Anonyme jobbsøknader

Av Norvald Aasen. 

Til Statsråd Monica Mæland,
Regjeringen.

Regjeringen vil teste ut anonyme jobbsøknader for å hjelpe innvandrere. Denne "gladmeldingen" kan nordmenn lese på dagens nettsider, 8. april, altså dagen før 9. april skal markeres! Historien gjentar seg, som vi vet!   

Ville det ikke vært en ide at regjeringen og resten av maktelite skaffet seg bistand fra IS til å kappe hodene av oss nordmenn slik at dere slapp å plages mer med oss?

Når likevel vårt gamle folkeferd, nordmennene, skal utskiftes i fedrelandet hvorfor da drive denne seigpiningen? Få det hele overstått, vi er jo til en stadig byrde for dere!

Med foraktelig hilsen

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen

Arnulf Øverland - "Du må ikke sove"