NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 10. februar 2018

Ifølge mediene er det vi nordmenn som står i veien

Illustrasjonsfoto: Trondheim byarkiv / Wikimedia Commons.
Av Dan Odfjell. 

Christian Skaug skrev 2/2/18 kronikken «Nordmennene er alltid i veien i sitt eget land» og hans avslutning vil jeg sitere her. Men først litt forklaring: Kronikken var lang og sto å lese på document.no og handlet mest om, av alle ting, jordmor-utdannelsen.

For jordmorprofessor Ellen Blix, ifm bransjens 200 års «jubileum» fremstiller det som nærmest et problem, at nesten alle er hvite norske kvinner. Det høres jo offentlig prisverdig og politisk helt korrekt ut, at hun fremmer det flerkulturelle. Men selv om hennes «observasjon» er riktig er det liksom noe som skurrer. 

For er ikke dette en naturlig gjenspeiling og konsekvens av at folk velger fritt i samsvar med sine preferanser. Vi skal vel ikke påtvinges noe fremmed, som på aldershjemmene?

Jeg siterer Skaugs kronikk-avslutning: «Dette er den uuttalte forestillingen som hele tiden ligger i bakhodet i det flerkulturelle Norge: Norsk dominans er alltid et onde, mens et større utenlandsk innslag alltid er en berikelse. Det behøves alltid mer flerkultur, men nordmennene er alltid i veien - i det som skulle være deres eget land. Det er ikke til å undres over hvis nord-mennene går lei; får flerkulturen i halsen, og ønsker seg landet sitt tilbake».

Tenk om propagandistene i riksmediene ville alle flytte til Grorud-dalen, om ikke for alltid, men inntil de og deres familier bedre forsto hva de og politikerne har sloss for. Og ikke minst, at fedrelandet er vårt og aldeles ikke til å gi bort, slik som svenskene har gjort.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.