lære oss, dømme oss og veilede oss til vi en dag står frelst og fri blant den store hvite skare. La oss våke og be slik at vi ikke blir forført og blir dømt skyldig på dommens dag og ikke får oppleve den nye himmel og den nye jord.

Olav Hermod Kydland

tirsdag 26. januar 2021

Våre dagers STASI media "skryter av Donald Trump"?

Fra Norvald Aasen. 

Til Anders Magnus og Tove Bjørgås, NRK. 

"President Trump har levert på løftene", sa NRKs USA korrespondent Anders Magnus på P2's nyhetsmorgen den 19.01. 2021. Men det overskygges, mener Magnus, av at Trump har gått til angrep på demokratiet. Men Anders Magnus kan spare seg falskhet og hykleri!
 
Det er så utrolig frekt å komme med noe sånt som skryt av Trump etter at Anders Magnus gjennom hele valgkampen har drevet sjikane og hets mot Trump i så grov grad at det som kalles nyhetsformidlingen er uten verdi. Om det skulle finnes noe som kalles skam i NRK og de øvrige mediamiljøene så ville det vært naturlig at Anders Magnus og de andre reporterne, fra det som jeg nå kaller norsk Stasimedia, hadde rødmet av skam over sin fremferd bare ved å se seg i speilet.
 
Trump har blitt beskyldt for løyner og mye annet som kunne få den enfoldige lytter og seer til å vrenge seg i forakt for den presidenten som det amerikanske folket valgte i 2016. Men venstresiden har aldri kunne fordøye at fru Clinton ble slått ved valget den gangen. Og venstresidens gatepøbler herjet amerikanske byer i lange tider etter dette valget, men sånt ble stort sett ignorert av norsk stasimedia. Og da vi så fascistisk og BML gatepøbler herje med vold og ødeleggelser i amerikanske byer opp mot årets valg, der branner og plyndring gjorde hele bydeler til krigssoner, da kunne Tove Bjørgås fortelle fra USA at majoriteten var fredelige demonstrasjoner. Jeg må bare si: At det går an! Man kan da ikke trekke andre slutninger enn at norsk stasimedia sine utsendte til gateslagene var tilhengere av pøblene og at ødeleggelsene var ok? Og dette var tydeligvis ikke angrep på demokratiet!
 
Etter en reportasje under årets valgkamp der ingenting ble spart på når det var snakk om hets og heksejakt på Trump, fortalte Anders Magnus at under et valgarrangement i Texas hadde biler med Trumptilhengere forsøkt å presse en buss med Bidensupportere av veien, og at Trump hadde tvittret at han støttet sine tilhengere. 

Jeg skrev da til A. Magnus og spurte om dette var sant, for i samme reportasje gjentok A. Magnus gang på gang at Trump lyver. Og jeg spurte om fremstillingen av det som hadde skjedd var sant eller om også Anders Magnus løy på presidenten? Texaspolitiet tilbakeviste historien som Magnus hadde fortalt, saken var snudd på hodet.
  
Jeg fikk aldri noe svar fra Magnus. Vi må da forstå at mediafolk og journalister nedlater seg ikke til å svare vanlige mennesker, om en da ikke gjør slik Ole Torp gjorde mot meg, og ba meg øyeblikkelig skaffe meg profesjonell hjelp, etter at jeg en gang hadde kommet med en kommentar etter en av hans reportasjer. Og venstresidens metoder om slik profesjonell hjelp kjenner vi også fra andre totalitære samfunn. Det er jo forskjell på venstresidens mediafolk som er på et høyrere trinn på samfunnstigen enn der vi vanlige dødelige må lære oss at vi befinner oss.
 
Donald Trump har såvisst ikke angrepet demokratiet, dette er også en av løynene om ham. At demonstranter ble sluppet inn i Kongressbygningen gjorde det trolig mulig for infiltratører fra venstresidens fascister og BML å starte ødeleggelser og vold inne i bygningen, slik disse gruppene er så inderlig godt er trenet til, og som nok er akseptert. Men sånt forteller ikke mediafolkene fra norsk stasimedia.         
 
Deres oppgave er tydeligvis å skru så mye hjernevask inn i skallen på sine lyttere, seere og lesere at disse slutter å tenke selv og tar alt som kommer fra journalister og reportere som sannheter. I Norge har størsteparten av innbyggerne gjennom fire år blitt matet med alt som kunne få enhver til å føle avsky for Presidenten og de som valgte ham. Minner om et videoklipp fra Kringkastingsrådet der dets leder, Kokkvold, bl.a. fortalte at det ville være unaturlig for NRK å være nøytral overfor Trump. Altså skulle ikke sannheten om Presidenten fortelles. Han fortalte også at av de 55 mill. amerikanere som stemte på Trump i 2016 var det endel mindre bra mennesker som var troende til litt av hvert, og at Trump var en "vulgærianer", hva nå dette betyr? Ved Kokkvolds side satt en nikkende kringkastingsjef, Thor Gjermund Eriksen. Og deres hatlinje mot Trump har de nok gjennomført til punkt og prikke, og fått folk til å tro på seg.
 
Ikke så få ganger de siste fire årene har vi hørt innslag på Dagsrevyen (TV2 har jeg forlengt blokkert ut) der det har vært omtalt saker som kunne ramme president Trump. Da ble det oftest spurt fra "nyhets"studio på Marienlyst slik: Og hvor alvorlig er dette for Presidenten. Da svarte alltid reporteren fra USA: Dette er meget alvorlig for Presidenten! Det var tydelig avtalt fra begge sider om hvordan det skulle spørres og hvordan det skulle svares.
  
Oppildnet av norske stasimedia sine hatreportasjer har en nesten samstemt media funnet ut at det må gjøres noe drastisk med de som er så frimodige at de nektet å tro på media sine hatrepotasjer fra USA. Sjefsredaktør Selbekk i avisen Dagen mener at det må tas et oppgjør med det "livsfarlige" tankegodset i kristne miljøer.

Også sjefsredaktøren i bygdeavisen Firda i Førde, Kai Aage Pedersen (ex NRK) har stukket hode ut av gjøkuret sitt og lyst forbannelse over en Trump som har smertet ham gjennom 4 år, (Firda, 8/1, 2021). "Trumpugraset må lukast vekk", mener han.

Det er liten grunn til å blåse av slike planer og trusler når vi tenker på historiens oppryddinger og fjerning av meningsmotstandere etter gammel rødbrun sosialistisk mønster og omfang.    
 
Kom aldri med negative kommentarer til venstreekstreme mediafolk, de vet best selv, og de er umåtelig hårsåre.

Men etter media sin oppførsel mot President Donald Trump, og hans velgere, kommer jeg heretter til å benevne alle norske media på venstresiden som STASI media!
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen. 
24/1 2021

mandag 25. januar 2021

Det onde applauderes - av de enfoldige og onde

Av Dan Odfjell. 

Slik er verden uten Jesus, Guds sønn. En verden av løgn og ondskap, som idag applauderes av de mange makt- og selvopptatte. For idag innsettes Joe Biden som president, ikke fordi han personlig gjorde seg fortjent til embetet. Men fordi han er fremmet av og nå representerer anti-krist, dvs motstanderne av sannhet og et reelt demokrati. En trist dag for amerikanske velgere som nå trues av sensur, forfølgelse og manglende retts sikkerhet. I et illegitimt korrupt regime, med alle midler til å overvåke og straffe deg. Et stats kupp. Et dårlig omen for resten av den frie verden.

Men dagens innsettelses seremoni bar preg av alt annet enn folkelig jubel slik som for Donald Trump for fire år siden. For både demokrater og republikanere kjenner nok på at noe skikkelig galt har skjedd. Trump ble folkelig reelt valgt i 2016 mot alle odds, og han gjorde alt hva han lovet under valgkampen og mere til. Han lovet også å gå etter den skjulte elite sump-makten i Washington og ellers. Folket ville gi Trump nye fire år for det, men fordelsfolkene og de korrupte elitene ville ikke lenger forstyrres av en outsider. Derfor har de i over fire år på alle mulige og umulige måter motarbeidet ham. Med løgn og skamløse påstander.

Eliten hvitvasker seg nå, usle korrupte kryp som later seg demokratiske. Nei, Trump ble valgt av folket og for sitt patriotiske 2016 program som han overholdt. Det inkluderte opprydding i Obama sfæren og maktelitene i Washington, også kalt sumpen dvs bestående av arrogante lobbyister og mange fordelsfolk. Bidens innsettelsestale tale idag var «tullprat» og står ikke til troende, dog globalisten Erna Solberg priset den. «I dag har demokratiet seiret, mine venner» var Bidens frekke påstand, mens der motsatte er tilfellet. For Biden-valget var et statskupp etter alle solemerker å dømme og alt vil komme frem etterhvert. Problemet med omeletter imidlertid er at når de først er laget får du dem ikke tilbake i eggene igjen.

«Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet» het et langt og godt innlegg 18/1/21 på document.no skrevet av den amerikanske statsviteren Claes G Ryn. Som på en nøktern  og sympatisk måte grundig tok for seg hva som allerede vites. For amerikanske medier har aktivt og bevisst skjult hvem Joe Biden virkelig er, ifølge Ryn. Som sa at det vil det ta en stund før hele det amerikanske folket finner ut av det hele. Når de gjør det, vil det sannsynligvis øke sinnet over det som allerede blir sett på som et stjålet valg. For mediene har vært absurd ensidige i behandlingen av de to president kandidatene, også i Norge. Samt mørkleggingen av alle anklagende om svindel.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 24. januar 2021

Herren glemmer ikke sine barn

Av Hans Erik Nissen. 
Innsendt av Olav H. Kydland. 

«Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Jes 49,15-16. 

Fristelsen til å tro at Gud har glemt deg, møter deg stadig. Den kommer når du har bedt og bedt i stor nød og Gud ikke griper inn. Den kommer når gamle synder trer fram på ny for ditt indre blikk. Den kommer når du har bedt om seier, men igjen forferdes over friske syndesår.

Jesus sier til deg: «Jeg glemmer ikke deg!» Og han gir deg grunnen til at han ikke glemmer: Du er tegnet i hendene hans. Ordet «tegnet» betyr også inngravert. Navnet ditt er ikke skrevet med en skrift som lett kan viskes ut.

Du kan ikke lese dette ordet uten å tenke på naglemerkene. Når du gjør det, blir det stort for hjertet at da Jesus ble naglet til korset som ditt skyldbrev, ble du tegnet i hendene hans.

Du vet fra Jesu møte med Tomas at han stadig har naglemerkede hender. Oppstandelsen har ikke endret det. Finnes det noe sted du heller ville være tegnet? Det måtte da være i Jesu hjerte. Men du er der også. Han bærer deg i sitt innerste i evig kjærlighet.

