Staten - Kirken - Påske - Pinse

Av Bjørn W. 

Med ønske om God Påske.

Ettersom tiden nærmer seg gir dette anledning til å ta opp spørsmål om hva Staten og Kommunens samarbeid med Kirken impliserer; fremmedgjøring fra sannhet. 

Kirken erstatter Påske med Palmesøndag, Skjærtorsdag og Langfredag ettersom Kristendommen ikke etterlever hva tekstene foreskriver. Basert på samme kilder observer Israel Påske og Pinse (Shavout) på bevegelige ukedager, som betyr at Søndag beror på sviktende forutsetninger. Det forutsettes likevel at stat og kommuner ønsker å ivareta etterrettelighet og sannferdighet overfor landets innbyggere, noe Kirken ikke gjør. 

Som hovedregel begynner Påske den fjortende dagen ved tilnærmet full måne i årets første vårmåned (Aviv / Nisan) med modent byggkorn etter vårjevndøgn. 

Palmesøndag, Skjærtorsdag og Langfredag derimot følger ikke månens faser. Dermed er de som oftest feil. Deretter reguleres Pinsedag tilsvarende av Påske. 

Konvertert fra hebraisk kalender erstattet Langfredag Onsdag i 2020. Pinsedag var Fredag den 29 Mai (Kilde; Messianic Bible Society). 

Oversettelsen "På den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet.»  mht. Søndag gjaldt kveldstid Lørdag frem til midnatt. 

Grunnteksten imidlertid sier "DEN ENE AV SABBATENE."

Det oversettes "På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet» (Markus 14.12), men her sier preposisjonen «før» (ikke første) ettersom Påskelammet ble slaktet den fjortende (samt at begravelsen må ha skjedd samme dag). 

Det kan ikke være opp til biskopene eller tradisjonelle kirker å dikte opp tider for Påske og Pinse selv om Romerkirken forkastet jødiske tradisjoner i det fjerde århundret. Bibelen er klokkeklar om forberedelsesdagen den fjortende fulgt av oppstandelsen den syttende.   

Et høyst avslørende forhold er at tre dager og tre netter fra Langfredag ville vært kveldstid Mandag vs. begravelse / oppstandelse (Jonah-tegnet vs. Messias). 

Hva skal de minste i stat og kommuner tenke om tre dager og tre netter i storfiskens buk? Kan virkelig staten være delaktig i Kirkens hykleri og samtidig ivareta elementær og sunn fornuft? Min yngste datter gjorde selveste paven til latter da hun som sant sa; at fra Fredag aften er tre dager og tre netter Mandag aften.   

Folk flest har PC og mobiltelefoner idag og finner enkelt tiden for Pesach / Passover og Shavout / Pinse i Israel på forskjellige ukedager det ene året etter det andre. 

Stortinget har nå fått en gylden anledning til å beskikke Norges hus ved å samordne årets helligdager med Israel, som en begynnelse. 


Eks; 

Det var nær fullmåne i Bibelens fortelling om at verdens Frelser ble forrådt, led og døde den fjortende. Kirkens Langfredag ​​- Søndag narrativ er den største fornærmelse / fordummelse. 

Forberedelsesdagen ble fulgt av Usyret Brøds uke grunnet oppbrudd ved fullmåne den femtende. 

Løvhyttefesten, Sukkoth, begynner den femtende dagen under full måne i syvende måned. Julen erstatter festen med glede i syv dager i syvende måned.

Med ønske om en riktig og meningsfylt Påske.

Bjørn W.

Kommentarer