Noen tanker om hetsen mot Stortingspresident Masud Gharahkani

Stortingspresident Masud Gharahkani (AP). 
Av Harald Claudius. 

En burde unne seg å lese s. 10 i dagens Vårt Land (26.11.2021), et meget leseverdig innlegg fra en som kjenner den nye Stortingspresidenten meget godt, Masud Gharahchani, som er fra samme distrikt, fra Eiker i Drammensområdet, nemlig FRP- politiker Jon Helgheim, som i et stort intervju støtter Masud Gharahkhani helt uforbeholdent: 

"Masud og hans familie flyktet fra Sharia i Iran", hevder han, "og de har brukt sine liv for å kjempe for frihet imot undertrykkelse og de har hjulpet andre."

Helgheim er faktisk provosert av en slags rasisme og store mengder hets, usaklig skittkasting mot ham oppstått i forbindelse ny-utnevningen av Masud, som han kaller "enfoldig og kunnskapsløs".. 

Som kristen mener jeg det blir mye viktigere å følge apostelens formaninger om å omslutte slike ledere som har det verdslige regiment som hovedoppgave, nemlig i forbønn, se 1 Tim 2:1-2.

Hva med det apostoliske idealet om å kappes om å hedre hverandre i stedet, Rom 12:10. Dette taler jeg like mye til meg selv som til andre!

Jeg tør derfor tillate meg å uttrykke min dype uenighet med Garfors' nokså konsekvente negative argumentasjon rundt Masud Gharahkhani.

Siden du jo støttet mitt innlegg i Dagen om Graham/Trump, og det takker jeg deg for! -- mener jeg slike innspill som Garfors forfekter, ikke burde bli stående i den nåværende form, men burde uten tvil balanseres.

Som skribent i Dagen og du som redaktør for Spiker's Corner, tillater jeg meg, vennligst å spørre om ikke vi alle burde legge vinn på modifisere denne dyrebare friheten til ytring enda bedre, som ellers lett kan bli til leilighet, et påskudd, for vårt gamle kjød, jfr. advarselen fra Paulus i Gal. 5:13. Hvorfor skulle ikke Frelserens forsikring om ikke å dømme etter kjødet, Joh. 8:15, og apostelens tilsvarende i 2 Kor 5:16 kunne være retningsgivende også for oss i dag? "Døm ikke etter synet" , sier Jesus et annet sted, "men døm en rettferdig dom," Joh. 7:24. - "Jeg går i fare hvor jeg går," synger Brorson.

Her er et lite utklipp der Helgheim poengterer:

"Jeg blir mektig provosert over det folk får seg til å skrive om personer de overhodet ikke kjenner. Masud har min fulle støtte mot de som spyr ut hets og usakligheter fordi han er fra Iran og har muslimsk bakgrunn", skriver Helgheim.

Han reagerer kraftig på at Ap-politiker Masud Gharahkhani har mottatt store mengder hets, etter at han ble innstilt av eget parti til å bli stortingspresident.

Til Vårt Land sier Helgheim at det var helt naturlig for ham å gjøre dette.

– Jeg så under mitt forrige innlegg der jeg gratulerte Masud Gharahkhani, og en rekke andre steder, at det kom masse usaklig skittkasting mot ham, utelukkende begrunnet i hans bakgrunn fra Iran og som muslim. Jeg har alltid ment at folk skal bedømmes ut fra hva de gjør og står for, sier og mener, og ikke etter sin bakgrunn, sier Helgheim, som er sentralstyremedlem i Frp.

Masud og familien flyktet fra sharia, og de har brukt sine liv i Norge på å kjempe for frihet, imot undertrykking og de har hjulpet andre. — Jon Helgheim.

– Uakseptabel hets

Masud Gharahkhani kom til Norge i 1987 etter at familien flyktet fra Iran. Faren er politiker og moren er lærer, selv er Gharakhani utdannet radiograf, og jobbet på Blefjell sykehus avdeling Kongsberg og Rjukan, før han ble politiker på heltid.