Denne kjærligheten er ikke bare ord. Hans gjennomstungne hender er beviset på at han elsker deg. Han har villet at du og hans kjærlighetsoffer skal være ett. Det skjer gjennom troen på nådens verk på Golgata.

Dersom du fordyper deg i prisen Jesus måtte betale for deg, faller alle spørsmål bort. Jesu blødende hjerte sier til det innerste i deg at du ikke er glemt. Du er tvert imot elsket med en kjærlighet så høy og så dyp at du aldri vil forstå den til fulle.

Gud lar deg ikke alltid fatte hvorfor han leder deg slik han gjør. Men han vil ikke at du skal være i tvil om dette: Han har ikke glemt deg. Han har tegnet deg i sine hender. Navnet ditt står der i dag. Det står der når det er aller mørkest for deg. Det står der når du skal fram for domstolen. Du er ikke glemt av Jesus.

(Fra andaktsboka «Ett er nødvendig», 16. januar)

lørdag 23. januar 2021

Utrensking av konservative handler om venstresidens krig mot troen

Av P54. 

Det er en misforståelse der ute at venstresidens handlinger handlet om å stille president Trump og hans støttespillere av hevn, av frykt eller av rent politiske grunner. Dette er ikke sant.

Vi har hørt mange teorier om hvorfor venstresiden tar ned konservative kontoer gjennom Big Tech. Mange mener det er av bekymring for hva president Trump og hans støttespillere vil avsløre, spesielt om valgfusk. 

De tror egentlig ikke at han forårsaket Capitol-opptøyene til tross for fortellingen de universelt har omfavnet. Andre mener det bare er dem som er hevngjerrige; uten å frykte noe og at de bare lever ut det de har drømt om å gjøre de siste fire årene. Uansett teori ser det ut til at de alle kommer ned på politikk. Dette er unøyaktig.

Sannelig, nyttige idioter som Twitter Jack Dorsey og Facebooks Mark Zuckerberg kan tro at det hele er politisk. Eller de kan være fortrolige med sannheten, som er dette: Å undertrykke konservative stemmer er forberedelser for å øke krigen mot de trofaste, spesielt kristne. Så mye som mange av oss ønsker å tro at dette bare er ubetydelig når de forbereder seg på å støtte en Biden-Harris-administrasjon, så er det ikke det. På de høyeste nivåene av makter og fyrstedømmer handler dette om å forsegle kommunikasjonskanaler når de begynner sine planer om å ta ned Kirken (menigheten).

Det er ingen annen logisk grunn for at de skal gå til angrep nå. De vant. De jukset for å vinne, men planen deres var så fullstendig og konspirasjonen deres var så utbredt at sannheten tilsynelatende har tapt. Likevel, jeg er fremdeles 50/50 på at president Trump vil vinne rett og slett fordi det nå er helt i Guds hender. Patriotiske menn og kvinner klarte, til tross for vår beste innsats, ikke å "stoppe valgtyveriet." Og ja, det spilles fremdeles, spesielt med "italiensk forbindelse". Men vi har kommet inn i tidsrammen der alt som kan korrigere valget, må betraktes som et mirakel.

Men hvis vi antar at den nåværende veien mot fullstendig demokratisk kontroll i Washington DC er realisert, og hvis vi også antar at venstresiden mener at det er det uunngåelige utfallet på 11 dager, hvorfor kjemper de så hardt for å oppheve konservative og fjerne president Trump en uke foran skjema? Svaret er fordi de fremdeles følger befalinger fra ondskapens krefter, og at befalingen har veldig lite med politikk å gjøre. Kontroll i DC var ikke målet. Det var et skritt mot deres virkelige mål om å svekke potensialet for troen på å forbli sterk og for å spre evangeliet.

Våre religiøse friheter kommer til å bli angrepet med alt de har fra og med 21. januar hvis Joe Biden faktisk blir innviet. Det er derfor det vekker avsky i meg når folk ber meg om å unngå politiske diskusjoner og bare fokusere på "vekkelse" eller spredning av ordet. Menneskene som lager slike kortsiktige argumenter, har ikke lest biblene sine nok. Gjennom hele tiden var motstand mot religiøs forfølgelse og undertrykkelse av det bibelske verdensbildet avgjørende. Bare Jesus selv kunne heve seg over politikkens verdslige bekymringer, og til og med tillot han hyllest når det ble nødvendig ... men bare en hyllest i dens beslektede form.

Det er en veldig god artikkel om å gi til Caesar det som er tilhører Caesar på Oak Ridge Baptist Churchs nettsted. Denne artikkelen, skrevet i 2019 i mye fornuftigere tider, så den amerikanske regjeringen i et positivt lys. Det vi ser allerede før neste regjering blir installert, er det motsatte. De kommer etter oss, ikke bare som konservative, men enda viktigere fordi en stor del av oss er kristne. De politiske angrepene er en røykskjerm for sluttspillet. Deres sanne motiver er og har alltid vært å avskaffe våre religiøse friheter.

Det ble bestemt av akademikere ved Frankfurt-skolen i de tidlige årene av det 20. århundre at årsaken til at spådommene til Karl Marx ikke gikk i oppfyllelse, var fordi han undervurderte noe. Han følte at økonomisk evolusjon og politisk revolusjon var i ferd med å skje, kanskje i hans liv. Han var overbevist om at kommunisme ville bli den rådende kraften bak alle nasjoner. Da det ikke skjedde, brukte Frankfurt School mye tid og energi på å forstå hvorfor.

Deres konklusjon: Tro. De mente at overholdelse av religiøse forskrifter forhindret den marxistiske drømmen i å oppfylles. Det er grunnen til at deres utvikling av ny-marxisme i tiårene som fulgte kulminerer med det vi ser i dag. Det siste hinderet for å realisere nymarxismen som et globalt system er religion, særlig kristendommen. Dette er grunnen til at "The Great Reset" og konspirasjonen om å velge Joe Biden skjer samtidig.

Dette er også grunnen til at det er tåpelig å løsrive vår tro fra verden, inkludert politikk. De kristne som fordømmer de som driver politikk, sitter ikke i en hule og lever et munkeliv, leser bibelen eller ber hvert våkent øyeblikk med en og annen pause for å spise en gresshoppe som de kommer over. De jobber fremdeles, ser på TV, spiller spill, Tweeter eller gjør hva de gjør for å tilbringe sine våkne øyeblikk. Å protestere mot å kjempe for våre religiøse friheter, enten det er gjennom valg eller aktivisme, er hykleri. Og den tristeste delen er at dette er folket som vil protestere heftig mot slike påstander om urettferdighet.

Vi må kjempe for våre friheter som kristne, akkurat som så mange i Bibelen gjorde. Moses motsatte seg ikke Farao og ba om at Guds folk skulle være frie fordi folket hadde fått medlidenhet. Han fikk beskjed om å be Farao om å la sitt folk gå, slik at de kunne tilbe Gud. Vi er på randen av å være i en lignende tilstand av religiøs undertrykkelse hvor våre rettigheter blir hemmet. Nei, jeg tror ikke vi kommer til å være slaver (Gud forby), men enhver hindring for tilbedelse er en form for undertrykkelse. Og mens Farao Bidens digitale hærer omgir oss, er det fremdeles noen som hevder at vi trenger å løsrive oss fra politikken og bare fokusere på vekkelse. Når vekkelse er forbudt - og det er i den retningen denne nasjonen går politisk - vil da de som taler for ikke å blande seg inn i politiske kamper endelig innse at spredning av evangeliet inkluderer å opprettholde våre rettigheter til å gjøre det?

Nei, det vil de sannsynligvis ikke. De finner bare noen andre å klandre.

Vi forsto ikke omfanget av motstanderens plan før. Vi forstår sannsynligvis fortsatt ikke det selv nå. Men vi vet nå at det er stort, og alternativene våre blir raskt begrenset. Hvor langt er vi villige til å gå for å beskytte våre friheter?


P54

fredag 22. januar 2021

De som hater Donald Trump

Fra Norvald Aasen. 
Til redaktør Vebjørn Selbekk.

I avisen Norge IDag av 15. jan. 2021, finner jeg "Ukens sitat", Sagt og ment: Det skremmende sitatet er fra redaktøren i Dagen, Vebjørn Selbekk:

"Her i Norge, som i USA, er det dessverre et faktum at det er i visse kristne miljøer at støtten til Donald Trump har vært sterkest. Nå må det tas et oppgjør med dette livsfarlige, destruktive og udemokratiske tankegodset i norsk kristenliv" osv.
 
Det er skremmende tankegods du selv legger for dagen her, Selbekk. Så kristenfolket som støtter Trump er altså livsfarlige? Men du har jo dine allierte i de venstreekstreme og ateistiske miljøene i Norge som ikke en dag har unnlatt å hetse og drive heksejakt på den presidenten som det amerikanske folket valgte i 2016, og som har måtte forlate sin post etter et valg som bør være svært vanskelig å tenke seg har gått rett og rimelig for seg. Trump fikk ved dette valget rundt 20 millioner flere stemmer enn da han ble valgt i 2016, hvor kommer da stemmene til Biden og Harris fra, kan du forklare dette Selbekk? Er det noe her som ikke stemmer, Selbekk?

Og du mener de som har støttet Trump kommer fra udemokratiske miljø, hvor er ditt demokratiske sinnelag når du vil ta et oppgjør med de du kaller "livsfarlige" kristne. Skal ikke hver enkelt få lov å tenke selv og vurdere hva som er rett eller galt utfra egen mening og egne tanker? Dere er nok en sammensveiset gjeng i hatet mot Trump, både fra det voldelige blitzmiljøet og andre venstreekstreme sammenslutninger, når det gjelder avsky mot den mannen som amerikanerne valgte i 2016. Jan Hanevold har profetert om at Trump skulle bli president i fire nye år til, skriver du. Har ikke Hanevold like stor rett til å støtte Trump som du har til å hate Trump? 

De norske systemmedia, med saftig pressestøtte, har selvfølgelig bundet seg til maktens mast ved å være lønnet av makten selv. Venstremedia har gjennom fire år vært så fanatisk hatsk overfor Trump at mennesker med egen tankekraft har måtte innse at den daglige dosen med hat og sjikane mot Trump er bygget på ren ondskap. Det er beklagelig at avisen Dagen, i likhet med avisen med det misvisende navnet " Vårt Land" har funnet seg vel tilrette i det politisk korrekte hatet til President Donald Trump!         
 
Norvald Aasen, Brekka 115, 6983 Kvammen
Tel: 57731844
Kvammen, 20.01. 2021

torsdag 21. januar 2021

FRP spytter grunnfjellet i ansiktet

Av Kirkehøyden og Amund Garfors. 

Den 17 januar skriver Kirkehøyden en kommentar angående document's artikkel "Etter tapet av oppslutning for FrP prøver Listhaug å ufarliggjøre nazi-stempelet".

