Ikke-muslimer skal frataes all ytringsfrihet

Av Dan Odfjell.
Foto: Kicki Nilsson, TT / NTB. 

Bare vent, se til Sverige, dette gjelder både deg og meg, fordi Norge er også sekulært og globalistisk feil-regjert og autoritært blitt. Med islam, den fremmede insisterende ideologien som også er totalitær; da bare må det flerkulturelle samfunnet havarere.. Logisk det. For også kommunismen og «fetter»-sosialismen er totalitære i sin bunn, med aktiv fortielse fremmet av ethvert alternativt, åpent tankesett. Samt se, enhver ideologisk «forstyrrelse» og motargumentasjon må og skal av de «rett-troende» tildekkes i det offentlige rom. Og/eller slåes ned på av fordels-folkene (maktens medløperne..) dvs de som har staten og de globalistiske elite-politikerne i ryggen; de kjøpte og/eller lettlurte medløpere. Dette tenkte jeg på etter å ha lest kommentarfeltet etter Gjesteskribenten Peder Jensen på document.no 16/4/22: «Islam forbyr ytringsfrihet for alle mennesker». Jensen kjenner jeg, dog ikke slik som riksmediene fremstiller ham, men som et sympatisk reflektert konservativt menneske.
 
Islam synes et nyttig redskap blitt for sosialistene til å bryte ned den vestlige sivilisasjonen samt den sekulære, borgerlige kulturen - inntil Klaus Schwab og FNs totalitære og ustyrlige en-verden kan overta: Den propaganderte men uoppnåelige tesen, nemlig deres utopiske og sterkt argumenterte «fattige men lykkelige» totalitære 2030 verdenen, den skal ledes selvsagt av super-kapitalist-skurkene til sistnevntes fordel. Men bare vent og se, Islam vil sluke også sine medhjelpere til slutt. Om ikke europeerne reiser seg tidsnok til kamp. Ellers blir det alt annet enn «lykke og fred på denne jord» for de ikke-troende, de globale sosialistene. Noe sistnevnte oppdaget til sin gru i Iran etter at de hadde hjulpet Khomeini-presteskapet til makten for å bli kvitt den forhatte Sjahen.
 
Uttrykket fordelsfolkene fikk jeg fra Øystein Spetalen. Nemlig at folk flokker seg til den makten som til enhver tid gjelder. Før krigsutbruddet i 1940 hadde for eksempel Vidkun Quisling kun 1400 medlemmer. I 1942 var hans parti Nasjonal Samling øket til 55,000 medlemmer, og sikkert med enda flere sympatisører, dvs folk som etter hvert posisjonerte seg til mulige fordeler.. Denne personlige opportunistiske «trangen» til fordeler lever videre i beste velgående - nå med Ap parti-boken i orden og med riksmediene durende sosialistisk på for fullt. Quisling ble dømt til døden i 1946 som landsforræder. Hva med dagens sosialist-globalister, er ikke også de landsforrædere som vil oss underlagt dominerende fremmede? Lærte vi ingenting? Reis dere, kjære nasjonalister! Vi lærte da noe som svenskene ikke gjorde under krigen. 
 
Vi må forsøke å forstå vår egen historie. I etterkrigstiden og på tvers av parti-linjene var vi i Norge nasjonalister nær alle som en. Og samfunnet utviklet seg enn så lenge relativt fredfullt. Under okkupasjonen utmerket faktisk spesielt kommunistene seg som modige motstandsfolk. Men etter Berlin-murens fall skjøt globalismen fart til «en EU forherligelse» som en langt bedre "merkevare» til politisk karriere og makt, altså mer «spiselig» enn som fortsatte kommunister og sosialister å være. Dog globalismen er også totalitær og har mye til felles med kommunismen (de få som regjerer de mange) som kom i vanry ved murens fall, samt ved Sovjet-systemets oppløsning. Vestens «kapitalisme» syntes da å ha «vunnet» og frigjort seg det totalitære til fordel for det demokratiske. Men se, Europa ble hovmodig og svært korttenkt under «USA-imperiets» ledelse. Russland ville bli del av Europa, men ble koldt avvist, ikke minst av Nato som uklokt etter hvert ble til noe langt mer enn en forsvarspakt, ved stadige å ekspandere østover. Ukraina-krigen påminnes. Og Libya krigen som ble Norge til stor skam.

I disse dager opplever vi hvor uregjerlig langt det er kommet i Sverige hvor enkelte svenske politifolk ærlig nå sier: det vi opplever er ikke demonstranter, det er terrorister. Overskriften fra den kjente og Afghanistan-erfarne og kristelige Helena Edlund på document.no i dag 18/4/22 lød slik: «Signalene er tydelige: Sverige er svakt». Og hun fortsatte: «Politikernes vakre ord har forlengs blitt meningsløse, og de siste dagers hendelser har vist oss alle hva som gjelder: Sverige kan ikke forsvare seg, og en nasjon som ikke kan forsvare seg, signaliserer at den er klar til å bli overtatt av noen andre».

Norge, og til Jonas Gahr Støre: Forsvar oss, og ta rev i seilene for ellers kullseiler også Norge. I en voldelig og uregjerlig verden av global-politiske dragninger som ellers lett valser over både fedrelandet og oss siste mohikanere.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer