NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 28. februar 2018

USAs ambassade i Jerusalem og Document.no

Tipset av Ignatius Proselyte. 

Tirsdag 27 februar kunne vi lese på Document.no at "USAs ambassade i Jerusalem åpner 14. mai". Hans Rustad skriver bl.a. følgende i sin artikkel:

"Det er ikke slik at Trump er en freak som ingen andre vil følge etter. Canadas opposisjonsleder varslet sist uke at hans parti vil kopiere USA, hvis de kommer i regjering. Men at det er en stor splittelse på vestlig side, synes åpenbart, og det er EU som markerer motstand mot USAs linje.

Utenrikskommissær Federica Mogherini mottok representanter for Den arabiske liga mandag, og de var enig om at Jerusalem må bevare sin karakter og være hovedstad for to stater.

Til dét er å si at Jerusalems rolle for jøder langt overgår muslimenes. Når palestinerne til overmål forsøker å frakjenne jødene deres historiske røtter i Jerusalem, forspiller de både goodwill og rettigheter.
"

Samme dato (altså tirsdag 27 februar) kunne vi lese på BreakingIsraelNews.com om hvordan "Holy Cities of Islam and Catholicism Struck by Freak Ice Storms Within Days of Each Other". De skriver bl.a. følgende i sin artikkel:

A violent hailstorm struck Medina, Saudi Arabia over the weekend, and on Monday, a rare storm blanketed the Vatican in snow. Two Jerusalem rabbis noted that such unusual weather phenomena occurring on the week of the holiday of Purim bear a powerful message for the world’s two largest religions.

In Medina, the burial place of Muhammad and the second holiest site for Muslims, hailstones rained down the size of golfballs and pelted the city on Saturday and Sunday, injuring people, killing animals and severely damaging vehicles and buildings. There was also significant flooding, and many public buildings and facilities were forced to close. A total of 54 people were injured at al-Masjid an-Nabawi (“the Prophet’s Mosque”) and needed to be taken to the local hospital.

Rabbi Yosef Berger, who is in charge of King David’s Tomb on Mount Zion, noted that according to Jewish sources, the plagues of Egypt will return and strike the nations of the world.

“The war in the end-of-days is going to be between Ishmael, the Muslims, and Edom, the Catholic Church,” Rabbi Fish said. “Both cities, religious centers for their respective religions, being hit by snow and hail in the same week in such an extraordinary manner is a clear hint of the nature that war will take.”


Read more at BreakingIsraelNews.com.

Meanwhile on Document.no

Vi synes Document.no gjør en utmerket jobb når det gjelder å avsløre og promotere saker som MSM enten forsøker å manipulere, eller rett og slett forsøker å legge lokk på. Vi trenger alternative medier som Document.no og vi setter stor pris på deres gode journalistiske arbeid.

Nettopp derfor er det underlig å legge merke til hvordan Rustad holder på med å kritisere Resett.no når de forsøker å avsløre av kritikkverdige forhold i samfunnet. Hva er det Rustad er redd for? Er det konkuranse fra Resett, eller har Rustad kanskje (uforvarig?) rotet seg inn på samme side som de etablerte mediene med sin kritikk av Resett? - Vi vet ikke...

En annen ting vi undres litt over er hvorfor Document.no ikke ser ut til å tørre å holde frem elementært stoff fra Bibelen? Har Document.no blitt pysete når de ikke tør advare om hva veldig mange tror vil komme til ramme nasjonene? Denne unnlatelsen har i såfall pågått i 40 år, og Dokument.no ser altså ut til å ville holde tradisjonen ved like. Riktig nok hadde de en artikkel om "Jesus for ateister" på lille julaften ifjord, men vi kan vel ikke si at den var særlig oppbyggende, hverken for kristendommen eller våre gamle norske tradisjoner.

Det moderne menneske ser ut til å tro at Bibelen bare er en barnetime-pose som vi "opplyste og intelligente nordmenn" ikke trenger å bry oss med. For som Gro sa: "Det er typisk norsk å være (selv)god". Har Dokument.no har falt inn i den samme kategori? På mange av oss kan det ihvertfall virke sånn.

Gary Stearman, sjefsredaktør og CEO, skriver følgende:

"At Prophecy Watchers, we have noted for som time, that as we approach Israel`s 70th Anniversary as a modern nation, there will be a quickening of prophetically significant events."

Se gjerne "Gary's Commentary on Newspaper Exegesis" for å få et interessant syn på ting som mediene våre aldri tar frem - heller ikke Document.no - Hvorfor ikke?


Spikeren

tirsdag 27. februar 2018

Søvngjengeraktig befolkning?

Av Dan Odfjell.

Gjelder dette Norge? Det kan iallfall se ut som Stortinget tror det, etter å ha lest Hans Rustad 23/2/18 på document.no under tittelen «EUs energisamarbeid - Norge inn i EU bakveien» samt de heftige blogg-kommentarene der påfølgende; sistnevnte desto mer oppbrakte kanskje nettopp fordi riksmediene unnlater saken omtalt. Folk flest kan slik synes bevisst holdt uvitende om hva som skal bestemmes på Stortinget 22. mars. Kanskje ikke rart vi får en søvngjengeraktig befolkning?

Rustad begynte slik: "Flertallet har to ganger sagt nei til EU-medlemskap. Nå realitetsbehandles et forslag om innmeldelse i EUs energisamarbeid ACER som i praksis betyr at Norge (uten stemmerett) gir fra seg kontrollen av vår største ressurs: Energi.
Det er vanskelig å forstå at flertallet på Stortinget - inklusive Fremskrittspartiet - kan gå inn for et slikt medlemskap. Hvilket ansvarlig land gir fra seg kontrollen over sin viktigste ressurs?"

Nei, ingenlunde må ytterligere norsk suverenitet avgis. Våre energi-ressurser er vårt nasjonale arvegods i et koldt land mot nord hvor våre husholdningene krever langt mer strøm enn lenger syd. Det kan neppe være norske forbrukeres interesser som plager regjeringen? Men de håper vel på at konsekvensene - de vil vi erfare for sent; først når strømpris og linjeleie stiger til det europeiske nivå, det dobbelte eller mer enn vårt nåværende.

Jeg er dog ingen ekspert og kan knapt kort gjengi alt, men leser at et 300 siders notat ligger til grunn for Stortingsbehandlingen 22. mars. Det må offentliggjøres straks, dette er en viktig sak som må debatteres dersom vi er et sant folkedemokrati - hva vi forøvrig er mange av som har mistet full tillit til.

En advokat Stensland har tydeligvis satt seg inn i saken. Han eller andre bedes sirkulere alle relevante argumenter til full norsk offentlighet for å få behandlingen utsatt - inntil alle relevante aspekter av denne saken er på bordet og gjennom-diskutert. Ingen EU blindebukk-behandling denne gang, av politikere som tror de vet best.

Regjeringen bør gå av dersom den ikke tillater full folkelig debatt, eller ny folkeavstemning. EU vakler og det norske folket, tilsvarende i andre land, har en naturlig og økende skeptisk til det udemokratiske prosjektet. England har allerede meldt seg ut, andre rasler med sablene.

Advokat Stensland: «I tillegg til at (lov-forslagene) mangler grundig tekst om betydningen for Norge, må en være både advokat, økonom, statsviter og historiker samt helst professor i alle disse disiplinene for å forstå hele innholdet av de rettsakter som nå ønskes endret og tatt inn som norsk lov».

Dette på et tidspunkt hvor EUs posisjon er svekket både innad og utad. Som Rustad også sa det: «Det er som om Norge vil være med på å stive opp et (vaklevorent) EU ved å gi bort kontrollen av våre mest verdifulle ressurser». Vi må derfor spørre, hvordan kan energiminister Terje Søviknes fremme et slikt forslag?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

mandag 26. februar 2018

Kinas imperalisme

Av Anne.

Kinas økende politiske innflytelse utfordrer europeiske verdier, skriver tenketanken Global Public Policy Institute. De mener i en fersk rapport at kneblingen av Norge er det fremste eksemplet på dette.

Autoritær framgang (Authoritarian Advance) heter rapporten om Kinas voksende politiske innflytelse på europeisk politikk, som ble publisert av Global Public Policy Institute i Berlin denne måneden. «Kinas raskt økende innsats for politisk påvirkning i Europa, og deres selvsikre kampanje for å fremme deres autoritære idealer, utgjør en betydelig utfordring for liberalt demokrati så vel som Europas verdier og interesser.», skriver tenketanken.

Rapportørene mener Kinas politiske innflytelse på Europa vil få større konsekvenser på mellomlang og lang sikt, enn Kremls. Kina gjorde Erna Solberg taus. Lista over politiske eliter som har fått smake straffetiltak i form av avlyste møter eller frysing av handelsrelasjoner, er lang, heter det i rapporten. Det mest høyprofilerte tilfellet i Europa er Norge, mener forfatterne. De peker på den fullstendige stillstanden i alle politiske forbindelser til Kina etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010.

Norge lærte såvisst leksen av denne hendelsen, der de selger ut store deler av Norge til Kina. Dere forbrukere kan jo se bak på boksene fra Norgesgruppen sine bokser om hvor mye av maten kommer ifra. Som eksempel trekker rapporten fram at statsminister Erna Solbeg nektet å kommentere opprop for å sette Liu Xiaobo fri i juli 2017, fordi hun ikke ønsket å sette gjenopptakelsen av frihandelsforhandlinger med Kina i fare.

Så har man behandlingen av Dalai Lama i Norge der ha måtte snikes inn på stortinget via en bakdør, kun for at regjeringen vår ikke skulle fornærme våre nye kinesiske overherrer som skal bestemme alt mulig. Dere har jo sett innkjøpene av tog linjer i Norge, aksjeselskaper, offentlig transport og enorme mengder av norsk skog? Dette kan vi takke Frp for og tidligere folk fra First house som hadde tilrettelagt alt og satt de rette personene i kontakt med hverandre.

I Afrika er de også langt mer dominerende enn andre parter. Vi er også endel av ambisjonene der nede med anti-terror operasjoner i forskjellige land som Niger, Mali, Kongo, Libya, Botswana, Somalia, osv, for at vi skal kunne beholde diktatorene våre slik at vi kan kjøpe naturlige stoffer som Uran, kopper, kobalt, diamanter, gull, olje og gass. Dette er også forbannelsen til Afrika som har stagnert utviklingen der. Det har alltid økonomisk sett vært mer lønnsomt at de forblir primitive som banan republikker med diktaturer som kan gi bedre priser på dette. Om de fikk ordentlige ledere ville man måttet betalt langt mer for dette.

Kongo er hjem for nesten halvparten av verdens koboltreserver. Og den betydelige forsyningen av kobbermalm har en tendens til å være høyverdig. Noen spekulerer i at mineralene som Kongo innehar kan være verdt omlag 24 billioner dollar og verdien av dem stiger hele tiden: For ti år siden, kunne et tonn kobber hente $ 1700 på verdensmarkedet. I dag er det $ 8000. Disse lukrative mineralene er det som førte to kinesiske selskaper til å gjøre den største avtalen i Kongo-historien: Sicominer. De vil samarbeide med Kongo's statlige gruveselskap for å trekke ut 6,8 millioner tonn kobber og 427.000 tonn kobolt de neste 25 årene. Til nåværende priser, ville kobber alene være verdt rundt 54 milliarder dollar - tre ganger hele Kongos BNP.

Konklusjonen min er at Norge og stort sett resten av verden vil ha enorme frihandelsavtaler med Kina, og vil føye seg etter deres direktiver. Kan det være positivt? Ja for noen, men hele Kina vil undergrave europeisk økonomi i enda større grad fremover. De eier jo allerede absurde mengder av aksjer i EU. Om de ville lage problemer kunne de solgt alt på en dag og gitt hele EU en økonomisk kollaps. Dette er blitt realiteten av ting nå, markedene våre hadde ikke tålt dette her, særlig om kineserne fikk med seg Singapore eller Saudi Arabia også.

Anne

søndag 25. februar 2018

Det kristne ekteskapet

Av Olav Hermod Kydland (Fra bladet Bibelsk Tro).

Bibelens syn på ekteskapet har vært mer eller mindre under press i lang tid. Karl Marx og Friedrich Engels ønsket at både det borgerlige ekteskapet og familien ble avskaffet, og deres ideologiske arvtakere har ført den samme ideologi videre.

Selv om det monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne har fra skapelsens begynnelse vært Guds vilje for menneskene, så har en i våre dager omdefinert ekteskapet. Hvem har mandat til å gjøre noe slikt? Derfor kan både lesbiske og homofile inngå ”ekteskap” i dagens Norge. Ja, enda til Den norske kirke har utarbeidet liturgi slik at den kan vie enkjønnede par. Dette er brudd både med Den hellige Skrift og Dnks bekjennelsesskrifter.

I denne lederen vil vi hovedsakelig ta for oss Bibelens syn på ekteskapet. Ekteskapet i Bibelen er en Guds skaperordning. Gud skapte i begynnelsen Adam og Eva. Adam ble skapt først og Eva ble dannet ved at Herren tok et ribben fra Adam og fylte igjen med kjøtt. Av dette ribben bygde Gud Herren en kvinne og førte henne til mannen (1 Mos 2,21-22).

I 1 Mos 2,24 leser vi: ”Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” Det var følgelig Gud som førte mannen og kvinnen sammen som ble en ny enhet, ett kjød. Vi skal merke oss at Adam og Eva er begge skapt av Gud, men på forskjellige måter med bekreftelse av kjønnspolariteten. Dette er en skaperordning, en guddommelig ordning, som skal bestå så lenge denne tidsalder varer. Ekteskapet kalles også Guds pakt (Ord 2,17).

I NT stadfester Jesus at i begynnelsen gjorde Gud dem til mann og kvinne (Matt 19,4-5; Mark 10,6-8), og sier videre at det Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille (Matt 19,6; Mark 10,9).

Om ektestanden uttaler Luther blant annet: ”For det kan ingen benekte at vi roser og priser ektestanden som en gudgitt, velsignet og velbehagelig skapelse og ordning, gitt til livsfrukt og mot kjødelig utukt. Den er ikke noe nytt som vi har funnet på. Heller ikke er bruken av ektestanden uttenkt av oss på ny, langt mindre har vi som nye lærere forbudt den. Men slik som Gud fra begynnelsen har skapt den, som Kristus har stadfestet den, og som apostlene og den gamle kirke har æret den og undervist om den, i denne gamle regel og Guds ordning er vi blitt værende, og da er vi i overensstemmelse med den gamle kirke, ja vi er nettopp rette lemmer på den.” (Oversatt etter Wa 51, 483)

Mannen og kvinnen er likeverdige overfor Gud. Men i denne tidshusholdning vil Herren at mannen skal være ”hode”, det vil si at mannen står hovedansvarlig overfor Gud i heimen og i den kristne forsamling (1 Mos 3,16; 1 Kor 11,3 og Ef 5,23; 1 Kor 14,34; 1 Tim 2,12).

Guds ord sier: ”For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser.” (Ef 5,23) Den troende mann har følgelig fått et stort ansvar fra Gud som ikke skal misbrukes. Herren sier nemlig til mannen: ”Dere menn: Elsk deres koner, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, …” (Ef 5,25) Mannen er pålagt å elske sin hustru til alle tider under alle forhold slik som Jesus elsket menigheten og døde for den. Dersom mannen gjør dette, blir det aldri snakk om at kvinnen er mindre verd enn mannen, eller at mannen skal herske over sin hustru på verdslig vis.