Kirkehøyden skriver følgende:

"Sammen med to kamerater var vi de første som møtte opp på Sagamøtet, og vi støttet dere i tykt og tynt. Vi fant nazi kortet så urettferdig mot oss velgere, Hagen og FRP, og her får vi det altså fra Listhaug som gav oss slikt håp for partiet i 2015.
 
Jeg ble kjent/ venner med en gruppe konservative evangeliske kristne og Israelvenner på en blogg i 2014, og nesten alle er desillusjonerte FRP velgere. En av dem kjente en av mine venner fra Saga kino. Han var stuert på en cruisebåt, mens min nye venn var telegrafist. De hadde egen FRP lokalforening om bord - tenk det.
 
Liberalistene og det perverse FRPU/ "pot smoking" kan ta over, og dere ender som KrF (2 %) og Venstre (helt ute). Der kan AP også havne, med den samme forakten for grunnfjellet som FRP nå viser. Hagen fikk både skikkelige arbeidsfolk og kristne over til FRP.
 
Se på SP, de har flagget det nasjonale en smule og føyk i været, takket være sviket til FRP i regjering. La meg legge til at det er mange år siden jeg så en video der Siv Jensen ankommer et Bilderberg møte i Canada. Har de lovet deg en internasjonal karriere, sammen med Erna? Sammen har dere drevet rent landsvik mot vårt kjære fedreland.

Denne kommentaren deler Kirkehøyden med en del av oss på mail, og Amund Garfors svarer følgende:

Mange takk for din mail, Kirkehøyden!

Ja du var en av de aller første som møtte opp den gangen på Saga Kino, og der du fikk en hyggelig samtale med Anders Lange, før møtet startet, husker jeg du fortale meg en gang. Og hva tror du Anders Lange ville sagt om dagens begredelige tilstand i dette partiet som han den gangen dro i gang? Jeg tror han ville ha gjort som Jesus gjorde i templet, da han jaget ut disse fariseerne som brukte templet som et kasino. Og der de pengevekslerne dreiv sin business. 

Nei det er bare ikke til å tro hvordan FrP er blitt forvandlet til et parti som kaller oss som er glad i landet vårt for NAZISTER! 

Vi som har seilt under det norske flagget på de sju hav et helt liv, som har vært stolt av landet vårt, skipene vi seilte på og det norske flagget som vaiet der akterut. Ja der vi var med på å få valuta inn i ei norsk slunken statskasse mens vi var sterke og unge. Ja, vi betalte villig inn skatter og avgifter, fordi vi var glad i landet vårt og trodde på ei god framtid. Men denne framtid den tilhører ikke oss lenger, men muslimene som globalistene innenfor Høyre og Ap og resten av kjeltringene. Ja der de t.o.m  klarte å lure med seg FrP i dette  største landssviket etter 9.april 1940.

Jo sannelig, jeg hørte hva Sylvi Listhaug sa, for hun kalte meg og andre nasjonalkonservative, inkludert Geir Ugland Jacobsen for nazister! Og derfor, aldri mer en stemme til dette foraktelige partiet! For det finnes nemlig ingen tilgivelse for en slik formastelige og ufin uttalelse av ei som jeg tidligere trodde på! Sylvi Listhaug virker nå kun som ei som prater etter hvilke vei vinden blåser, ikke ulikt slik Carl I. Hagen også dreiv med ei stund. Ja det er mange av oss som føler at vi er blitt direkte rundlurt av både Listhaug, Siv Jensen, Tybring-Gjedde, P.W. Amundsen og Helgheim. Alle disse har vært harde i sin tale mot den muslimske innvandringen, eller en invasjon av mennesker som ikke på noen måte passer inn i vårt kristne, siviliserte og tidligere så gode land.

Tro meg Kirkehøyden, for det som nå foregår i FrP, det er begynnelsen på slutten for dette tidligere nasjonale partiet som fikk min stemme i mange år, bortsett fra den tiden jeg var medlem av Demokratene, et parti jeg trodde på. Men oppdaget fort at det var lite action og mest prat der også.

Ja tenk om Siv Jensen kunne være så ærlig at hun gikk ut og fortalte det norske folk hva vi skal med et parti som lar seg styre av Erna Solberg og globalistene. Ikke minst disse forferdelige Bilderbergerne i Høyre? Siv Jensen burde snarest fortelle oss hvorfor det aldri har kommet så mange muslimer til landet enn under FrP sine år i regjering! Ja hun må også fortsette og fortelle oss alle om hele strategien, ikke minst til oss gamle sjøfolk som er sanne nasjonalkonservative, som vil beholde det gode gamle og trygge Norge. Som er sterkt imot EU, som vil ut av rottereiret FN som er overtatt av muslimene (Saudi-Arabia) ikke minst globalistene og kjeltringene i Davos som skal styre oss derfra.

Og bare for å ha fått sagt det, for det må bare ut; når en politiker er så historisk kunnskapsløs som både Siv Jensen og Sylvi Listhaug er, så burde de aldri ha fått lov til å ha makt i et land som Norge. Ikke vet Siv Jensen hva globalisme er, og Listhaug vet ikke engang hva nasjonalkonservatisme er. Men jeg har en liten mistanke til at de spiller dummere enn de egentlig - der også disse to feministene, liberalistene og globalistene som de er, ja der de har bøyd seg for overmakten, pengene og karrieren. Og der de villig svelger unna og blir foret av kommunistglobalismens agenda. Der Sylvi Listhaug fikk godt betalt for å stemple oss alle nasjonalkonservative som elsker vårt land og vårt eget folk som høyreekstremister og nazister. For ei forferdelig skam!