Etter at Ap innstilte Gharakhani som ny stortingspresident, ble det skrevet hets og rasistiske kommentarer i kommentarfelter. TV2.no valgte å stenge kommentarfelt på artikler om Gharakhani på sin Facebook-side. Torsdag ble Gharakhani formelt valgt til Stortingets nye president.

Til TV2 sier den nye stortingspresidenten at det er uakseptabelt med hets.

– Noen holder på med det, men det store flertallet er ikke der, sier Gharahkhani.

Masud Gharahkhani (Ap) sier han har fulgt alle retningslinjer for særgodene han har som stortingsrepresentant. Nå blir det hans oppgave å rydde opp i rotet rundt pendlerboligordningen og gjenreise tilliten til Stortinget. 

– Det som er galt, er at han er fra Ap

Frp-politiker Jon Helgheim synes at for mange «spyr ut ting de ikke har tenkt godt nok gjennom selv».

Både Helgheim og Gharakhani er fra Eiker utenfor Drammen og møttes i politikken i Drammen. Ifølge Helgheim har de hatt et godt kollegialt forhold og fulgt hverandre i mange år. Begge ble valgt samtidig som gruppeledere i sitt parti, og begge ble valgt inn på Stortinget i 2017 og ble innvandringspolitiske talspersoner.

– Jeg er uenig i mye av det han står for. Mye er galt med Masud, men at han er fra Iran, at han har muslimsk bakgrunn, er ikke blant dem. Det som er galt med Masud, er at han er fra Ap, sier Helgheim.

Ønsker oppgjør med fordommer

– Noen er overrasket over at du som er kjent for å ha et innvandringskritisk ståsted, sier dette?

– Jeg ser at mange er overrasket. Dem vil jeg be ta et oppgjør med egne fordommer. Hvis man er overrasket over at Frp, som er et liberalistisk folkeparti og står for streng innvandringspolitikk som ikke har noe med rasistiske holdninger eller grumsete formål å gjøre, har man kanskje i litt for mange år latt fordommene få styre. Det koster meg ingen ting å gjøre dette, sier Helgheim.

– Hva vil du si til den som er bekymret for innvandring og spesielt muslimsk innvandring?

– Jeg har aldri sagt at jeg er spesielt bekymret for muslimsk innvandring. De som antar det, dømmer meg ut fra hva de kanskje forventer og tror. Hvis man har fulgt godt med på det jeg og Frp har predikert, handler det om helt andre ting, svarer Helgheim, og fortsetter:

– Men både støttespillere og meningsmotstandere misforstår, uansett hvilken grøft de skulle være i. Derfor skriver jeg i innlegget også til dem som er bekymret for at innvandrere får mye innflytelse: Det har ikke vært min bekymring at det blir for god integrering og deltakelse blant innvandrere.

Helgheim sier at hans bekymring er det motsatte.

– Vi bør applaudere de som engasjerer seg i samfunnet og viser evne til å tilpasse seg det samfunnet det har valgt å flytte til.

– Dette er rasisme

I innlegget skriver Helgheim blant annet dette:

«Jo, det er rasisme å dømme folk etter bakgrunn, utseende og religion!

Nei, det er ingen forskjell på å være rasist og rasebevisst!

Og ja, det er ufattelig enfoldig og kunnskapsløst å tro at muslimer flest har skumle hensikter.

(...)

Om du skulle være en av de nedsnødde som tror alle med muslimsk bakgrunn jobber for sharia, så kan jeg opplyse om at Masud og familien flyktet fra slikt og de har brukt sine liv i Norge på å kjempe for frihet, imot undertrykking og de har hjulpet andre. De er gode eksempler på hvordan man tilpasser seg det samfunnet man har flyttet til.

(...)

Ikke vær en kunnskapsløs, usympatisk og enfoldig netthetser!»

Harald Claudius

Kommentarer