Mannen oppfordres nemlig til å elske sin hustru (Ef 5,25; Kol 3,19), vise henne ære (1 Pet 3,7), betrakte henne som ett med seg (1 Mos 2,23; Matt 19,5), være tro mot henne (Ord 5,19; Mal 2,14-15), leve sammen med henne hele livet (1 Mos 2,24; Matt 19,3-9), trøste henne (1 Sam 1,5), ta henne med på råd (1 Mos 31,4-7), og ikke forlate henne om hun er vantro (1 Kor 7, 12-14).

Bibelen taler også om hustruenes plikter overfor sine ektefeller. De skal elske dem (Tit 2,4), ha ærefrykt for dem (Ef 5,33), være tro mot dem (1 Kor 7,3-5, 10), underordne seg dem som under Herren (1 Mos 3,16; Ef 5,22,24; 1 Pet 3,1) og leve med dem hele livet (Rom 7,2-3).

Ekteskapet er følgelig et livslangt, monogamt kjærlighetsforhold mellom én mann og én kvinne som har som viktigste mål å føre slekten videre. Gud sa til de to første menneskene: ”Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden.” (1 Mos 1,28; 9,1) Det å få mange barn ble i Israel sett på som et tegn på Guds velsignelse. Derfor var det en stor anfektelse for gifte kvinner som var barnløse  (Se Luk 1,25!)

Hvor høgt Gud betrakter foreldrestanden, ser vi av hva Luther sier i Den store katekisme: ”For Gud har opphøyet foreldrestanden over alle andre, ja han har satt den i sitt eget sted på jorden.” La oss reflektere over dette og si Gud takk! Med andre ord: Lydigheten mot foreldrene har Gud plassert etter lydigheten mot sin egen Majestet, ifølge Luther.
Det fjerde bud er det eneste bud med løfte: ”Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.” (2 Mos 20,12) Ifølge Luther betyr et langt liv i Skriften ikke bare å bli gammel, men å ha alt det som hører med til et langt liv, helse, kone og barn, nok til livets opphold, fred, et godt styre i landet osv.

Det jordiske ekteskapet framstilles som avbillede av det himmelske, åndelige forhold mellom Kristus og menigheten. (Ef 5,29). Jesus Kristus er brudgommen, og menigheten er bruden. I lys av dette ser vi hvor forførende og ubibelsk den nye oppfatningen om enkjønnede ”ekteskap”er.

Stein Solberg sier: ”Hvis våre jordiske ekteskap avbilder det himmelske, gjelder dette også for et ”homoekteskap”. Anerkjenner vi slike ”ekteskap”, får vi et nytt syn på Kristus. Hvis et lesbisk ”ekteskap” er en rett avbildning av det guddommelige ekteskap, må vi forstå Kristus som en feminisert Kristus, eksempelvis ”Krista”. Menigheten står da i et åndelig-lesbisk forhold til Kristus. Han er blitt Brud eller Moder. På den annen side vil et homoekteskap avbilde en menighet som ikke trenger en brud, men ”brudgom”. Kristus lever da forenet med en ”mannlig ektefelle”. I begge tilfeller har Kristus blitt en ”Homokristus”, den samme som oss.”Men dette er ikke Bibelens Jesus Kristus, men en annen (Sml. 2 Kor 11,3-4)."

Guds ord tar avstand fra en slik lære. Bare det livsvarige, monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne er i samsvar med Den hellige Skrift.

Olav Hermod Kydland

lørdag 24. februar 2018

Landsforrædere?

Tipset av Snappe.

Vi låner idag en artikkel fra ingridberg.com. Dette ser ut til å være en nedlagt blogg så jeg har ikke fått tak i forfatteren, men jeg satser på at det er greit at vi gjengir denne viktig og avslørende artikkelen der Ingrid Berg skriver følgende angående Stortingets avgjørelse fra mandag 13 juni 2016 om å legge finanstilsynet under Brussel:

I min svært subjektive oppfatning er stortingspolitikere som ønsker å selge makten over vårt land til ikke-norske institusjoner rett og slett landsforrædere. De som ønsker å forråde vårt land vant avstemningen i Stortinget på mandag. Derfor har jeg lagd en liste som viser hvem som er folkets venner – og hvem som er folkets motstandere.

Som sagt: dette er min personlige mening, men jeg lager denne lista slik at jeg lett kan komme tilbake og se hvem de var, de som sviktet oss enda en gang. Arbeiderpartiet ser ut for enda en gang å være en sikker vinner. På høy tid at de bytter ut ordet «Arbeider» med noe som er mer sant. Og at et parti som FrP i det hele tatt har kommet til makt, må kun skyldes folks misnøye med de øvrige partiene. Burde ikke egentlig Venstre ha vært pensjonert for mange år siden?

Det er også et annet spørsmål jeg ønsker å reise:
Hvordan i all verden kan det ha noe som helst med demokrati å gjøre å bruke partipisken for å få sine medlemmer til å stemme etter ledelsens ønsker, uansett hva den enkelte representant selv måtte mene?

De som ikke var tilstede var:
Jan Bøhler (Arbeiderpartiet) og Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet)
Kjetil Kjenseth (Venstre) og Jan Arild Ellingsen (Fremskrittspartiet)

Hvordan kan det ha seg at Stoltenberg kan stemme via stedfortreder Truls Wickholm? I min naivitet trodde jeg at det å stemme i Stortinget kun var forbeholdt stortingsrepresentanter.

Denne lista kan lett kopieres inn i Excel og sorteres etter ønskede kriterier.

