NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 7. januar 2021

Et skjebnevalg for USA og verden

The U.S. Capitol has descended into chaos.
Av Amund Garfors. 

Aldri tidligere har USA og resten av verden stått overfor en slik omfattende krise som den vi nå ser er på vei. Ikke bare har denne Corona-pandemien snudd hele verden på hodet, men f.k onsdag, når den amerikanske kongressen og senatet samles for å ta siste avgjørelse, og der de får framlagt dokumentasjonen for en valgsvindel og uregelmessigheter som det ikke finnes make til i USAs historie, vil dette kunne få så store ringvirkninger, der hele USA kan bryte sammen.

For når denne kvinnelige super-advokat Sidney Powell på denne dag, legger fram sine klare bevis om at "valget" er blitt stjålet fra de amerikanske velgerne, og kan klart dokumentere at Joe Biden IKKE har vunnet valget på ærlig vis, særlig i de omtalte vippestatene, hvor valgresultatet er omstridt, da har nemlig Biden heller ikke vunnet presidentvalget i November 2020!

Ja, som Donald Trump gang etter gang fortalte oss, så var nemlig hele valget rigget. Men disse juksemakerne visste eller forsto ikke, at de var nødt til å pøse på med så mange falske stemmer som mulig. Eller at de måtte t.o.m stjele stemmer, slik de måtte gjøre, for å få Biden til vinner. Bevisene er der, og det overgår alt. Dessverre er den føderale myndigheten så komprimitert at de tør ikke ta i saken. Og det samme gjør rettsapparatet, ikke minst Høyesterett som nekter å ta i denne svindelen. Donald Trump avslører dermed at the deep state eksisterer og er til stede overalt. Der det heller ikke mangler forrædere og landssvikere i lange baner...

Dette "valget" har vist hele verden hvor sårbart demokratiet er for juks og manipulasjon. Men det mest skremmende er at svært mange av demokratiets aktører, som burde vite bedre, de synes den slags juks er en naturlig del av spillet når man vil bli kvitt en president som ønsker å rydde opp i korrupsjonen. Men de ærlige og modige sjeler som nå i disse farlige tider stiller seg på rett side av historiens gang, de skal i hvert fall ha ros og honnør for at de sto opp for sitt eget folk.

Etter min klare overbevisning vil det være katastrofe dersom Biden overtar som president den 20.januar. Og enda verre vil det bli dersom Biden blir syk, der denne farlige marxisten Kamala Harris blir president - enten på grunn av Bidens demens eller på grunn av hans sønn Hunter Bidens lyssky virksomhet med kineserne.

Vi vet også at kineserne er på Bidens side, fordi Trump innførte toll på importen fra Kina, der Trump ønsket å ta tilbake arbeidsplasser som Obama Hussein hadde gitt til Kina. Nå vil jo de samme kapitalkreftene åpne grensene mot Latin Amerika, slik at de kan få sine billige arbeidskraft, ja nærmest en slavedrift derfra, men som Trump sier nei til. Og det er vel slik FNs Agenda 2030 opererer, og slik The deep state opererer, som betyr at alle skal bli fattige? Mens eliten skal leve som konger! Ja, der de får full kontroll når de t.o.m nå skal fjerne kontantene og alle skal chippes (vaksineres) - der Kina hjelper til med å få alt på plass!

Dette som nå skal skje i USA, i selve kongressen, om bare to dager, dette vil bli en skjebnetid og et skjebnevalg for hele den vestlige verden. Et valg mellom demokrati, diktatur eller et statskupp. Og uten hedersmannen, President Donald Trump ved roret. så er det fritt fram for The deep state, der sumpen i Washington aldri vil la seg drenere. And make no mistakes about it; kapitalkreftene er villige til å gå over lik for å tjene noen ekstra dollar. Fordi det er Kina som kan tilby dem billig arbeidskraft, ja t.o.m slaver som jobber for knapper og glansbilder for de store multinasjonale selskapene som aldri får nok penger. 

Og igjen må jeg bare poengtere: Dersom det blir Biden/Harris som overtar det hvite hus, da vil dette bli en katastrofe som vil ryste verden i sammenføyningene. Donald Trump har på sin egen og spesielle måte avslørt hele bedraget, og han trenger enda fire nye år for å drenere hele sumpen, ikke minst fjerne alle de korrupte politikerne i Washington. Når lover og regler som skal garantere et rettmessig valg ignoreres, da betyr det at det er som å sette Grunnloven til sides, der statskuppet er et faktum. For meg som har mine beste år i USA, så er det veldig trist å se at dette flotte landet og som har garantert vår sikkerhet, nå dessverre kan bli overtatt av et bandittstyre, og der kineserne ligger bak. For jeg har aldri i min levetid trodd at jeg skulle få oppleve å se at mitt kjære USA, forfalle til en korrupt mafiastat!

Biden er en banditt, og det kan alle se! Med ham som president vil USA få et illegitimt bandittstyre, der borgerkrig kan være rett rundt neste sving. Men jeg er fast i troen på at Donald Trump vil gå seirende ut av Demokratenes statskupp.

Og vi bør også ha i mente, at det er en ikke så altfor liten mulighet, for at de neste fire årene, så vil USA kunne få en president som har fem stjerner på skuldrene...

ANKENES, 4/1-2021  Amund Garfors