Krigspropaganda og Virkeligheten i Ukraina

08.04.2020, The Luddite Hippie

Følgende er (for det aller meste) fra The Luddite Hippie’s «secret super-source» som han ikke linker til. Det er fordi kilden er skapt og holdes oppdatert av en tidligere CIA sjef som kom frem til at han jobbet på feil side. Siden angripes han ofte med varierte angrep. The Luddite Hippie bekrefter at kilden i skrivende stund (07.04.2022 kl 17:00) er under angrep gjennom falsifisering av SSL sertifikat, noe som websiden ikke bruker. Likevel dukker det opp advarsler om å ikke gå inn på siden fordi den bruker et falskt SSL sertifikat. En må da selv vurdere hvor farlig siden er før man eventuelt klikker seg inn, noe som forhindrer mange potensiale lesere å gå inn på siden. Flere ganger før har denne tidligere CIA sjefen blitt forsøkt drept.

The Luddite Hippie stoler 100% på denne kilden og har fulgt ham helt fra websiden ble opprettet, og en av grunnene til det tillitsvalget er at når den tar feil, så innrømmes det, og det innrømmes straks det er mulig. En god del av hva som fremstilles nedenfor er til dels bekreftet av en annen kilde (Veterans Today, VT) som er nesten like troverdig – men ikke helt etter noe internt skjedde og VT deretter ikke var akkurat begeistret for Trump lenger.

Men før det avspores fullstendig, her er informasjonen om hva som egentlig skjer i Ukraina. 

NOW CONFIRMED: U.S Major General Roger L. Cloutier was captured by Russia while trying to flee Mariupol after giving military direction to Ukrainian and mercenary forces.

I had previously posted this as rumor. It is not rumor anymore. It is bad. An overt act of war the United States expected to get away with. Here is how he got caught, based on a summary of previous reports posted here

Russian forces cut off all ground escape routes which "trapped the high command of Ukranian forces", which ended up not being Ukranian at all. The West was commanding the Ukraine war for most likely most of it. To avoid being caught, Western forces then attempted to clear their people via helicopter. Russia did a good job of shooting down helicopters. As the Russians advanced, military leaders from several countries, fed by American intelligence, sought refuge in a steel mill that American intelligence knew Russia wanted to avoid destroying at all cost. The steel mill was an excellent place to fight from which was a bonus, it was very easy to defend.

The American and Western forces kept sending helicopters only to have them shot down before reaching the steel mill. Then the Russians changed tactics. The tactical change was to allow the helicopters to reach the steel mill and land in open areas on the steel mill grounds, and then shoot them down when they tried to leave. They allowed, over time, 8 to land and pick up people from inside the steel mill. 2 of them got away, but in one of the six they shot down they found General Cloutier.

THAT IS BAD NEWS, because it proved beyond a doubt that the U.S. really was fighting the Ukraine war, on Ukranian soil. Russia can rightfully do whatever it wants to retaliate now.

TO CLARIFY: Early on the Pentagon commanded the Ukraine war. The Pentagon ordered the use of the Ukranian civilian population as human shields. I doubt the Pentagon ordered the killing of fleeing refugees but even the use of human shields, especially when commanded from abroad, is only one shade of gray off from that. The United States can rightfully be blamed for the atrocities that took place in Ukraine.

After the capture of the American general, the American MSM and American intelligence have kicked the lie factory into overdrive, and big tech got involved openly stating they'd de-monetize every media source that did not precisely push the lies in full form. Now all we are getting is how the Russians happily raped and murdered countless civilians, all the while the bodies of the dead civilians are still scarred by openly Nazi markings that were put on them for fun. AFTER THE WESTERN MEDIA OPENLY STATED NAZI UKRANIAN FORCES WERE FIGHTING THE WAR.

It was a complete flip of the narrative, like a switch, blaming Russia for leaving the Nazi markings on people when Russians are not that at all.

So now we get to see how well Russia responds to being slandered like that, AND how well Russia responds to being attacked for something they never did.

Da kommer vi til disse satellittbildene som liksom bekrefter at det var noe forferdelig galt russerne gjorde før de trakk seg tilbake fra Bucha.

Det store spørsmålet er et viktig et, men et som ikke spørres noe sted «anstendig» eller «troverdig». Hvor det? Vi kan bare spekulere, for nå, men sannsynlig fordi at det er ønskelig at en krig mellom Russland og «Vesten» brer seg fra Ukraina og videre for de som kaller seg «eliten» og som også er kjent som The New World Order Davos Gang (NWODG).

De «anstendige» og «troverdige» hovedstrøm kildene driver med krigspropaganda til en grad som aldri før, til og med mer intensivt enn like før aksjoner i Syria, Irak eller Libya. Ikke bare det, men våpen sendes nå til Ukraina fra flere land, til og med panservogner og tanks. Det er det motsatte av hva som trengs for å skape fred i Ukraina.

Biden har også sagt «If I Gotta Go to War, I’m Going with You Guys – I Mean It» da han talte til North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference onsdag (06.04.2022).

Til slutt viser det seg at det er enda mer som er i gang enn det som opplyses om biologiske laboratorium i Ukraina. De er bekreftet som en virkelighet, er betalt for av USA og forsket på ting som er i følge flere FN konvensjoner og traktater helt ulovlig. Men folk i dag har ikke særlig lang hukommelse, følgende er fra 2005.

Igjen er det bildet fra «secret super-source» som er kanskje hvorfor bildekvaliteten er ikke så skarp som dagens ville være. Men i min oppfatning viser dette til at det som skjer i Ukraina er ikke noe som plutselig oppsto og har kanskje noe med coronahoaxet å gjøre. Igjen må jeg innrømme spekulasjon her, men hva annet kan det være?

Helt til sist, det er godt dokumentert at østlige «delstater» av Ukraina dannet nye selv-styrte republikker like etter Maidan 2014. Og det er godt dokumentert at den installerte regjeringen etter datidens kupp førte krig mot disse som for det aller meste er befolket av etniske russere. Det aller største spørsmålet som må derfor spørres – men ingen gjør det – er hvorfor akkurat nå de siste to måneder bestemte Russland for å gjøre noe med det? Krigen ført av Nazifiserte styrker mot disse mennesker har pågått nesten 8 år, og når som helst kunne Russland lett ha gjort noe om det som de gjør nå.

Undertegnende spekulerer at det er kanskje nå at det er mest gunstig «timing» for NWODG folka at Putin tar affære, og det ville bety at selv om det ser ut som at han er ikke lenger med på hva han lærte fra Klaus Schwab mens elev i «Young World Leaders» gruppen han var i, er han egentlig fremdeles med på det laget til denne dag og spiller sin rolle perfekt.

~ the luddite hippie

https://theludditehippie.substack.com/


Kommentarer