Innlegg

Hva riksmediene hardhendt tildekker

Hodet er til for å tenke med

Oppstandelsen som vekker "oppstandelse" i Vårt Land

Et mislykket forsøk på å forstå "innvandringsfrykt"

Når det unormale blir det normale

Journalisten: Et skup å avsløre spillet da Jesus ble dømt

Et svik og en unnfallenhet uten sidestykke i Europas historie

Om Angela Merkel som tapte krigen

Hente "hjem" IS-barna

Soning og tilgivelse

Jesu ord fra korset