NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 31. desember 2020

For deg som er glad i Norge

Av Spikeren. 

På denne siste dagen av det merkelige året 2020, har jeg lyst til å trekke frem den kanskje aller flotteste Norges representanten av dem alle i vår moderne historie, nemlig Sissel Kyrkebø,

På Wikipedia kan vi lese følgende om henne:

Sissel Kyrkjebø (fødd 24. juni 1969 i Bergen) er ei norsk songarinne. I Noreg er ho kjend for ei rekkje plateutgjevingar og konsertar frå midten av 80-talet og framover.

Kyrkjebø vart introdusert for Rune Larsen i 1983. Larsen tilbaud henne platekontrakt og vart Kyrkjebø sin fyrste manager. Ho gav ut dei tre fyrste cd-ane sine, Sissel, Glade jul og Soria Moria på plateselskapet Noah, Larsen sitt selskap. Glade jul vart ein enorm salssuksess. Plata sette ny norsk rekord med meir enn 500 000 selde eksemplar. Under finalen i Eurovision Song Contest 1986 i Bergen song ho «Utsikt fra Ulrikken» som pauseinnslag i Grieghallen i Bergen.

Internasjonalt er ho mest kjend for å ha sunge OL-hymnen under OL på Lillehammer, duettane med Plácido Domingo, julekonsertar i Wien og Moskva samt for å ha medverka til musikken til filmen Titanic. Ho har også sunge duett med Espen Lind, og samarbeidd med hip-hopparen Warren G. Dei siste åra har ho samarbeid mykje med Odd Nordstoga.

Ho vart gift med danske Eddie Skoller i 1993, og budde lenge i Danmark med han. I 2004 vart dei separerte.

Sissel Kyrkjebø vart utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden den 2. februar 2006. Under Spellemannsprisen i 1986 vart ho Årets spellemann, og i 2006 fekk ho juryen sin heiderspris. I 2011 vann ho Gammleng-prisen i open klasse.

Når vi nå står ved slutten av året, har jeg lyst til å anbefale den konserten som Sissel holdt 17 may, 2020. Opptaket er gjort i Store Studio sammen med noen få musikere og uten publikum, på grunn av koronaen.

Sett deg ned, slapp av og nyt denne times lange konserten som hyller Norge på den fineste måte du kan tenke deg. Takk, Sissel! Vi er utrolig stolte og glade i deg.

Godt Nytt År til dere alle!Spikeren

onsdag 30. desember 2020

Dem som han på forhånd har vedkjent seg

Av Spikeren. 

På første juledag hadde Lillemor en ganske interessant kommentar som hun gjerne ønsket litt feedback på. Utgangspunktet var Rom 8,29-30, som lyder som følger:

"Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet."

Nå ser jeg at Lillemor siterer fra 1978/85 utgaven. Det er også min favoritt fordi jeg synes den er så enkel og klar i talen. Men når vi møter slike tekster som vi tar for oss i dag kan det være klargjørende å se litt på de andre bibelutgavene som vi har tilgjengelig. I 1998 utgaven, som også kalles for "Den norske King James utgaven", lyder f.eks. Rom 8,29-30  slik:

"For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort."

Meningen er egentlig den samme i de forskjellige utgavene, men ordlyden "dem som Han kjente på forhånd" gir oss en litt annen innfallsvinkel til budskapet.

Det som imidlertid går igjen i alle utgavene er ordene "på forhånd", "bestemt" og "erklært". Derfor tror jeg det kan være lurt å se litt på hva en profeti er, før vi går videre.

Hva er en profeti?

En profeti er ikke en spådom. Det er heller ikke en påstand. En profeti er rett og slett en 100 % sikker opplysning (for oss en åpenbaring) om noe som ennå ikke har skjedd, men som vil komme til å skje en gang i fremtiden.

For oss mennesker som er bundet av tid og rom er dette nokså ubegripelig siden hele vår eksistens i denne verden baserer seg på tid og rom. Vi lever med andre ord i en tilværelse der alt har en begynnelse og en slutt.

I Guds tilværelse er det ikke slik, fordi han befinner seg utenfor tid og rom. Han har ingen begynnelse og ingen ende. Han bare ER (eksisterer) fra evighet til evighet. Gud er med andre ord på begge sider av evigheten. Han er FØR alle ting, samtidig som han allerede nå ER ved tidenes ende og videre utover i evigheten. Derfor er han også både allvitende og allestedsnærværende. Her kommer vi faktisk litt inn på bredden, lengden, høyden og dybden i Gud, noe som i bunn og grunn er umulig for oss tidsbundne mennesker å begripe, men vi får likevel noen små glimt av dette gjennom Guds Ord:

Jes 42,9 "De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det."

Jes 46,10 "Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: "Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.

Jes 48,3 "Det som er hendt, har jeg kunngjort på forhånd, det lød fra min munn, jeg forkynte det; så grep jeg brått inn, og det skjedde."

Gud har ikke forutbestemt oss sånn helt ut ifra det blå. Men han har VEDKJENT oss på forhånd fordi han kjente vår vei og vår vandring, lenge før den fant sted i tiden. Ut fra sitt evighetsperspektiv visste Gud på forhånd hvem som kom til å ta imot frelsen, og hvem som ikke ville gjøre det. På et slikt grunnlag har han også BESTEMT oss til å vinne frelse og til å få barnekår hos seg - i Kristus.

Ef 1,5-6 "I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn."

Det er altså ikke slik at Gud har forutbestemt oss til frelse uten å ha noe grunnlag for det. Enda mindre kan vi selv forutbestemme vår egen frelse ved hjelp av anstrengelser for å bli "gode nok".

Ef 2,8 "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."

2 Tim 1,9 "Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av."

Men vi kan ikke motta nåde før vi for alvor innser at vi har bruk for nåde. Vi kan heller ikke motta frelsen før vi for alvor ber om frelse. Stikkord her er syndenød og oppriktighet. I Jer 29,13 står det slik: "Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte,."

Og her er det ingen forskjell verken for jøde eller greker. Det gjelder likt for alle.

Gal 3,28 "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus."

For Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til sannhets erkjennelse og omvende seg slik at de kan vinne frelse i Kristus.

2 Pet 3,9 "Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse."

Spikeren

tirsdag 29. desember 2020

5 millioner "nordmenn"?

Av Norvald Aasen. 

Til Erna Solberg og H.M. Kongen, og hans familie.
 
I dag den 27. des. 2020 leser jeg på resett at du uttaler at du skal vaksinere 5 mill. nordmenn.
Hvis du har sagt dette så lyver du!
 
Det er ikke 5 mill. nordmenn i Norge, vi nordmenn utgjør mindre enn 4 mill. De andre er ikke nordmenn, men har annen etnisk eller nasjonal bakgrunn. Skulle det være en skam å ha annen etnisk bakgrunn enn norsk, Erna Solberg?
 
Også kongen har kommet med denne feilinformasjonen om at "nordmenn" er afghanere, pakistanere, somaliere og alt annet. Kongen burde vite at dette er ikke sant om han vedkjenner seg nordmenn som et eget folk! Kongens tale i Dronningparken, 1. sept. 2016.
 
I 2002 fortalte en statistikk fra SSB at nordmenn og samer utgjorde 3,8 mill her i landet. Men en masse barn som er drept før fødselen hvert år ved hjelp av abortloven så er det lite trolig at vårt folk, nordmenn, har steget særlig mye de siste 18 årene. Erna Solberg har selv uttalt at hun stod på barrikadene for å støtte abortloven på slutten av 1970-tallet!
Du, Erna Solberg, burde skamme deg!
 
Vær for engang skyld ærlig, Erna Solberg. Og jeg vil ikke la meg vaksinere etter påbud fra en statsminister som ikke snakker sant!
 
Jeg forlanger at hoffet på slottet syter for at Kongen og hans familie får lese min bekymringsmelding. Den burde også interessere monarken og hans familie?

Allerede i 1989 så vi hvordan muslimer i Oslo markerte sin motstand mot ytringsfrihet etter at Salman Rushdie gav ut boken "Sataniske Vers".
 
Min bekymringsmelding går ut til en rekke nettsteder.
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen

mandag 28. desember 2020

Vår kontroll er gjenvunnet, sa Boris Johnson

Av Dan Odfjell. 

Den engelske statsministeren proklamerte dette etter at forholdet til EU ble avsluttet, selveste julekvelden. Og Storbritannia ble med det igjen en fri nasjon. Tenk om vår statsministeren kunne være tilsvarende pragmatisk og fristille oss også. Men nei, hun holder med tyskerne og deres overordnede merkantile interesser. Men forstår dessverre ikke kraften som ligger i fedrelands-kjærligheten vår som tapes i hennes diktatoriske feil-trav mot landets gradvise tilintetgjørelse. 

Det er kun Sp av samtlige Stortings partier som synes å helle litt i en tilsvarende britisk nasjonal retning. Ikke rart partiet er blitt Norges største i oppløpet til neste års Stortingsvalg. Mindre partier, for tiden helt utenfor Stortinget, presser tilsvarende på, samt gjerne helt ut av EU/EØS for Norges vedkommende. Med rette, etter min mening, for vi betaler og underordner oss det tungrodde og udemokratiske Brussel-systemet altfor mye. La oss snarest følge i våre beste naboers, engelskmennenes, fotspor. Tradisjonelt vår nærmeste allierte og historiske nabo og handelspartner. 

Den første politikeren ut med å gratulere våre gode britiske naboer var Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ifølge NTB. Han maner til omkamp om EØS-avtalen og sier samtidig (det er) ingen grunn til at Norge skal akseptere seg overstyrt i sterkere grad enn britene. Og å betale mer enn dem til EU etter deres ny-oppnådde samarbeids avtale. Hvor representativ Gjelsvik er for Sp når alt kommer til alt gjenstår å se. Men nasjonal kontroll gjenvunnet og oss helt ute av Skjenken avtalen - det er noe som aksentueres av vår porøse lange grense til Sverige - nå stadig mer dominert av araber-mest-folk, og kriminelle gjenger. Med farlige økende voldelige forhold. Noe som absolutt krever norsk kontroll over egen skjebne. Våre politikeres godtroenhet må jekkes flere hakk ned om ikke også Norge som land skal tapes. Men å jekke ned den sta globalisten Erna Solberg er nær umulig når de venstrevridde medier beskytter henne. Er ikke det hele ganske påfallende?

Nå er det ikke så mye å reforhandle for oss. Vi kan bare si opp EØS avtalen, det er vi sterke nok til. Og resten vil gå seg til mye av seg selv uten store anstrengelser. Noe som skryte-regjeringen selvsagt vil ønske å late som. For det første, vårt medlemskap i WTO tar vare på det meste. Dessuten er energi og fisk hva Europa trenger, knapt vår industri produksjon, den er bare for liten. Men dessverre statsministeren synes ikke interessert å våre nasjonale forretningsmessige interesser, hun har personlig bundet seg til den politiske synkende såkalte Merkel EU-masten. Det er det nemlig tilsynelatende gått prestige i. Statsministeren synes å mangle evnen til å justere seg til Norges langsiktige beste interesser. Sta som bare et kvinne-troll kan være.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 27. desember 2020

Ordet er en person

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. - 
I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Joh 1, 1-2. 4. 

Vi kan ikke fatte dybden av disse ordene. Men én ting står klart og tydelig: Det er likhetstegn mellom Ordet og Guds Sønn. Guds Sønn er Ordet, og Ordet er Guds Sønn.

Like tydelig er at i dette Ordet er det evige liv. Ordet er en person. Ved ham er alle ting blitt til. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til [vers 3]. Alt er skapt ved ham og til ham. Kol 1, 16.

Likeså gjør dette klart for oss at denne person, Guds Sønn, og dette evige liv, kommer til oss i det budskap som han selv gir oss. Den som mottar ordet om Jesus, mottar ham selv. Det evige liv er en gave fra himmelen. Den formidles i et budskap om Guds egen Sønn som er blitt menneske. Derfor sier Jesus om det vitnesbyrd han avlegger om seg selv: "De ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv." Joh 6, 63.

Dette evige liv er menneskenes lys. Har du livet, da har du lyset. Jesus selv er lyset, som han er livet. Og har du mottatt lyset, har du mottatt livet.

Bare gjennom dette får vi evig liv. Det kan ikke skje gjennom våre anstrengelser, våre forsøk på å bli gudfryktige. Kjødet - det gamle mennesket - gagner intet, sier Jesus. [Joh 6, 63] Det som kommer fra det gamle mennesket, er og blir det gamle mennesket.

Det derimot som kommer fra himmelen, Ordet, det evige liv, gjenføder et menneske og gjør det til en ny skapning!

La ikke denne julehøytid gå deg forbi uten at du mottar dette budskapet fra himmelen!

Du som har mottatt det, om det mørkner for deg og du kommer til kort, se på dette budskapet og innprent deg hva det betyr: I ham er livet, og livet er menneskenes lys. Se på Jesus og ikke på deg selv!

lørdag 26. desember 2020

Hvilken vei er Vesten mot?

Av Kjell J. Tveter. 

Vi har nylig vært vitner til et presidentvalg i USA, verdens mektigste nasjon. Dette valget har vist oss at USA i dag er delt i to like store blokker. Vi har sett hvordan dette skismaet i løpet av vårmånedene førte til betydelige opptøyer med påsatte branner, plyndring, hærverk, personskader og også dødsfall. USA i dag er helt annerledes enn for noen få ti-år siden. 

Donald Trump ble valgt til president i 2016. Dette valgresultatet har ledelsen i Det demokratiske partiet aldri akseptert. I fire år har de gjort alt for å motarbeide ham, og listen av falske beskyldninger er ganske lang. De førte endog riksrett mot ham, basert på falske anklager. De fleste evangelisk kristne har støttet Trump, og uten deres stemmer hadde han ikke blitt valgt. Jeg registrerte med undring at det var mange norske kristne som gav uttrykk for bestyrtelse da Trump ble valgt. Da det ble kjent at Franklin Graham støttet Trump, ble han uglesett av norske kristenledere. 

Jeg leser de fleste dager tekst-TV på NRK. Da Trump ble valgt, hadde tekst -TV en fast spalte i mange måneder hvor det hver dag ble lagt ut utelukkende negative nyheter om ham. Det har aldri skjedd før. For meg ble det klart at NRK hadde en agenda, som de fortsatt har. Det er tydelig at dette handler om ideologi – om livssyn. 

Jeg har vært opptatt av de krefter som kjemper mot Gud og kristendom. De finnes innen vitenskapen og i de rådende ideologier. Jeg er overbevist om at både universet og livet står det en allmektig Skaper bak, mens vår kultur avviser Gud. Denne kultur fremmer utelukkende verdensbilder som forkaster Gud, slik som naturalisme, sekulær humanisme, postmodernisme og relativisme, for å nevne noen. I løpet av de seneste årene har imidlertid marxistiske ideer fått stor gjennomslagskraft i USA og i Vesten. Disse ideer finner vi i Kritisk teori, Politisk korrekthet og multikulturalisme. Det er disse ideer som nå gjør seg gjeldende innen ledelsen i Det demokratiske partiet. Både Hillary Clinton og Obama hadde Saul Alinsky som forbilde og mentor. Alinsky var en meget radikal kommunist som dedikerte sin bok «Rules for Radicals» til Lucifer. 

Donald Trump er ubehøvlet som person, men en politiker som har fått gjennomført mye. Noe av det første han gjorde, var å redusere bidraget til Planned Parenthood som årlig utfører ca. 320.000 aborter, og som i alt har utført mer enn 60 millioner aborter. Det førte til at vestlige land - under radaren - bevilget et beløp som svarte til tapet. Jeg har gjentatte ganger kontaktet UD for å få vite hvor mye Norge gir, men jeg ble møtt med ignoranse. Jeg antar at Norge årlig gir 100 millioner til PP. Jeg liker ikke at mine skattepenger går til slik virksomhet. Trump er «Pro Life», mens demokratene er «Pro Choice». (I parentes: Abort er i dag den ledende dødsårsak i verden, med 42 millioner aborter årlig). 

Trump flyttet den amerikanske ambassade til Jerusalem, og aksepterte at Israel fikk suverenitet over Golan høydene. Han har fremmet en plan for fred i Midtøsten. Han står bak avtaler som nå inngås mellom Israel og arabiske nasjoner. Før Covid-19 fikk han ned arbeidsløsheten blant fargede og latino-amerikanere, og økte deres lønn mer enn for middelklassen. 

Trump er nok stolt, men likevel så ydmyk at han tillater at kristenfolket ber for ham. Noen få dager etter siste valg var en niese av Martin Luther King i Det hvite hus og ba med presidenten. Det sies at hans møte med kristne ledere i USA har betydd mye, og også påvirket ham.

Er alternativet til Trump så mye bedre? Jeg er medisiner. Når jeg ser hvordan Biden under tiden sliter med å si en meningsfull setning, og at han tar feil om hvem som er far til hans barnebarn, så tyder det på begynnende demens. Derfor er det uforståelig for meg hvordan redaksjonen i Dagen kunne gå for Biden. Biden og Harris går for abort helt fram til fødsel, og for «post-natal abortion». Flere kristne kommentatorer er alvorlig bekymret for den samfunnsutvikling Biden og Harris står for. Det er grunn til å frykte at de vil fremme krefter som er ødeleggende for kjernefamilien, slik som FRI, Pride og Transbevegelsen, og ikke-kristen ideologi. Biden vil nok bare være en marionett -figur for en liberal maktelite som vil dreie USA ytterligere i en anti-kristen retning. 

Dagen omtalte Kamal Harris ganske rosende. Men hun tilhører den radikale venstreside. Michael Pence er en kristen gentleman som jeg i alle fall ville ha foretrukket fremfor Harris. 

Venstresidens ideologi er i dag dominerende innen amerikansk akademia, underholdnings industrien, utdannelsessystemet, statsforvaltningen, og de viktigste media. Frankfurter skolens ideologi har blitt ledende. De unge har blitt lært opp i dette tankesystemet på skoler og college. Undersøkelser viser at det er omtrent ingen forskjell på hva sekulær og kristen ungdom mener om de store spørsmål. Ved neste valg om fire år vil det kunne være sannsynlig at disse ungdommene vil stemme liberalt. Derfor er det noen som frykter at hvis demokratene vinner dette presidentvalget, så vil de vinne alle kommende valg, og USA blir i virkeligheten en et-parti nasjon.  

På nettet kan man finne skriv fra kinesere og russere som har opplevd på kroppen hva det vil si å leve i et kommunistisk totalitært samfunn. Det som er felles for disse, er at de beskriver at noen av forholdene de nå finner i USA, har likhetstrekk med kommunismen som de flyktet fra. De ser at Amerika i løpet av den senere tid utvikler seg i gal retning, og de ønsker å advare mot ideer som fremmes av den liberale venstreside. De gir rett og slett uttrykk for bekymring for USAs fremtid. 

Den vestlige sivilisasjon er noe av det fremste mennesker har frembragt. Denne sivilisasjon som har som basis den kristen tro, angripes nå av den liberale venstreside. George Lukacs sa at det krevde demoniske krefter for å innføre kommunismen i Europa. Herbert Marcuse, den store studentleder fra 1968, sa at den bestående sivilisasjon måtte brytes ned. Det er disse krefter vi ser i dag. Kjernefamilien angripes, ekteskapet omdefineres, far er ikke nødvendig. Kjønn er flytende. Noen føler de er født i feil kropp. FRI og Pride er anti-kristne bevegelser som endog får lov til å påvirke barn i barnehagen, uten at biskoper, kristenledere eller kristne politikere protesterer. Det vil være ille om Oljefondet vårt gikk konkurs. Men jeg lurer på om ikke skadevirkningene vil bli like store eller større hvis de antikristne krefter lykkes i å destruere samfunnet vårt. 

Vi tenker kanskje ikke på at vår sivilisasjon kan kollapse. Sivilisasjoner varer i snitt 250 år. J.D. Unwin var en sosiolog som studerte sivilisasjoner. Han fant at alle sivilisasjoner og samfunn som praktiserte fri sex i 100 år, gikk til grunne. Han fant ingen unntak. Vesten har dyrket fri sex i ca. 50 år. 

Det er eiendommelig å være et vitne til hvordan moderne kommunikasjonsmidler kan  brukes og misbrukes til å styre den informasjon som blir vanlige mennesker til del. Når lederskapet i Facebook, Twitter, Google, CNN i stor grad presenterer selektiv informasjon, kan de påvirke folks meninger – og derved politiske valg. Hvis disse mennesker er preget av sekulær ideologi, vil en kristen forståelse av virkeligheten ikke bli fremmet. Det er vel der vi befinner oss i dag. Noen få mennesker får på denne måten en enorm makt, og misbruk av slik makt er meget uheldig. Det er godt dokumentert av hovedstrøms-media og sosiale plattformer har påvirket det siste valget. Trump har gjennomgående blitt omtalt negativt, mens Biden kun har blitt omtalt positivt. Kompromitterende laptoper tilhørende Bidens sønn Hunter ville ha innvirket på valget hvis folk hadde fått vite om det. Derfor ble det lagt lokk på denne informasjon om korrupsjon både av MSM og Big Tech. Dette er bare et eksempel, det finnes mange flere. 

Det er mange forhold som tyder på at dette valget var gjenstand for systematisk juks. Når jeg har sett det sterke vedvarende hatet - hat er det rette ord - mot Trump i fire år, blir det ikke umulig å tro at juks faktisk har funnet sted. Men det er jo ikke sikkert at USA har et juridisk system som er i stand til eller ønsker å bevise det.

Kjell J. Tveter

fredag 25. desember 2020

Ble fattig da han var rik

Av Olav Hermod Kydland. 

«For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» 2 Kor 8,9. 

Guds ord taler her om Jesu Kristi ufattelige nåde overfor menneskeslekten. Guds Sønn, den annen person i guddommen, ble fattig da han var rik. Som Gud var Jesus Herre over alle ting, både i himmelen og på jorda. Den athanasianske trosbekjennelse sier: “Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er en, herligheten er like stor, majesteten like evig. Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.” - Alt ble skapt ved Sønnen og til ham. 

For å frelse Adams falne slekt var han villig å stige ned på jorda, å bli menneske av kjød og blod. Den treenige Gud utvalgte en ung kvinne, Maria, til å føde verdens frelser. Jomfru Maria ble med barn ved Den Hellige Ånd slik at det barn hun fødte var Guds enbårne Sønn. Men ved at han ble født av Maria ble han også menneske, født her i tida. Han var i Guds skikkelse fra evighet av, men han holdt ikke på sin gudlike makt og ære slik som en røver holder fast ved sitt bytte. Han ga avkall på det, det vil si han  uttømte seg for sine guddommelige egenskaper og tok dem ikke i bruk uten ved spesielle anledninger etter bønn til Gud Fader (se Fil 2,6-7). Han ble født i Betlehem, i Davids by. Da det ikke var plass for dem i herberget, ble han født i en stall og lagt i en krybbe. Hvem forstod at i krybben lå Gud, sann Gud og sant menneske? Vi forstår det ikke med vårt intellekt, men Den Hellige Ånd må åpenbare det for oss.

Om dette sier Fredrik Wisløff: “I Kristus er skaperen blitt en skapning, den usynlige blitt synlig, den evige timelig. Han som er alle tings opphav, blir selv et foster i mors liv, fødes, vokser og dør. Han som har skapt det veldige univers bare ved et ord, står selv og snekrer og hamrer i sin fars verksted. Han som bærer alle ting ved sin krafts ord, segner under vekten av en korsbjelke. Han som kaller seg selv livets brød, sulter i 40 døgn i ørkenen. Han som er kilden med livets vann, sitter tørst ved Sykars brønn og ber om noe å drikke. Han som sier om seg selv: “Jeg er livet!” i Joh 14,6, bøyer hodet og dør. 

Nei, vi fatter det ikke, men vi tror det. Nettopp slik er han." (Fra “Tros-bekjennelsen”). 

Men dessverre vil de fleste verken høre eller tro på dette budskapet. 

Mange har opp gjennom tidene betegnet juleevangeliet som et eventyr eller en legende. Men Guds ord taler om dette som skjedde i Betlehem som et historisk faktum. For at en sak skal være en historisk kjensgjerning, må det tidfestes og stedfestes. Skriften sier at det var mens keiser Augustus regjerte, og mens Kvirinius var landshøvding i Syria at Jesus ble født i Judea i Davids by, Betlehem. Herrens engel åpenbarte dette for noen hyrder på marken og sa: “I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by ” (Luk 2,11). Hyrdene fant Maria og Josef og barnet som lå i krybben. 

Hyrdene vendte så tilbake og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem”, (Luk 2,20). Likesom hyrdene den gang priste og lovet Gud for frelseren som var født, priser og lover Guds folk i dag ham for det herlige budskap om frelse og forsoning. 

Og på samme måte som mange mennesker på den tid ikke ville tro på dette budskapet, prøver dagens mennesker å finne alle slags argumenter for å slippe å tro at Guds enbårne Sønn ble født av en kvinne i Betlehem for ca 2000 år siden mens Augustus var keiser. 

Den gamle Simeons ord er virkelig gått i oppfyllelse: ”Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt” (Luk 2,34). 

Dette herlige og gledesskapende budskap om at Guds Sønn steg ned og ble et virkelig menneske med legeme, sjel og ånd, betraktes dessverre som lite aktuelt og ikke viktig av de fleste mennesker. At Guds Sønn tok på seg en tjeners skikkelse og levde som et menneske på vår jord, bare uten synd, vekker ikke oppsikt og begeistring blant de vantro. At han fornedret seg selv og ble lydig til døden “ - ja, døden på korset” (Fil 2,8), betraktes som irrelevant og likegyldig av de fleste. At som Skriften sier “Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” (2 Kor 5,21), er et anstøt for noen og en dårskap for de fleste i vår tid. Grunnen til dette er som Skriften sier: “For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde” (2 Kor 4,4.) 

Men for oss som har hatt et møte med Frelseren, og har erkjent vår sanne stilling og bekjent våre synder i tanker, ord og gjerninger, er det balsam for vårt hjerte. Tenk at Jesus Kristus, Guds evige Sønn og Menneskesønnen har åpnet veien til himmelen for en synder som meg. Det kostet møye, lidelse og Jesu Kristi eget liv for å frelse meg og deg. Sannelig har vi ved hans fattigdom blitt rike, og vi får daglig leve i syndenes forlatelse som rettferdiggjorte og gjenfødte kristne. Vi strider den gode strid og venter på å få “rettferdighetens krans” som ligger rede for “alle som har elsket hans komme” (2 Tim 4,8). 

Under vandringen er det godt å vite at “Gud har høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn” (Fil 2,8). Det er navnet “Herren”. Nå sitter han ved Guds høyre hånd og har del i den guddommelige makt og herlighet, og han “går i forbønn for oss” (Rom 8,34). ~ Skal vi snart få “se ham som Han er” (l Joh 3,2)? 

Må Herren se i nåde til oss alle for Jesu Kristi skyld! Herrens navn være lovet i all evighet!

Olav Hermod Kydland

torsdag 24. desember 2020

Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!" Luk 2, 6-10. 

Alt som skjer omkring Jesu fødsel, er en eneste stor anskuelsesundervisning.

Midt på mørke natten stråler et himmelsk lys. For noen hyrder åpenbarer Herrens engel seg og forteller om det som er hendt.

Da det var på det mørkeste, kom lyset. På den mørkeste tid i menneskehetens historie, da situasjonen var slik at alt ville ha gått til grunne i evig dom og fortapelse hvis ikke Gud hadde grepet inn, kom Guds Sønn inn i verden.

Hvem ble dette åpenbart for?

Noen mennesker som ingen regnet med. De mest uanselige, de minst innflytelsesrike, til dem kommer budskapet først.

Hyrdene på Betlehemsmarken, Josef og Maria, Simon og Anna i templet hørte til de stille i landet, de som ventet på Israels trøst.

De stod ikke høyt i kurs i Israel. De var ringeaktet og var ansett for å være noe for seg selv. Men det som kjennetegnet dem, var at de hadde tatt Guds ord på alvor og derfor lengtet etter frelse fra sine synder. Det er dette som ligger i uttrykket: Ventet på Israels trøst.

På samme måte er det i dag. Det er når hjertet er anklaget og dømt at en ser lys i Guds lys, og evangeliet blir gledebudskap for hjertet.

Dette gledebudskap er tiltenkt alle mennesker. Men ingen tar imot det før en for alvor har bruk for det.

Har du tatt imot dette budskapet?

Det er ondt å tenke på at så mange mennesker nettopp i julehøytiden er opptatt av alt annet enn nettopp det som juleevangeliet kommer til oss med.

God Jul nettopp til deg!
onsdag 23. desember 2020

Det skjedde i de dager og det skjer igjen i dag

Av Spiikeren. 

"Og det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall." (Luk 2,1). 

Ja, slik skjedde det for 2000 år siden, og slik skjer det igjen i 2020, bare med den forskjell at i dag heter keiseren Solberg, i hvert fall her i Norge.

For nå skal vi alle testes og vaksineres og innskrives i det norske helseregistret, slik at myndighetene har full kontroll over hvem som er syke og hvem som ikke er det. I denne prosessen får vi beskjed om å distansere oss, slik at den farlige smitten ikke sprer seg. 

De som måtte motsette seg myndighetenes befalinger vil etter hvert bli skilt ut og ansett for å være en potensiell samfunnsrisiko. Disse vil bli "fulgt opp" (les: Forfulgt) med ekstra strenge restriksjoner som begrenser deres bevegelsesmuligheter ute i det "frie" samfunn.

Uten klare godkjennelser vil man verken kunne fly eller ta offentlig transport. Sannsynligheten er stor for at man også blir utestengt fra butikker dersom man ikke kan vise frem gyldig helsegodkjennelse. Og slik vil vi nok ende opp i "katakombene" etter hvert. 

I dag er det vår skepsis til Corona-tiltakene som er problemet. Senere vil det bli vår motvilje til å underkaste oss "det grønne skiftet". Men det verste vil bli når vi nekter å bøye kne for den nye verdensreligionen som er på vei.

Ja, det ser sannelig ut til å ligge dårlig an for denne verden som ligger i nærmest total mørke. Slik var det faktisk også for 2000 år siden. Men da det så aller mørkest ut, kom det et budskap fra himmelen som sa:

"Det folk som satt i mørke, har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge, har lyset gått opp." (Matt 4,16).

Det er derfor vi har lagt vår "Christmas" (Les: Kristus messe) nettopp til desember og den mørkeste dagen i året. La oss gå inn i denne julen med håp og forventning om at Kristus kommer, midt i en mørk og håpløs verden.

- Se, jeg kommer snart!
- Ja, kom Herre Jesus, kom.
- Amen!

Ønsker hver og en av dere en velsignet God Jul.


Spikeren

tirsdag 22. desember 2020

Problemer må erkjennes før de kan løses

Av Dan Odfjell. 

Etter mitt innlegg «Skyggenes dal» på dokument 11/12/20  leste jeg kommentaren fra en Oystein som begynte slik: Det er ikke vanskelig å finne problemer med dagens samfunn. Men hvorfor er det ingen som klarer å komme opp med realistiske løsninger? Det spørsmålet må du adressere til politikerne, Oystein. Greier ikke de av med løsninger må de remplasseres. Den fredelige muligheten har vi kun hvert 4de år slik systemet er. Ellers er foranderlig umulig uten borgerkrig. Som ikke jeg, en liten debattant opp mot statsmakten (kontrollert og dirigert av den kompakte selvgode politikermassen) kan makte med. Annet enn å påpeke det norske folkets største enkelt problem, innvandringen. Men til Oysteins implisitte utfordring har jeg et helt konkret svar til vår nasjonalstats største problem: Stopp all fremmed innvandring og påbegynn repatriering av de ikke integrerbare. Dette haster, mens vi ennå har oljefondet til vår hjelp.

Om regjeringen er på Norges beste interesses side, da kan den redde landet. Det krever at regjeringen, eller senest den neste, må tåle erkjennelsen av at vår nasjonale politikk i stor grad er forfeilet. Erkjennelsen er egentlig ikke verre enn som så. Det politiske rabalderet som vil følge har selvfølgelig sin pris, men er vel verdt det: Dekket må ryddes for makt personer som hverken vil erkjenne nødvendigheten av eller påta seg den snu-operasjonen som må til for at Norge ikke skal bli som Sverige. Det betyr at fremsynte politikere enten må erkjenne sitt brøde, og komme seg på lag med en ny og oppryddende begynnelse, eller fredelig skyndsomt trekke seg tilbake som utgått på tid.. Fordi dem som ikke forstår den nasjonale tegningen risikerer straff, dvs som fiender på innsiden. Slike fikk lide for akkurat det etter okkupasjons frigjøringen i 1945. Med et nytt rettsoppgjør som forhåpentlig kommer før landet er helt tapt.

Signalene om den negative «fremmed» utviklingen strømmer økende inn fra det hele land, men erkjennes knapt av den såkalte borgerlige regjeringen, støttet av de venstrevridde og like stilltiende riksmedier.  Av en avslørende flau og god grunn: signalene viser nedsidene for folk flest av den gjeldende regjeringens globalistiske politikk. Det betyr at nedsidene bevisst tildekkes og at opposisjonen søkes utmanøvrert. Ragnar Larsen i Tromsø, en fremtredende flittig kronikør på document.no, ble igjen publisert 11/11/20 hvor han avsluttet sitt gode innlegg («Islameringen griper om seg») litt forkortet slik: «Den går sin skjeve gang. Institusjoner som er til for å fremme opplyst demokrati, kunnskap og akademiske ferdigheter er anførere for en utvikling som leder landet fra lys til mørke». Snakk om molboland, en kneling for fremmede og da snakker jeg ikke bare islamister: Vesten er samtidig i en krig mot diktatoriske kommunistiske krefter. Men i Norge har folk det for godt til en gang å bry seg. Og Erna Solberg har sågar gjort en pakt med Kina om ikke å kritisere dem. Unødvendig, uklokt og underdanig.

Med Erna til rors synes Norge fortapt. Dere kan historien om den trojanske hesten. Jeg har som en av de økende mange gitt henne opp. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

mandag 21. desember 2020

Kommer det et stort skifte den 21. desember 2020?


Fra Nyhetsspeilet. Tipset av Amund Garfors. 

I den senere tid har det fra flere hold kommet informasjon om  at menneskeheten i nær fremtid vil påvirkes av kraftfulle energier. Det hevdes også at deres virkning vil bringe oss nærmere Vannmannens tidsalder. 

Starten på Vannmannen?


Bakgrunnsinformasjon fra astrologen Pam Gregory:


Her er en video som forklarer litt om den forestående begivenheten:


Konjunksjonen mellom Jupiter og Saturn

Den 21. desember vil vi få muligheten til å å se en konstellasjon som ikke har vært observert på mange hundre år. Jupiter og Saturn vil komme så nærme hverandre at de vil se ut som EN planet!

Hva har kornsirkler med dette å gjøre?

Den 5. september kom formasjonen som vises på hovedbildet til syne i Wiltshire i England. Kornsirkel spesialisten Horace Drew(Red Collie), tolker dette som et tegn på at svært betydningsfulle endringer vil finne sted i forbindelse med vintersolverv den 21.12, på grunn av gravitasjons bølgene som da vil treffe jorda. Her er hans forklaring.

Hva kan den enkelte gjøre?

Ved vintersolverv blir det gjennomført en fellesmeditasjon hvor tusenvis av mennesker vil delta. Det hevdes at 144.000 utgjør den kritiske masse som skal til for å få i gang en større og meget viktig forandring til alt og alles beste. Jo flere som deltar, jo større virkning vil denne meditasjonen kunne ha. Her er et intervju med Cobra som omhandler denne forestående begivenheten. Denne oversikten viser når denne meditasjonen finner sted i de ulike tidssoner. I Norge vil den starte mandag 21. desember kl. 19.22 og vare i ca 20 minutter. Ønsker du å bidra til at den positive effekten blir så stor som mulig? Da har du muligheten nå.

Fremgangsmåten:

  1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness. 
  2. State your intent to use this meditation as a tool to co-create the trigger that will start the Age of Aquarius. 
  3. Invoke the Violet Flame from its primary source to place a circle of protection around you during and after the meditation. Ask it to transmute anything that does not serve the Light. 
  4. Visualize a pillar of brilliant white Light emanating from the Cosmic Central Sun, then being distributed to Central Suns of all galaxies in this universe. Then visualize this light flowing through the M87 galaxy and then entering through the Galactic Central Sun, then going through our Galaxy, then entering our Solar System and going through all beings of Light inside our Solar System, then through the sublunar space and then through all beings on planet Earth and also through your body to the center of the Earth. 
  5. Visualize this Light transmuting all remaining darkness on Earth, healing all inequalities, erasing all poverty and bringing abundance to all humanity. Visualize soft pink Light of the Goddess embracing all beings on planet Earth and healing their emotional bodies. Visualize a new grand cosmic cycle of the Age of Aquarius beginning, bringing pure Light, Love and Happiness to all beings on Earth. Visualize your perfect life in the new Age of Aquarius.

Les hele saken på Nyhetsspeilet.

søndag 20. desember 2020

Guds evige rike

Av Olav Hermod Kydland. 

Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet” (Dan 2,44). 

Dette er en åpenbaring fra Herren gitt ved profeten Daniel i det babylonske verdensrike, 500-600 f. Kr. Gud vil opprette et rike som skal bestå i all evighet og som skal knuse alle andre riker. 

Det er underlig å tenke på at Gud ved profeten Daniel åpenbarte det som skulle skje i framtida, om verdensrikene, Jesu komme, død og oppstandelse, den endelige kamp og seier over Satan og hans allierte – Antikrist, Jesu gjenkomst, den endelige dom og det evige Gudsriket. 

Tydningen av Nebukadnesars drøm om den strålende billedstøtten åpenbarte Gud for sin tjener, Daniel, som overbrakte budskapet til kongen. Billedstøttens hode var av gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene var dels av jern og dels av leire. 

Billedstøtten, formet som et menneske, er billede på verdensrikene. Hodet av gull er billede på Nebukadnesar, herskeren over det babylonske verdensrike i all sin makt, velde, rikdom og skjønnhet. Det er himmelens Gud som har gitt han makten over alle menneskene, dyr og fugler. Etter det babylonske riket (612 – 538 f. Kr.) kom det medo-persiske riket (538 - 333 f. Kr.), så det greske riket (333 – ca 146 f. Kr.). Det fjerde riket er ikke navngitt. Det er det romerske riket. 

I det fjerde verdensriket 

I det fjerde verdensriket vil himmelens Gud opprette et evig rike som er totalt annerledes enn verdensrikene. Vi skal legge merke til hvordan verdensrikene går fra øst mot vest og forringes fra gull, sølv, kopper og til jern og leire. Det betyr at verdensrikene går mot kveld, mørke, natt og forringes og blir mer og mer gudfiendtlige, lovløse og umoralske. 

Verdensrikene framstilles i billedstøtten som et menneske. Likesom menneskelegemet er en organisk enhet er også verdensrikene en enhet i ånd og vesen. I Dan 7 ser Daniel fire forskjellige dyr som stiger opp av havet. Det første verdensriket framstilles som en løve, det andre som en bjørn, det tredje som en leopard og det fjerde dyr var fryktelig og overmåte sterkt, fullstendig annerledes enn de andre. Det er den siste verdensherskeren, dyret eller Antikrist, som skildres her (Dan 7,7-8). 

Verdensrikene, under innflytelse av ”denne verdens gud” og hans åndehær, avspeiler deres dyriske ånd og vesen, en sekulær humanisme hvor Gud og hans livslover er forkastet. Men i det fjerde verdensrikets tid vil himmelens Gud opprette et rike. Da Augustus var keiser i Rom og Kvirinius var landshøvding i Syria, sendte keiseren ut befaling om at alle skulle la seg innskrive i manntall. (Se også Luk 3,1-2 om da Tiberius var keiser). Dette førte Josef og Maria til Betlehem hvor Jesus ble født. Den gamle pakts løfter gikk nå bokstavelig i oppfyllelse. Guds rike ble opprinnelig opprettet i en stall i Davids by hvor Guds enbårne Sønn ble født. Den stein som ble revet løs fra fjellet (Sions berg), er (et bilde på) Jesu Kristi rike (Dan 2,45).

