NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 31. august 2017

Jonas Gahr Støre dreit seg ut nok en gang

FOTO: HELGE MIKALSENVG
Av Amund Garfors.

Det var nok mange som bare måtte riste på hodet til denne taperen Jonas Gahr Støre som for tiden går svanger, og tror han skal bli landets neste statsminister. Men den muligheten beseglet han sjøl under denne partilederdebatten fra Tromsø tirsdags kveld. Når han ikke klarte å komme med noe som helst annet enn sitt enorme hat overfor FrP og Sylvi Listhaug, et hat som lyste fra ham, da kan han like godt pakke sammen hele valgkorpset sitt og reise på hytta si i Tvedestrand. Der kan han sitte på islamfri sone og drikke kaffe sammen med sine venner på sin private svartfinansierte brygge. Og så kan han tenke over at han ikke står for noen verdens ting. Bortsett fra hat mot dem som ønsker å bevare Norge for kommende generasjoner…

Ja, jeg vil heller ha et kaldere samfunn enn globalisten Jonas Gahr Støre som statsminister. Og som fullstendig kommer til å rasere det lille som er igjen av Norge. 

For hva er det han ønsker for det norske folk? Jo, enda flere muslimer og fremmede som aldri burde hatt lov å tråkke på norsk jord! Der misbruk av småjenter, gjengvoldtekter og kvinnediskriminering står høyt i kurs hos disse han ønsker velkommen. Og kulden, det har nemlig hans parti og deres støttespillere sjøl skapt!

Jo, jeg vil påstå Gahr Støre er en ond mann og som ønsker oss de samme tilstander her som i Sverige. Og han burde vel heller takke Sylvi Listhaug for at hun reiste til Rinkeby utafor Stockholm for å lære, og aldeles ikke for å skremme oss, slik han påstår. Men da innrømmer han samtidig og indirekte at Rinkeby er et mareritt av en bydel. Et eksempel der innvandringen fullstendig har spilt fallitt. Men slu som han er denne fyren, så sier han det selvfølgelig ikke rett ut. For trolig skjønner han heller ikke rekkevidden av det som han sa, lite intelligent som han er.

Og samtidig sier han at vi aldri vil få noe slags Rinkeby i Norge. Skulle vært moro og hørt hans forklaring på akkurat det utsagnet. Og som er så lite spesielt med Rinkeby, og som vi ikke også vil få her på berget? Jo, han kan selvfølgelig påstå at forhold eller tendenser hvor alle piler peker i retning av svenske tilstander ikke eksisterer i Norge. Men da er ikke denne mannen den rette for statsministerkontoret!

Det er derfor åpenbart at en mann som Gahr Støre og som lever fullstendig i sin egen drømmeverden er svært dårlig orientert om dagens skremmende utvikling her i landet. Og en mann som har er slikt uvirkelig og dårlig gangsyn og tilsvarende evne til å resonere, han er mildest talt svært uskikket til å lede dette landet! 

For når en statsministerkandidat ikke forstår rekkevidden av sin egen retorikk, da er det fare på ferde. Kan han fortelle meg hvem som blir skremt av Listhaugs reise til Rinkeby? 

Nei Gahr Støre er for lengst gjennomskuet, dette intellektuelle vestkantmennesket som prøver å bli sosialist, men som ikke blir annet enn en aristokrat som beveger seg på ukjent grunn. Derfor har ingen arbeidere tillit til denne rike pappagutten med millioner av kroner på bok. Og til tross for rikdommen, så har ikke denne fyren den minste snøring og absolutt ingen nye ideer. Kun retorikk, meninger og svada, og atter svada og meninger. Og som er blandet inn med hat mot Sylvi Listhaug, der han dreit seg ut for hele nasjonen!

NARVIK, 30.august. 2017  Amund Garfors (Stortingskandidat og leder av Demokratene i Nordland)

onsdag 30. august 2017

Til Johs. B. Thue, Balestrand


Kommentar til din artikkel om Listhaug og manifestet fra Breivik, i Firda 14.08, 2017: 

Det var ein svært simpel hatartikkel du hadde mot Sylvi Listhaug og Fjordmann i nemnde Firda. Slikt tek avisa inn, men når eg kommenterer utspel og intervju med Lidvin Osland i Firda så får eg brevet i retur med beskjed om at innlegget vert ikkje trykka utan at det er skrive om. Vi har berre å vere audmjuke overfor dei "rettruande" i samfunnet!

Og så er no både du og Osland, og Firda saman med mange andre aviser, i lomma på AP og LO. Så de har vel såleis ein særstilling når det gjeld retten til ytringar?

Kva er Fjordmann straffa for, herr Thue? Samanliknar du Listhaug sine meiningar med udåden til Breivik? Skal ein ikkje kunne ha meiningar om ei politisk sak, for mange den viktigaste politiske saka i vårt land si historie, utan å verte kriminaliserte og framstilte som dommedagsprofetar?

Er alt tankegods på og frå venstresida det einaste rette, herr Thue? Kva har ikkje Sylvi Listhaug vore utsett for av skuldingar og skjellsord frå dykk politisk korrekte i samfunnet?

Du skuldar Listhaug for hatretorikk. Fylgjer du med i retorikken på di venstreside, om ikkje så les det vedlagde frå AUF under Trond Giske. Dette ville eg tru at anstendige menneske også på venstresida, om dei finns, ville kjenne avsky av. Dei som denne gjengen dykkar kalla jævla nazisvin var faktisk med på å frigjere Noreg frå naziokkupasjonen. Og kven skaffa oss den okkupasjonen, Thue? Mykje av skulda for denne tragedia kan vel skuldast AP sin brotne gevær politikk i mellomkrigsåra. Der folk som seinare vart høgt på strå i samfunnet var aktive i å argumentere mot eit forsvar. Visstnok dreiv også nokre aktivt inne i militærleirane. Eg kunne nemne fleire namn, men du kan kome med desse sjølv.

Du skriv at Listhaug og Fjordmann omtalar islam som dommedag. Det er ikkje så rart om AP-folk ser på islam og dei samfunna som dei styrer som paradis til etterfylgjing. Partiet har i all si tid vore kritiske til vår tusenårige kristendom. Det har jamvel hendt at AP har gått på ein valsmell nettopp på den saka, men det veit vel historikaren Thue om? Og dei veit at når vår religion er knekt så er det ein som tek over, nemleg islam. Om du ikkje kjenner planane til Det Muslimske Brorskap om overtakinga av Europa, så han du få ein video om saka frå meg. Den videoen er til overmål laga av ein innvandra muslim i Noreg. Viss du, Thue, synes det som skjer i den muslimske verda liknar på noko anna enn dommedag, og at det er slike tilstandar du ynskjer deg i mitt land, så Gud hjelpe oss!

Du er truleg også kjend med at heile nord-Afrika og midt-Austen i tidlegare tider var kristne områder, no er alt dette muslimsk, og muslimane strøymer derfrå og til det kristne Europa. Kvifor dette, Johs. B. Thue? 

Og når dei så kjem hit så skal dei ha med seg sin religion til vår verdsdel, godt hjelpte av miljøer og krefter her.

Som ein imam i Belgia uttrykte seg: Det er klart at vi overtek Europa, og mange europearar konverterar til islam, og vi vil innføre sharialover her.
Er det slike framtidsutsikter du gler deg til, også du, Thue?

Når du samanliknar Listhaug sin retorikk med det Breivik stod for så kan det vere artig å minne om dette med bjelken i eige auge som ein ikkje vert var. Venstresida har alltid sett fliser i auga til andre, men bjelken i eigne auger har dei aldri lagt merke til. 

No er det slik at også dei store i AP nyttar uttrykk som har vore kjende frå anna tid og anna hald. Sjå berre her: "Støre i Aftenposten: Å gjenkjenne og ville tilhøre et "vi" er avgjørende for det jeg vil kalle samfunnets "samholdskraft". 

AP brukte i 1933 slagordet: "By og land, hand i hand". Nazistene hadde same året slagordet " Stadt und land hand in hand". Oversett til norsk vert desse slagorda identiske.
Joseph Goebbels forklarte kjernen i nasjonalsosialismen slik: " Å være sosialist er å underkaste sitt "jeg" til ett "vi", sosialismen er ofring av individetet til helheten". (Henta frå blogg.)

Ikkje så ulikt Støre og AP sitt store "vi", eller kva synes du Johs. B. Thue? Og så var det då dette med Jonas G. Støre sin "samholdskraft"! Nett same ordet, "samholdskraft" brukte visstnok også Quisling i si nyttårtale i 1941. Tilfeldig?

Finn deg ein god kost og fei litt for den "prektige" venstreeliten si eiga dør og prøv å sjå bjelken i eigne auge.

Lukke til.

Dessutan, med omsyn til Barcelona, var din dommedagshån mot Listhaug litt dårleg tima?

Med helsing
Norvald Aasen, indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen 

Brevet vert ikkje sendt til Firda då eg likevel vil få det i retur som uhøvisk tale mot ein politisk korrekt person. Men brevet vil verte lagd ut på ulike nettstadar og sendt til Listhaug. Eg er ikkje medlem i Frp, så det er sagt.
ds.

tirsdag 29. august 2017

Faten tar valget

Av Odd S. Beverfjord.

NRK-sjefen opprørt over hijab-klagestorm, står det på NRK's nettside. 

Kringkastingsrådet har mottatt over 5300 klager på det muslimske hijab-programmet, «Faten tar valget». Men det bryr ikke NRK seg om. Det er NRK, som lisensbetalerne er tvunget til å finansiere, som bestemmer musikken og dirigerer orkesteret.

NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen tror ikke på Allah og Muhammed. Han er sosialist og ateist. Han tror at det som står i koranen er bare skrøner og overtro. Han bare ler av muslimers tro og synes den er tåpelig og idiotisk. Han tror ikke at jorden er flat og at solen går ned i en søledam (Sura 18:86). Han bare ler av Faten Mahdi Al-Hussaini sin religiøse tro. 

NRK har fått i stand programmet kun i den hensikt å bruke det for å avkristne folk og nasjon. Eriksen tror ikke islam er fredens religion. Derfor har han ikke konvertert til islam, kjøpt seg bønneteppe, vendt seg til Mekka i bønn og gaulet «Allahu akbar!» Det kommer han heller ikke til å gjøre, for han tror ikke han kommer til helvetet og blir torturert av djevler og demoner i evighet om han ikke konverterer til islam. Han tror det koranen og muslimske imamer sier om livet etter døden er løgn og fantasi. Han bare ler av det. 

I likhet med vår statsminister og utenriksminister, tror han kommunismen, sammen med gaiatroen, evolusjonismen, globalismen, nasjonalsosialismen og venstrefascismen, er fredens religion. Hadde de trodd islam var fredens religion ville de ha fjernet alle koranklossene rundt NRK-bygningen som beskytter venstrefascistenes propagandastasjon mot islamske terroranslag, og de ville ikke parkert busser som sperrer gater for å beskytte barn i 17 mai-tog mot muslimske terrorister.

Som Marx og Lenin mener NRK-sjefen og hans politiske trosfeller at religion (i.e. kristendom) er opium for folket, og det blir ikke Utopia før kristendommen er utryddet. For å nå dette målet bruker han SVs og venstrefascistenes indoktrinerings- og propagandamaskineri, NRK, finansiert med tvungen lisensavgift – i dyp forakt for lisensbetalere og deres ønsker. «Allah skal med!» enten vi vil eller ei. Etikk er et fremmedord for NRK og kringkastingssjefen. Når det gjelder kristendom har han og Det Muslimske Broderskap samme tanke og samme mål. De hater den judeo-kristne kulturarv og vil utrydde kristendommen. Det er forklaringen på NRKs islamofili og lansering av programmet, “Faten tar valget”.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og hans redaktører i NRK, de venstrefascistiske sosialistene fra Rødt og SV og AP har, i likhet med sine søskenbarn, nasjonalsosialistene (nazistene), samt de islamofile sosialistenes medløpere i Kringkastingsrådet, kun utnyttende interesse av sine medmennesker. 

NRKs omstridte hijabstunt med Faten Mahdi Al-Hussaini er et ledd i arbeidet med å kondisjonere nordmenn til å akseptere islam og forakte kristendommen. Det er et ledd i kringkastingssjefens og den statlige sosialistkanalens arbeide med avkristning å innføre venstrefascistisk, sosialistisk diktatur og realisere deres drøm om et kommunistisk Utopia ved hjelp av islam. Mennesker, inkludert muslimer, brukes kun til sosialistiske politiske formål. Denne maktarrogante, politiske pøbelen, NRK, Rødt og SV, er fullstendig blottet for medfølelse og empati. De er emosjonelle, intellektuelle zombier, oppreist etter Sovjetunionens død.

Det er ikke lenger noe håp om at regjeringen og våre folkevalgte vil sørge for at det norske folk får en politisk nøytral, propagandafri og seriøs statlig nyhets- og informasjonskanal med balansert nyhetsformidling og informative, indoktrineringsfrie og faktabaserte kulturprogrammer. Det siste er nå at politikerne vil rane folk med lisensskatt for å holde liv i det islamofile propagandamaskineriet, NRK. En lisensbetalerforening bør derfor komme på plass snarest for å stoppe ondskapen.

En god begynnelse ville være om NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen ryddet skrivebordet sitt, forlot sin stilling, og fant seg noe annet å gjøre. Deretter vil utskifting av medlemmene i Kringkastingsrådet med noen som har vett og forstand og besitter evne til å skille mellom rett og galt, sannhet og løgn være en god fortsettelse.
  
Odd S. Beverfjord

mandag 28. august 2017

Statsminister kandidaten snublet

Av Dan Odfjell.

Ja, etter NRK utspørringen om brygge-saken har folket fått bekreftet at den retoriske Støre har sider ved seg, som gjør ham uegnet som statsminister. Ordet «retorikk» kommer fra det gamle greske språk og betyr, det å lure og/eller det å listig overtale sine tilhørere.

På engelsk kan det kanskje lettest omskrives til: «Du kan lure noen mennesker noen ganger, men ikke alle mennesker hele tiden». Støre’s tabbe-kvote var oppbrukt…

Dessverre for Ap er hverken Trond Giske eller Hadia Tadjik opplagte fremtidige ledere, jeg hadde nær sagt, tvert imot.

Dette åpner for SV og Rødt, som sikkert gjerne vil overta både innvandrere og andre sosialistiske velgere. Det gode med akkurat de to partiene er imidlertid at vi vet godt hvor vi har dem, fra lang avstand. Deretter har vi sfinxen Knut Arild Hareide igjen, en retoriker som Støre og ikke til å stole på. Stem heller på stødige PDK.

Det blir spennende med nye konstellasjoner i politikken, jeg tør knapt å spå lenger, annet enn at den udemokratiske symbiosen LO og Ap imellom antagelig går i oppløsning.

Vær sikker, nå tenkes det så det knaker i partienes verden. Og blant avisredaktørene, for ikke å snakke om NRK…

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 27. august 2017

Endetidens profeter - del 2 av 2.

Av Odd S. Beverfjord.

Det er høytidssamlingens vanære og skam!

Profeten kalte dem grådige hunder, ugudelige vektere. Forsamling, hvis du hadde Guds hjerte og Herrens byrde så ville du ha ropt ut som Jesaia, de er blinde vektere, de vet intet, de er stumme hunder, som ikke kan gjø, de elsker å sove og drømme, de er grådige hunder som aldri kan få nok.

”Jeg har et hus på 750 kvadratmeter og skal selge det og bygge et som kong Salomo kunne bo i...”

De får aldri nok!

Han [Jesaja] sa, ”De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning.” Jeremias sparte ikke på ordene. Han sa, ”Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill.”

Du sier, ”Pastor, du har ingen rett til å tale så sterkt om dette emnet.”
Om du syns jeg taler sterkt, så hør på Esekiel 34:1-10.

Herrens ord kom til meg, og det lød så:

Menneskesønn! Profetér mot Israels hyrder. Profetér og si til dem, til hyrdene: Så sier Herren Gud: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?

Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter dere, hjorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke legt. Det som er sønderbrutt har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hårdhet har dere hersket over dem. Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr, og ble spredt. Så farer min hjord vill. På alle fjell og på hver høy bakke og over hele landet er min hjord spredt. Det er ingen som spør, og ingen som leter etter dem.

Hør derfor Herrens ord, dere hyrder! Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min hjord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min hjord – derfor, dere hyrder, hør Herrens ord! Så sier Herren Herren: Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres tenner, så de ikke skal være til føde for dem.

Du tar fem dollar [35 kroner] fra en enke og du kjøper en hund for 15,000 dollar [105,000 kroner]. Du tar lønningen fra enker og fattige og forteller dem at de ikke har nok tro – derfor har de ikke fremgang. Du tar selve ullen fra fårenes rygg. Du er ikke ute etter [å vinne] sjeler [for Gud], du er ute etter penger.

Hyrdene røktet seg selv og røktet ikke hjorden, hør derfor Herrens ord, dere hyrder. Så sier Herren Gud: Se, jeg er imot hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres tenner, så de ikke mere skal være til føde for dem.

Jeg vil redde min hjord ut av disse menns tenner. Min Gud, hjelp oss!

For det andre, forvregningen av den velsignede Hellige Ånd. Dette er den verste vanæren. Det burde få oss til å falle med vårt ansikt ned. Måten og metodene som brukes til å presentere den Hellige Ånd for hele verden.

Det er trist å si, det er så liten dømmekraft [discernment, ”discerning of spirits” 1Kor 12:10] tilbake i menigheten blant så mange pastorer og endog kristenledere. De vet ikke en gang når den Hellige Ånd blir presentert forvrengt eller spottet. Det er tusener av kristne som drar i korstog og de ser ting som de tror er av den Hellige Ånd og vet ikke en gang hva de utsetter seg for. De klapper og priser Gud mens en mann står der og forvrenger og spotter den Hellige Ånd uten at de vet det. 

Hele karismatiske trossamfunn, inkludert Assemblies of God, blir sønderrevet, bokstavelig talt revet i biter av kvasivekkelser. Alle slags ting som skjer – det er noe nytt som blir introdusert nesten hver uke. Lederne vet ikke om de skal omfavne det eller ikke. De vet ikke hva de skal gjøre. Vi mottar brev fra hundrevis av pastorer fra hele verden. De spør, ”hva er rett og hva er galt?” Hvor er lederne? Hvor er noen som kan fortelle oss?  

Forsamling, det vi ser idag av det som kalles så mange vekkelser og ting som skjer som tillegges den Hellige Ånd er ikke å finne i Skriften. Hva som helst som ikke finnes i denne Boken må avvises ubetinget. Forkastes totalt!

Jeg gråter når jeg ser disse videoene som blir sendt til meg fra hele landet. Hele grupper av kropper rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som fylliker, snor seg som slanger, hyler som ville dyr. Vi har evangelister som står og blåser på folk for å slå dem ned, som om den Hellige Ånds pust nå er legemliggjort i ham. Slenger sin skreddersydde jakke mot folk og sier det er ”Guds hånd”.

Nå har er nytt evangelium nettopp nådd Sør Amerika. Forsamling, det er obskønt og rått, men jeg må si det til dere. Når du kommer bort fra Skriftens parametre, når du står opp og sier, ”Åh, det er noe nytt, Gud gjør noe nytt! Jeg forstår det ikke, og det er ikke i Skriften, men jeg vil ikke stå imot den Hellige Ånd.”  Forsamling, hvis det ikke finnes i denne Bok, da må du stå opp imot det.

Nå er det nye at du ikke kan komme inn i Guds rike uten at du kommer som et lite barn. Folk tar på seg bleier under ytterklærne slik at de kan gjøre fra seg og urinere i buksa under møtene. Dette er det nye som skjer. Forsamling, hvor vil det ende?

En pastor sa, ”Er det kommet så langt at vi en dag får høre en evangelist stå opp og si, jeg har fått en åpenbaring fra Gud om at det nå er tid for å inkludere Maria i vår tilbedelse.” Det er hva det vil ende opp med.

En annen evangelist kaller seg selv den Hellige Ånds bartender. Han sier, ”Treng dere sammen ved bardisken og ta en drink av den Hellige Ånd.” De kaller det å drikke den nye vin. Jeg hører det ringe i mine ører profeten som sier, ”Herrens dag er nær. Ondskapen hersker. Gråt mellom forhallen og alteret. Kle dere i sekk og aske. Faste og sørge over mitt folks frafall."

Det er like før Jesus kommer. Massene er ikke nådd. Når vi ser kristne trenge seg sammen rundt det som kalles ”Den Hellig Ånds Bar”, rave omkring som fylliker, da kommer Joels ord til meg høyt og klart, 

”Våkn opp, dere drukne, og gråt! Jamre dere over den nye vin, alle dere vindrikkere, fordi den er revet bort fra deres munn! [KJV: Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth.]

Sjeler dør i tusentall, hva er det du ler av? Alt som er av den Hellige Ånd må kunne virke hvor som helst på jordens overflate. Du må være i stand til å ta det inn til de skjendigste og mest onde stedene. Du må bringe det til fattige nasjoner. Du må bringe det til menneskets bunnfall og det må kunne virke der. Det kan ikke virke kun i fremgangsrike Amerika. Det må kunne virke over alt på jorden.

Jeg vil se om disse menn tar dette evangeliet sitt, latterevangeliet, til Balkan nå. Gå inn i flyktningeleirene hvor hustruer gråter fordi de så deres mann bli skutt. Deres døtre er blitt voldtatt. Deres barn er sultne. De har mistet sine hjem. Gå inn der og be dem ”trenge seg sammen ved bardisken” – den Hellige Ånd vil du kalle. Denne såkalte vekkelsen kommer til Madison Square Garden i sommer. I visshet om hva du kjenner til i Skriften og bærer sorgen og byrden for høytidssamlingen, hvordan kan du så mye som tenke på å omfavne en slik doktrine?

La meg si dere hvem det er som ler. Det er verden. De ugudelige, hedningene. Det er blitt et skue til latter. I en tid så nær Herrens gjenkomst skulle Jesu Kristi menighet trekke seg tilbake i et lønnkammer for å be. Hvor den burde gråte over de fortapte. Hvor den burde ha et ønske om å forsake alt og følge Jesus. Hvor dollarseddelen aldri skulle nevnes. Den amerikanske gud. Det amerikanske avguderi. Verden ser på denne dårskapen og vet du hva de tenker nå – at den Hellige Ånd er en sirkusdirektør. Det er et karismatisk sirkus.

Jeg bryr meg ikke lenger om hva andre mener. Jeg bryr meg ikke om folk vil bli strøket av adresselisten. Jeg bryr meg om deres sjeler og det faktum at mange befinner seg i denne blindheten. Jeg har en plikt for Gud til å stå foran forsamlingen som han har satt meg til å tjene og advare dere og fortelle dere at disse er høytidssamlingens vanære og skam, og Bibelen sier du skal være bedrøvet og sørgmodig over det. De eldste skal være sørgmodig. Forsamlingen, pastorene, prestene, evangelistene, vi skulle be om disse festningsverkenes ødeleggelse.

Til slutt, den vanære og skam av nedgraderende fordervelse i menigheten. Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! (Jes. 5:20).

