Innlegg

IKKE SKJÆR ALLE GÅS OG GASSER OVER EN KAM! En ornitologisk allegori.

Putin lover «lyn-respons» på strategiske trusler

Fantastisk: Støre slår alarm. Men feil alarm...

Den gode hyrden

Bevis på pandemi og biovåpen cover-up