Holder kun oljepengene Norge flytende?

Av Dan Odfjell. 
Foto: Line Skille. 
 
Jeg mener ikke å fornærme de flinke og de arbeidsomme, men kun 20% av befolkningen produserer fullverdig, cirka 80% gjør det ikke. Sagt på en annen måte, var det ikke for den sosialistisk «tildekkende oljen» og de cirka 20%, ville Norge vært langt under middels i en vestlige lands rangerering. Og jeg er ikke optimistisk for kjøreretningen når 80% av norsk ungdom knapt evner å lese, og slettes ikke greier å forstå hva de leser. Utdannelses nivået er i løpet av en levealder, si 60 år, vesentlig senket og mest etter at våre nye nordmenn begynte å ankomme for alvor. De flest kom uten utdannelse i det hele tatt. Og de norske barna, de blir til de grader forstyrret av asylimmigrantbarna i barne- og ungdomsskolen, at det nå mye forklarer utdannelsesnivået ytterligere forverret. På de internasjonale Pisa-testene skårer vi dårlig selv med fusk, dvs ved ikke å innmelde alle elevene, de mest håpløse utelates ved ikke å registreres.
 
Jeg skrev på Resett nylig 9/4/22 om det norske skolesystemet og grunnen til at det går den veien hønen sparker under tittelen «Universitetene har blitt ødelagt». Jeg skriver ikke om disse omstendighetene fordi jeg liker det, men i min fortvilelse over realitetene og riksmediene som bevisst tildekker elendighetene, på lag med de ansvarlige politikerne som må stilles til ansvar. 

I kommentar feltet lest jeg tilfeldigvis Spikerens «venn» Negerkung som der hang meg ut ufordelaktig. Vel, jeg bryr meg ikke om det, han har vært unødig ufin med flere av oss over tid på Spikeren; jeg ser på sistnevnte kun som en «spoiler» som det heter på engelsk, en person som på egne eller andres vegne går inn for å forstyrre den saklige samfunnsdebatten. Der forefinnes også «inntrengere» i flere andre mediers kommentarfelt, slike som synes å ville forkludre, ødelegge eller politisk å tåkelegge heller enn ærlig å klargjøre debatten.
 
Jeg bruker aldri debattfeltene, jeg vil ikke vite om hvordan engang. Hvor den ihuga, flittige Negerkung på Resett valgte å kritisere meg slik: «Huff. Artikkelforfatteren virker reaksjonær og rett og slett litt dum. Typisk forstokket Høyre-attityde. Jeg gremmes». Det er en fornøyelse for meg å svare Negerkung litt indirekte gjennom den gode debattanten Øystein Steiro Sr´s kronikk på Resett 10/4/22: «Ti bud til en ung mann som vil frem» skrevet i sin tid av Jens Bjørneboe. Hvor det i kommentarfeltet fremkom diverse gullkorn, les selv. Men Steiro deltok i Resett-feltet selv og påpekte hvorfor middelmådigheten vinner frem: «I sosialdepartementet, i statsforvaltningen og i offentlig sektor har de fleste svart belte i kamelspising, ryggpissing og servilitet. Det er aldri de skarpeste knivene i skuffen som vinner frem, men de mest «tilpasningsdyktige» med partiboka i orden». Negerkung, disse sistnevnte favoriserer du.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer