NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 15. mai 2021

Folket, unndratt reelt innsyn?

Foto: Berit Roald / NTB
Av Dan Odfjell. 
 
Svaret ubetinget er ja, og det gjelder Stortings-partienes innvandringspolitikk og dens konsekvenser, et omforent tabu dem imellom. Snakk om lureri og konformitet, med alle  riksmediene på lag. Aller verst er NRK-roperten, dvs propaganda-kanalen NRK, som regelrett gjør det gamle sovjetiske mediet, Pravda, til skamme. I sin infernalske utkrøpenhet sniker NRK giften inn i en grad som folket knapt lenger ser, gjennom all slags indoktrinering. Men vi som bor utenlands, med friske øyne, vi ser det. Og ledet av SV-eren Thor Gjermund Eriksen i spissen går det helt styrkende. Som ville fått Stalins fortjenestemedalje om de to hadde levd i samtid.
 
En debattant på Resett 11/5/21 etter mitt innlegg, «Politisk diskusjon er blitt umulig i dette indoktrinerte landet», hadde klare relevante synspunkter. Det etter at jeg selv hadde påpekt at Norge var til et slags de-døves-dialog-land blitt. Vedkommende sa at partiene hadde avtaler(?) seg i mellom i valgkamp sammenheng for ikke å snakke om innvandring, asylsøkere, flyktninger, osv. Svært mye tyder på at dette medfører riktighet og forklarer all stillheten rundt samfunnets viktigste enkelt sak. Da er konformiteten blitt rent stalinistisk preget, ufattelig og Norge selvutslettende. For ingen offentlige framskrivninger eller budsjetter for politikken som føres, foreligger, ei heller de vanlige konsekvensanalyser. Dette er et fortiet gigantisk folke-bedrag intet mindre. Dagens stortings-partier og politikere er grovt skyldige, og alle må straffes til høstens valg. Et folke-opprør må påkalles til vår redning, det haster.
 
Som en sa det, partipampene har ansvaret for å ha unndratt hele dette sakskomplekset til offentlig innsyn, dvs debatt, grense-settinger, regnskap osv, og det på svært udemokratiske måter. Her er ingen unnskyldninger overhodet annet enn ubegripelig ansvarsløshet og feighet. Enten det eller at dagens politikere virkelig vil landets befolkning utskiftet hurtigst mulig? Bare det, at det også krever en konsekvensanalyse og også den er partipampene oss skyldig. Akkurat den oppgaven kan få hjelp til ved å låne fra Sveriges konsekvensanalyser som vil vise oss veien, at det flerkulturelle ikke fungerer. Selv ikke med vårt oljefond kan vi redde oss selv, så mørkt ser det ut når sunn fornuft mangler. Hva vi ser er en sammensvergelse mot folket. Hvor fordelsfolkene lopper oss for alt, inkludert vårt eget land.
 
PS: At Sverige også er et tabu-tema er for øvrig riksmediene symptomatisk, også her gjelder det nemlig å holde folket i uvitenhet - slik Gro Harlem Brundtland formante dem.

Og ikke å forglemme, Hurra for 17ende mai. Og alt for Norge. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 14. mai 2021

Er Norge i ferd med å bli en apartheidstat?

Av Amund Garfors. 

Ja sannelig skjer det litt av hvert i dette landet for tiden? Der det fra min synsvinkel ser ut som denne Corona-epidemien skal brukes for alt den er verdt, der verden nå skal snues opp ned, ja der de i kjølvannet av Covid-19., munnbind og vaksiner,  der skal også et såkalt "vaksinepass" på plass? Har det tippet helt over nå for Erna & Co?

Jeg må bare få lov til å minne både Erna Solberg og disse folka innenfor FHI, at et såkalt vaksinepass, det strider i høyeste grad mot norsk lov! Ja der selvbestemmelses-prinsippet og grunnleggende menneskerettigheter brytes i full skala. For nå ser det ut som vi nærmer oss tilstander som vi tidligere så under apartheids tid i Sør-Afrika?

I tillegg er det et stort overgrep mot oss som ikke er villig til å ta denne hurtigutviklede vaksinen. Og som jeg ikke har den minste tillit til. En hver må jo innse at det er et stort etisk problem at et vaksinepass eller et koronasertifikat skal bli brukt som et slags pressmiddel eller gulrot for gjenåpning av samfunnet?

Og hvem trodde bare for vel et år siden, da politikerne stengte ned hele landet i en vanvittig galskap, der over 400.000 mennesker var berørt av permisjoner og arbeidsledighet, at man nå i det hele tatt, bare ett år etter, diskuterer om folket skal deles i to deler; et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet? Og hvor de med lua i hånden og nederst ved bordet, er et avsluttet prosjekt!

Denne servile Solberg-regjeringen gjorde det klart allerede den 5.mai at den går inn for å etablere vaksinepass, eller et såkalt vaksinesertifikat. Forslaget er sendt ut på høring, med kortest mulig høringsfrist, nemlig 12.mai! Snakk om frekkhet?

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Dette er fullstendig uakseptabelt og der det går tydelig fram at dette påfunnet er samkjørt, ja som alt annet, med EU, og der vi på nytt får bekreftet at smittevernstaten har erstattet rettsstaten!!!

Vaksinepasset er altså premien for å delta, være prøvekanin i prøveprosjektet som denne vaksinasjonen egentlig er. Gulroten for å si et sånn, (for noe måtte de jo lokke eller true med,) for å få flest mulig inn i folden - der vi skulle få lov til å sette oss på flyet igjen - og reise til Bangkok, Kanariøyene, Sør-Amerika eller hvor det enn måtte være? Men hva hjelper det, når det er enda verre der vi kommer? Hvor karantene venter, uansett hva vi viser fram av papirer!

Jeg snakker med en del folk, og mange gleder seg stort nå, ja til å gjøre som de vil, "slå ut håret", feste, gå på byen og drikke seg full igjen og leve livet som før. Å nei, livet blir ikke som før, verken for de vaksinerte eller de uvaksinerte. Så håret, det det kan man nok la være å "slå ut" ser det ut til. For fakta er den; tro det eller ei, restriksjonene er kommet for å bli - enten på den ene eller den andre måten! Og virkningene, de vil så smått om senn komme for en dag, om vi vil eller ikke...

Uavhengig av vaksinering eller ikke vaksinering - vi går alle en nokså dyster og mørk tid i møte...

Den som orker å se, tenke, filosofere og analysere, han/hun kan tydelig se, at hele samfunnet er i oppløsning... takket være? Ja riktig! Udugelige, ansvarsløse, servile, snillistiske og totalt ubrukelige politikere!

Til høsten har folket en mulighet til å skifte dem ut. Og vi har også en liten mulighet til å stoppe det verste, dersom folket bruker sin stemmeseddel rett. Og da er det kun to partier som gjelder. Enten DEMOKRATENE eller PDK!

Nå må vi finne hverandre, og vi stå sammen mot bedraget! Ja stå skulder mot skulder ved å tørre å si ifra. Særlig når noe skurrer langt inn i sjela.

Det er NÅ det gjelder! For dette er av historisk viktighet!

ANKENES, 12/5-2021

Amund Garfors
Stortingskandidat for DEMOKRATENE, 
NORDLAND.

torsdag 13. mai 2021

NRK alltid foran

Av Kirkehøyden. 

Til Espen Aas, NRK. 

Jeg synes NRK burde gå dypere inn i massakren av 85 barn i Kabul. Mange jenter som bare drømte om å få utdanningen ble henrettet. 

Da du var utsendt til UK antydet du at muslimer ikke hadde fått del i prisoppgangen på boliger i pene strøk, med opptak fra et slikt strøk. Videoen viste også en ung fattig muslim. Gå i arkivet.

Dermed kunne det gis et rationale og rettferdiggjøres at britisk ungdom ble drept på konsert. Kanskje talibanerne som drepte barna har blitt utsatt for den samme uretten i Kabuls bedre boligområder? 

