NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 6. februar 2018

Ny CO2 skandale på Vestlandet?

Av Dan Odfjell.

Dagspressen omtaler et nytt «Mongstad» prosjekt lokalisert til Øygarden til fangst av CO2, gassen som mange mener ikke forårsaker stigning i verdens-temperaturen, i det hele tatt.

Mens det første prosjektet ble estimert til 24 milliarder (skrinlagt etter at hele 7,4 milliarder var bortkastet) er Øygarden nå kostnads beregnet til «bare» 12 milliarder. Hva er nytt siden sist?

I antologien Makt Myter Media i 2013 ble Stoltenbergs «Månelandings» prosjekt (samt Monstermastene) beskrevet som blant hans største miljø-flauser.

I boken het det bl.a. at Statoils CO2 teknologier baserte seg på «atmosfærisk trykk» og at dette krevde rustfritt stål i mengder som gjorde en slik industri-løsning globalt ikke bærekraftig.

Derimot hadde det lille norske selskapet Sargas og verdens-giganten General Electric utviklet en alternativ teknologi som ikke engang trengte stats-subsidier, med en kostnad pr ton gass som ville være kun en brøkdel - selv kanskje av den av Statoil senest foreslåtte nye Øygarden kostnaden på 1400 kr/ton.

Når det er snakk om miljø må det dessuten taes med i betraktningen at også Øygarden-teknologien kanskje vil måtte avhende store menger «aminer» som i så fall gir utslipp til omgivelsene og er kreftfremkallende.

Jeg er ingen ekspert, men ble påminnet saken som jeg hadde indirekte befatning med fordi Odfjell som rederi, bygget verdens største kjemikalieskip på Daewoo-verkstedet. Dette skjedde den gang parallelt med Daewoo-lisensiering og planlagt bygging av en «Sargas» fabrikk i flere seksjoner som skulle slepes helt til Texas, mener jeg å huske.

E24 skriver at Atkins og Oslo Economics har utredet og konkludert at CO2 fangst ikke er samfunnsmessig lønnsomt. Utredningen er skjedd på oppdrag fra Olje og energidepartementet som mener regjeringen må ta et «globalt» ansvar, et høyst diskutabelt standpunkt. Det blir i så fall et nytt risikoprosjekt på skattebetalernes bekostning. Er det forsvarlig å bruke slike enorme summmer? Hvorfor hører vi intet om resultater fra laboratoriet på Mongstad, operativt i flere år? Og viktigst, kan ikke 12 milliarder brukes til noe Norge mer egennyttig?

For ordens skyld, forfatterne for avsnittet i Makt Myter Media var Sargas-grunderne Henrik Fleischer og Knut Børseth som sikkert kan saken fortsatt. Redaktøren var Frode Fanebust, og jeg sto bak finansieringen av boken.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.