Jesus proklamerte at himlene rikes var kommet nær, for han var kommet. Men det daværende Guds rike var usynlig og åndelig. Det nåværende er likedan. Disiplene mente imidlertid at Guds rike skulle komme straks til syne. Jesus fortalte da lignelsen om mannen som dro bort for å få kongemakt og så komme tilbake (Luk 19,11-27). Jesus skulle først dra bort og overlate oppgavene til sine tjenere. Deretter skulle han komme tilbake og opprette sitt herlighetsrike. Anklaget av de religiøse lederne lot verdensrikets representanter ham (Guds Sønn) korsfeste som forbryter (Dan 10,24-26). Men han stod opp fra de døde den tredje dagen, og 40 dager senere forlot han sine og satte seg ved Guds høyre hånd i himmelen, men han skal komme igjen. 

De siste tider 

Men om ikke lenge er hedninge-folkenes tider til ende (se Luk 21,24). Tidens tegn i naturen, folkelivet og det politiske og religiøse liv peker entydig på at det siste oppgjør mellom Satan og Den treenige Gud nærmer seg. Men første skal det stå fram en verdenshersker, dyret – Antikrist (se Dan 7,7-8; 9,27; 11,36-45). Han er besjelet av Satans ånd og vesen. Antikrist skal ved hjelp av den falske profet, forføre verdensmenneskene og få dem til å tilbe seg som gud og ta hans (dyrets) merke. Han vil tale spottende ord mot Gud og forfølge Guds barn. De som ikke vil tilbe ham, vil bli drept. Han har ikke stått offentlig fram ennå, men hans ånd bereder hans komme blant verdensmenneskene. 

Når han stiger fram, vil verden oppleve et redselsvelde uten sammenligning i historien. Men etter sju år kommer slutten. Dyret og jordens konger skal da måtte gi tapt for Kristus og hans hær. Dyret og den falske profet skal bli kastet levende i ildsjøen (Åp 19,20). 

Så blir djevelen bundet for 1000 år, og riket for Israel begynner. Det vil bli en rik misjonstid. Etter de 1000 år skal Satan løslates fra sitt fengsel og han skal forføre folkeslagene, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Men ild fra himmelen skal falle ned og fortære dem. Deretter skal også djevelen bli kastet i ildsjøen. Da er verdensrikene knust og tilintetgjort for alltid. 

På den tid skal alle mennesker framstilles foran den store hvite trone og dømmes etter sine gjerninger. Bare de som har sitt navn i livets bok, får komme inn i det nye Jerusalem. De andre blir kastet i ildsjøen. De er utenfor til evig tid. 

En ny himmel og en ny jord oppstår. Lammet er midtpunket i det nye Jerusalem hvor alt er såre godt. Frelste syndere som under sitt jordeliv, ble tilsidesatt, spottet, forfulgt og drept, skal da prise Lammet og ta del i saligheten sammen med Guds folk i all evighet. 

Takket være Lammet står Guds rike fast til evig tid, mens verdensrikene og de onde åndsmakter er knust og borte for alltid.

Olav Hermod Kydland, 6/2009.

lørdag 19. desember 2020

"Blackface"

Av Norvald Aasen. 

Hei, Espen Aas, Dagsnytt 18, nrk.
 
På Dagsnytt 18 den 7. des. 2020 var eit av tema "rasisme" i eit tv-program og der uttrykket "blackface" vart nytta.
 
Eg må verkeleg seie at vi no er tilbake som husmenn med luva i handa i vårt eige land. Sidan 1400 talet har vi nordmenn gjennom det meste av tida vore under andre statar, både Danmark, Sverige og Tyskland. Vi har gått som eit husmannsfolk i eige land sidan vikingtida, og etter Svartedauen har vi aldri meir vorte heilt fri.
 
No kjem det menneske frå områder i verda der dei grovaste overgrep vert gjort mot deira medmenneske, og så får desse seg til å påtvinge oss korleis vi skal innrette oss, kva vi skal gjere, seie og meine.
 
Det er visstnok galt at ein komifigur målar seg brun i andletet i samband med si framsyning, visesongar som har vorte laga utan tanke på latterleggjering av andre rasar, som negrar, skal forbyast. Eg synes den verste rasismen er når eit folk må gjere knefall for andre som kjem ubedne til landet og at vi skal gje opp ting som vi har rekna som harmlaust og som ikkje har hatt vonskapeleg brodd mot andre folkegrupper eller folkerasar. Vi vert forbodne å bruke ord og uttrykk som har vore vanlege i vårt språk gjennom alle kjende tider - som t.d. neger. Neger tyder svart, men den svarte vil verte kalla svart, men kva er så problemet?
 
Vi nordmenn  er no utsette for rasisme når vi vert påtvinga framande sine krav om korleis vi som eit gamalt folkeferd i vårt eige land skal innrette oss. Dette er rasisme! Minner om boka som vart kjend for eindel år sidan og som var skriven på urdu, der nordmenn vart kalla Satans Sønner. På TV vart det eingong uttala at "alle norske kvinner er horer". Pakistanaren, Kalid Salimi, uttala til Aftenposten i 2013 at dei som vil kramphalde på det gamle Norge vil måtte tape kampen. Altså så føregår det ein kamp her i landet som går ut på at vi skal miste det som vi kjenner som vårt i Norge. Kvifor vert ikke slike ting tekne opp som rasisme og hatytringar?
 
Og kvifor går desse framande, enten det er arabarar, negrar, andre mørkhuda, eller andre, her når det er så ille med denne påståtte "rasismen"? Det må då vere langt betre der dei kjem frå der det ikkje finnst korkje rasisme, hat mot andre eller anna umenneskeleg framferd, kvifor finne seg i alle elende her i landet VÅRT?

I norske media, som nrk, vert slike krav frå framande meir enn gjerne gjeve rikeleg med plass, vi nordmenn skal versågod innrette oss på ny til å verte husmenn. Og desse framandfolka får meir enn gjerne støtte og bifall frå dei som vi trudde var våre eigne. Men også der tok vi feil!

400-årsnatta under Danmark med påfylgjande andre slavetider vil nok verte småting mot det som no ventar oss i sviket sitt storheitstid. Vil den ta slutt? Men når slike som Thomas Hylland Eriksen har fått det som han vil så er vi nordmenn som majoritet i eige land dekonstruert, og det så grundig at vi aldri meir kan kallast ein majoritet, slik han seier i eit intervju. Og då kan det vel vere det same, for då vil vi aldri meir reise oss som eit eige folkeferd som attpå til bygde landet gjennom generasjonar ved hjelp av slitne hender og krøkte ryggar.

Slik har vi altså forvalta arven frå dei som sleit seg ut både gjennom krig og "fredstider".
 
Norvald Aasen, Brekka 115, 6983 Kvammen


fredag 18. desember 2020

Jeg er stolt nasjonalkonservativ. Og heier på 17de mai.

Av Dan Odfjell. 
 
Og det lenge før jeg leste Hans Rustads skremmende overskrift 16/12/20: «Listhaug: Nasjonal konservatisme minner om nasjonalsosialisme». Der gikk Sylvi og Frp til bunns, om hun ikke kan forklare seg som VG feilsitert. Kommentarfeltet på document.no som fulgte var langt og nær glødende av harme. Men Leif Hjorteland som sistemann ut, han tok kaken: «Listhaug anser seg selv da for ikke å leve i en nasjon. Jeg er stolt nasjonalkonservativ, og det er så langt fra nasjonalsosialisme som det er mulig å komme. Så får Listhaug bare få frysninger. Jeg får frysninger av hennes svik, som kun vil leve i en stat. Stat og befolkning er noe annet enn nasjon og folk. Jeg foretrekker nasjon og folk».
 
Bråket rundt Siv Jensen og FrP kulminerte med eksklusjonen av Geir Ugland Jacobsen, representert av Siv og rå partimakt. Jeg så deretter et Hans Rustad-intervju av Jacobsen på Document. Sistnevnte virket klar og sympatisk. Inntrykket er derfor en ren utrenskning av nasjonal-patrioter fra Siv sin side, med Sylvi lojalt på lag. Dette tror jeg de begge vil angre seg. 
 
For de fleste FrP-er er nasjonal konservative som nå må finne seg et nytt parti, men hvilket? Et parti som sloss for Norge, ikke for EU og ikke for innvandring. Og som ikke anser Jacobsen som en nazist, tvert imot. Med slike steile fronter ramler partiet fra hverandre. At Jensen er selvopptatt og maktsyk, det har vært tydelig lenge. Men Sylvi hadde en annen profil. Den har hun mistet, hennes  viktigste kort. 
 
Budsjett-forliket til Siv Jensen var et gedigent mage plask. Hun ble rundlurt av Erna Solberg. Som ga henne en «seier» ved å godta at kristne asylanter skal få preferanse. Men alle vet det neppe vil skje i praksis, slik systemet er sammensatt. På forhånd spilte Jensen seg stor og tøff, ingen asylanter neste år. Men likevel aksepterte hun 3000 neste år i bytte for lavere avgifter for godteri og alkohol, som om det redder landet. Vi visste at Siv som Erna mangler god verdi-forankring, men ikke at Listhaug har frafalt det hun sto for tidligere. Konklusjon, ett sørgelig trist skue hvorved venstresiden vinner frem. For en norsk sentrum-profil er langt på vei også en sosialistisk profil. Og hvem skulle tro det som FrPs endelikt.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 17. desember 2020

Paris avtalen, Vesten skal bygges ned, men hva med Kina og India?

Av P54.

Denne artikkelen viser bare hvordan vestlige land lar seg lure til å kutte ut billig energikilde ved å rette seg etter Paris avtalen og den såkalte grønne omstillingen for å "redde klimaet"  og land som Kina og India profiterer. 

Kina ikke bare sørger for å være verdens ledende i elbil og elbil batteri produskjon som de dytter på Vesten, men samtidig er de største utbygger av kullkraftverk for selv å få billig energi og blåser døyten i CO2 utslipp og andre forurensende utslipp. Mens Vesten skal kutte og dermed forplikter seg til å kjøpe biler fra Kina, til og med under europeiske navn, så forurenser Kina mer enn noensinne og øker sitt handelsoverskudd enormt. Trump forstod dette og ville ikke rette seg etter Paris-avtalen, derfor er han hatet. 

Kina er storprofitør på det grønne skiftet og bygger ut enormt med kullkraft. Hvem tror du står bak og infiltrerer FN, EU og andre organisasjoner med det grønne intiativet som vestlige land må rette seg etter, men ikke Kina? Kina er verdens største bilmarked og har nesten 500 elbilprodusenter og 230 forskjellige elbil modeller. De statser på elektrisk, bygger kullkraftverk for å få nok strøm og selger så disse billige elbilene til vestlige land som har underlagt seg Paris avtalen for mindre CO2 utslipp, men som Kina blåser i å følge opp. Bare i Norge er det vel nå snart 10 forskjellige elbilmerker fra Kina. 

Visste du også at Norge er det land i Norden hvor Kina har investert mest, over 5 milliarder dollar siste 10-15 årene. Kina bruker pengene de tjener på å ta over Vesten.

Vel, her er artikkelen, google oversatt med rettelser, mulig noe er oversett, men skulle være forståelig.

Kina og India øker sine kullambisjoner

I motsetning til oppfatningen til de vanlige mediene øker Kina og India kullkapasiteten sin og beveger seg ikke bort fra den.

China and India leading in coal plants.png

Ved flere anledninger i 2020 engasjerte soldater fra Kina og India grenseoppgjør som resulterte i tap på begge sider og måneder med handelsusikkerhet.

Grensespenningen i Indo-Kina ser ut til å ha blitt lettere nå, men påvirket den økte spenningen mellom de asiatiske energigigantene handel og vekst i den fossile drivstoffsektoren?

Kina utestengt fra Indias kullgruveauksjoner

India gjennomførte en rekke tiltak for å legge diplomatisk og økonomisk press mot Kina. India forbød en rekke kinesiske smarttelefonapper fra landet, inkludert de globalt populære appene Tik Tok og PUBG. Videre resulterte COVID-19s økonomiske stagnasjon i India i en nedgang på 11% i handel (år-til-år) mellom Kina og India. India import fra Kina falt med 17,7%.

I energisektoren forbød India kinesiske firmaer fra auksjonene for kommersiell kullgruving som ble avsluttet denne uken. Auksjonene av kullgruvedrift, som har vakt betydelig oppmerksomhet fra et stort antall innenlandske og internasjonale investorer og energiselskaper, forventes å privatisere landets kullgruvesektor som i stor grad har vært under kontroll av den indiske regjeringen.

Ved å forby kinesiske investeringer har India sendt en klar melding om at slike blokkeringer for kinesiske selskaper i energisektoren kan forventes i fremtiden hvis det ikke blir noen forbedring i de diplomatiske forholdene.

Det gjenstår imidlertid å se hvor lenge denne avstanden varer. Selv midt i dette presterte den indo-kinesiske handelen med mineralressurser overlegent bedre i 2020 enn i fjor. Det var en 20 ganger økning i aluminiumseksport fra India til Kina.

Lite eller ingen innvirkning på Indias kullmoment

Til tross for forbudet mot kinesiske investorer og den økonomiske nedgangen fra COVID-19, forblir den indiske kullsektoren upåvirket.

Kullproduksjonen mellom april og oktober var 282,9 millioner tonn og registrerte en økning på 2,5 millioner tonn fra året før. Den raske økningen i etterspørsel og produksjon fra august og utover kompenserte for nedgangen i første halvår.

Det var en vekst på 21% i kullsektoren i løpet av september sammenlignet med året før. Det skal også bemerkes at mer enn 500 kullanlegg er under bygging i landet.

Det var en økning på 43% i kullvolumene som ble booket i spot-auksjonene som ble holdt mellom april og september i år (41,4 millioner tonn sammenlignet med 25,1 millioner tonn året før).

Coal India Limited uttalte at det har vært en tosifret vekstøkning i kraftsektoren, og at det vil være en økning i kullproduksjon og salg, som indikert av den rekordhøye veksten i produksjonen i september og oktober i år. Coal India Limited, den største gruvearbeideren i landet, har som mål å produsere 1 Milliard tonn kull innen 2023-24.

En mindre hindring i Kinas kullmaraton

Også for Kina var grensekampen med India ikke signifikant nok til å bøye sine kullambisjoner.

Kull utgjorde nesten 58% av Kinas energiforbruk i 2019, og landet hjelper dusinvis av andre land med å øke kullforbruket.

For å møte den økende etterspørselen etter pålitelig og billig kraft utvider landet kullflåten.

Et kullkraftprosjekt på 4 GW til en verdi av 1,9 milliarder dollar har gått inn i byggefasen i landets nordvestlige region, etter at den ble satt i bero i 2016. Fra juli 2020 var det rundt 3000 kullkraftprodusenter i drift.

Det er rundt 250 GW kullfyrte anlegg, som utgjør rundt 2200 kullanlegg, som for tiden er under utvikling i landet. Bare de første seks månedene i år la Kina til 1,4 GW kullkapasitet.

Kina importerer også kokskull av høyere kvalitet fra Australia. Australia utgjorde henholdsvis 40% og 57% av kokskull og termisk kullimport i 2019. Til tross for COVID-19-relaterte økonomiske konsekvenser i 2020 fortsatte landets import å øke og var høyere enn 2019 i de første tre kvartalene av 2020.

Ved å bruke Belt and Road-initiativet hjelper Kina direkte produksjonen av fossile brensler og bygging av kullanlegg i mer enn 50 land. Noen anslår at Kina bygger eller planlegger mer enn 300 kullanlegg over Asia og Afrika.

Fossilt brensel: Her for å bli

Kina og India er verdensledende innen sol- og vindinstallasjoner, men de forblir også de ubestridte lederne for kullforbruk/produksjon og står for mer enn halvparten av alle kullanleggene som er under bygging globalt.

Covid-19 induserte reversering av BNP-veksten i India betydde at landet ikke vil risikere et kompromiss i sin energisektor og vil stole sterkt på fossile brenselsektorer for å møte den økende etterspørselen når økonomien går inn i gjenopprettingsfasen.

På samme måte anerkjenner Kina også viktigheten av fossile brensler og hjelper også andre utviklingsøkonomier med fossil drivstoffproduksjon og bygging av kullkraftverk.