Din kollega Anders Tvegård var inne på lignende økonomiske forklaringer da en muslim med automatvåpen plaffet ned europeiske turister i fluktstoler på standen i Tunis. Det var fattigdom som var årsaken, og det var europeeres skyld. 

Det er alltid vår skyld, og muslimer er alltid offer for vår ondskap. Særlig FRP og nå spesielt Listhaug. Slik "tenker" NRK. Her en skikkelig godbit til slutt: Bare timer etter 911, kunne NRK fortelle oss på "Alltid Nyheter" at i USA kunne de kjøpe dataspill som lærte deg å fly Boeings, så amerikanere "had it coming". NRK alltid foran.

Kirkehøyden

onsdag 12. mai 2021

Jesus er herskernes hersker og kongenes konge

Av Hans Erik Nissen. 
Innsendt av Olav Hermod Kydland. 

Jesus Kristus… herskeren over jordens konger”. Åp 1,5

Det denne verdens store og mektige menn sier blir lagt merke til. Mange føler at det er de som har millioners skjebne i sine hender. Men slik er det ikke.

Det er én som er herskernes hersker og kongenes konge. Det er Jesus.

Utviklingen på jorden er bestemt av ham. Det er ikke bare slik at han har en finger med i alt. Nei, det skjer ingen ting uten at han står bak.

Det er viktig å huske det, når krig, ulykke og nød herjer. Da er det Gud som holder dom.

Satan frister oss til å tro at synd ikke får følger. Tilsynelatende skjer det ikke noe, når et folk bevisst vender seg bort fra Gud og gir plass for hån, spott og forakt.

Men tro ham ikke. Han er en løgner. Han har vært det fra første stund, og han vil fortsette å være det til han ender i ildsjøen. Først da skal alle bli klar over hvilken forførende makt løgnen har vært.

Jesus holder dom.

Han gjorde det da han tok en svøpe og drev kremmerne ut av templet. Han tålte ikke at hans Fars hus ble vanhelliget.

Jesus holdt dom over Jerusalem, da keiser Titus kastet en voll opp omkring byen og jevnet den med jorden.

Jesus har holdt dom over vårt århundre ved å la to fryktelige kriger herje store deler av den gamle, kristne verden. Det har nå vært fred i mange år. Men det må ikke få noen til å tro at det er forbi med Herrens vredes dom. Den uteblir ikke. Gud er en hellige Gud. Han har sagt: ”Det et menneske sår skal det også høste.

Abraham ba om nåde for Sodoma og Gomorra. Det må vi også gjøre. Med undring ser vi at Jesus har holdt sin vrede tilbake. La oss samtidig vite at den ikke uteblir. Mennesker skal falle i avmakt av redsel. Ikke en gang de største kan slippe unna. Jesus er dommer, og han hersker over jordens konger.

(Fra ”Ett er nødvendig” 24. februar)tirsdag 11. mai 2021

Folkets, eller globalistenes Storting?

Av Dan Odfjell. 
 
Ja, det er kardinal-spørsmålet til høsten, ikke hvem som blir den neste statsministeren, det er kun en bevisst «konstruert distraksjon» fra elite-maktens side, i en lukket klubb eller sirkel av karriere-jegere. Som ved god hjelp av de kjøpte og betalte riksmediene ønsker underholdning heller enn reell diskusjon. Gjennom overfladiske partileder-debatter som var dette nær det reneste kveg-sjået? Hvem gidder slikt lenger? Med «ene-hensikten» å lure oss vekk fra demokratiets virkelighet, nemlig at «folke-makten» skal ligge i Stortinget, ikke bort-lures-vekk annet steds og bak lukkede dører. Altså, ankeret først, og først deretter «kjettingen» dvs regjeringen, for den skal etter folke-behov åpent og demokratisk kunne byttes ut når landet trues, eller for eksempel, mer banalt, når statsministeren dør, tilhørende et enkelt parti. Fordi, først med et Storting som «reelt reflekterer folkets røst» - og som forhindrer politisk mer eller mindre parti-politisk heste-handling bak vår rygg, først da har vi et sant og nasjonalt preget og vel-forankret demokrati, min enkle  påstand. Utfordre meg, jeg er klar for sann debatt.
 
Folket forstår ikke lenger sin egen makt. Det er blitt sånn av en helt bevisst grunn. Det søker jeg å illustrere med en liten tegning som sier mer enn tusen ord, nemlig at vi folket har makten i våre mer eller mindre «foldede hender» og kan, og skal, lett kunne vippe hvem som helst av «pidestallen» som ikke behager vårt trauste flertall. At vi ikke behøver jages som en vettlaus saueflokk av såkalte eksperter. Ta eksempelet som Asle Toje viste til i dagens DN side 28 med overskriften "Hvor mange F-35 trenger Norge?" Jeg bor fast i utlandet og leser sjelden norske riksaviser og hadde derfor ikke fått med meg at selv sjefen for Luftforsvaret nå er en kvinne - som selvfølgelig «makt-konformt», nær uansett argumenterer med dette krigsflyet som dyrt og bra, selv om andre land, inkludert selveste USA, som selger (og som produsent) har alvorlige betenkeligheter. Blant annet fordi F-35 koster 360.000 kroner i timen i luften; når billige droner ser ut til å være fremtiden.
 
Hvor er edrueligheten og ærligheten blitt av i dette overmodige landet, «stormannsgal» med politiske ledere ved rattet som lettvint hiver oss, folket, under globalist-bussen? Jeg ser dagens «Keiser» som dønn naken, et feminist-styrt og forskrekkelig dyrt og meget forfeilet fedrelandsforetagende. Derfor sloss jeg (83) for forandring til høsten, slett ikke for egen skyld, kun for fedrelandets skyld; for vår kultur og vår etterslekt, samt en vår nasjonale uavhengighet. Og ikke minst, for en lengre og fredeligere og mer bærekraftige fremtid. De som vil argumentere imot meg, er hjertelig velkommen til en offentlig diskusjon, i denne avisen. Men dessverre, kjøpt og betalt riks-journalistisk skyggeboksing på stats-maktens premisser fører ikke til forandring. Stå opp og bli tellet, de som ikke er for landets forsvarlige fremtid, de som vil oss til et uregjerlige Sverige å bli, en realitet nå helt bevisst og grovt tildekket. Et landsforræderi. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

mandag 10. mai 2021

Åpent brev til PDK og Demokratene

Av Spikeren. 

Det sies at Demokratene nå er over sperregrensen. Endelig ser vi kanskje et lite lys i mørket! La oss håpe det fortsetter. Kanskje PDK også vil klare å karre seg over sperregrensa? Alt står og faller på den enkelte velger.

Med begge disse partiene over sperregrensen kunne Demokratene og PDK bli en blokk som faktisk kan få litt innflytelse hvis de spiller kortene sine rett. Men da må det i så fall kompromisses litt slik at de kan slå seg sammen. Man kan ikke forvente at begge skal få alle sine hjertesaker på plass med en gang, så her må man være litt taktiske og ta ett steg om gangen. Hvis også de andre kristne småpartiene kunne gjort det samme, kunne man faktisk fått til noe bra her. Det nytter nemlig ikke å sitte som småkonger på hver sin tue og tro at man skal overta makten nærmest alene. Man er nødt til å lære seg å samarbeide, ellers vil det ikke gå. 

Kort sagt: Vi trenger en ny Harald Hårfagre som samler det etterhvert så fragmenterte Norge til ett rike igjen. 

Så hører jeg fra landsmøtet til PDK at Selle ønsker Norge skal være en trygg havn for de som trenger beskyttelse. Det er greit nok, og vi kan gjerne trekke fram enkelte solskinnshistorier til støtte for dette. Men akkurat nå er det den norske mottakshavnen vi må konsentrere oss om, for den er ganske så ødelagt. På samme måte som dagens stortingspolitikere har gjort politikken til sin egen personlige karrierestige, har innvandringsindustrien utviklet seg til å bli big business, både for offentlige hjelpeorganisasjoner og de mer private aktørene. 

Dessuten er det lite klokt å fylle landet vårt opp med hundretusener av muslimer når vi kan hjelpe langt flere i deres eget nærområde, slik vi har gjort i tidligere tider. Hadde det enda vært forfulgte kristne vi tok imot, ville de i det minste vært integrerbare. Jeg mistenker faktisk hele denne muslim-importen for å være en villet liberalistisk agenda som ledd i å ødelegge våre kristne verdinormer.

Derfor er jeg helt enig med Erik Selle når han sier at vi trenger sirkulasjon på stortinget. Etter min mening burde det vært en maks grense på 3 perioder for enhver politiker. Samtidig mener jeg pressestøtten må avvikles, slik at ingen partier kan styre og kontollere "hva folk blir fortalt", som Gro Harlem Brundtland så avslørende sa for ikke så lenge siden.

Så må vi sette en stopper for venstreliberalismen og den ødeleggende woke-trnnden som nå herjer fritt. Hvis vi skal overleve som folk og nasjon må vi rett og slett ta fornuften fatt, sette foten ned og si nok er nok! For den galskapen som vi ser i dag går ikke lenger. Den kommer til å ødelegge oss om vi ikke setter en stopper for den. Les gjerne Hans Rustads artikkel fra 25 april på document.no: "Politikerne visste ikke hva de gjorde da de slapp islam inn" Les gjerne også kommentarene under artikkelen.

Til slutt noen ord til ateistene hos Demokratene:

Husk at man hverken behøver å tro på Gud eller være kristen for å se og skjønne at de kristne moral og etikk verdiene er selve grunnlaget for et velfungerende og bærekraftig samfunn. Hele verdenshistorien vitner om nettopp dette. Så må vi huske på at den "religionsfriheten" vi har her i Norge ikke ble gitt for at vi skulle slippe til en hver religiøs tro. Det var blant annet derfor vi fikk den omstridte "jødeparagrafen" som en beskyttelse mot jødedommen, som faktisk er noe helt annet enn kristendom. Religionsfriheten ble i sin tid gitt for at vi skulle ha frihet til å praktisere vår KRISTNE tro, uavhengig av datidens eneveldige preste og pavedømme. Hans Nielsen Hauge er blant annet et lysende eksempel på hvor viktig religionsfriheten vår er. Men den var som sagt ikke ment som et bifall til andre fremmede religioner som for eksempel islam.

Thomas Jefferson sa noenn kloke ord i sin tid: "The democracy will cease to excist when you take away from those who are willing to work, and give it to those who would not". Ayn Rand sa noe lignende: "Når de som ikke har skapt velstand, krever fordelt hva andre har skapt." Jeg husker at folk på venstresiden snakket nedlatende om arbeidsomme folk som skapte arbeidsplasser for seg selv og andre. Det var ikke rettferdig at noen lyktes - Jante-Norge - og slik er det i dag også.

Norge og USA ble velstående siden de rette kristne verdier var nedfelt i våre Grunnlover. Økonomien var basert på Adams Smiths "The wealth of nations". Han snakket om "den usynlige hånds virksomhet" (Gud). Alle ideer kommer rett ut av bibelen.

Da Thatcher skulle redde den syke man i Europa, foreskrev hun Adam Smith som medisin, og hun lyktes. Så mye at Blair måtte innrømme det, og Jens skulle bli Norges Blair. Men det varte ikke lenge, og det skyldes et korrupt akademia. BBC hadde i sin tid en serie om økonomi med fem deltagere. En kvinne fremholdt de ideer som hadde lyktes, mens de fire andre bare kom med svada. Smarte kinesiske forskere har imidlertid skjønt det: "Christianity the reason for West’s success, say the Chinese". 

Kanskje det er på tide at vi her i Norge kommer frem til den samme konklusjon?

Spikeren

søndag 9. mai 2021

Guds fred overgår all forstand

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus." (Fil 4,7)

Ikke sjelden klager kristne mennesker over at Gud ikke hører deres bønn. De blir ikke friske av sykdom som de har bedt om helbredelse for. De kommer ikke ut av nød som de har klaget overfor Gud.

Nå taler vi ikke om dem som ber ille for å øde det i sine lyster, [Jak 4, 3] eller som har urett for øye i sitt hjerte, når de ber [Salme 66, 18]. Vi taler om ærlige, kjempende kristne som ikke kan forstå hvorfor Gud ikke hjelper dem, og som derfor fristes til å tro at han ikke har hørt deres bønn.

Vanskeligheten blir ofte enda større for disse, når de hører om andre som blir helbredet, ja, endog opplever under, som svar på bønn. Likeså blir det ofte som stein til byrden når de hører at andre som har vært i samme vanskelighet som de selv, er blitt fridd ut av den som svar på bønn.

Men de vet allikevel fra Guds ord at Gud helbreder ikke alle syke og fritar ikke en kristen for nød og vanskeligheter, selv om han roper til ham. Men én ting er sikker. Gud hører allikevel deres bønn! Gud står allikevel bak sitt løfte til hver den som påkaller ham!

Det farligste for en kristen er å gi etter for den tanke at Gud ikke skulle ha hørt hans bønn! Det er å vise mistillit til Gud.

Gjør ikke det, du som er i vanskeligheter, av hvilken art det enn måtte være! Det er ifølge Guds ord noe som er større enn å bli fritatt for lidelser og motgang. Det er å lære å regne med Herren i lidelsen og under motgangen og få oppleve at det som ellers er en plage og vanskelighet og hindring for mennesker, blir en velsignelse og fører en inn i et forhold til Jesus som ellers ikke er mulig å komme i. Da får man en fred som overgår all forstand og som bevarer hjerte og tanker!

Hvor stort dette er, skjønner en ikke før en opplever det. Men da takker en Jesus for motgangen og vitner med Asaf: "Når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, er dog Gud mitt hjertes del og min klippe evinnelig!" [Salme 73, 25-26]

lørdag 8. mai 2021

Omsorgsgenet, en forbannelse?

Av Dan Odfjell. 

Det kan se slik ut, utpreget hos kvinner det og naturlig nok og nødvendig for eget avkom og familie, som i naturen ellers. Men «genet» er løpt helt løpsk nå hva angår fremmed innvandring. 

Jeg tror neppe omsorgsgenet var Gro Harlem Brundtlands problem, hun var nok pragmatisk mest opptatt av nye Ap-velgere - enklest «importert» fra Midtøsten og da som sosial klienter. Men hva med Erna Solberg, hva tenker hun på, redde også Afrika og resten av verden slik maktmennesket Angela Merkel fra DDR anklages for? 

Dette kommer våre stakkers etterkommere til å lure fælt på. Som vil måtte leve med de tankeløse brå omkalfatringene som har fulgt denne godhets «en-verden»-ideologien til Erna. Dessverre til noe helt annet, til kaos. Allerede idag kan vi «ta lærdom» bare ved å se til Sverige. Altså, vi behøver slettes ikke vente på historiens dom, nemlig at islam er Europas forbannelse i sakte film, knapt uten slutt i sikte.

Tenk om alle fanatiske ideologier ble erstattet med norsk bondevett, og det alene, samt at staten ble redusert til et minimum? For som Basel Kadem, en ny nordmann skrev på Resett 24/4/2, er vårt land grovt og uheldig overbyråkratisert, dog at "Norge er et vakkert land, og nordmenn er flotte mennesker. Men kan det samme sies om den norske staten»?" Kronikken var interresant og påpekte korrekt parlamentarismens nedsider slik den har utviklet seg i Norge, til et påtatt falskt demokrati. Uhyggelig det, med staten bevisst og korrupt på skjev- parlamentarismens lag. Som tillater korrupte «vinnere» nemlig dem med de mest spissede albuene og det rette nettverket til en makt - som det nå er nær umulig å få has på. For så «velutviklet» og blank-pusset er «systemet», at forandring med fredelige midler er nær umulig. 

