Hva riksmediene hardhendt tildekker

Av Dan Odfjell.


Det er det uhyggelig faktum at der knapt er kristne igjen i Midtøsten, bestialsk drept, mishandlet og/eller fordrevet eller tvangs-konvertert til islam. Alt mens kampen nå forflyttes nordover, noe vi spesielt har sett i det defaitistiske Frankrike hvor kirker daglig skjendes og søkes brann-påtent. Mens hundrevis av moskeer er sprunget opp overalt. Stadig flere beskriver landet som tapt. 

«Oppmerksomhet» og «misjonering» gjennom terror er for islamistene en bevisst makt-strategi, og aldeles ikke «meningsløst» slik ryggende statsledere som Erna Solberg proklamerer. Tvert imot, deres makt økes ved bevisst å spre frykt og gjennom brutal hode-av-kapping og psykisk undertrykking. Men det såkalte islamske Kalifatet fikk seg en knekk i Syria nylig, ikke minst takket være det «forhatte» USAs innsats under President Trump. De samme som reddet Europa fra nazismen, for å si det kort og enkelt. 

Frihet og demokrati gir seg aldeles ikke av seg selv, det må det hvileløst kjempes for. Med klart sprog opp mot de ideologier som har et stats-ensrettende totalitært mål i sin bunn, både islamismen og sosialismen begge deler. Kommunismen, etter å ha kostet nær 100 millioner drepte, er nå nær avleggs.

Kjære lesere, jeg beklager å måtte skrive noe som den norske kirken ikke vil høre snakk om, nemlig at terror og drap på uskyldige faktisk er meningsfullt for mennesker som bærer på offer-rollen. De har en selv-erklært rett til å hate, til å misunne, til å være skadefro, til å være hevngjerrige. Islam og sosialismen/kommunismen markedsfører» denne offer-følelsen, en slags «åndsmakt» ved å kunne fremstille mennesker som offer. Jøder i særdeleshet, men ei heller de kristne identifiserer seg tilsvarende som offer, sistnevnte på grunn av troen på Kristus. Samfunn tuftet på frihet og kristendom er rike samfunn. På mange vis. Men det provoserer tydelig noen, som derfor «vil ta» de rike. Europa er tradisjonelt et rikt kontinent. Ikke bare på penger, men på en ånd, med holdninger og verdier som skaper rikdom. Dette skal altså bekjempes, destrueres gjennom hevngjerrighet, misunnelse og skadefryd.

Den store «misforståelsen» i dagens Norge er denne pretensjonen fra dagens politikere og riksmedienes om at de skal kunne vinne over muslimer-flest til våre tenke- og handle-måter innen en overskuelig fremtid. Når KrF enstemming sammen med kirken går inn for å ta IS-barnene «hjem» er det misforstått snillhet hva angår de farlige u-kristne konsekvensene, samt deltagelsen i en forfeilet hykleriske kappestrid med venstresiden. Ja sågar de borgerlige deltar nå i denne norske godhets-pretensjonen som overhodet ingen betydning har i den store verdens sammenheng. 

Islamistene har erklært Europa krig, men Europa sover. Det gjorde Europa også overfor nazismen inntil det nesten var for sent. Betyr dette at politikerne er for selvgode, feige og/eller selv-opptatte til å tenke på oss alminnelige mennesker? At det kun er i forbindelse med valg de gidder å late som de estimerer oss? Hvilket skinndemokrati.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.