I motsetning til oppfatningen av de vanlige media, beveger Kina og India seg mer mot fossil drivstoffsektor for å møte den økende etterspørselen når økonomien går inn i gjenopprettingsfasen.

På samme måte anerkjenner Kina også viktigheten av fossile brensler og hjelper også andre utviklingsøkonomier med fossil drivstoffproduksjon og bygging av kullverk.

I motsetning til oppfatningen av vanlige medier, beveger Kina og India seg mer mot fossile brensler og ikke bort fra dem.

Kilde: GWPF

onsdag 16. desember 2020

De 4 rytterne i Johannes Åpenbaring

Av Staxo. 

Det har vært snakket så utrolig mye opp gjennom bare de få årene jeg har levd og det er blitt fremstilt sikkert 1000 versjoner av Åp-boken opp gjennom årene. Det jeg har lagt merke til er at ingen sier noensinne om Johannes Åpenbaring er kronologisk eller ikke. Man tar heller ut kapitler og vers her og der etter som det passer. 

Derfor har jeg begynt å gruble på dette. Hvordan er det med de andre bøkene i bibelen? Så vidt jeg vet er det kronologisk i alle bøkene i gamle testamentet f.o.m 1 mosebok t.o.m Jobs bok. Alle andre fra salmene og ut er ikke kronologiske men undervisende. 

I nye testamentet er også evangeliene og apost.gjern kronologiske fordi disse forteller en historie. Men alle brevene til Paulus og de andre er ikke det fordi disse ikke forteller en kronologisk historie. Åpenbaringen derimot mener jeg forteller en kronologisk historie. Og dette er interessant da f.eks "dyret" og dennes merke ikke er nevnt før i kapittel 13. Hvis Åp er kronologisk kan derfor ikke denne stå frem før en evt opprykkelse. Og det skal jeg forklare nå. 

Ut fra det Jesus selv sier i Matteus 24, Matteus 13 og Lukas 21 sammenlignet med de 6 første seglene i Åp så virker dette veldig likt og mange mener det er det samme. Men det første seglet har vært til en del forvirring da det høres veldig rart ut at dette skulle være det samme som mange falske messiaser som Jesus snakker om. Det kan ut fra en kronologisk J.Åp heller ikke være antikrist som mange har trodd da han ikke står frem før senere i Åpenbaringen. 

Jeg tror at ingen forstår alt, men jeg tror mange forstår litt og at Gud vil man skal snakke sammen om disse tingene.  Her nylig leste jeg noe helt nytt som jeg aldri har tenkt over. Jeg tror de fire rytterne i de fire første seglene er åndsmakter som slippes løs. En dag leste jeg om en som sa at han trodde den hvite rytteren representerte helsevesenet! Det var nytt for meg, men plutselig gav det masse mening med tanke på dagens kanskje kommende tvangs-vaksine samfunn. 

Rytteren på den hvite hest ble gitt en bue. En bue brukes til å føre noe frem gjennom luften. Noe et virus gjør. En bue representerer også det den brukes til. D.v.s å sende en pil inn mot en fiende. Johannnes måtte se ting han kunne assosiere seg med. Den hvite rytteren fikk en krone for å dra ut å seire. - Spesielt da at corona er det latinske ordet for krone. 

Verden venter i dag på en vaksine så man tror man kan gå tilbake til det gamle syndige livet som det var før mars 2020. Rytteren dro ut for å seire! Og det er jo det den frelsende vaksinen skal gjøre. 

Men så blir det enda mer interessant! -- For jeg tror motstanden mot tvangs-vaksinering blir stor og jeg tror det kan bli opposisjoner i samfunnet. For eller mot vaksine. Derav den andre røde rytteren som tar freden bort fra jorden. Og i tråd med Jesu ord om at "folk skal reise seg mot folk". - Folk mot folk betyr ikke krig mellom nasjoner, men innbyrdes bråk i en nasjon. "Rike mot rike" som Jesus nevner rett etterpå menes nasjon mot nasjon. Derfor skilte han på dette. 

Og så tror jeg nesten jeg kan si 100% sikkert at det blir en matkrise-situasjon kanskje allerede neste år. Først via inflasjon og kollaps i økonomien og derav den tredje svarte rytteren. Og så den fjerde rytteren med både matmangel, mer og verre virus og med tilhørende elendighet. Bare det at man slakter ned mink i Danmark kan gi en pekepinn. Kanskje et mutert virus gjør at noen finner ut at man må slakte ned andre dyrearter. Hvis det skjer så kan man få en kollaps i den biologiske strukturen innen dyreverdenen og noen dyr kan bli gale av det grunnet at de artene de selv spiser blir utryddet. Noe som kan forklare det med at villdyrene på jorden er med på å drepe som det står om den 4 rytteren. 

Alt dette kan føre til masse elendighet på jorden. Kanskje enda en ny migrasjonsbølge med muslimer som gjerne kan bruke et kollapset samfunn til å halshogge enda flere folk som det 5 seglet snakker om. Det er spekulasjoner selvsagt,men det jeg vil frem til er at jeg er ganske overbevist om to ting. 

1) Antikrist står ikke frem under tiden de 7 seglene blir brutt. Det rimer bare ikke. Det vil være en verden tar i mot med åpne armer, ikke en som kommer for å lage nød og elendighet. 

2) Opprykkelsen av de troende vil skje når det 6 segl brytes.  Det er den eneste måten man ikke kan kjenne dagen eller timen. Straks de to vitner og antikrist kommer på banen har man dager å forholde seg til. (1.260, 1.290, 1.335, 2.300) Det 6 segl er umulig å forutse ved hjelp av antall dager. Det vil skje helt plutselig og jeg tror det vil komme en liten rolig periode der man snakker om "fred og ingen fare" litt i forkant. 

Dette er ikke i strid med skriften sånn jeg ser det. Det vil bli svært vanskelige tider uansett. 

Og så en ekstra interessant ting. - Mellom det  6 og 7 segl står det om de 144.000 og deretter igjen om den store hvite skare. Jeg mener den store hvite skare er de som er bortrykket, men enda mer interessant er det at de 144.000 er nevnt før den store hvite skare! Jeg tror de 144.000 er mennesker som ikke lever i dag. De er døde, men Paulus snakker mye om at de døde skal først oppstå. Jeg har aldri skjønt hvorfor det er så viktig egentlig,  og det er ikke sikkert det er viktig heller, men det kan hende Gud lot han skrive det som en indikasjon på det som står i Åp. - De 144.000 fra Israels tolv stammer KAN dermed være døde som er oppstått. De døde skal som sagt først oppstå, og de 144.000 er nevnt før den store hvite skare i Åp. 

Mellom det 6 og 7 segl. 

Jeg tror alle dagene fra både Åp og Daniel er forbeholdt mennesker som lever under antikrist. Den tiden vil bli så grusom at et antall dager å forholde seg til kan være det lille psykologiske et menneske trenger. Og dette vet Gud og det virker som han har gitt alle disse spesifikke dagene grunnet dette. 

Nå er jeg fullstendig klar over at alt dette har vært snakket om siden Johannes skrev dette, og at det finnes tusenvis av meninger. Alle har lurt gjennom århundrene på disse tingene. Det som er sikkert er at forførelsen blir enorm. Og trolig fra det første seglet brytes. Det har jo vært masse forførelse i alle tider, men jeg tror på en akselerasjon når det første segl brytes. 

Det er en grunn for at Gud har gitt en spesifikk bok i bibelen dedikert til en svært liten tids-periode historisk sett. I de siste versene i det siste kapittelet står det at man ikke skal trekke fra eller legge til noe i denne boken. Hvorfor står det noe sånt? 

Man skal vel ikke hverken trekke fra eller legge til noe i hvilken som helst annen bok i bibelen heller?Kan det ha blitt ment at man ikke skal ta noe ut fra et kapittel og sette det inn i et tidligere kapittel? Eller motsatt? For det er jo det alle har gjort gjennom den tiden jeg har levd. Stokket om på rekkefølgen så det passer sin egen personlige profeti. 

Her er det rom for å stille spørsmål for alle. 

Og som Elvis sa på pressekonferanse foran konsertene i New York i 1972: - "Jeg erklærer meg uskyldig i alt jeg blir anklaget for".

staxo