Utdannelse, dannelse og arbeidserfaring

Av Dan Odfjell. 

Disse tre minimumskravene må kunne stilles til alle folkevalgte, i tillegg til respekt overfor nasjonens interesser og penger, ja ærlighet rent generelt. For folket må da ha forbilder og nødvendig respekt, om ikke avstanden mellom politikerene og folket helt skal fordunste. Imidlertid, dessverre, politiker-forakten i dagens Norge er økende og forklares ved utstrakt løgnaktighet og snusk. 

Men når den øverste ansvarlige i regjeringen innstiller Eva Kristin Hansen som Stortingspresident, rangert nest etter Kongen, og med høy lønn og politisk ære, og sågar omtalte henne som en av Aps ærligste, da faller lissom masken av statsministers fjes. Hansen måtte gå i skam for alt annet enn ærlighet. Hun hadde pendler leilighet i Trondheim hos vennen Trond Giske tror jeg, men brukte på statens bekostning sort bil til Ski hvor hun bodde. Det er mye som ikke stemmer her, noe nær alle i samfunnet heldigvis forstår og forakter.

Om dette og detaljer hadde Erling Marthinsen innlegget «Stortingspresident brukte privatsjåfør på vår regning for å komme seg hjem fra jobb» på document.no 15/12/21. Og det var lenge før hun ble utnevnt, bare for forsiktig å korrigere Marthinsen.. Men viktigere, verre politisk ettermæle og antagelig fengselstraff er vel sjelden blitt avdekket. Personlig kjenner jeg ikke Hansen og har overhodet intet utestående med henne. Denne saken tilhører politiet. 

Men sakens avdekking synes imidlertid å ha den store fordel i seg at andre «frekkiser» som måtte mangle evnen til å se forskjell på rett og galt, nå forhåpentlig skremmes til lovlydighet, en helt nødvendig dyd og forutsetning for å kunne oppnå respekt fra folket. Respekten har fått seg en ny knekk, desto mer som stortings administrasjonen søkte å henlegge saken «fordi den angikk så mange». Skremmende.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer