Gomer profetien

Andakt av Spikeren.

Idag skal vi se på noe svært interessant og ikke minst tidsrelevant som vi finner i Esekiel 38.

Vi starter imidlertid med en underlig profeti i Hosea. Navnet Hosea betyr forresten "frelse". Så her har vi altså en jødisk mann hvis navn betyr "frelse". Han er profet og skriver følgende i Hos 1,1-5:

"1 Dette er Herrens ord som kom til Hosea, Be'eris sønn, i de dager da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og da Jeroboam, Joas' sønn, var konge i Israel (ca. år 720 før Kristus). 2 Da Herren begynte å tale til Hosea, sa Herren til ham: Gå og få deg en horkvinne og horebarn! For landet driver hor og følger ikke Herren. 3 Da gikk han og tok til ekte Gomer, Dibla'ims datter, og hun ble med barn og fødte ham en sønn. 4 Og Herren sa til ham: Kall ham Jisre'el (som betyr "Gud sår" eller "sådd av Gud")! For om kort tid vil jeg hjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus. 5 Det skal skje på den dag at jeg bryter i sønder Israels bue i Jisre'els dal."

I vers 5 leser vi "Det skal skje på den dag". Hvilken dag er det, spør du kanskje? Det er den dagen Herren "bryter i sønder Israels bue i Jisre'els dal." - Og hvor er så "Jisre'els dal"? Den ligger i det sentrale Israel, nær byen Megiddo, som senere ble kalt Harmageddon.

Gomer var altså en troløs hore som Hosea gifter seg med. Og underlig nok: Det er på Herrens påbud han tar henne til ekte. "For landet driver hor og følger ikke Herren."

Meningen er ikke: fordi landet for øvrig driver hor, kan du også gjøre det. Meningen med det hele er snarere denne: Hele landet hadde falt fra Herren i utroskap. Israels folk var blitt som en horkvinne, men dette har de vanskelig med å innse. Ved at Hoseas gifter seg med en horkvinne, skal folket bringes til ettertanke. At han, - profeten - med de høye idealer og med sin sedelige strenghet, går hen og gjør sådant, har en dypere betydning. Det peker hen på landets egen synd, på deres hor, på deres utroskap mot Gud.

Med denne overraskende, urimelige handling skal folket tvinges til erkjennelse. Om profeten talte, ville de ikke høre. Først når han handlet, kunne de få sine øyne åpnet. Derfor var det virkelig Herrens vilje at profeten skulle ekte en hore. Og ved dette anstøt skulle folket bringes enten til oppreisning eller fall. Så er det verdt å merke seg at profeten aldri skilte seg fra sin hustru. Han behandlet henne med strenghet og på denne måten brakte han henne til erkjennelse, noe som til slutt vakte ekte kjærlighet hos henne.

Men hva har alt dette med Esekiel 38 å gjøre? Du vil bli storlig forundret når du får med deg hele historien.

La oss først slå fast at Gomer profetien viser til to nokså like hendelser. Den første refererer til Israels vanskelige situasjon i Hosea's dager. Den andre refererer til Israels vanskelige situasjon i de siste dager. Den første hendelsen forutsier Babylonernes ødeleggelse av Israel i år 605 før Kristus. Den andre hendelsen forutsier den ødeleggelsen som vil komme over Israel i Trengselstiden. Den første av disse to hendelsene vet vi av historien allerede HAR skjedd. Det vi nå venter på er at den siste delen av profetien skal bli fullført "i Jisre'els dal" - eller i Harmageddon dalen, om du vil.

Hosea giftet seg altså med Gomer, selv om hun drev hor. Han behandlet henne strengt, men han skilte seg aldri fra henne. Hvorfor skilte ikke Gud seg fra Israel og senere Juda, som også drev hor? Fortellingen om Gomer illustrerer rett og slett for oss et folk som vender ryggen til Gud og gifter seg med Verden. Men som Hosea til slutt vant Gomers kjærlighet, slik ønsker også Gud å vinne vår kjærlighet, selv om vi både har vært og fremdeles ofte er troløse og rebelske mot ham.

Til nå har vi sett på hvordan Hosea gifter seg med horkvinnen Gomer og hva det illustrerer for oss. Men Gomer var ikke bare navnet på en horkvinne som Hosea giftet seg med. Det var også navnet på (Noa's sønn) Jafets førstefødte sønn, og det er fra denne Gomer store deler av Vest-Europas befolkning stammer fra. Dette kommer klart frem i 1 Mos 10,1-5 "Dette er de ættene som stammer fra Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter storflommen. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. Fra dem har folkene på kystene bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, ætt for ætt, folkeslag for folkeslag."

Det blir mange navn her, men vi tar dem med sånn at vi først får den store oversikten, så skal vi bryte det ned etterhvert. Gomer er altså et hedensk navn. For hvem er Gomer? Det er Jafets sønn. Og hvem er Jafet? Han er stamfar til de bysantinske hedning nasjonene.

Men Gomer er ikke bare et personnavn. Det er også et stedsnavn. Dette skal vi se nærmere på når vi nå går over til Esekiel kapitel 38. De som har lest Esekiel vet at kapitel 38 og 39 tar for seg historien om Israels tilbakekomst fra Babylon i år 539 før Kristus, og går helt frem til trengselstiden som nå står foran oss idag. Vi skal se litt nærmere på dette ved å lese det som står i Esek 38,1-6: "1 Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2 Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham: 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hennes tropper, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg."

Her leser vi altså om 7 landområder som sammen skal danne en invasjonsstyrke for å angripe Israel. Vi skal se på de 5 siste av disse landområdene som er omtalt i vers 5 og 6. Disse er: Persia (som er dagens Iran), Nubia (også kalt Kusj, som er dagens Etiopia), Put (som er dagens Libya), Gomer og Togarma (som er Tyrkia og folket rundt Svartehavet). Men hvor finner vi Gomer? Den babylonske Talmud beskriver faktisk Gomer som Germania, altså det som idag heter Tyskland

Vi kjenner alle til den store diasporaen som skjedde i år 70, da romerne ødela Jerusalem og de 12 stammene av Israel ble spredt ut over til de forskjellige landene. Så hva skjedde da jødene kom til Tyskland, assimilerte seg og ble tyske statsborgere? De "giftet seg" rett og slett med hedningenasjonen Gomer, på samme måte som jøden Hosea giftet seg med horkvinnen Gomer 2800 år tidligere!

Som i de fleste ekteskap gikk det bra til å begynne med, og siden jødene alltid har vært flinke forretningsfolk, steg de raskt opp til ledende stillinger i landet. Men så kom den store depresjonen og de harde 30-årene. Folket trengte en syndebukk, Hitler kom til makten, og resten kjenner vi.

Men det som de fleste kanskje IKKE kjenner til, er det tysk-tyrkiske prosjektet som kalles for "The Berlin-Bagdad Railway" eller "Bagdadbanen" som den kalles på norsk. Ideen til dette prosjektet ble først foreslått av Sultan Abdulamin II i 1898. Dette er en jernbanelinje som ble bygget fra 1903 til 1940 for å forbinde Berlin (i Tyskland) via Istanbul (i Tyrkia) med Bagdad (i Irak) ettersom tyskerne ønsket å etablere en havn i Persiabukten. Strekningen var på rundt 1600 km og gikk gjennom dagens Tyrkia, Syria og Irak og knyttet jernbanelinjen med en bro over Bosporos, og således knyttet Asia  (Kina) til Europa.

Hele dette jernbane prosjektet utviklet seg imidlertid til å bli et jihadisk korstog fra muslimenes side, i samarbeid med Hitlers, nazistenes og sosialistenes ønske om å erobre verden. Du kan lese mer om dette i en artikkel fra 18 juli 2010 hos The Guardian som heter "The Berlin-Baghdad Express". (Anbefales på det sterkeste!).

Nå, 120 år senere, skriver Der Spiegel 11 september 2018 at den tyrkiske presidenten, Recep Tyyip Erdogan, har inngått en hemmelig avtale med Tysklands leder, Angela Merkel, Siemens og den tyske regjering om å gjenoppbygge og oppgradere hele den gamle Berlin-Bagdad Ekspressen til en kostnad av 35 milliarder Euro. Dette vil gjøre det lettere å frakte enda flere muslimer inn til Europa på en rask og effektiv måte. I tillegg ønsker Kina å være med på prosjektet ved å oppgradere sin del av strekningen, slik at de kan få mer innflytelse over Europa. Hele prosjektet er en moderne utgave av den gamle "Silkeveien" som strakte seg fra Kina, helt opp til det sentrale Vest-Europa.

Så hva er det man bygger opp til her? Jeg synes det begynner å tegne seg et ganske klart bilde av en storkoalisjon mellom lederne i Tyskland, Tyrkia, Iran, Irak, Araberne, Stan-landene og helt ned til Kina. Alle disse hykleriske landene sier de ønsker å distansere seg fra Trump og amerikanske verdier, samtidig som de gjør seg nytte av dem til egen vinning. De samme landene ønsker dessuten å "løse" Midtøsten konflikten ved å ødelegge Israel.

I denne prosessen vil hele koalisjonen bli dradd ned til "Jisre'els dal" - eller i Harmageddon dalen som den heter idag. Der vil de først klare å ødelegge nesten hele Israel ved å "bryte i sønder Israels bue", før Herren på mirakuløst vis griper inn og stopper dem, slik han også gjorde i 1967. For som det står i Åp 16,14 "Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag." Og videre i Åp 16,16-17 "Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon. Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i tempelet en høy røst som sa: «Det er skjedd!»" Ordene "Det er skjedd!" er verdt å merke seg siden Gomer faktisk betyr "Fullført"!

Her ser vi altså at alt sammen er forutsagt i Bibelen for 2800 år siden bl.a. gjennom Gomer profetien - også invasjonsstyrkene fra Russland og Kina, som vi ikke har tatt med i denne analysen. Vi nevner bare kort det som står i Åp 16,12 "Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen." Det er denne veien som idag ryddes "as we speak".

Her har vi hovedsakelig konsentrert oss om alliansen mellom Tyskland og Tyrkia, som i Bibelen blir omtalt som Gomer og Togarma, der Togarma med god hjelp av Gomer forsøker å opprette et nytt muslimsk storkalifat som først og fremst ønsker å utslette Israel og jødene, for deretter å legge under seg Europa og hele den Vestlige verden. Og vi ser dem begge personifisert gjennom Tysklands Angela Merkel og Tyrkias Erdogan.

Spikeren