Men han trodde dem ikke...

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Men hans hjerte var og ble koldt, for han trodde dem ikke." 1 Mos 45, 26. 

Jakob hadde en knugende sorg. Han hadde mistet sin sønn Josef. Men en dag kom hans sønner og fortalte at Josef var i live, og at han var blitt herre i Egyptens land.

Det var det mest gledelige budskap Jakob kunne tenke seg! Allikevel var og ble hans hjerte koldt, for han trodde det ikke. 

Det er på samme måte med mange ærlige og kjempende sjeler overfor ordet om Jesus og det som han har gjort for dem.

Guds ord forteller at Jesus har kjøpt oss fri fra alle våre synder. Jesus har tatt bort den dommen som hviler over oss ved at den ble satt i verk på ham istedenfor på oss. Rom 8, 3.

Evangeliet roper ut til alle som tar imot det: Du er fri! Guds Sønn har gjort deg fri!

Men mange som faktisk har tatt sin tilflukt til Jesus, opplever allikevel ikke noen glede og frelsesvisshet. De stoler ikke på evangeliet. Isteden går de og venter på opplevelser som Den Hellige Ånd skal virke i deres hjerte. Og de tenker: Får jeg bare oppleve frelsen, skal jeg ikke tvile på at jeg virkelig er Guds barn!

De innser ikke at de på denne måten setter saken aldeles på hodet.

Når en mann er sulten, må han spise. Det ville ikke falle ham inn å si: Jeg kan umulig spise nå som jeg er så sulten.

Men nettopp dette gjør mange når det gjelder deres åndelige liv. Jesus sier at vi kommer til å oppleve frigjøring ved å tro ham på hans ord. Da snur vi det om og vil ha opplevelsen først og troen etterpå.

Du skal ikke gå og vente på å oppleve frigjøring, men takke Jesus fordi han alt har gjort deg fri på Golgata kors.

Kommentarer