Forbannelse er dessverre det rette ordet med hensyn til Sverige. Men denne forbannelsen stopper ikke der. Fordi den har med globalisme og islam å gjøre. Det unnlot Kadem kanskje å nevn for ikke selv å bli likvidert som en «frafallen»? En dødssynd som tvinger muslimer til en evig profetens lydighet, noe imamene oppildnende og strengt bevokter. Hvem kan stille opp mot en slik effektiv og konkurrerende kraft, av trusler og av tvang; ikke biskopene, ikke de kristne med nestekjærlighet som sin rettesnor. Ikke sosialismen, ikke kommunismen, ikke noen annen form for -isme heller. Jeg skal ikke her konkludere, for det må det enkelte tenkende menneske selv gjøre. Ellers risikerer ikke-konforme som meg straff de også. I en slik verden er det «inne-stemmene» som må aktiveres til høye «ute-stemmer» og antennes til fyr og flamme både utenfor og innenfor de nå minkende selvstendig-tenkende, nemlig dem som ønsker folk flest og vårt fedreland det aller beste. 

Tilbake til Kadem, han er sjia-muslim og imam og fremstiller seg som en forkjemper av et reformert islam. Han argumenterer godt for et forandret norsk politisk system, men overhodet ikke om hvordan islam skal kunne moderniseres. Det gjenstår derfor å se om han står løpet ut. Men som en som har hatt endel med muslimske land å gjøre, også Iran, ønsker jeg ham selvsagt lykke til.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 7. mai 2021

Politiet tar grep mot nettroll som truer politikere


I forbindelse med valgkampen kjører politiet i gang et prosjekt som tar et oppgjør mot hat og trusler mot politikere.

– Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en samfunnsutfordring. Det er alvorlig for dem som rammes og kan skape utrygghet, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Nettpatruljen Sør-Vest skal nå i gang med et prosjekt de har kalt for Operasjon Nettroll.

– Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten og dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet. I forbindelse med årets valgkamp har Sør-Vest politidistrikt opprettet et eget prosjekt for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med å forebygge hatefulle ytringer og trusler som blir framsatt på sosiale medier, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging, i pressemeldingen.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185.

– Det vil være frivillig for politikerne å være med i dette prosjektet, og uavhengig deltakelse i OP Nettroll oppfordrer vi alle som opplever potensielle lovbrudd på sosiale medier om å melde fra til politiet, sier Winge.

Nettroll kan få politiet på døren

Formålet med OP Nettroll er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til lokalpolitikeres sosiale medier.

– Vi håper det kan bidra til å ivareta politikeres engasjement i den offentlige debatten. Vi har valgt oss ut Facebook som kanal i dette prosjektet, men vil presisere at vi ikke ser gjennom fingrene på kommentarer som er eller kan være straffbare i andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest.

Kommentarer som bryter – eller kan bryte – med straffeloven, vil bli vurdert av politiet.

– Dette kan innebære at vi setter inn forebyggende tiltak mot aktuelle avsendere. Eksempler på tiltak er å svare i kommentarfeltet, ringe eller fysisk oppsøke aktuelle personer for en forebyggende samtale, inndra utstyr eller anmelde, sier Møskeland.

torsdag 6. mai 2021

Hva var det Guri Melby prøvde seg på?

Av Amund Garfors.

Det var nok flere enn undertegnede som hoppet litt i stolen, da Kunnskap & Integreringsminister Guri Melby forleden gikk ut i media og proklamerte et slags totalt nytt fag i den norske skolen? Et såkalt "framtidsfag" som lett kunne skremme vannet av noen og enhver...  I hennes lille forhåndsomtale og som ganske sikkert var et diktat fra Brussel, så kom hun trolig ved en feiltakelse til å gå litt lenger enn det som var intensjonen? Men likevel, så tråkket hun tydelig i salaten så det sprutet. For planen som var mottatt fra EU, den vil nemlig forme og ensrette de nye norske generasjonene gjennom skoleverket. Ja noe som selv propagandaminister Goebbels neppe vil turt i sin tid...?

For nå skal nemlig de unge lære om "himmel og helvete" -slik Guri Melby og hennes lite nasjonale kolleger definerer dem. For de skal virkelig få lære, ikke lenger erfare om hva som er gode og dårlige tenkere, religioner, historikere, filosofer og forfattere.  Alt skal ned i den samme sekken og ingen kritikk skal lenger lyde i skolen. Nei, disse unge som nå vokser opp, de skal ikke selv lese religionskunnskap, historie, filosofi og litteratur. Saken er den, at fagkunnskapen skal bort! For det kan jo hende at elevene fascineres av "feil" tankesett, slik at de ikke blir "woke"? For målsetningen er nemlig å utradere et hvert spor av kritisk og selvstendig tenking!

Dersom den lite populære Solberg-regjeringen får det som den vil, da tar vi et langt steg mot en marxistisk skolepolitikk som vil snu den norske skolen på hodet. Og det som bare ikke er til å fatte og begripe og som jeg synes er veldig merkelig, det er at det er nemlig denne såkalte politiske høyresiden, som vil innføre en stalinistisk politikk i skolen? Og derfor har jeg nå god dekning for å kalle Erna Solberg for en fordekt sosialist, noe jeg har påstått i mange år. Ja der hun kanskje trolig ble plantet i Høyre for å gjøre mest mulig ugagn? 

Slik det politiske landskapet ser ut i dag, da vil jeg nemlig påstå, at det er kun DEMOKRATENE og PDK som viser tydelig opposisjon mot galskapen - og fortsatt fronter nasjonal og en verdikonservativ stolthet.

Derfor burde valget i september bli veldig lett for de fleste av oss!


Ankenes, 5.mai 2021   

Amund Garfors
Stortingskandidat, Demokratene, Nordland.

onsdag 5. mai 2021

Pastor ut mot Biden administrasjonens krig om barna og det samme er relevant for Norge

Fra Søkelys. Tipset av Olav H. Kydland. 

Joe Biden og hans visepresident Kamala Harris fører en urokkelig krig mot kristne verdier, og målgruppen er å tvinge barna til å bli lydige samfunnsborgere som aksepterer og godtar Bidens LGBTQ agenda. 

I USA og i mange land i Europa er det kristne synet på ekteskap og seksualitet i ferd med å bli en forbrytelse -og det er barna som er målgruppen for Biden og demokratenes påvirkningskampanje. Ugudelighet og toleranse for alt som Bibelen kaller synd og styggedom, er noe Biden og hans administrasjon ønsker å trykke ned i halsen på den oppvoksende generasjon. Pastor John MacArthur blåser nå alarm og advarer mot den strøm av smuss fra helvete Biden administrasjonen nå promoterer overfor barna. 

Det er viktig at barna fores med Jesus og Guds ord allerede fra de er bittesmå. Dette for å demme opp for den gift som presenteres i skole og førskole av homoliberale lærere. I USA har installeringen av Joe Biden i det hvite hus, gitt et voldsomt boost til LGBTQ aktivister og disse onde menneskers hovedmål, er å besudle barnesinn med homopropaganda. 

Både i USA og her hjemme har vi nå politiske ledere som steamer mot Sodoma og Gomorra, og for disse er førskoler, barnehager og skoleverket blitt den viktigste kamparena. LGBTQ aktivister og transpersoner slipper til i skole, barnehager og klasserom for å spre sin umoralske gift til barna. Disse vet at voksne og sarte kristne ikke er så lett påvirkelige for den LGBTQ-evangeliet -men barna er det. 

For myndigheter og aktivister som opererer under “verdens herrer i dette mørke og ondskapens åndehær i himmelrummet;” (Efes. 6,12) -er barna selvskrevne ofre og gjennom lovverket søker de folkevalgte å forderve barnesinnene og gjøre dem om til regnbuebarn. Et regnbuebarn er et individ som enten aktivt eller stiletiende er en del av homoagendaen som liberale politikere promoterer. 

Kristenfolket gjør klokt i å lytte til advarslene fra Guds menn som John MacArthur som kjenner Guds Ord og som holder fast på det gamle evangeliet -som nå blir forkastet, også av kirken og en stadig mer tannløs frikirkelighet.tirsdag 4. mai 2021

Forfølgelse av kristne, men be for muslimer

Av Kirkehøyden. 


Dette skjer og ingen "kristenledere" løfter en finger. KrF har vært med på å få på plass det samme lovverket etter diktat fra globalistene. I mellomtiden kommer norske "kristenledere" ut og oppfordrer til Bønn for muslimer (dagen.no)

Det mens kristne massakreres i store antall av muslimer - særlig under ramadan.  Denne religionen skal vi be for?  koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them»

Den religionen som også krever henrettelse av homofile, kaster dem ut for bygninger og drukner dem i bur. Ingen bønn for dem?

En annen kristen leder som får publisert kronikk i de kristne aviser, Jarle Haugland. Han kalte oss som sto opp for korset for brun søle etter NRK forbudet av et 13 mm kors. Han prøvde å få det til å være et angrep på muslimer, med nazikortet - muslimer ble aldri nevnt av Facebook gruppen, bare korset. 

Da han ble konfrontert "visste han ikke" at brun var betegnelse på nazisme. Så da var vi brun søle bare av ekskrementer, for å forsvare korset. Det mest sentrale i vår tro, hvor Jesus gav sitt liv for oss. 

Biskop Sommerfeldt får også spalteplass for å angripe oss bibeltro evangeliske kristne og venner av Israel, som farlige. Redaktør Helge Simonnes sier vi er motsatsen til Taliban og IS - ekstremister på begge sider rutinen. Er det noen som forsvarer og ber for oss blant "kristenledere?"

Noe skjer, norske kristne "ledere" forsaker vår tro, jobber for en hedensk verdenskirke, hvor vi kristne som tviholder på Guds Ord og jøder ikke skal med, men muslimer skal være den ledende kraft. 

Med hjelp fra norske kristenledere, felles org. for misjon Norme, som sier at muslimer kan forbli muslimer og kristen døpt. Noe er råttent i kongerike. Jeg kom til tro sent, men har oppdaget at mange kristne er konfliktsky, og det vet disse forræderske kristenledere. 

Vel, jeg kom til tro etter 60, og har som amerikanerne sier "been around the block many times." Jeg kjenner lusa på gangen, og skal fortsette å si fra. Ikke prøv dere på Matt 7.1 forsvaret. Jeg dømmer ikke, men forteller dere SANNHETEN om det grenseløse bedraget - forræderiet mot oss kristne og vår tro.

Kirkehøyden

mandag 3. mai 2021

Hjelper det med KrF på tinget?

Av Dan Odfjell. 
 
Jeg kan forstå en viss regjerings lojalitet, men ikke til partiets egen fortapelse. Slik som den norske «kjærligheten» til FN. Den er hevet over enhver smålig debatt om norsk råderett: «Vi følger FN i tykt og tynt». Det skrev dr Michal Rachel Suissa fra SMA 23/4/21 ironisk om under overskriften «All avmakt i denne sal». Nemlig, at med tilslutning fra statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og FN-ambassadør Mona Juul er de «iranske ayatollaene» nå valgt med som «overvåkere» av verdens kvinners kamp for likestilling og medbestemmelse. Tre norske «venninner» «på lag» overser derved helt Irans vedvarende diskriminering, rettet mot kvinner og jenter. Jeg har besøkt Iran og vet litt om realitetene på bakken og forstår ingenting av slik og annen FN islam-preget votering.
 
Problemet for oss i Norge er at det ikke lenger er noen som bryr seg om norsk utenrikspolitikk og de konsekvensene den har for dem som er ofre for den. «Alt dreier seg om å mele de privat-økonomiske karrierekakene til en liten gruppe elitemennesker». Dette, ifølge dr. Suissa, som tegner et billede av nær håpløshet. Hvor KrFs stemme ikke høres, mitt poeng. Med en Knut Arild Hareide-besettelse av en ministerpost uavhengig av om den er rød eller blå, det viser falskheten og er skremmende egoistisk. Samt skuffende at Kjell Ingolf Ropstad tillot dette. Han snakker om abortloven, friskoleforliket og trossamfunnenes frihet, vel og bra alt det. Men ikke om innvandring eller u-hjelp-galskapen som den ivrige bistandsministeren Dag Inge Ulstein skryter av. Det taper KrF stemmer på, alle vet at bistandsindustrien representerer enorm korrupsjon.
 
Erna er en politisk ringrev med «ropert-stativet» til rådighet, og hun kaster så gjerne alle som kommer i hennes vei under bussen. Sågar nylig sin egen Høyre ordfører i Molde som på vegne av utkant Norge påpekte Covid19 nedstengningene heller enn logisk å isolere smitte spredning  fra innvandrer-miljøene nær Oslo, samt deres utlands innreise trafikk. Og ikke for ingenting ga hun bistandsministeriet til KrF for ikke selv å måtte «forsvare det uforsvarlige» en jobbpost som KrF, i sin iver etter minister-poster, aksepterte. Men Hareide, som tidligere partileder, hadde ledet vei med sitt insisterende krav om minst 1% av nasjonal produktet, for tiden ca 40 milliarder årlig. Det har partiet hatt, og nå fått, den tvilsomme «æren» for, men vil tape mange konservative stemmer. Og igjen, KrF kan takke Hareide,  samt for å ha videre gitt Ropstad, sin etterfølger, en særs dårlig kort-stokk etter den av Hareide selvskapte «veivalg-konflikt». 
 
Nå lekker KrF stemmer til Sp og andre, mest kanskje til PDK som konkurrer spesielt om de konservative stemmene i håp om å gjøre seg selv til arvtager av kristen-hegemoniet. Jeg selv stemte PDK forrige valg, et nasjonalt og forsvars-opptatt parti som er langt tydeligere i sitt sprog enn det konforme KrF. Begge partier har nylig holdt landsmøte, og begge legger an en optimistisk holdning. Der er uten tvil nok mennesker i dette landet til at begge kan komme over sperregrensen. Og da snakker jeg ikke om kirkegjengere, men sikkert minst en halv million nordmenn som klart tilhører den kristne moral og tradisjon. Der er nok slike til tre eller fire slike partier over sperregrensen. Med Sverige, den islamske trusselen - og fordi stemmegivningen er hemmelig - er slaget om Norge ikke tapt. Alle mann av huse til godt valg. Men stol ikke på noen av de nåværende uten unntak skyld-belagte stortingspartiene. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant
 

søndag 2. mai 2021

Be for Taiwans befolkning!

Av Olav Hermod Kydland. 

I det siste har media meddelt oss hvordan Kina provoserer Taiwan, både  med overflyving med bombefly og med krigsskip på havet. Ifølge Taiwans myndigheter har Kina foretatt 380 krenkelser i 2020. Kinas mål er å forene Taiwan med Kina, enten på en fredelig måte eller ved krig.

For en gammel Taiwan-misjonær er det vondt og hjerteskjærende å lese om kommunistenes forsøk på å få herredømme over Taiwan med sine  23-24 millioner innbyggere, blant dem nesten 5 % kristne.

I min tid på Taiwan var det flere norske misjonærer fra NLM, NMS, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og  Den norske Misjonsallianse. Men i dag er det ingen igjen, men det er flere forskjellige kirkesamfunn.

Misjonsfolket her hjemme kjenner nok best igjen fra Utsyn, misjonær Asbjørn Aavik som har skrevet mange bøker, både fra Kina og Taiwan. Likedan husker de nok menigheten i Dragegata, i Fredsgata, på Ilan, i Taoyuan, det teologiske seminaret i Hcinchu og grunnskolen i Taichung.

Misjonsarbeidet har båret rike frukter, og mange på Taiwan takker Gud for norsk misjon. Men nå er imidlertid faren for å bli angrepet av Kina stor. Blir det krig, så vil det nok ende i et blodbad uten like.

Det gjør meg vondt å tenke på at denne vakre øya, Ihla Formosa, som portugiserne kalte den, og disse dyktige og fridomselskende menneskene skal bli utsatt for kommunistenes aggresjon. Utviklingen i Hong Kong viser oss hvordan det går når kommunistene overtar makta, da tas de demokratiske rettighetene bort, og friheten forsvinner.

Hva kan vi gjøre? Det er ikke mye vi kan gjøre, men vi kan legge Taiwan og dens befolkning fram for Gud i bønn.

I forbindelse med det som holder på å skje med Taiwan, går mine tanker tilbake til det som fant sted for 90 år siden i Kina.

Misjonær Asbjørn Aavik forteller i «Englene på muren» om en kommunistbande som herjet i Kina i 1931. Noen misjonærer var samlet i Yunyang mens «den røde hær» var på vei  mot byen. De prøvde å rømme, men de lyktes ikke og måtte vende tilbake til misjonsstasjonen. 

Mens de knelte ned, ba og overga seg til Gud, begynte skytingen, og den kom nærmere og nærmere. Men plutselig stanset all skyting, og røverbanden flyktet. Hva skjedde?

Det kom fram senere da en offiser i «den røde hær» fortalte at de hadde sett to murer omkring byen. På den ytterste muren stod det noen høye skikkelser i side, gule klær. Ansiktene deres var hvite som porselen – med sverd i hånd. Da våget ingen å kjempe lenger, men alle flyktet. Det var Herren som hadde sendt engler ned til vakt, skriver Aavik. De var bare synlige for fienden, men usynlig for alle inne i byen.

I Salme 91,11 leser vi: «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» 

Selv om vi ikke får oppleve slik dramatikk som misjonærene i Kina, så står løftet ved lag om at Herren vil sende engler for å bevare oss på alle våre veier. 

Vi vet at Gud kan sende sine engler til å verne om Taiwan og dens befolkning i vår tid også. Ingen våpen, hvor  avansert de enn er, kan stå seg mot Den treenige Gud og hans mektige englehær.

La oss derfor legge Taiwan og dens innbyggere fram for Gud i bønn. Be om at Herren vil sende sine engler på lignende måte som han gjorde i 1931 og befri dem fra kommunistenes press og åk.

Olav H. Kydland

CHINA VS TAIWAN 2019 THE HISTORY MADE SIMPLElørdag 1. mai 2021

Dagens Stortingspolitikere, tungnemme?

Av Dan Odfjell. 
 
I så fall er det partiledernes skyld... absolutt! For i realiteten er det dem som har utpekt, ja opplistet alle disse som vi, det norske folket, aller nådigst i naiv takknemlighet får lov å stemme på. Og vær sikker, der er ingen upassende tilfeldigheter med i spillet her, alt er nøye redigert...Hvilket fantastisk folke-demokrati... Det er samtidig partilederne avslørende at de ikke ønsker seg reell intern konkurranse, kun statister dønn lojale i pur takknemlighet over god lønn og lite arbeide...Og det, i et nøtteskall, er dagens norske parlamentisme, ut-flagget til EU, av en «representativ» forsamling av «blek-ansikter», preget av manglende erfaring og mest ren udugelighet. Men det spiller egentlig ingen rolle, alt er jo avgjort på forhånd... Eller fra EU kopiert. Men jeg skjemmes når vi mange andre, på nasjonens vegne, ikke ser en eneste nasjonal-patriot fremme seg. Kanskje er der noen, men enten er de for konforme, eller «disiplinert» til ikke selv å stå frem, den rette-valgte uselvstendig sorten?
 
Slik tafatthet i landets viktigste forsamling rir meg som en udemokratisk mare. Når vi befinner oss i en verden hvor krisene og løgnene tårner seg opp. Jeg kom over et Resett innlegg forleden fra PDK-lederen Erik Selle 6. april med tittelen «Nasjonal-patriotisme eller kosmopolitt-globalisme» hvor det like gjerne kunne ha stått «eller kosmopolitt-arroganse». For dessverre, slik er det hele blitt, et «bortreist-sandpåstrøer-Storting». Når det vi trenger er robuste mannfolk, gjerne sjøfolk som vet litt om vår vide verden. Det for å holde Erna Solberg-globalisme-regjeringen på den smale, ærlige og nasjonale, trygge vei, slett ikke oss underlagt fremmede-ikke-demokratiske - eller oss «utbyttende globale finans-elite typer» som bryr seg døyten i hvordan det går Ola og Kari. Snakk om lands-forræderi tildekket av NRK og av folk som Thor Gjermund Eriksen, sjefs-ideologen blant de i riksmediene likesinnede. På lag med Erna. Og i morgen Jonas.
 
Når alt kommer til alt, tror virkelig folk at globalist-elitene vil beskytte Norge? Nei slike eksisterer kun gjennom Ernas uforpliktende fine ord samt pretensjon, med et duperende beroligende smil selvsagt, en skuespiller kunst. For hva annet - enn sin egen karrieres skyld? Likt andre selvgode beskytter hun seg selv og flyr høyt over oss andre der nede på bakken, på businessklasse selvfølgelig. Jeg har nok sett det. Som i gammeldags nøkternhet selv sitter bak klasse-skille-teppet. At Ap og SV (som later seg som de fattiges velgjørere) ikke høylytt protesterer mot EU og FN og det hele betyr bare at også de seiler under falskt flagg. Om ikke dette i sann konklusjon betyr at dagens Stortings-politikerne i flokk fortjener avløsning, vet ikke jeg. Som en uredd 83-åring kutter jeg gjerne igjennom uvirkeligheten til fedrelandets beste og tør påpeke at vi ellers raskt følger i Sveriges uregjerlige fotspor. Bevis meg som feilaktig, om mulig.
 
Der var en tid, med en intakt samfunnskontrakt, som besto i at myndighetene beskyttet oss gjennom politi og på allslags andre måter og regjerte oss, mot at vi tillot oss hardt beskattet og lot oss regjere i en rettskaffen nasjon. Den kontrakten er brutt, ikke av folket, men ensidig av myndighetene. Vi lider nå under tillatt importert voldelighet og folkeutskiftning i vår disfavør og i frykt for terror. Våre kvinner og barn kan ikke lenger bevege seg noenlunde trygt i sitt daglige liv. Men knapt noen bryr seg, minst dem høyt på strå, som blir kjørt i sorte limousiner og politibeskyttet. Samtidig som voldtekt, også av barn, er blitt en dagligdags ting - i Sverige sågar i gruppevoldtekter. Lite er dette i riksmediene omtalt og lite straffet. Som like langt og farlig kommet også i Norge,  at politianmeldelser ikke nytter, de nedprioriteres raskt. Og for ofrene er det blitt så ubehagelig at de heller gråter og holder kjeft. I et Norge med truslene økende og voldtektene derfor akselererende. Uten tøffe virkemidler totalt uansvarlig.
 