Ja, slik kan derved kommunistglobalismen gjøre et politisk kupp i USA - og deretter ligger nemlig Europa åpne for neste akt. Dette vet den europeiske politiske eliten, og som bruker slike undermålere og forrædere som Jensen og Listhaug i sin kamp mot demokratiet. For uten at USA først ødelegges, så ville kampen om Europas framtid blitt langt vanskeligere!

Vi ser nå tydelig at både Tybring-Gjedde, Carl I. Hagen og heller ikke disse to damene har mye til overs for Donald Trump, der de heller anerkjenner og ønsker en kinesiske puppet som Biden på plass i Washington. For når jeg hørte på TV hva både Hagen og Gjedda lirte av seg av uhyrlig tale og forakt overfor Donald Trump, da innså jeg at det finnes nå ikke et eneste borgerlig parti i Norge som ikke støtter opp om kommunist-globalismens agenda og som Trump har motarbeidet i fire år.

Jo sannelig, så klarte disse menneskene som har utgitt seg for noe de ikke var, og rundlurt, meg inkludert, der de fremsto, ikke minst Listhaug, som var den lureste og mest listige av dem alle. Ja en av de som turte å ta opp upopulære temaer om innvandring, IS-terrorister, kriminelle i hovedstaden og integrering. Noe som aldri har fungert. Mens hun reiste til Stockholm for fire år siden, til en bydel kalt Rinkeby, hvor de utenlandske og importerte kriminelle herjet fritt, hvor ingen kunne snakke svensk og alle levde på sosialen. Og der hun kom tilbake og skremte livet av folk flest, der hun var den rene stemmemagnet for FrP. Ja hun klarte å redde Erna fra å måtte gi fra seg makta til Gahr Støre. Men når alt kom til alt, så var det bare ord og svada. For sannheten er den, at hun fungerte bare som FrPs alibi, kun for å sanke stemmer. Og det verste av alt, Tybring-Gjedde og Hagen, som vi alle trodde på, de sto også for en helt annen kurs, eller de viste seg akkurat like udugelige som disse to kvinnfolka! 

Et historieløst og farlig feilskjær fra Sylvi Listhaug er ille nok, men langt verre blir det når folk som Geir Ugland Jacobsen, en sann nordmann av beste merke blir sparket ut av et parti som vi trodde sto opp for landet vårt. En hedersmann som bare utfordret globalisten Siv Jensen og våget å stille spørsmålstegn om denne vemmelige og farlige globalismens klamme hånd. En EU-hånd som er ute etter å ruinere og stjele landets resurser.

Ja vi husker alle da FrP var et parti som sto opp for Norge, for nasjonalstaten og som var imot en livsfarlig innvandring til et sårbart og lite land. Men nå har Siv Jensen i sin tid på tronen klart å forandre partiet til noe tannløst, ja bestående av puddinger, antinasjonale liberalister som logrer og er blitt pudler for globalistene og tar ordre fra fascistene i Brussel. Ikke minst den gamle kommunisten Merkel i Berlin. Og det mens de glemmer hvem de har å takke for at de kan kjøre i sine svarte limousier, få millionbeløp inn på konto og leve i sus og dus på folkets skattepenger. Og det mens diktatoren Siv Jensen destruerer partiet til et kamuflert parti langt ute på venstresiden. Det hele er til å spy av!

Jo det er mange av oss som burde ha skjønt tegningen for lenge siden. Ikke minst da Siv Jensen begynte å vise de samme takter som Stalin i sin tid hadde. Og ikke minst burde vi våknet for fire år siden da Sylvi Listhaug uttalte da hun ble spurt om hva hun mente om Donald Trump. Da kom svaret kjapt fra henne, og som jeg aldri skal glemme, da hun sa følgende; at hun ville ha stemt på Hillary Clinton og holdt seg for nesen. Samtidig som både hun og Jensen tok skarp avstnd fra hedersmannen Jimmie Åkesson og SD i Sverige.

Nei noe falskere enn disse og mer nedrig tale kan man neppe finne. For selv angivere har en høyere status enn slike som forteller gode nordmenn at vi er nazister og bærme bare for at vi vil beholde våre kjære fedreland!

Mvh Amund

onsdag 20. januar 2021

Vil demokratiet overleve Demokratene?

Av Kjell Skartveit. 
Første gang postet på document.no 17.01.2021.

Jordan Peterson advarte i sin tid mot en ny diskrimineringslovgivning i Canada. Det var ideen om flytende kjønnsidentitet som var temaet, og spørsmålet var om staten skulle bestemme hvordan innbyggerne skulle snakke, hvilket kjønn de skulle bruke i møte med transpersoner.

Jordan Peterson var tydelig: Han advarte mot en totalitær politisk ideologi som verden enda ikke var fortrolig med.

Han kunne like gjerne advart mot USAs Demokrater.

Vi vet av erfaring at marxismen, nazismen og islamisme er uforenlig med demokrati. Det er ikke alltid like lett å forklare årsaken til at noen ideer fører til en katastrofal undertrykkelse av meningsmotstanderne, hvorfor det ikke er mulig å sette seg ned og diskutere løsninger på politiske spørsmål. Men det handler om virkelighetsforståelse, hvordan vi oppfatter menneskets verdighet, grensene for statens mulighet til å gripe inn i våre liv og Guds rolle i det hele. Ingen av de tre nevnte ismene tåler meningsmotstandere i det offentlige rom. De krever nemlig definisjonsretten over det rommet der debatten foregår.

Det er flere som har trukket en parallell mellom stormingen av Capitol Hill og brannen i den tyske riksdagsbygningen i 1933. Det er ikke vanskelig å se likheter, men samtidig er det farlig å være tilbakeskuende når man skal prøve å forutsi morgendagens hendelser. Det blir som Barbara Tuchmans The Guns of August. Hver tid har sine premisser, og de er alltid viktigere enn gårsdagens.

Skal vi forstå dagens politiske utvikling, må vi derfor forstå hva Jordan Peterson advarte mot, vi må forstå hvorfor USAs kongress har innført et kjønnsnøytralt språk, vi må forstå vår tids isme, nemlig postmodernismen.

Postmodernismen er en tenkning med utgangspunkt i Frankrikes intellektuelle miljø etter andre verdenskrig. Teoretikere som Michel Foucault, Jacques Derrida og Jean-Francois Lyotard erobret den offentlige debatten og eksporterte ideene til universitetsmiljøer i den vestlige verden. Det var sannheten som ble angrepet, også i vitenskapelige miljøer, og med vektlegging av en grunnleggende skepsis til alle påstander om at det er mulig å oppnå objektiv kunnskap. De forkynte en tro på at alle samfunn er bygget opp av usynlige maktstrukturer og hierarkier som både avgjør hva og hvordan man kan vite noe, men også med en klar målsetting om å frigjøre de undertrykte fra en undertrykkelse de ikke alltid selv vet om. Kunnskap ble nøkkelen.

Nye studier vokste fram. Det kanskje mest brukte begrepet er interseksjonalitet. Dette begrepet viser til hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne kan samvirke og påvirke personers leve- og livsvilkår. Nålevende teoretikere som Judith Butler er opptatt av hvordan språket er sentralt for å etablere slike kategorier som redskap for undertrykkelse. Den svenske journalisten Ivar Arpi kaller det en form for postmoderne marxisme der kapitaleierklassen er byttet ut med hvite heteroseksuelle menn, der disse opp gjennom historien har brukt språket til å danne grunnlaget for hvordan vi forstår omgivelsene, og dermed også undertrykke kvinner, homofile, sorte osv. Judith Butlers budskap er at dersom vi klarer å endre språket, vil vi også endre strukturene som undertrykker.

For USAs Demokrater ble postmodernismens forståelse om sosial rettferdighet og avvisning av objektive sannheter for alvor en del partiets ideologiske plattform under Barack Obama, og derfor innførte USAs kongress et kjønnsnøytralt språk i januar i år. Borte er fedre og mødre, det er bare kjønnsløse foreldre igjen. Vi kan ikke snakke sant om noe, heller ikke biologiske realiteter.

Det er alltid hvite heteroseksuelle menn som er på toppen av maktpyramiden, men i motsetning til marxistenes væpnede revolusjoner, gjennomføres dagens frigjøring i kjærlighet, toleranse og inkludering. Selv kirken får de med seg. Dagens liberale kristne avviser ikke troen på underet eller Gud, men peker på at en kjærlig Gud alltid vil være opptatt av de undertrykte. Dagens slaver bærer nemlig ikke lenker, men får ikke definere sitt eget kjønn eller ekteskap slik de selv ønsker. 

I helgens magasin til Dagens Næringsliv kan vi lese om et barn med tre foreldre: En mor og to homofile menn. Ettersom sannheten ikke finnes, definerer de den i god Butler-ånd selv, og Gud må selvfølgelig velsigne det hele. De lever jo i kjærlighet og kan fortelle at de aldri krangler.

Det er altså dette som er Demokratenes ideologiske plattform, og det er denne tenkningen vi må forstå for å kunne forutsi den politiske utviklingen i USA, men også i resten av den vestlige verden.

Når et samfunn ikke lenger styres i pakt med sannhet og virkelighet, vil det, slik Jordan Peterson advarte mot, finne sted en langsom dreining mot det totalitære. Ikke ved en brutal revolusjon eller rask maktovertakelse som i Russland eller Tyskland, men skrittvis, ved at man først begynner å utelate deler av sannheten og til slutt ender opp med en full kontroll over hvilket narrativ mennesker får tilgang til å høre, i alt fra skolers læreplaner, kurs i arbeidslivet til medias fremstilling av historien. Da er alle opposisjonelle som prøver å formidle noe i opposisjon til den nye «sannhet», fjernet fra den offentlige samtalen.

Postmodernismen er derfor en destruktiv kraft i et demokratisk samfunn. Den krever at vi alle bøyer oss for den fullstendige relativismen. Hva vi er vitne til, er en kultur i strid med seg selv. Vi kan ikke velge å stå utenfor denne kampen, den inkluderer også deg. Men vi har ikke noe å skamme oss over. Det er den kristne troen med sin kultur som la grunnlaget for en sivilisasjon verden ikke har sett maken til.

Uten troen på en sannhet er demokratiet historie. Det er derfor Demokratenes postmodernisme utgjør en fare for demokratiet, ikke Republikanernes konservatisme.

tirsdag 19. januar 2021

Vi trenger ikke direktører som vil tvinge på oss eksperimentelle vaksiner

Fra Nyhetsspeilet.no (Tipset av Amund Garfors). 

52:23: «we dont need the CEO of big companies forcing experimental biological agents on anyone…»

Fra hennes innledning: Vi kjenner sannheten i hjertet. Vi kan ikke akseptere så mye løgn. Det er sannheten som gjelder og vi må kjempe for å få den frem. En doktor ville ikke på tvinge sine ansatte og myndighetene i Oregon tok fra han lisensen til å kunne praktisere. Vi skal kjempe for ham. Han sa at han var så glad for at han gjorde dette. For å leve i løgnen var ikke godt.

Hydroxychloroquine er en medisin som må kunne selges fritt over disken. Det kjemper vi også for. Den store kampen er ikke mot viruset, men mot frykt. Folk flest vil ha sitt normale liv tilbake. Men det kommer ikke til å skje ved vaksinen. Derfor må vi ta tak i dette fra en helt annen kant. Se og hør hennes foredrag, lastet opp den 14. januar 2021 (her).

«Og vi trenger ikke direktører som vil tvinge på oss eksperimentelle vaksiner for at vi skal kunne fly til Washington for å demonstrere vår mening. Vi vil kjempe for at alle skal kunne fly uten bli påtvunget noen eksperimentell vaksine. Vi skal snakke med de største flyselskapene og ett av våre våpen skal være en liste med minst 1 million underskrifter; vær snill å gå til nettstedet stopmedicaldiscrimination.org, og skriv under, her (også internasjonale underskrifter),» forteller Simone Gold.

Om Frontline doctors: «Mindre enn 24 timer etter at Frontline Doctors første pressekonferanse i Washington DC ble de sensurert og fjernet fra Facebook, YouTube og Twitter. Etter at deres egen nettside ble sensurert ut av nettet i et forsøk på å kvele dem, var legene tilbake foran trinnene av høyesterettsbygningen for deres andre pressekonferanse, og risikerte liv, familie og jobb, fordi de hadde bestemt seg for å bringe sannheten direkte til det amerikanske folk om at det finnes en kur mot COVID, og at publikum ikke lenger trengte å være redde (tekst oversatt herfra).»


mandag 18. januar 2021

Vi lever i krenkelsens tid

Av Jostein. Tipset av Norvald Aasen. 

Det hadde snødd i hele natt så:

8:00 Jeg lagde en snømann.

8:10 En feminist gikk forbi og spurte hvorfor jeg ikke lagde ei snødame.

8:15 Så jeg lagde ei snødame.

8:17 Hun klagde på at det var for store pupper og kalte meg en gammel gris.

8:20 Homsene i nabohuset forlangte to “snømenn”.

8:22 Transen ville på død og liv ha en snopp på snødama.

8:25 Veganeren som sto å så på klagde på gulerota, mat var ikke noe man leker med.

8:28 Så ble jeg kalt rasist fordi jeg bare lagde hvite snø mennesker.

8:31 Muslimen forlangte I det minste en burka på snødama.

8:40 Så kom purken for noen følte seg trakassert.

8:42 Feministen klagde igjen fordi snødama hadde fått sopelime og mente at det var et symbol på at jeg lenket kvinnen til hjemmet.

8:43 Ordføreren kom å truet meg med utkastelse av Harstad kommune.

8:45 NRK kom, ... de spurte meg om forskjellen mellom snømenn og snødamer?

Jeg svarte «snøballer»

9:00 Nå er jeg på nyhetene mistenkt som terrorist, rasist,, homofob og gudene vet hva.

9:10 Barnevernet kom å hentet unga.

9:29 Alle hadde samlet seg til en protestmarsj og forlangte meg i det minste halshugget...

Moral:

Det er ingen moral.

Det er bare verden vi lever i, og det blir stadig verre.

Ein god beskrivelse av utviklnaga i samfunnet.

Jostein

søndag 17. januar 2021

Hjemmet er det primære, grunnleggende samfunn

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham." Joh 2, 11. 

Det var i et bryllup Jesus gjorde sitt første tegn. Der gjorde han vann til vin.

Det er ingen tilfeldighet at Jesus nettopp skulle åpenbare sin herlighet i et nystiftet hjem. Det var i et hjem sjelefienden brøt inn og brakte synden inn i verden. 1 Mos 3, 1 ff. 

I et hjem kommer Jesus med sin allmakt og sin herlighet.

Det som skjer i hjemmene, er helt avgjørende for et folk og et land. 

Etter Guds ord er hjemmet det primære, det grunnleggende samfunn. Det store samfunn - det som vi i dagligtale kaller "samfunnet" - er avledet av det. Derfor er det ikke å undres på at sjelefienden prøver å ødelegge hjemmene og den Guds ordning som gjelder i dem. All antikristelig ideologi gjør samfunnet til det grunnleggende og hevder at det skal ha makt og innflytelse over hjemmene. Det er en av de mange måter som Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist.

Her skal vi ikke komme mer inn på dette. Vi vil bare understreke at det er mange ulykkelige hjem. Mange har begynt sitt ekteskap galt; de har vært nødt til å gifte seg, som det heter. Grunnlaget for et gjensidig godt forhold i ekteskapet er ikke til stede, og så bærer naturligvis hjemmet preg av det. Og i mange hjem hvor det begynte godt, er synd og disharmoni kommet inn.

Jesu første under viser oss at han vil inn i disse hjem og gjøre det umulige mulig!

Om et ekteskap er startet galt, behøver det ikke å fortsette galt. Om det er kommet all slags ondt inn i et hjem, behøver det ikke å fortsette å være slik. Men det er bare én som kan rette det opp: Jesus Kristus!

Tenk om menneskene ville innse det! Har du som leser dette, et ulykkelig hjem, da skal du vite at Jesus vil inn til deg og dine og sette alt i en annen skikk!

Vil du la ham slippe til?