Ikke = Ikke til stede

Abrahamsen, Solveig Sundbø (Møter fast for Isaksen, Torbjørn Røe) Høyre For
Alexandrova, Regina (Møter fast for Aspaker, Elisabeth) Høyre For
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet For
Arnstad, Marit Senterpartiet Mot
Asheim, Henrik Høyre For
Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet For
Astrup, Nikolai Høyre For
Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet For
Bakke-Jensen, Frank Høyre For
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti Mot
Benestad, Norunn Tveiten Høyre For
Berg-Hansen, Lisbeth Arbeiderpartiet For
Bergstø, Kirsti Sosialistisk Venstreparti Mot
Bjørnstad, Sivert Fremskrittspartiet For
Bjørnø, Christian Tynning Arbeiderpartiet For
Bollestad, Olaug V. Kristelig Folkeparti Mot
Botten, Else-May Arbeiderpartiet For
Breivik, Terje Venstre For
Bremer, Tor (Vara for Heggø, Ingrid) Arbeiderpartiet For
Bru, Tina Høyre For
Byrknes, Astrid Aarhus (Vara for Hareide, Knut Arild) Kristelig Folkeparti Mot
Bøhler, Jan Arbeiderpartiet Ikke
Christensen, Jette F. Arbeiderpartiet For
Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet For
Eide, Rigmor Andersen Kristelig Folkeparti Mot
Eidsheim, Torill Høyre For
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet For
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet Ikke
Elvenes, Hårek (Møter fast for Sanner, Jan Tore) Høyre For
Elvestuen, Ola Venstre For
Farstad, Pål Venstre For
Finstad, Jonny (Vara for Ebbesen, Margunn) Høyre For
Flåtten, Svein Høyre For
Foss, Ingunn Høyre For
Frølich, Peter Christian Høyre For
Fylkesnes, Torgeir Knag Sosialistisk Venstreparti Mot
Giske, Trond Arbeiderpartiet For
Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet For
Grande, Arild Arbeiderpartiet For
Grande, Trine Skei Venstre For
Greni, Heidi Senterpartiet Mot
Grimstad, Oskar J. Fremskrittspartiet For
Grung, Ruth Arbeiderpartiet For
Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti Mot
Gudmundsen, Kent Høyre For
Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet For
Halleraker, Øyvind Høyre For
Hansson, Rasmus Miljøpartiet De Grønne Mot
Harberg, Svein Høyre For
Hegdal, Sissel Knutsen (Vara for Meling, Siri A.) Høyre For
Heggelund, Stefan Høyre For
Helleland, Trond Høyre For
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet For
Henriksen, Martin Arbeiderpartiet For
Henriksen, Odd Høyre For
Henriksen, Per Rune Arbeiderpartiet For
Hille, Sigurd Høyre For
Hjemdal, Line Henriette Kristelig Folkeparti Mot
Hoksrud, Bård Fremskrittspartiet For
Holmås, Heikki Eidsvoll Sosialistisk Venstreparti Mot
Holthe, Tom E. B. (Møter fast for Anundsen, Anders) Fremskrittspartiet For
Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet For
Håheim, Stine Renate Arbeiderpartiet For
Jegstad, Nils Aage Høyre For
Jensen, Hege (Vara for Johnsen, Tor André) Fremskrittspartiet For
Jenssen, Frank J. Høyre For
Johansen, Irene Arbeiderpartiet For
Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet For
Johnsen, Kristin Ørmen Høyre For
Juvik, Kjell-Idar Arbeiderpartiet For
Kambe, Arve Høyre For
Kapur, Mudassar Høyre For
Kaur, Prableen (Vara for Tajik, Hadia) Arbeiderpartiet For
Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv) Fremskrittspartiet For
Kjenseth, Ketil Venstre Ikke
Kjerkol, Ingvild Arbeiderpartiet For
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet For
Klinge, Jenny Senterpartiet Mot
Knutsen, Tove Karoline Arbeiderpartiet For
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet For
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet For
Krogstad, Rangdi (Vara for Gundersen, Gunnar) Høyre For
Larsen, Kjell Ivar (Vara for Michaelsen, Åse) Fremskrittspartiet For
Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet For
Leirstein, Ulf Fremskrittspartiet For
Liadal, Hege Haukeland Arbeiderpartiet For
Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet For
Ljunggren, Tor Arne Bell (Vara for Ljunggren, Anna) Arbeiderpartiet For
Lunde, Heidi Nordby (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) Høyre For
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet Mot
Lysbakken, Audun Sosialistisk Venstreparti Mot
Lødemel, Bjørn Høyre For
Løvaas, Kårstein Eidem Høyre For
Mandt, Sonja Arbeiderpartiet For
Mathisen, Bente Stein Høyre For
Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet For
Milde, Eirik Høyre For
Navarsete, Liv Signe Senterpartiet Mot
Nesvik, Harald T. Fremskrittspartiet For
Njåstad, Helge André Fremskrittspartiet For
Nordås, Janne Sjelmo Senterpartiet Mot
Nybakk, Marit Arbeiderpartiet For
Nybø, Iselin Venstre For
Nørve, Elisabeth Røbekk Høyre For
Odenmarck, Anne (Vara for Myrli, Sverre) Arbeiderpartiet For
Olsen, Dagfinn Henrik (Vara for Svendsen, Kenneth) Fremskrittspartiet For
Olsen, Ingalill (Vara for Simensen, Kåre) Arbeiderpartiet For
Olsen, Wenche (Vara for Hansen, Svein Roald) Arbeiderpartiet For
Omland, Odd Arbeiderpartiet For
Orten, Helge Høyre For
Otterstad, Audun (Vara for Hansen, Eva Kristin) Arbeiderpartiet For
Pedersen, Helga Arbeiderpartiet For
Pollestad, Geir Senterpartiet Mot
Raja, Abid Q. Venstre For
Raustein, Kari (Vara for Thorheim, Helge) Fremskrittspartiet For
Reiertsen, Laila Marie (Møter fast for Hagesæter, Gjermund) Fremskrittspartiet For
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet For
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti Mot
Rotevatn, Sveinung Venstre For
Rytman, Jørund Fremskrittspartiet For
Salbu, Bersvend (Vara for Andersen, Karin) Sosialistisk Venstreparti Mot
Sandaune, Lill Harriet (Møter fast for Sandberg, Per) Fremskrittspartiet For
Schou, Ingjerd Høyre For
Skjelstad, André N. Venstre Mot
Skutle, Erik (Møter fast for Solberg, Erna) Høyre For
Solberg, Torstein Tvedt Arbeiderpartiet For
Solhjell, Bård Vegar Sosialistisk Venstreparti Mot
Steffensen, Roy Fremskrittspartiet For
Stensland, Sveinung (Møter fast for Høie, Bent) Høyre For
Stiansen, Monica Hauge (Vara for Fredriksen, Jan-Henrik) Fremskrittspartiet For
Storberget, Knut Arbeiderpartiet For
Stordalen, Morten Fremskrittspartiet For
Sund, Eirin Arbeiderpartiet For
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti Mot
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet For
Tetzschner, Michael Høyre For
Thommessen, Olemic Høyre For
Thomsen, Ib Fremskrittspartiet For
Thorsen, Bente Fremskrittspartiet For
Toften, Tone-Helen (Vara for Sivertsen, Eirik) Arbeiderpartiet For
Toppe, Kjersti Senterpartiet Mot
Torve, Tove-Lise (Vara for Bjørdal, Fredric Holen) Arbeiderpartiet For
Toskedal, Geir Sigbjørn Kristelig Folkeparti Mot
Trellevik, Ove Høyre For
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet Borte
Trøen, Tone Wilhelmsen Høyre For
Tung, Karianne O. Arbeiderpartiet For
Tybring-Gjedde, Christian Fremskrittspartiet For
Tyvand, Anders Kristelig Folkeparti Mot
Tønder, Mette Høyre For
Valen, Snorre Serigstad Sosialistisk Venstreparti Mot
Vedum, Trygve Slagsvold Senterpartiet Mot
Vennesland, Line Kysnes (Vara for de Ruiter, Freddy) Arbeiderpartiet For
Vestby, Thore (Vara for Graham, Sylvi) Høyre For
Viken, Gunnar (Vara for Agdestein, Elin Rodum) Høyre For
Vinje, Kristin Høyre For
Vaaten, Inger Helene (Vara for Marthinsen, Marianne) Arbeiderpartiet For
Wennesland, Vegard Grøslie (Vara for Støre, Jonas Gahr) Arbeiderpartiet For
Wenstøb, Bengt Morten Høyre For
Werp, Anders B. Høyre For
Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet For
Wickholm, Truls (Vara for Stoltenberg, Jens) Arbeiderpartiet For
Wiik, Lise (Vara for Vågslid, Lene) Arbeiderpartiet For
Wold, Morten Fremskrittspartiet For
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet Mot
Aarbergsbotten, Torhild (Møter fast for Helleland, Linda C. Hofstad) Høyre For
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet For
Aasland, Terje Arbeiderpartiet For
Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet For


fredag 23. februar 2018

Faktisk.fullstendig.uvesentlig.no

Av Dan Odfjell.

Krig utført «by proxy» hva er det; hvor? Det er en form for krigføring, skammelig og for tilfellet ledet av sosialistisk-pregede leiesoldater - med brodd mot Norges selvstendige demokratiske fremtid. Dette fremkom i en kronikk som hadde «Faktisk.no» som sin overskrift; det nye nettstedet som er blitt et kamp-våpen for NRK, TV2, VG og Dagbladet. Til hva annet formål, viser det seg, enn til landets og oss annerledes tenkendes bekjempelse, dvs alle med andre meninger enn deres egne. Kronikken var skrevet av Øyvind Thuestad 20/2/18 på document.no.

Denne grupperingen har tatt leiesoldater i bruk, for å stoppe alt som truer deres eget makt-hegemoni, samt politisk korrekthet - for deres «sannhet» skal fortsatt gjelde. Dette gjelder i særdeleshet alt som har med ikke-vestlig innvandring å gjøre. Bemerk, ansatte i faktisk.no er ikke blant Sylvi Listhaugs tilhengere, landets mest populære politiker. Noe som riksmedia og faktisk.no ikke liker å erkjenne. I stedet bekjempes alle som nå ønsker nødvendige straks-tiltak, samt ærlighet på bordet, rundt det mislykkede flerkulturelle prosjektet.

Vårt største samfunnsproblem må ikke omtales, og alle som ikke holder kjeft mht problemets realiteter, de skal forstummes. Senest professor Terje Tvedt og hans ypperlige nye bok «Det Internasjonale Gjennombruddet» som nøkternt, og i et forståelig sprog og foruten politiske konklusjoner, analyserer vår nære for- og samtid. Noe jeg omtalte allerede annensteds for kort tid siden nettopp fordi, den knugende folke- og sannhets-undertrykkelsen er bekymringsfull.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 22. februar 2018

"Våre" ungdommer?

JANNE STØMNER Foto:
Av Norvald Aasen.

Til Janne Strømner, Politiet i Oslo.

Jeg viser til Dagsrevyens intervju med deg i kveldens sending, 20.02.2018, angående ungdomskriminaliteten i Oslo.

Jeg må si at du i intervjuet gav mange av oss seere, i alle fall undertegnede, en lite tillitsvekkende forklaring på hvem som stod bak den omtalte kriminaliteten. Jeg hadde mest følelsen av at det var en bortfoklaring og en unnskyldning for de som står bak mye av den uhyggelige gjengadferden som vi ser i dagens samfunn, og ikke minst i Oslo.

På intervjuerens vage spørsmål om hvem som bedrev voldskriminaliteten var du enda mer vag, for ikke å si unnlot å fortelle oss borgere fakta. Hvem tror du vil utnytte slik unnfallenhet fra Politiets side? Og skal ikke lovlydige borgere få vite noe om hvem vi skal beskytte oss mot?

Når intervjueren spør deg om dette med at det ofte er gjenger fra områder i byen med stor innvandrerandel, så svarer du at det er "våre ungdommer". Og i tillegg må vi huske på at når det gjelder økende kriminalitet så er disse "våre ungdommer" blitt langt flere.

Det er mulig at disse "våre ungdommer" er dine og politiets ungdommer. Men de er i alle fall ikke mine! Jeg har aldri ønsket meg et sånt samfunn som det multi-etniske og flerkulturelle har "beriket" oss med.  

En annen ting er også at det er ikke nordmenn sine ungdommer som blir flere hverken i Oslo eller i Norge forøvrig, men det er de fremmedkulturelle som mest trolig vokser mest - og de fremmede vokser oss nordmenn snart over hodene.

Dessuten, om den omtalte grove volden hadde blitt utført og bedrevet av norsk ungdom så ville nok ordvalget fra deg blitt et helt annet enn hva vi opplevde under kveldens intervju. Da tror jeg nok ord som "høyreekstrem", "nynazisme", "rasistisk motivert" og lignende hadde gått seg varme fremfor tv-kamera.  

Hva tror du borgere som kjenner uhyggen på kroppen og i dagliglivet føler når de hører politiets egne ledere uttaler seg på en så unnskyldene måte i forhold til et alvorlig samfunnsproblem? Et problem som eliten selv har veltet over samfunnet og borgere, mot mange av oss sitt ønske? Er ikke nordmenns tillit til politiet av interesse for dere? Men vi er vel lettere å holde nede, og i lenker, ved trusler om straff for brudd på lover og regelverk bare ved det "frie" ord? 

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

(Dette er et åpent brev som blir spredd på nettsteder da intervjuet med deg trolig har fått mange til å få kveldsmaten i vrangstrupen.)

onsdag 21. februar 2018

Let's get this done!

Tipset av dennis.

Jim Jordan Makes the Case For Moving U.S. Embassy In Israel to Jerusalem.


dennis

tirsdag 20. februar 2018

Faktisk.no seiler under falskt flagg

Av Dan Odfjell.

Og hvem står så bak organisasjonen? Ingen ringere enn NRK, TV2, VG og Dagbladet. For historikeren Terje Tvedts tall angripes nå mht relativ befolkningsvekst for landene Danmark, Sverige og Norge. Det insinueres at hans bok «Det internasjonalegjennombruddet» representer fakta-feil av betydning. Dette opplagt kun for å undergrave professorens troverdighet, men dog til ingen nytte. For Tvedt ikke bare tilbakeviser feilaktighet, men viser til ondsinnet; at det produseres falske nyheter mot ham.

Dette er en skandale, så lavt er vi altså kommet i Norge hva gjelder riksmediene og rettskaffenhet. Men professoren beholder roen og spør bare enkelt, om dette virkelig er fornuftig bruk av pressens oppmerksomhet og penger - at de igjen og igjen prøver å desavuere en bok og en forfatter som nettopp dokumenterer medienes (deres) spesielle filtrering av virkeligheten over flere tiår. Fake news ifølge Trump. Sistnevnte får mer og mer rett; mer sannhet er det som må ut og frem.

Øyvind Thuestad via document.no sier at her må en offentlig unnskyldning til - mht disse pretenderte såkalte faktasjekkeres eksesser. Og at de store mediene som står bak faktisk.no må dele ansvar for slik bevisst nedrighet. Jeg håper dette blir 1) til medienes boomerang og 2) at Tvedt-boken nå selger ekstra godt. Presist slik som Hege Storhaug og hennes bok Islam, den 11.landeplage ble til del, nettopp pga den urimelige hetsen mot henne. Folk er i ferd med å våkne opp. Den intellektuelt anlagte boken til Terje Tvedt er den viktigste mht sann samfunns diskusjon i Norge som jeg kan huske. Derfor legges den for hat fordi den mest blottlegger de løgnaktige ekstremistene, de venstrevridde. De ser seg jaget ut i åpent lende, endelig.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 19. februar 2018

Når demokratiet dør

Av Kirkehøyden.

Viser til artikkel i abcnyheter fra 18.02.2018: "Når demokratiet dør".

La meg fortelle dere følgende: Amerikanske universiteter og professorer ligger fremst med å avvikle demokratiet. De nekter flotte konservative å holde foredrag, som konservative studenter inviterer. Og de samme professorene/ ledelsen har lært sine liberale dysfunksjonelle studenter til å bedrive vold mot en hver som ikke er PK. Selv Seinfeldt måtte gi opp for ca. ti år siden.

Trump reddet demokratiet i USA ved å mobilisere folket (arbeider- og middelklassen) mot en korrupt elite, representert av Hillary og Obama, finansiert av Wall Street. Vet dere ikke hva de gjorde? De beskyldte Trump for "Russian collusion", og etter over ett år med etterforskning har de ikke ett eneste bevis.

Hva det er bevis for er at Hillary brukte 12 mill dollar på "a dossier to colude with Russians" for å vinne valget mot Trump med FBI, CIA og DOJ med på laget. Også Obama overvåket Trump med basis i det samme dossier, for å begå et coup d'etat etter innsettelsen.

Konturene av dette var kjent allerede for ett år siden, grunnet to sanne journalister hos The Hill. Nå er dokumentasjonen der hos Kongressen og mer kommer. Og vi har en lissom presse i Norge, som MSM i USA, som er del av konspirasjoen. Og dere er alle enten 1) helt korrupt eller 2) komplett uvitende eller 3) uten noen integritet.

Dette er 1000 ganger verre enn Watergate, og dere er del av "the cover up" sammen med WaPO, Woodward og Berstein. Som amerikanere sier "you can't make it up". Document.no har dekket alle detaljer, men ikke våre norske lissom "journalister og redaktører".

Kirkehøyden

søndag 18. februar 2018

De falske profetene

Av Jørgen Bernhard (fra bladet Bibelsk Tro)

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!” (Matt 7,15-23).

Ta deg i vare for de falske profeter. Med disse ord – og med lignelsen om de to byggherrene – slutter Jesus sin undervisning i Bergprekenen.

Men de advarende ord skal høres nøye sammen med det Jesus sier like før i Matt 7,13-14: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

To porter – to veier

Det finnes bare to porter og bare to veier. Du kommer til et T-kryss og må velge enten å gå til venstre gjennom en vid port eller gå til høgre gjennom en trang port. Velger du den vide port, ledes du inn på den brede vei der det er plass til alle, og de fleste går der.

På livets brede landevei går det lett og uten besvær. Det er bare å følge med strømmen. Her kreves det ingen omvendelse fra synden og ingen forsakelse av Djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Her følger enhver sin egen lyst, sin egen overbevisning, sin egen moral, sin egen religion, sin egen gud. Livet på den brede vei virker tiltalende og behagelig. Der høres ingen tale om korsets anstøt for den menneskelige natur. Men Jesus sier at den brede vei fører til fortapelsen, til Helvete. Det kaller Bibelen for den annen død, og derfra er det ingen utgang.

Til høyre i T-krysset er den trange port som fører inn til den smale vei. Noen ganger er der bare en smal sti som går bratt opp og ned. Veien er nok smal, med det er plass nok til en vandring med Jesus ved sin side. Egentlig har Jesus gått den først og banet veien. Han sier at smal er den vei som fører til livet, det evige liv i Guds paradis. Det er få som finner den trange port. Jeg tror Jesus sier det med smerte. Er få! Hvorfor? Kanskje fordi det bare er få som leter etter den. Likevel sier Jesus da han fikk spørsmålet om det er få som blir frelst: ”Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det” (Luk 13,24).

Gå inn gjennom den trange port

Det er Jesu kall til deg. Gå inn! Ved å gå gjennom den trange port avkles du all din egen fromhet, all din egenrettferdighet. Men – og hør nå! Du avkles også all din synd og urenhet. Den trange port er nemlig Jesus selv, for han sier: ”Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst” (Joh 10,9). Det er et herlig løfte.

I sin kjærlighet kaller Jesus: Gå inn gjennom den trange port! Gå ikke din egen vei! ”Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett” (Matt 11,28- 30). Det er Jesus selv som er veien til livet i Guds rike. Gå derfor inn gjennom den trange port og følg den smale vei til målet i Guds paradis. Følg Jesus, tro på ham og følg hans ord og gjør slik ”min himmelske fars vilje”.

Falske profeter

Ved T-krysset står de falske profetene. Med sin forkynnelse og sine liv skjuler de den trange port og den smale vei. De leder mange gjennom den vide port og inn på den brede vei, selvrettferdighetens vei, hovmodets vei, syndens vei, Satans vei, fortapelsens vei. Når de kommer til enden av veien sier de: ”Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?” Jesus gir dem dette svar: ”Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!” (Matt 7,22-23).

Det er meget alvorlig. De har gjennom livet stått på den brede vei og forkynt at Gud er kjærlighet, uansett hvordan man forholder seg til Guds bud. De har ikke i sine liv og sin tjeneste båret omvendelsens frukter, på tross av sin forkynnelse og virksomhet i Jesu navn. De har levd i lovløshet. Det vil si, de har sagt seg fri fra lydighet mot Gud og hans ord. De har ikke gjort ”min himmelske fars vilje”. På dommens dag er de ikke kjent av Jesus som hans disipler. Derfor sier Jesus: ”Vokt dere for de falske profeter”. Det er uhyre viktig å legge øret til Jesu advarsel. For de falske profetene vil i dag lede oss inn i den verdslige, ukristelige kultur som hersker på den brede vei.

Når Jesus på dommens dag sier at han aldri har kjent dem, så betyr det at de har vært Satans redskap. De har stått i Satans tjeneste, og med kraft fra ham har de gjort mange store gjerninger som de har utført under dekket av Jesu navn. De har bedratt seg selv og andre ved å gi seg ut for å være sanne profeter, mens de i virkeligheten har vært falske, glupske ulver i fåreklær.

På Jeremias tid

Falske profeter har det alltid vært. Ved Jeremias sier Herren til Israels folk: ”Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere!” (Jer 23,16-17).

Slik forkynner de falske profetene til et folk som har forlatt sin Gud og lever i ulydighet mot hans vilje. Herren sier om disse forkynnere: ”Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger” (Jer 23,21-22).

Disse profetene i den gamle pakt forkynte løgn i Herrens navn. Jeg er redd for at de har mange etterfølgere i dag. Og alltid er det mennesker som gjerne vil høre en slik forkynnelse. Folk flest ønsker ikke å høre sannheten, for det naturlige menneske elsker mørket framfor lyset. Men en sann profet har fått Herrens ord betrodd og står i Herrens fortrolige råd. Derfor forkynner han Herrens ord i sannhet, uansett om folk vil ta imot det eller ikke.

Det skal komme mange

I Matt 24 gjentar Jesus sin advarsel til disiplene: ”Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill” (v 4-5). ”For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig” (v 24).

Det sier oss at vi skal være åndelig våkne og prøve den forkynnelsen vi hører, prøve den på Guds ord i Bibelen. Stemmer nå det jeg hører med det som står skrevet?
I 2 Pet 2,1-3 sier Herrens apostel: ”Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord.

Judas skriver i sitt brev: ”For noen mennesker har sneket seg inn ... De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus” (v4).

Judas henviser til Sodoma og Gomorra, hvor den homofile kultur blomstret, inntil Guds dom rammet dem. Våre såkalte kristne land bærer de samme frafallets kjennetegn – langt inn i kirkens rekker.

Glupske ulver

De falske profetene kommer til dere i fåreklær, sier Jesus, men innenfra er de glupske ulver. I Israel gikk hyrdene i klær som var vevd av saueull. Jesu ord skal sikkert forstås slik at det her dreier seg om hyrder som er kledt i fåreklær. Det er altså falske hyrder i menigheten Jesus advarer oss imot. Utad ser de ut som rette hyrder, men i virkeligheten er de ulver. Og ulver er fårenes verste fiende.

De lurer på fårene og slår til for å drepe og fortære dem. Jesus sier: ”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod” (Joh 10,10). Den falske hyrde overlater fårene til ulvene. Han tenker bare på seg selv. Men den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd” (Joh 10,27-28).

Det løftet gir Jesus oss, og han har all makt i himmelen og på jorden. Takk og lov! Ta Jesu ord til deg, og stol på det han sier – i liv og død. Hans ord er sannhet. Han taler Guds ord til oss fordi han er Guds ord.

Men ta deg i vare for de falske profetene og falske hyrdene. De opptrer mange steder, både i og utenfor kirken, står på talerstoler, ses på TV og video, utgir blader og bøker. Åpne ikke ditt hjerte for en falsk profet. Det er farlig, for det er åndelig kraft i det falske budskap, og du kunne bli ført på avveier. Mange føres vill, og de vet det ikke.

Legg merke til Paulus` ord i slutten av Romerbrevet: ”Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!” (Rom 16,17).

Hvordan kjenne de falske profetene?

Jesus har gitt oss nøkkelen til å avsløre hva som er sant og hva som er falsk. ”På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av torne- busker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt” (Mat 7,16-17). Frukten er et resultat av det som forkynnes og læres. Vi skal derfor se nøye etter hva resultat eller frukt som følger av forkynnelsen. Fruktene avslører både tro og gjerninger. Frukt er den måten du lever på, dine handlinger, din livsstil. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Ondskap kan ikke føre til noe godt. Forkastes Guds bud, er det lovløshet i Bibelsk forstand.

Jesus sier videre: ”Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden” (Matt 7,19). Det er altså ikke bare dårlige frukt som fører til dom over et menneske, den samme dom felles når det ikke finnes god frukt. Et liv uten god frukt avslører at det ikke er noen livsforbindelse til Jesus.

Bli i Jesus

Når vi i dag hører Jesu ord, så la oss ransake og prøve oss selv på det Herren sier. Hold deg nær til den gode hyrde. Hold fast ved hans ord. ”Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre” (Joh 15,5).

Jesus har satt oss til å bære frukt, kjærlighetens frukt. ”Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre” (Joh 13,34). La oss vandre i Guds Ånd, så vi gjør ”min himmelske fars vilje” og bærer Åndens frukt: ”Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet” (Gal 5,22).

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn ... Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham” (Rom 8,14 og 17). 

Amen.

Jørgen Bernhard (fra bladet Bibelsk Tro)

lørdag 17. februar 2018

Også mediene råtner

Av Dan Odfjell. 

Denne min overskrift er kun en mellom-overskrift i en lang kronikk av Hans Rustad 7/2/18 på document.no hvor han tar for seg de amerikanske venstreside-politikernes skitne taktikker ved først, å søke å hindre Donald Trump i å bli President og, dernest og deretter, å ramme ham.

Men om mine lesere skulle ønske bedre forståelse om USA-politikkens pågående råtne spill bør de lese hele innlegget - med hovedoverskriften «Steele fikk materiale direkte fra russiske myndigheter og fremstilte det som etterretningsrapporter».

Kun avslutningen til Rustad refererer jeg her, med Frank Rossaviks «pølsevev» i kursiv:

Det (råtne spillet) skjer også med mediene. New York Times skriver at man aldri har sett et slikt angrep på føderale myndigheter, som under Trump. De klarer å ignorere FBIs bruk av en falsk rapport som motstanderen har betalt for, og de påstår at det er Trump som truer rettsstaten.

Påstanden gjentaes (så) av etterplaprende medier over hele den vestlige verden. Aftenpostens Frank Rossavik (rapporterer) om Nunes-rapporten:

Hvis presidentens eventuelle lovbrudd ikke får følger fordi han lykkes med å avspore debatten med det som i alle fall ligner sterkt på en konspirasjonsteori, vil det være et større nederlag for amerikansk demokrati enn det nevnte lovbruddet.

Demokrati opphører når den ene part forsvarer metoder hentet fra en bananrepublikk og påstår det er de rettskafne som er kjeltringene. Spørsmålet er om velgerne har bedre gangsyn enn demokratene og mediene. (Sitat slutt).

Selv sier jeg, norske riksmedier er oss fortvilende unnvikende samt skremmende «politisk korrekte»; de desinformerer og indoktrinerer oss ved nær alt de skriver, nesten ved enhver anledning. Det gjelder hele den ord-gytende «Aftenposten-gjengen» Frank Rossavik, Harald Stanghelle, Trine Eilertsen og flere. Klassekampen er relativt ærlig i sammenligning.

Men mengden av stoff fra USA er enorm, og norske medier synes å ha meldt seg ut. De gjør ikke en gang forsøk på å forstå republikanerne, Trump og høyresiden. NTB skriver for eksempel at Nunes-rapporten er omstridt. Nei, det er Steele-rapporten som er omstridt. Nunes-memoet er fakta; sjekket av FBI. Også dette siste avsnittet baserer jeg på Hans Rustad, etter hans senere innlegg «Om å dekke maktkampen i USA».

Her kan du lese hele Nunes Memo.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 16. februar 2018

Sverige driter seg fullstendig ut for hele verden

STAFFAN CLAESSON/AFP/Getty Images
Breitbart. - tipset av Kirkehøyden.

The Church of Sweden will have to start selling its real estate, suggested research which shows the liberal, left-wing church “will lose well over one million members within a 10-year period”.

Börje Holgersson, chairman of the church council of Lima-Transtrand in Västerås — one of the worst affected by the collapse in church membership — said that the parish “simply can’t afford to make ends meet”.

The reduction of income resulting from dwindling membership has meant the council is considering selling the parish parsonage, a listed heritage building which local media describes as “a unique property which together with the church next door is one of the region’s most picturesque settings”.

He told SVT: “While we’re losing members and fewer people are attending services, the cost of maintaining our churches is still very high.”

“It is a dilemma, because in this business it’s not really possible to increase production,” he added.

With around six million baptised members, the Church of Sweden is the largest Lutheran denomination in Europe, in large part thanks to the fact that, until 1996, newborn babies were automatically given membership unless actively cancelled by their parents.

The church is perceived to have become increasingly politicised in recent years, in November voting to adopt a controversial new handbook instructing clergy to drop masculine references to God such as “He” and “Lord” so as to be more “inclusive”.

Read more at Breitbart.

torsdag 15. februar 2018

Symptomet på et dysfunksjonelt samfunn?

Av Dan Odfjell. 

Ifølge overskriften i Bergens Tidende 20/1/18 var det Donald Trump de slik refererte til, etter et såkalt absurd år i Det hvite hus... Han fikk skylden for et USA mer polarisert enn noensinne. Men BT er helt ensidig og ikke alene; riksmediene propaganderer alle for det samme, og vanligvis samtidig med et lite flatterende billede av Presidenten. BT avsluttet sin overfladiske reportasje ufortrødent med «Det er lite som tyder på at det neste året kommer til å bli mindre absurd». Snakk om bedre-vitende...

Dessverre, systematiske løgner virker... Det medga Knut Olav Åmås i en annen tekst i Aftenposten dagen etter, hvor han refererte til de «20 ting vi kan lære av det 20. århundre» en ordlyd som forøvrig er undertittelen til Yale-historikeren Timothy Snyders bok på norsk, «Om Tyranni». Personlig finner jeg Åmås både selvgod og ulidelig politisk korrekt, selv om han påsto, at det å yte motstand ofte er undervurdert. Problemet som Åmås typisk hopper over er at norske medier ikke tillater andre meninger (dvs virkelig motstand) hvorfor hans forfinede ordgyteri nærmest blir til goddag-mann-økseskaft.

USA er ikke dysfunksjonelt, for Trump tar et helt nødvendig oppgjør med politikkens og medienes uvesen, etter åtte år med prate- og bløffmakeren Obama. Ikke rart at oppgjøret er upopulært i demokratenes uvirkelige verden, og at det går ut over uvesenets representantar. Jeg skulle ønske selvgode Norge kunne tilsvarende bli forandret. I motsetning til USA, med sin mangfoldige presse og sine mange og private TV stasjoner, har Norge den sterkt venstrevridde og subsidierte statskanalen NRK - og ingen stor dagsavis overhodet med en politisk alternativ agenda. Etter demokratiske verdier er det faktisk Norge som er det dysfunksjonelle samfunnet, for offentlig er ikke vi borgere tillatt en gang å se skogen for bare trær. Avslørende er det at neppe hverken BT eller Aftenposten vil publisere dette innlegget.

Men jeg håper inderlig både BT og vårt generelt indoktrinerte system må bite i seg sin feig- og feilaktighet på sannhetens dag, og at deres feite posisjoner forsvinner. Ikke fordi jeg vil noen personlig noe ondt, men jeg vil ha nye og langt mer sannferdige samfunns forhold i Norge. Men for å komme dit vil også Norge måtte igjennom en samfunns-oppvask; og gjett om bråk som også Norge da må igjennom - om vi ikke er kommet forlangt til å kunne korrigere oss selv.

Som Jens Bjørneboe sa det, feighet er den verste synden; for feighet er ondskap.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

onsdag 14. februar 2018

De gliser fortsatt

Av Kirkehøyden.

Kjære SC venner.

Jeg gir dere her en "kronikk", som ikke er lenger enn denne, med en vedlagt video til slutt.

Lygepressa/ MSM (venstresiden) i USA, som her på berget - er store fans av despoter og folkemordere. Det gjelder ikke bare "the rocket man" i Nord Korea. Se bare de histoiske klippene i innledningen til Tucker Carlson. Og de samme refrengene har dukket opp i vår egen lygepresse iløpet av de første dagene av OL.

Så nyt en skikkelig amerikansk kommunist. Jeg har faktisk møtt slike in persona. Hvordan kommer de seg helskinnet gjennom et intervju eller "debatt"?

A) "Heckling & filibustering" (de slutter ikke å snakke) av frykt for at enkle spørsmål skal distrahere dem. De skal bare indoktrinere. Derfor var det tros- og ytringsfriheten som gikk først der de fikk all makt. Den som er slått fast i "the 1st amenment" i den amerikanske Grunnloven, som er en kopi av vår egen paragraf 100 av 17ende mai 1814.

B) De (kommunister) har et særegent, påklistret glis, som er kode for at "du er egentlig så dum" og fortjener knapt å bli snakket til av disse "opplyste" progressive og bevisste (dette oppdaget jeg på 60/70 tallet).

Ikke bare gliste de når de var opp i et hjørne. De gliste fortsatt da de lusket seg unna, satte pekefingeren til tinningen og vridde om. Alt dette lærte de på interne kurser hos AKP-ml. Studentersamfunnet, som tidligere var et sant debattforum, kuppet de og avlyste all debatt.

C) Personangrep rettet mot intervjuer (her Tucker), alltid skifte over til alt som er galt med Amerika (Norge) eller et hvert annet land med relativ frihet og velstand. Stalin som allerede var død hyllet de, og andre folkemordere "real time", som denne dama som var gjest hos Tucker.

"I will say more". Nyt denne forestillingen og gjør deres egne observasjoner.


(Dersom du ikke får frem videoen, klikk her.)

Kirkehøyden

tirsdag 13. februar 2018

Norge har gitt bort mer nasjonal suverenitet enn noen annen suveren stat

Av Anne.

Norge har gitt bort langt mer nasjonal suverenitet de seneste årene enn noen annen suveren stat eller forbundet via EØS og Schengen har gjort, Sveits har ivaretatt sin egen suverenitet på en god måte under omstendighetene.

Dette nedenfor gjelder om noe Frp har kjørt igjennom og det Søviknes holder på med i energi sektoren, han og ledelsen i Frp har konkludert at for at man reduserer norsk byråkrati skal man heller overføre suverenitet til EU angående energi, telekommunikasjon, finans og andre sektorer som foreligger på bordet. Uten at Norge engang er medlem av EU er Norge ennå langt bedre til at vi innfører EU reguleringer enn noen andre.

Avgivelsen av norsk suverenitet er så dyptgripende at regjeringen for første gang siden EØS-avtalen ble inngått i 1992, antar at saken må avgjøres ved kvalifisert flertall i Stortinget.

Stortingsflertallet har, mot senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums protest, likevel besluttet å kjøre gjennom denne prinsippsaken i all hast før sommeren.

Stortinget har vanligvis et flertall av medlemmer som ønsker full tilslutning til alle EUs lover i form av EU-medlemskap, men avfinner seg med EØS-avtalen fordi folkemeningen er imot det.

At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens §115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekomminkasjon og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

Det sa europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, etter høringen.

Les rapporten «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER» som er  utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Anne

mandag 12. februar 2018

Unnfallenhet, synden over alle synder?

Av Dan Odfjell. 

Ja, det ser slik ut, fordi unnfallenhet har sitt utspring i det ikke å ta ansvar. Det gjelder i nær alle samfunns-forhold, også innen egen familie, ja naboskap og presteskap og ikke minst mht å stå opp for vårt kjære fedreland. Dessverre, vi kan ingenlunde ta et globalt ansvar; det er for oss og vårt lille land totalt urealistisk, ja fåfengt. Selv om noen penge-folk og globalister samt politiske uærlige ikke vil innrømme det. Og det gjelder andre også.

Ombord i fly er der surstoff-masker for nødstilfeller. Disse har instruksjon til voksne om å ta masken på seg selv først, for deretter å kunne hjelpe barn og andre. Analogien er for meg helt perfekt: Vi må ta vare på oss selv først. Dette er ikke egoisme, men av hensyn til å ha krefter og mulighet til å hjelpe og redde andre. Det gjelder ikke minst i forhold til vårt lands innvandrings og bistands politikk; helt uten realisme og nøkternhet mht muslimer og de fremmedes kulturer. 

Dette er oss midlertidig forkludret av overmot og oljepengene som sitter for løst, samt av de sosialistiske utopiene om universelle verdier og menneskerettigheter som lenge har ridd dagens Norge. Jfr. professor Terje Tvedts bok: Det internasjonale gjennombruddet.

Når jeg skriver i en kristen avis regner jeg med at mine lesere forstår at denne analogien også gjelder blant oss; at dersom vi ikke først og fremst kjemper for egen tro og dens overlevelse vil vi ikke kunne hjelpe og/eller spre det gode budskap til andre. Det er en kristen plikt å være driftige og det å produsere, både å tjene og fortjene innkomst, for deretter å kunne dele og hjelpe andre. For som vi i kristen misjons-sammenheng har sett, bistand i statlig regi blir upersonlig og overfladisk og når knapt en gang frem. Dette holder jeg sterkt imot alle de norske «bistands-rytterne» som frekt slår «politisk mynt» for makt og privilegier gjennom pretendert godhet; på basis av andre enn egne penger...

Virkelig godhet og kjærlighet skorter det på, med gamle så vel som moderne fariseere. Kirkens ledere, betalt og antatt å lede fra fronten av, synes ikke mye forandret siden Jesus tid. Og lignelsen, at det er vanskeligere for en kamel å komme igjennom nåløyet enn for et selvgodt menneske å komme inn i himmelen, gjelder fortsatt. Derved ikke sagt at jeg mener å kunne lese hjertene og tankene til andre, ei heller at jeg forherliger meg selv. Men det gjelder, forenklet sagt som med «treet» - det skal bedømmes på «frukten» det produserer. Da synes mange å komme til kort.

Unnfallenhet lider vårt demokrati under. Knapt uten korreksjon lenger fra den 4de statsmakt som tiltenkt gjennom grunnloven.  Blant byråkratene skjules den enkelte av de mange andre middelmådighetene. Men politikerne bryr seg ikke; eller de viser seg maktesløse. Dette til tross for den makten vi har gitt dem gjennom valg. Et skinndemokrati er hva vi har fått, ikke lenger representert av selvstendige modige og tydelige mennesker, men av parti-lydige alminneligheter (utpekt slik, med vilje?) av og innen pyramide-strukturer innen partiene som så sloss for seg selv - ikke for oss folket. Vi nektes folkedemokrati gjennom folkeavstemninger. Makteliten frykter tydelig å miste sine posisjoner... Tenk bare på hvordan de overstyrer oss helt hensynsløst, eksemplifisert her med folkeflertallets uønskede fremmed-innvandring.

Erobret som mediene er av relativt få propagandistiske venstrevridde, forleder de oss daglig med sine koordinerte «roperter»; og slik gjøres skinndemokratiet mulig i retning av fortapelsen. De «overdøver» oss med «brød og sirkus» for at vi ikke skal kunne «se skogen for bare trær». Taktikken er å unnlate å «vekke» oss til tidens farlige realiteter; heller da å lulle oss til Tornerosesøvn og la oss knekke etter Padde-metoden.

Og for de uinnvidde, hva går så sistnevnte ut på? Jo, for umerkelig å ta knekken på en padde legger du den først opp i en panne med koldt vann på komfyren. Der føler den seg hjemme og holder seg i ro. Så øker du gradvis varmen, sakte og nesten umerkelig; behagelig og slik sovner padden hen. Uten å forstå at den er tatt av live. Slik med oss mennesker også, makt-menneskene lurer oss til hverken å forstå eller motstå indoktrineringen som, oftest nærmest umerkelig, fratar oss selvstendig tenkning og mangfold. Skumle greier, men dette er også del av den bevisste, gradvise flerkulturelle «tilvendelsen» vi utsettes for.

Jeg beklager sterkt, men selv om jeg av natur er optimist, er mine synspunkter mht veien vi vandrer nå belagt med sterk bekymring. Dere må tilgi meg, som en av de relativt få som tar avstand fra den alvorlige unnlatelses-synden det er, ikke tydelig å omtale truslene vi som land og folkeslag står overfor. Dette føler jeg mitt ansvar og kall, spesielt når kirkens ledere svikter oss. For biskopene hyrder oss ikke lenger, men prediker noe diffust og fremmed. De synes på lag med SV og andre forfeilede kommet, og gir slik landet og kristendommen på båten.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.