Hjemmet er det primære, grunnleggende samfunn

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham." Joh 2, 11. 

Det var i et bryllup Jesus gjorde sitt første tegn. Der gjorde han vann til vin.

Det er ingen tilfeldighet at Jesus nettopp skulle åpenbare sin herlighet i et nystiftet hjem. Det var i et hjem sjelefienden brøt inn og brakte synden inn i verden. 1 Mos 3, 1 ff. 

I et hjem kommer Jesus med sin allmakt og sin herlighet.

Det som skjer i hjemmene, er helt avgjørende for et folk og et land. 

Etter Guds ord er hjemmet det primære, det grunnleggende samfunn. Det store samfunn - det som vi i dagligtale kaller "samfunnet" - er avledet av det. Derfor er det ikke å undres på at sjelefienden prøver å ødelegge hjemmene og den Guds ordning som gjelder i dem. All antikristelig ideologi gjør samfunnet til det grunnleggende og hevder at det skal ha makt og innflytelse over hjemmene. Det er en av de mange måter som Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist.

Her skal vi ikke komme mer inn på dette. Vi vil bare understreke at det er mange ulykkelige hjem. Mange har begynt sitt ekteskap galt; de har vært nødt til å gifte seg, som det heter. Grunnlaget for et gjensidig godt forhold i ekteskapet er ikke til stede, og så bærer naturligvis hjemmet preg av det. Og i mange hjem hvor det begynte godt, er synd og disharmoni kommet inn.

Jesu første under viser oss at han vil inn i disse hjem og gjøre det umulige mulig!

Om et ekteskap er startet galt, behøver det ikke å fortsette galt. Om det er kommet all slags ondt inn i et hjem, behøver det ikke å fortsette å være slik. Men det er bare én som kan rette det opp: Jesus Kristus!

Tenk om menneskene ville innse det! Har du som leser dette, et ulykkelig hjem, da skal du vite at Jesus vil inn til deg og dine og sette alt i en annen skikk!

Vil du la ham slippe til?

Kommentarer