Politiet er taushets-belagt til fordel fremmede kriminelle. De legger mange slike saker uavklart til side. Voldtekts mennene blir også beskyttet av riksmediene og myndighetene, det motsatte av reell selv-disiplinerende offentlig avstraffelse - nå likt Sveriges raske utforkjøring. Og som jeg nylig sa i en annen sammenheng, det landet som slik ofrer sine kvinner og barn, heller enn modig å stå opp og sloss, er til underkuelse fortapt. Tungnemme eller ei, jeg påminner samfunnskontrakten som dagens storting grovt underkjenner ved ikke å ville omtale u-hyggelighetene ei heller å beskytte oss. Noe jeg trodde var et stortings ansvar. Hvilken viktigere rolle har Grunnloven tiltenkt vårt Storting? Eller vår regjering? Vi er nå så alvorlig ute å kjøre at knapt noen tør påpeke Keiseren dønn naken. Norge, kjempenes land, hvor er slike blitt av, dvs etter 1970 og den korrumperende oljerikdommens oppdagelse? Gjelder nå kun dansen rundt gullkalven og godværspolitikk? Samt en feminiserende dialog-kultur. Som Hitler og andre ekstreme har vist verden totalt nytteløst.
 
Erik Selle av militær utdannelse, kjører på vegne av det kristelige PDK en strengere linje enn noe nåværende stortingsparti, og takk og pris for det. Han har jobbet i Midtøsten og vet mer om realitetene der og i Afrika enn hele Stortinget til sammen. Vi må ha ham på plass i Stortingssalen for en oppdatering til virkeligheten, dette og mye annet. Et godt Storting fordrer folk med tung erfaring -  og ut med broilere. De sistnevnte, maktens nyttige idioter, er mest politiske karrierejegere etter kombinasjonen god lønn, og lite arbeide; og verst helt uten ansvar. For ansvar, reelt ansvar overfor det norske folket, er nå dramatisk påtrengende. Godt valg.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 30. april 2021

Enkelte lengeværende asylsøkere får oppholdstillatelse


Regjeringen innfører en engangsløsning som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge oppholdstillatelse. Frp reagerer kraftig på avgjørelsen. 

Ordningen gjelder for utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert.

Man må også ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år. Ordningen gjelder ikke for utlendinger som er straffedømt.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for denne gruppen. De er tallmessig få, men de er i en vanskelig situasjon. Det er likevel viktig å understreke at dette er en engangsløsning, og den vil ikke gjelde straffedømte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Oppholdstid utenfor Norge trekkes fra i regnestykket, og utlendingen må ha bodd i Norge 1. januar 2019.

– Absurd

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim reagerer kraftig på regjeringens avgjørelse.

– Det er så uendelig trist at det alltid er juksemakere og grunnløse asylsøkere som skal hjelpes, mens andre kan se langt etter det. Nå kommer i alle fall ingen ulovlige innvandrere til å reise frivillig, sier han til NTB.

– Man har konstruert en gruppe slik at man kan gi 50 asylsøkere belønning for å ha brutt loven. Det er absurd, sier han.

Helgheim mener ordningen som innføres er en helt annen enn den KrF fikk gjennom da Frp satt i regjering.

– Den gang ville ordningen ha gitt under ti personer opphold. Nå har Høyre gått med på en ordning som gir en gjennomsnittlig asyljukser permanent opphold og alle rettigheter i Norge som belønning for å ha brutt loven lenge nok, sier han.

Les hele saken på ABC Nyheter

torsdag 29. april 2021

MDG vil la bilistene betale også for toget

Fra NRK. Tipset av Kirkehøyden. 

Med slagordet «bom for tog» vil MDG kreve bompenger fra bilistene for å finansiere jernbane.

Vi elsker bomringen! jublet Lan Marie Berg på MDGs valgvake etter brakvalget i Oslo i 2019.

Så glad er MDG i bompenger at de vil innføre et helt nytt prinsipp. De vil la bilistene betale også for togsatsing.

– Vi må få fortgang i jernbaneutbyggingen og demme opp for krisen på norske jernbaner, sier fungerende partileder for De Grønne, Arild Hermstad.

– Da er vi nødt til å ta inn bompenger fra bilistene. Det kan bidra til å finansiere både flere avganger, raskere avganger og raskere tog, sier han.

MDG jobber nå med en alternativ Nasjonal Transportplan (NTP). Her har de pekt ut seks veistrekninger der de vil kreve inn 20 milliarder bom-kroner over tolv år.

Dette er hovedveier mellom store byer i Sør-Norge der det også går tog:

Oslo - riksgrensen (mot Göteborg)
Oslo - Kristiansand
Oslo - Trondheim
Oslo - riksgrensen (mot Stockholm)
Oslo - Bergen
Kristiansand - Stavanger

Stortinget behandler NTP før sommeren. Planen har en samlet ramme på svimlende 1.200 milliarder kroner.

Regjeringen vil bruke om lag en tredel av dette på jernbane. Da har de skrinlagt de ytre Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien.

Les hele saken på NRK.

onsdag 28. april 2021

JA eller NEI til vaksine

Av Amund Garfors. 

Undertegnede er veldig usikker og svært bekymret for framtida. Nei, jeg stoler ikke på noen lenger! Jeg har aldri vært imot vaksinering, men ALDRI om noen skal få meg til frivillig å ta en covid-vaksine. En "vaksine" som er planlagt og produsert på bare 10 måneder.  Hvorfor er denne data-nerden Bill Gates så gira på dette? Ja han virker jo nærmest opphisset når han snakker om å vaksinere hele verdens befolkning. Og der han aldri får nok av milliarder med dollar, og ønsker seg enda mer...

Her forleden hørte jeg på nyhetene at legemiddelselskapet Johnson & Johnson sine aksjer på New York-børsen gikk opp i astronomiske beløp og verdier. Og det etter at de fikk sin "vaksine" ut på markedet. Men fortsatt er det helt stille om de 147 personer her i Norge som er døde etter å ha tatt vaksinen mot Covid-19. Er det kanskje derfor at Pfizer, Astra Zeneca, Moderna og Johnson & Johnson har sikret seg, der ingen som blir sjuke eller dør kan saksøke dem?

Hvorfor stenges kritikere ute fra MSM og sosiale medier, folk som prøver å fortelle sannheten og advare mot bedraget? Alle opplysninger om Corona og Covid-19 blir nemlig fjerne fra Facebook, der man blir truet med utestengning når man taler eller skriver sannheten. Mange som er i arbeid blir også truet med at deres jobb står i fare, dersom de forteller sannheten om det de vet. Og der trolig tvangsvaksinering skal innføres. En eksperimentell hasteutviklet "vaksine" med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger. Skumle helseproblemer kan oppstå 1/2 - 2 år etter at denne såkalte vaksinen er tatt inn i blodårene. og hva da? For da først vet vi - og ikke nå! Ja nemlig, om langtidsbivirkninger blir ille nok. Og der denne vaksinen ikke kan reverseres! Leser også at sykepleiere får sparken, dersom de nekter å ta vaksinen. Tja, skal vi le eller gråte?

Sannelig gjelder det å være på vakt i disse farlige tider, der alt, ja absolutt alt er snudd på hodet. For nå i kjølvannet av denne pandemien, så jobbes det iherdig med stygge planer om så mangt at man blir bare helt matt. Når man ikke lenger kommer inn i sin egen bank, og som man har hatt et kundeforhold til i over 50 år, da er det noe som skurrer i mitt bakhode. Ja det snakkes t.o.m om å fjerne kontanter, ikke bare i Norge, men world wide... 

I tillegg skal et slikt såkalt "vaksineringsbevis" innføres. For nå slår Orwells advarsler inn, der de skal ha full kontroll over oss alle, og der vi skal nektes adgang til jobb, penger, helsetjenester, flyreiser, kollektivtransport etc etc. Jo, man kommer kanskje heller ikke inn på en matbutikk engang? For trolig står det ei vakt i døra og forlanger å se vaksinepasset? Tja hvem vet, for verden holder jo på å bli helt sinnssyk!

Ellers skulle jeg gjerne vite om hvem av våre folkevalgte og toppledelse innenfor FHI og som har kjøpt aksjer i legemiddelfirmaer i de siste to årene? Det er vel liten tvil om at noen mennesker har tjent store penger på denne pandemien? For det er mange ting som jeg ikke får til å stemme. For når våre politikere og helsemyndigheter ikke lenger forteller sannheten, da står de bare tilbake med makt gjennom tvang. Og det er dette vi nå er i ferd med å nærme oss med stormskritt.

Derfor vil partiet Demokratene være et parti som står opp for folk som ikke lar seg bedra eller presse til vaksiner. Her er politikere som tør snakke sant om århundrets verste bedrag i landets historie. Ja vi er mange som er bekymret over "maktas" forsterkning og der kontrollen over folket hardner til. Dessverre er det fortsatt veldig mange som tror at maktpersoner utøver makt til det felles beste, med menneskerettighetene som underliggende motivasjon. De kunne bare ikke ta større feil. At alle visjoner og deres "omsorg" har en bakside, nei det virker ikke at folk flest tenker over. Og heller ikke får vi høre så mye verken fra media eller politikere som tør å peke på baksidene.

Personlig tror jeg journalister i MSM og den politiske adel kan deles i to grupper; nemlig de som er for lite utdannet og faglig kompetanse til å se baksidene i det som nå utspiller seg. Og så har vi dem som velger å tie, fordi hensikten helliger middelet. Å Gud, så jeg savner Donald Trump!

Ankenes, 27/4-2021

Amund Garfors
Stortingskandidat for Demokratene i Nordland.

tirsdag 27. april 2021

Over 90% av de venezuelanske husholdningene sliter med å finne mat

Fra Breitbart. Tipset av Kirkehøyden. 

En venezuelansk ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon fant i en nasjonal meningsmåling at over 90 prosent av menneskene som bor i landet var usikre på matsituasjonen, konstaterte kontoret til president Juan Guaidó søndag.

Guaidó - som fortsatt er stort sett maktesløs til tross for sin status som den konstitusjonelle statsoverhode i landet - har gjentatte ganger fordømt regimet til den sosialistiske diktatoren Nicolás Maduro for å sulte det venezuelanske folket siden førstnevnte ble sverget inn som president tidlig på 2019, da Maduro sist legitime periode som president avsluttet. Sosialistisk dårlig forvaltning av økonomien og ekstrem korrupsjon fra Maduros fremste håndlangere har ødelagt det som en gang var Latin-Amerikas rikeste nasjon, og etterlot mange å stole på å spise søppel for å overleve eller overleve på knapt ett måltid om dagen siden minst 2016. En studie publiserte at 15 prosent av venezuelanerne avhengige av å konsumere matrester funnet i søppelbunker for å overleve.

Matsikkerhetsundersøkelsen fremhevet av kontoret til den legitime presidenten søndag ble publisert av Venezuelan Observatory for Food Security and Nutrition (OVSAN) i forrige uke. Undersøkelsen fant at bare ni prosent av venezuelanerne nyter mattrygghet, noe som betyr at de har en stabil matkilde de kan stole på og vet at de vil være i stand til å mate seg selv neste gang de er sultne.

De over 90 prosentene av venezuelanerne som ikke har garantert tilgang til mat, overgår antallet betydelig i en lignende undersøkelse av Human Rights Watch som ble publisert i 2018. På den tiden fant organisasjonen at 80 prosent av landet ikke kunne få tilgang til mengden mat de trengte å overleve og at den gjennomsnittlige venezuelaneren hadde mistet 24 pund ufrivillig i 2017. Vekttapstatistikken er den siste tilgjengelige i sitt slag for landet.

OVSAN-studien som ble publisert i forrige uke, viste at 55 prosent av venezuelanerne “begrenser forbruket av mat” for å sikre at de har noe å spise i fremtiden. Omtrent like mange, 56 prosent, bruker livssparing på å kjøpe mat. De aller fleste (74 prosent) kjøper det de spiser daglig ”for å kunne overleve.”

Annen bemerkelsesverdig statistikk inkluderer de 69,1 prosentene som sier at de ofrer klær, utdannelse eller andre grunnleggende behov for å ha råd til mat, og de 78,9 prosentene som svarte "ja" på spørsmål om de bruker "overlevelsestaktikk" for å finne daglig kaloriinntak.

Undersøkelsen undersøkte litt over 2000 hjem landsdekkende mellom desember 2020 og februar 2021.

mandag 26. april 2021

Akademiiker ønsker å erstatte 'Baa baa black sheep' og 'Jingle Bells' med sanger av 'aksept og sosial rettferdighet'

Fra RT.com

De fleste tror ikke 'Jingle Bells' er en rasistisk sang, men de fleste er ikke Kate Pollard, en foreleser i musikkutdanning som er fast bestemt på å utrydde alle spor av uvitenhet fra klasserommet.

Pollard foreleser i musikkutdanning ved University of Nevada-Reno. Som mange innen høyere utdanning, tok hun imot doktrinen om Critical Race Theory, et sett med ideer som ser på historien til USA som en fortelling om "hvit overlegenhet", og krever at hvite mennesker beklager sitt eget "privilegium" og jobber for å "Dekonstruere" sin egen "hvithet".

For Pollard innebærer dette arbeidet å sørge for at Amerikas ungdommer aldri trenger å lytte til en sang som kan betraktes som vagt ufølsom. I et nylig blogginnlegg som kan leses som en tvungen tilståelse uttalte Pollard at hun har vært på en "antirasistisk reise", og innså at de uskyldige barneklassikerne hun lærte lærerne å bruke i klasserommet, er full av usynlig rasisme.

Blant melodiene er barnerim som 'Baa Baa Black Sheep' og julesanger som 'Jingle Bells' (en sang som folk flest refererer til sledeklokker, men Pollard mener det referanser til "blackface underholdning." ) Sanger med gammeldagse skildringer av afrikanske Amerikanere ('Shortnin' Bread' og 'Polly Wolly Doodle') er også ute, det samme er sanger som skildrer stereotyper av indianernes liv ('Land of the Silver Birch' får hugget, tilsynelatende pga. en linje om å bygge "min wigwam." ) Selv det patriotiske 'My land tis of Thee' må gå, fordi "det blir sunget fra det hvite koloniseringsperspektivet" og ser bort fra Amerikas innfødte historie, sa hun til Campus Reform, en konservativ studentorganisasjon som tok opp innlegget hennes denne uken.

Å fjerne disse sangene vil etterlate et gapende hull i musikklæreplanen, men Pollard ønsker å se dette tomrommet fylt med "et mer passende repertoar som fremmer aksept og sosial rettferdighet."

På slutten av innlegget hennes skifter tonen til å bønnfalle. "Jeg beklager overfor studentene mine som jeg lærte disse sangene til og enda mer", skrev hun. "Jeg kan gjøre bedre. Jeg vil fortsette å gjøre det bedre.”

søndag 25. april 2021

Herrens nedrevne alter

Av Lars Eritsland. Innsendt av Olav H. Kydland. 

Og han satte i stand Herrens alter, som var nedrevet
(1 Kong 18,30).

Å hvor mange av Herrens alter som er blitt nedrevet i tidens løp! Det er alter som far og mor bygde i sin heim for Gud, ble forsømt av barna, og så ble de borte fra heimen og slekten. Det er alter som barnet bygde i enfoldig og sterk barnetro, er nedbrutt i dag. 

Er Herrens alter nedrevet i ditt liv og din heim? Kanskje du har, som Israel, bygget andre alter som du bøyer kne for? Israel hadde Baals alter. I dag har mange bygd et alter for mammon der Herrens alter sto. Men det bringer verken livslykke eller folkelykke. Heller ikke lystens eller ærens eller maktens alter. 

Elias satte i stand Herrens alter, som var nedrevet. Gud ga seg til kjenne der og tok straffedommen bort fra Israel.

Den som vil gjenreise Herrens nedrevne alter i sitt liv og sin heim, skal få oppleve det samme. Da skal Herren gjenreise det som er nedrevet i hans liv.

(Andakt for 4. mars fra ”Mesteren er her”)