La du merke til min tjener Job?

Andakt av Spikeren.

Forrige onsdag hadde vi en veldig interessant artikkel der Henry Østhassel beskrev sine opplevelser med Gud på et helbredelsesmøte i Pittsburgh USA for en god del år siden.

Henry's artikkel var interessant på mange måter, men kanskje særlig fordi den fikk oss til å tenke "Hvorfor skjer det ikke slike under og helbredelser hos oss?" 

I den anledning har jeg lyst å ta fram noe fra Jobs bok og se litt på hva som står der.

Job 1,6-12 "Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. "Hvor kommer du fra?" spurte Herren. "Jeg har streifet omkring på jorden," svarte Satan. Da sa Herren til ham: "La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt." Men Satan svarte Herren: "Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans buskap brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører ham til, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet." Da sa Herren til Satan: "Alt det han eier, er i din makt. Men ham selv får du ikke legge hånd på." Så gikk Satan bort fra Herren."

Vi kan trekke mange viktige konklusjoner ut av disse 6 versene som står helt i begynnelsen av Jobs bok. Det første jeg har lyst å trekke fram er betydningen av navnet Job. Det tror jeg kan være med på å sette mannen Job i et rett perspektiv for oss. Navnet Job betyr nemlig å være "hatet", og med dette i tankene går vi inn i fortellingen vår:

Det hele starter i himmelen, der "Guds sønner" kommer og trår fram for Herren. Dette er engler - åndelige vesener - skapt av Gud, han som kalles "åndenes Far" (Hebr 12,9). Derfor kalles englene for "Guds sønner". Englene er Guds budbringere. Det er de som bringer Guds budskap ned til menneskene på jorden, og nå har de altså trådt fram for Herren, kanskje for å høre hva de skal bringe til menneskene idag.

Blant disse englene var også Satan, som betyr "motstander". I det hebraiske språk blir Satan definert som en frafallen ond ånd. Dette er en ånd som er bitter og ekstremt fiendtlig innstilt både til Gud og mennesker, særlig til de som tror på Kristus. Så her har vi med en særdeles farlig og sterk motstander å gjøre. Derfor skal vi aldri begynne å leke oss med disse møke, åndelige kreftene, hverken gjennom spådomskunst eller spiritisme.

Nå kommer altså Satan og stiller seg blant de andre englene som trår fram for Herren. Dette får Gud til å reagere, enten ut ifra sinne eller forakt fordi Satan kom og stilte seg blant Guds sønner, så han spør Satan: "Hvor kommer du fra?" Svaret som Satan gir er ganske interessant; for han sier "Jeg har streifet omkring på jorden." Det forteller oss med sikkerhet at Satan faktisk lusket omkring her på jorden allerede i Jobs dager for ca. 4000 år siden.

Men Gud spør videre: "La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt."

Hva ville du ha svart på en slik karakteristikk av et menneske som du kanskje ikke likte eller som du visste hadde syndet? Ville du ha satt deg opp imot den 3 ganger Hellige Gud og sagt han tok feil og dermed implisert at han løy? - Ikke engang Satan turde å gjøre noe slikt. For som det står i Rom 8,33 "Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner."

Derfor valgte Satan en annen måte å gå fram på: Han gikk heller til angrep på (den hatede) Job og sådde tvil om hans gudsfrykt og trofasthet ved å si; "Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud?" Ja, han gikk til og med så langt som å bebreide Gud for all den godhet han hadde vist Job ved å beskytte ham mot alt det onde i denne verden: - "Har du ikke på alle måter vernet om ham?" Satan visste namlig at det var Gud som hadde vernet om "hans hus (familie) og alt det han eide" Han visste også at det var Gud som hadde velsignet Jobs arbeid, og at det var Gud som var årsak til Jobs suksess, slik at "hans buskap bredte seg i landet."

Til slutt er Satan så frekk at han prøver å få Gud til å gjøre det onde: - "Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører ham til". Satans hat mot Job var så sterkt at han krever Gud skal ødelegge hans hus (familie), hans arbeid og hans suksess i livet. - "så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet." Med andre ord påstår Satan at Jobs gudsfrykt og trofasthet ikke er ekte. Han hevder at Job bare er trofast så lenge Gud gir ham det han ønsker og livet går på skinner.

Så leser vi i det siste verset: "Da sa Herren til Satan: "Alt det han eier, er i din makt. Men ham selv får du ikke legge hånd på." Dette sa ikke Herren fordi han ønsket noe vondt over Job, men fordi han ville bevise at Satan tok feil. For i motsettning til Satan, kjente Gud både Jobs hjerte og styrke. Derfor setter Herren en grense for Satans makt: Du kan gå så langt, men ikke lenger. Du kan ødelegge Jobs hus (familie), hans arbeid og all hans suksess, men Job selv får du ikke legge hånd på.

"Så gikk Satan bort fra Gud", står det i slutten av fortellingen vår. Satan hadde nå fått den makten han ønsket seg og med et intenst hat gjorde han alt han kunne for å ødelegge Job. Men uansett hvor mye han ødela, klarte han ikke å knekke Jobs gudsfrykt og trofashet. Slik står det i Job 1,22 "Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud."

Senere i kapitel 2, ser vi hvordan Satan også krever makt over Jobs helse. Det fører til svære, nærmest uutholdelige lidelser for Job. I denne situasjonen er det underlig å se hvordan det også her er kvinnen (Jobs hustru) som prøver å lokke mannen til fall. Vi leser i Job 2,9-10 "Da sa hans kone til ham: «Er du fremdeles like from? Spott heller Gud og dø!» Men han svarte: «Du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?» Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job med sin munn."

Har du oppleve motgang i livet? Eller kanskje du opplever det akkurat nå? Da skal du vite at det er ikke Gud som står bak. Det er Satan som prøver å føre deg til fall. (Matt 16,23) Har du bedt om helbredelse for deg selv eller noen av dine og ikke fått det? Det er ikke Gud som vil det slik. Det er en Satans engel som slår deg. (2Kor 12,7) Har du en eller flere synder som du ikke klarer å få bukt med? Det er ikke Gud som ønsker å friste deg. Det er Satan som har krevd å få sikte deg. (Luk 22,31)

Uansett hvilken livssituasjon du er oppe i, eller hva som enn som måtte skje i ditt liv, så husk dette:

Rom 8,35-39 "Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Spikeren