Spør etter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Deres hjerte glede seg som søker Herren! Spør etter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!" 1 Krøn 16, 10-11. 

En kristen kan aldri bli tilfreds med seg selv. Han kan aldri slå seg til ro med sine opplevelser og erfaringer. Heller ikke kan han bli tilfreds hvor meget han enn får oppleve at Gud bruker ham.

Det kommer av at Guds lys alltid skinner innover i hans hjerte. Jo nærmere en kommer lyset, desto bedre ser en sin urenhet. Jo mer en kristen vokser i nåde og kjennskap til Jesus, desto mer hjelpeløs og fattig blir han i seg selv.

Dette frister en kristen til å tenke: Blir ikke Jesus trett av meg? Kan jeg komme om igjen og om igjen med den samme nød og elendighet? Kan jeg regne med at Herren hører en slik som meg?

Det er godt for oss at Gud selv har gitt oss svaret på disse og alle liknende spørsmål.

"Deres hjerte glede seg som søker Herren!" - "Dem som søker Herren, fattes ikke noe godt. - Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte." Sal 34, 11 og 19.

Guds svar er altså ikke til å ta feil av!

Han regner med det som vi har så lett for å glemme: Jesu navn! Det er jo dette navnet vi skal rose oss av. Og i dette navnet er himmelen åpnet for oss. Vi skal få motta alt det som Jesu navn gir oss rett til.

Se ikke på deg selv eller på din fattige bønn! Men gjør det som Gud ber deg om: "Spør etter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!"

Det er ikke din bønn det kommer an på, men ham som du henvender deg til. Se på ham! Han er ikke hjelpeløs og fattig. Han vet råd for alle ting, også for det verste i ditt liv!

Spør etter ham og regn med ham! Og ros deg av hans hellige navn!

Kommentarer