KrF, noen ord til refleksjon

Av Dan Odfjell. 

Først vil jeg berømme den kristne avisen Norge IDAGs grunnlegger og ansvarlige redaktør Finn Jarle Sæle for hans romslighet overfor meg de siste 10 årene. Jeg er konservativ og har vært sterkt kritisk både til KrFs sosialistiske anfektelser - samt til de fariseer-pregede biskopene. Og dessverre, KrFs tillitsmenn og kvinner kan takke seg selv for at de nå er nede på 2,4% i den siste politiske gallupen. Jeg var tidlig ute i Sæle’s avis samt i Bergens Tidende mot Knut Arild Hareides frekke svulstighet - en Kjell Magne Bondevik type person. Ja, min erfaring daterer seg fra før Hareide offentlig flagget seg til Ap i sin jordiske streben etter en minister post. Han forsto ikke det helt enkle, at man ikke kunne tjene to herrer. Det er hans triste politiske ettermæle, mye likt Bondeviks. 

KrF med 2,4% på gallupen er sterkt skadeskutt og, etter min ringe mening, kan neppe reise seg igjen. At partiet ikke så sin besøkelsestid ved nylig å om-favne en ny kurs ved å velge den fritt talende nordlendingen Truls Olufsen-Mehus til ny formann var nok partiets siste sjanse. KrFs tilbakegang må ha blitt et problem også for Norge IDAG avisen, ja for hele kristen-Norge, og det sikkert på flere måter. Men Sæle personlig står trygt som en konservativ kristen med god takhøyde rundt seg og har tillatt meg å argumentere for den politiske konkurrenten PDK i en avis mange trodde var et nær KrF menighets-blad. Og da kommer jeg til mitt poeng idag, at avisen har en fremtid som en konservativ kristen avis. Det desto mer som hverken avisen Dagen eller Vårt Land kvalifiserer lenger.

Som den første tillot Norge IDAG meg å få trykket bok-omtalen av «La de første kristne få komme til orde» - og tillot meg biskopene-på-feile-veier entydig kritisert - også derfor fortjener avisen helhjertet kristen støtte i en tid da frafallet er stort. At jeg samtidig får berømme Ludvig Nessa for hans velsignede rene søndags prekener på abort.no, ville ingen annen avis gjort. For presten Nessa snakker Gud og bibelen som ingen andre i landet her. Lytt til hans prekener og du får fred i sjelen i takknemlighet til det vi mange tror på, det kristne evangeliet. Det hører med til historien at under Bondeviks statsminister-tid ble Nessa fratatt preste bevillingen for sin åpne motstand mot abort, noe som han anså som ugudelig. Nessa står støtt, han er en av de få kirke lederne i Norge som er tro og prinsippfast. Det er min ærbødige mening. 

Vi lever i farlige ukristelige tider, det er som vi nærmer oss verdens ende-tider, ja kanskje akkurat er det svaret på all denne verdens tilsynelatende økende løgn og urett. Ikke minst innen politikken, en høyst uheldig og falskt befengt bransje som knapt tåler dagens lys. Og deri ligger også mye av forskjellen mellom KrF og mitt parti PDK, ledet av en rakrygget konservativ tøffing som jeg gjerne ser seiler opp og forbi KrF. Han, Erik Selle, er for forsvaret av Norge både åndelig og militært, det sistnevnte defensivt, selvsagt. Tar vi ikke vare på oss selv og vår tro gjøre neppe andre det for oss. Selle snakker alvorlig strengt sak - ikke populisme slik som liberal-sosialistene - og PDK er et av bare to partier som vil en forandret og rett frem nasjonal kurs. For oss fedrelands patrioter er han mannen, enten vi er kristne eller sekulære.

Dessverre er det lenge til neste stortings-valg og forandring. En fornuftig fusjon av de to kristne pregede partiene synes å ville strande på KrF-ledernes over modighet. For det må skje med Erik Selle som felles partileder slik det nå synes å ligge an. Men med Sæle som konservativ og ansvarlig redaktør er der iallfall demonstrert god takhøyde for PDK etter min erfaring. At redaktørens kone Anita Apelthun Sæle har pensjonert seg og ikke er aktiv i avisen lenger (hun var for mange år siden en viktig KrF stortings-representant..) borger også for en avklaring av påstanden at avisen er et partiorgan for KrF. Det ville alle kristne tape på. Jeg tror at solide Erik Selle peker seg ut som den sannsynlige fremtiden. For ordens skyld, de to siste valgene har jeg stemt PDK fordi KrF ble for meg for svulstig og vinglete.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer