NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 23. februar 2018

Faktisk.fullstendig.uvesentlig.no

Av Dan Odfjell.

Krig utført «by proxy» hva er det; hvor? Det er en form for krigføring, skammelig og for tilfellet ledet av sosialistisk-pregede leiesoldater - med brodd mot Norges selvstendige demokratiske fremtid. Dette fremkom i en kronikk som hadde «Faktisk.no» som sin overskrift; det nye nettstedet som er blitt et kamp-våpen for NRK, TV2, VG og Dagbladet. Til hva annet formål, viser det seg, enn til landets og oss annerledes tenkendes bekjempelse, dvs alle med andre meninger enn deres egne. Kronikken var skrevet av Øyvind Thuestad 20/2/18 på document.no.

Denne grupperingen har tatt leiesoldater i bruk, for å stoppe alt som truer deres eget makt-hegemoni, samt politisk korrekthet - for deres «sannhet» skal fortsatt gjelde. Dette gjelder i særdeleshet alt som har med ikke-vestlig innvandring å gjøre. Bemerk, ansatte i faktisk.no er ikke blant Sylvi Listhaugs tilhengere, landets mest populære politiker. Noe som riksmedia og faktisk.no ikke liker å erkjenne. I stedet bekjempes alle som nå ønsker nødvendige straks-tiltak, samt ærlighet på bordet, rundt det mislykkede flerkulturelle prosjektet.

Vårt største samfunnsproblem må ikke omtales, og alle som ikke holder kjeft mht problemets realiteter, de skal forstummes. Senest professor Terje Tvedt og hans ypperlige nye bok «Det Internasjonale Gjennombruddet» som nøkternt, og i et forståelig sprog og foruten politiske konklusjoner, analyserer vår nære for- og samtid. Noe jeg omtalte allerede annensteds for kort tid siden nettopp fordi, den knugende folke- og sannhets-undertrykkelsen er bekymringsfull.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant