Norges sanne tilhengere, fylk dere..

Av Dan Odfjell. 
 
Fylk dere opp mot hva? Jo, mot de nåværende, korrekte meningers ødeleggende tyranni. «Administrert» gjennom de stats-betalte mediene... Og bemerk, tyranniet har nær alle de egoistiske karriere- og elite-politikere på sin side. For hva annet enn for å «vaksinere» oss, velger-kveget, til konformitet og til passiv og nær totalitær lydighet. De ønsker konformitet og vår blinde «aksept» som gjeldende deres foretrukne utopiske og globalistiske en-verden, en verden for dem og andre internasjonale opportunister, de penge-opptatte samt de mektige.

Men se, dette ligner jo på tidligere tiders farsotter i maktens tjeneste: nazisme, fascisme og kommunisme, like pretenderende, kun penere innpakket. Propagandaen er skremmende lik tidligere propaganda - samt kombinert, tilsvarende, med åpne og/eller skjulte trusler og gape-stokk-«ut-henginger» av annerledes tenkende, altså vi, folket, er maktens demokratiske og farlige motstander blitt. Er ikke dette ganske fascinerende, ja kopierende og uhyggelig likt? At historien bare gjentar seg? Bør ikke dette avskrekke oss, det vanlige stemmekveget?
 
Nasjonalisme og glad sang og patriotisme står globalistene i veien. Fordi deres og Islams uglade, foretrukne verden er flat uten grenser, hverken kulturelt, økonomisk eller ellers. Men ideologisk er det «resepten» til kaos, slik vi nå allerede ser demonstrert rundt oss. Akkurat som  i jungelen, like dyr leker best knapt uten frykt seg imellom, i noenlunde harmoni med hverandre. Her er det ikke snakk om integrering, dvs med andre dyr, knapt mulig ei heller ønskelig. Hver art opererer uavhengig av hverandre og står opp for seg selv og sin arts overlevelse, naturlig og greit det, samt de advarer hverandre mht fremmede farer... Og sånn har det vært siden tidenes morgen, og slik vil det fortsette til historiens slutt. De overlever mer på felleskap og instinkt enn på forstand og er slik annerledes enn oss. Som er mer «sprikende» ja individuelt ambisiøse og til dels kyniske - er vi mennesker den verste arten?
 
Vår art heter homo sapiens og er representert i forskjellige raser som skiller seg fra hverandre gjennom både ytre og indre aspekter, mest de ytre. Formering kan skje på tvers av rasene, og dette har skjedd gradvis og økende, i takt med en «minkende» verden etter Marco Polos reiser i østlig retning og Eirik den Raude i vestlig retning, altså med Europa som det felles utgangs-punktet. Dette kan vi si, selv om det kinesiske dynastiet var tidlig, langt utviklet akkurat som sivilisasjonen til pre-Inkaene i Syd-Amerika. Afrika og ørken-sivilisasjonen på den arabiske halvøyen har vært noe etter-slepende, likesom de innfødte i Australia og andre fjerntliggende steder, dvs i forhold til oss i Nord-Europa som, gjennom protestantismen, fra rundt 1600 tallet av ble teknologisk ledende. Dette er forenklet sagt og ikke ment å fornærme noen.
 
Så til poenget: I en moderne verden av fly og andre transportmidler kommer de forskjellige menneske-raser i nær-kontakt som aldri før i historien. Dette har sine konsekvenser, både gode og mindre gode. Vi har fått en «krasj» av raser som hver for seg ønsker å fremheve seg selv som både intelligente og, ikke minst, som slettes ikke etter-slepende... Homo sapiens er gjerne representert av ambisiøse enkeltpersoner og/eller av politisk eller religiøst sprikende grupper som heier på seg selv, mer eller mindre fanatisk. Personlig mener jeg der er liten forskjell rasene imellom i evnen til å lære. Det som manifesterer seg som «intelligens» er mest en funksjon av eksponering fra fødselen av. Og deretter oppvekstens positive eller negative impulser. «Født sånn, blitt sånn» diskusjonen ble i Norge populistisk TV-ledet av Harald Eia. 
 
Globalistene pretenderer alle like, bare noen likere enn andre, nemlig seg selv. De later som de vet best og kan styre oss andre, implisitt enfoldige, uforstående til vårt eget beste. Der tar de feil, de totalt undervurderer den menneskelige natur. Selv enkle mennesker, overlatt til seg selv, vet utmerket godt hva som er godt for dem. Folket stemte to ganger nei til EU. Derfor må globalistene propagandere noe enormt for å lure folk til å tro på ideologien sin, dette gjennom massemediene samt med jevnlige løgn drypp - som alltid har en ting felles: «Vi globalister  rapporterer sannhet fra hele verden, ja, vi vet alt du behøver vite», så stem på oss.
 
Ensrettingen er Sverige eksempelet på, folket er hjernevasket. Men ikke alle tilhører godhets-myten der heller, og sannhet vinner til slutt, dog kanskje for sent. Den trenger nemlig tid for å gjennom-trenge «støyen» av den intense, politiske forvrengningen. Men myter avmystifiserer seg selv gjennom realitetene på bakken. Der er grenser for troverdighet tross alt...
 
Nedlagt i alle mennesker er trangen til frihet, erkjennelse av seg selv som individ heller enn som en del av et tamt slave-kollektiv. Dette har ført til revolusjoner før. Tvang, samt den globalistiske  «fjernhet», vil gjøre det på ny. EU eksemplifiserer det påtvungne anti-nasjonale ødeleggende i verden. Nå spesielt forstyrret av et imperialistisk påtrengende og uforsonlig Islam. Jeg håper og tror at det tapre stolte Polen vil senke EU for dets diktatoriske, sekulære og nedverdigende tilbøyeligheter.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer