Jeg får en vond smak i munnen

Av May-Harriet Seppola.

Jeg fikk en telefon og mail fra en som hadde lest mine kommentarer ved smartmålere.

Opprinnelsesgarantier - Svindelsforsøk mot norske strømkunder.

Ola Ulseth og Energi Norge mener altså at det å selge samme produkr to ganger er greitt så lenge pengene i kisten klinger, Jeg får en vond smak i munnen, skriver Hogne Hognseth.

95 % av norsk fornybar energi selges og brukes i Norge. Likevel selger kraftbransjen ”opprinnelsesgarantier” for rundt 85 % av strømmen til utlandet. Dermed selger vi det meste av strømmen to ganger. Først til dem som faktisk bruker den, deretter til noen som tror at de bruker den.

Godtroende mennesker på kontinentet, først og fremst klimabevisste tyskere betaler godt og tror de får ”garantert” fornybar energi, men det er fortsatt den samme miksen av kullkraft og atomkraft de får i stikkontakten. Dette er selvsagt god forretning for norske kraftselskaper, og like selvsagt er det ren svindel.

Vi har lover mot kvakksalveri og villedende markedsføring med rimelig skarpe straffbestemmelser. Hvordan kan det ha seg at myndighetene aksepterer, i realiteten faktisk godkjenner ren svindel på energiområdet?

Først og fremst forteller dette om hva effektiv lobbyvirksomhet er og at kraftbransjen har strategisk plasserte medspillere i embetsverk, regjeringsapparat og politiske partier.

Er det så noe problem at kraftbransjen klarer å lure utlendinger til å betale for noe de ikke får. Det er jo penger i kassa for norske kraftselskaper og mye av disse pengene ender opp hos oss, deg og meg, for vi ”eier” jo det meste av norsk vannkraft.

Akkurat dette med det offentlige eierskapet er bransjen kontinuerlig opptatte av å fortelle oss. Ikke minst er Olaf Ulseth, adminstrerende direktør i Energi Norge. utrettelig i å fortelle om hvor opptatt bransjen er å arbeide for forbrukernes beste. I Dagsnytt 18, 13 juli ble han spurt direkte om ikke dette med ”opprinnelsesgarantier” var ren svindel.

Ulseths svar var svœrt interressant:

Han benektet ikke at tyskerne kjøpte noe de ikke fikk, men begrunnet det med at dette gjorde de frivillig. Det argumentet bør alle kvakksalvere merke seg! Blir de tatt for å lure minstepensjonister til å kjøpe medikamenter som ikke virker, så kan de bare hevde at kjøpet ble gjort helt frivillig.

Hva er så begrunnelsen, som får myndighetene til å se gjennom fingrene med svindelen? Svaret er det samme argumentet som har vist seg effektivt på andre områder, nemlig "Klimaområdet".

”Opprinnelsesgarantien” skal motivere flere til å bygge ut mer fornybar energi, fordi ”garantiene” gjør at produktet kan selges to ganger.

Hvis dette var den reelle begrunelsen, burde ordningen bare gjelde NY fornybar energi, ikke den kapasiteten som ER bygget ut. Men hensikten helliger midlet, heter det.

Logikken er tydelig slik i kraftbransjen. Hvis mer fornybar energi kan hjelpe klimaet, får vi heller vœre romslige med forretningsetikken. Som Olaf Ulseth uttaler med eforisk stemme i Dagsnyytt 18 ”Jeg synes først og fremst dette er en gladsak om norsk verdiskaping. Det er nesten 3 milliarder kroner i disse årene i inntekter, primœrt fra det tyske markedet. Det er utrolig fine inntekter for det norske samfunnet og selvfølgelig for norske kraftprodusenter."

Olaf Ulseth mener altså at det å selge samme produkt 2 ganger er helt greitt så lenge pengene i kisten klinger. Og han gjør det jo på dine og mine vegne, må vite.

Er du fornøyd med å bli brukt som alibi for en sœrdeles tvilsom forretningsetikk? For min del får jeg vond smak i munnen.

Hogne Hognset er forfatter av boken ”MAFIELA

Det er lov å tjene penger, helt riktig. Men den kampanjen kraftselskapene driver for å få bygge nye kabler til utlandet i egen regi, er direkte uredelig. De bruker klimaargumenter som ikke holder mål i det hele tatt, og lar være å fortelle om at norske strømkunder skal betale gildet. At dette også går ut over norsk næringslivs konkurransekraft, burde bekymre mange, sier Hogne Hognset, tidligere informasjonssjef i Statoil.

Les mer her.

May-Harriet Seppola