Intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.» 2 Pet 1, 20–21

«Intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning» – betyr at intet ord i Bibelen kan tydes ut fra seg selv alene.

Enhver sak skal stå fast etter to og tre vitners ord. Alle ord i Bibelen må tolkes ut fra Bibelen. Det ene Guds ord kaster lys over det andre. Gjennom dette underviser Bibelen oss og gir oss sin lære om det den vil undervise oss i.

Det farligste et menneske kan gjøre, er å plukke ut et enkelt ord fra Bibelen og gjøre det til uttrykk for sine egne tanker. All villfarelse og vranglære oppstår på den måten at man plukker ut bibelord som passer for ens egne tanker, og påstår at det som man lærer har sitt grunnlag i Bibelen. Slik var det djevelen fristet Jesus med et bibelord. Han rev det ut fra sin sammenheng og siterte det slik at det passet med hans tanker. [Matt 4, 6]

Ikke noe profetord i Bibelen er fremkommet ved et menneskes vilje. De som har gitt oss Guds ord – de hellige Guds menn – var drevet av Den Hellige Ånd. De talte og skrev på Guds initiativ. De er egentlig ikke forfattere, men overleverere av det budskap som Gud selv er opphavsmann til.

Det står om frelsen i Heb 2, 3: «Den som først ble forkynt ved Herren og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.» Herren selv er budskapets opphavsmann, evangelistene er overbringere av budskapet.

Derfor gjelder det å la Bibelen tolke seg selv. Vil du ha lys i Guds ord, vent til du ser og forstår hva Bibelen sier.

Dette viser også hvor viktig det er at vi leser Bibelen flittig og i sammenheng!

Les ikke for lange avsnitt om gangen, men les dem to, helst tre ganger. Les med det ene formål å legge merke til det som står skrevet!

Da kommer Bibelen til å undervise deg!

Kommentarer