Hva skjedde etterpå?

Fra andaktsboken "I lys av Ordet". 

"Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem." (Luk 2,20)

Denne dagen er lovsangens dag i kirker og bedehus, i hytte og hus. Tonene fra englekoret gir gjenklang i menneskets hjerte.

Hva er grunnen til det?

Jo, i går hørte vi om den store glede at vi har fått en frelser. Det var det største budskap som noen gang har blitt forkynt på jord. Nå lyder himmelbudskapet fra vår Bibel, uforanderlig og fortsatt like aktuelt. Det gjelder frelse for alle mennesker.

Englekorets lovsang lød: "Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden i mennesker Guds velbehag!" Den blir fulgt opp av menneskets gjensvar: "Oss er i dag en frelser født!"

Hyrdene sprang til Betlehem. Kanskje de lot sauene være i Guds varetekt. Med englevakt var de trygge.

Til Maria og Josef fortalte de om engelens budskap og lovsangen fra himmelkoret. På tilbakeveien sang de av glede. "Det var slik det var blitt sagt dem".

Dette var heller ikke dikt og eventyr. Maria, som var jomfru, hadde født Guds Sønn, Messias, verdens Frelser.

Slik fant hyrdene ham.

Hvor finner du Jesus i dag?

I Bibelen, Guds hellige Ord. Der åpenbarer Den Hellige Ånd for hvert menneske at: "Så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv" (Joh 3, 16).

Den som har fått se dette med troens øye, har også fått lovsangen i sitt hjerte - en lovsang til Herrens pris.

I dag kan også du stemme i lovsangen, sammen med tusener her på jorden: "Han er frelser min!"

Kommentarer