”Hos profetene har jeg sett grufulle ting. De driver hor og vandrer i løgn. De styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap."

Jeg fikk et brev forrige uke fra en sint kristen kvinne. Hun sa, ”Min mann, som antas å være kristen, er stor gambler, i millioner.” Hun sa, ”Jeg har vært så bekymret på grunn av de menneskene han omgåes og faren han befinner seg i. Jeg tenkte, jeg vil be han inntrengende om å snakke med pastoren.

Hun skrev, ”Broder Wilkerson, du vil ikke tro hva som hendte. Jeg er så sint, såret og forvirret. Jeg sendte min multi-million dollar gambling ektemann til min pastor.

Han sa, Jeg har søkt skriftene fra 1Mosebok til Åpenbaringen og jeg kan ikke finne en eneste ting i skriften mot gambling. Jeg ser ingen synd i det, ha det hyggelig.” Hun var målløs, ”Hvordan kan en Guds mann si slikt til min ektemann?”

Dette er nøyaktig hva Jeremias mente, ”pastorene styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap.” Han forklarer hvordan de har nedgradert demoraliseringen i sin forsamling og kaller det onde godt og det gode ondt og gjort bittert til søtt og søtt til bittert.

Han sa, ”profetene driver hor og vandrer i løgn” En hver som har synd i sitt liv vil ikke stå opp og tale om synd i leiren. Han er domfelt ved sitt eget horelevnet, sin egen synd og sitt eget onde sinn.

Jeg maler ikke hver eneste menighetsleder i dette landet med denne kosten. Majoriteten av menighetsforstandere brenner for Gud. Der er unge forstandere så rene og ekte i disse onde tider. Jeg har møtt mange av dem og jeg takker Gud for dem. Til og med i denne byen har jeg møtt noen av de mest rettskafne forkynnere jeg noen gang har møtt i hele mitt liv.

En masse menighetsledere føler det på samme måte som jeg denne morgenen og de ser etter og venter på røster som vil avsløre og eksponere det som er av det onde. ”Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord... hvis de hadde talt det jeg virkelig har på hjertet, hvis de hadde talt Guds anke, da ville de ha ført dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.”

Du kan se om en mann kjenner Herren. Gud sier om de andre, ”Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.”

”De bærer fram sitt eget hjertes syner, jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke talt til dem. De sier til dem som forakter meg, Herren har sagt: dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt eget hjertes syner sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.”

Skammen og vanæren som er kommet over høytidssamlingen burde være den største sorg for en hver som elsker Kristus og hans menighet. Det skulle være den største sorg i vårt hjerte – denne vanæren av Herrens navn og hans menighet. Gråt over menighetens tilstand.

Vis hvor du står og ta på deg Herrens byrde, i faste og bønn. Hvert eneste Guds barn trenger å be om alle som er fanget i denne snaren vil bli befridd. Rør ikke ved det, gå ikke nær det. Hvis du går inn bare av nysgjerrighet så vil det gripe fatt i deg fordi det appellerer til alt i kjødet. Inntil du vet hvordan du skal ta deg av kjødet i den Hellige Ånds kraft – hold deg unna det.

Sefanja sa, ”Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.”

Hvorfor? Fordi han har funnet et folk som er sorgtynget av de ting som tynger hans hjerte, som bærer hans byrde, høytidssamlingens vanære og skam.

Dette kommer til å bli en kjærlighetsfelle. Du vil høre dette: ”Vi elsker alle. Gud er kjærlighet. La oss komme sammen og omfavne hverandre.” 

Hvordan kan noen trekke i samme åk uten at de er enige. Hvordan kan du gå sammen med disse når du ikke er enig med deres ubibelske praksis – du kan ikke. Dette er en kjærlighetsfelle. De sier, ”Fordøm ikke noen. Døm ikke noen.”

Det er ikke hva Bibelen sier. Den sier vi skal dømme rettferdige dommer. Overbevis og irettesett med all tålmodighet. Jeg står ikke på en såpekasse, jeg står en klippe. Gud prøver å frelse deg, menighet.

Hva er Guds rikdommer i Kristus Jesus? Det er Guds fred, Guds visdom, det nære forhold til Kristus, alt det som er i Kristus er vårt...

Forsamling, ta deg i vare! Ta deg i vare! Har jeg skremt deg? Er du rede til å ta på deg Herrens byrde? Du kan ikke gjøre det i kjødet. Bli alene med Gud!

Tiden er kommet for å kalle sammen til en høytidssamling. Hvis du har noen av disse båndene eller bøkene, så få dem ut av ditt hus. Ikke gi dem bort, brenn dem opp! Om noen inviterer deg til et av disse møtene, så si, ”Jeg beklager, jeg vil ikke ha en hungersnød av mangel på Guds Ord og jeg vil ikke at mitt hjerte skal visne og tørke ut. Jeg vil ha det ekte og rene Herrens Ord som vil gi meg vekst. Jeg vil ikke ha noe budskap som appellerer til kjødet eller fostre begjær i min ånd.”

Gud gir oss det vi trenger og han er en Gud som gjør mirakler, men han gjør det på sin egen måte. Ikke ved å underslå og misbruke Skriften.

Abraham så ikke til jordiske ting, han så til en by hvis byggmester og skaper er Gud.

- - -
Slik talte David Wilkerson og advarte mot de falske profetene i vår tid. Men forførelsen og frafallet fra troen fortsetter og den store skjøgen, ”Mysterium Babylon, den store” (Åp 17:5) samler stadig flere til den nye verdensreligionen.

Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! Matt 7:15

For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å bedra selv de utvalgte, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de da sier til dere: Se, han er på et øde sted, da gå ikke der ut; eller: se, han er i de innerste kammerne, da tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker like til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. Matt 24:24-27

[Men] la dere ikke bedra på noen måte, for den dagen [Jesu gjenkomst, v. 1] kommer ikke uten at det først kommer et  frafall [apostasia], og syndens menneske blir åpenbart, fortapelsens sønn. 2Tess 2:4

Odd S. Beverfjord

lørdag 26. august 2017

Endetidens profeter - del 1 av 2

Av Odd S. Beverfjord.

Deres syner var tomhet, og deres spådommer løgn, de som sier: Så sier Herren, enda Herren ikke har sendt dem, og som håper på at deres ord skal bli stadfestet.
Esek 13:6 

I Rogaland er det for tiden stor interesse for en amerikansk mega-kirke som heter Bethel Church. Den ligger i Redding, en liten by i California, og hovedpastorene er ekteparet Beni og Bill Johnson. Størst fokus på ”Bethel-teologien” i Norge finner vi i Normisjon ved IMI-kirken i Stavanger. Det synes å være er en tett utveksling av idegrunnlag, teologi og erfaring gjennom talere og konferanser. IMI-kirken er således på vei til å bli er del av den såkalte Ny-Apostoliske Reformasjonen som Bethel Church tilhører, en New Age-bevegelse (neo-paganisme) forkledd som kristendom. De forkynner en annen Kristus og et annet evangelium. Det en avlegger av ”Trosbevegelsen”, en pinsekarismatisk bevegelse som begynte forførelsen av kristne på 80-tallet (Matt 24:24)

Den Ny-apostoliske bevegelse begynte med John Wimber og Peter C. Wagner.

Som vi ser oppfyllelsen av profetiene i Matt 24:24 og 2Tess 2:3 om forførelsen og frafallet som skal skje før syndens menneske (antikrist) åpenbares, kan det være tid for igjen å lytte til advarselen til pastor David Wilkerson fra april 1999 i sin tale om høytidssamlingens vanære og skam. Men først et kort sammendrag av trosbevegelsen og fremgangsteologiens (2Pet 21-3) opprinnelse og læregrunnlag.

E. W. Kenyon: "If Jesus' physical death could pay the penalty for Sin as some contend, then why is it necessary that a Christian die? If a Christian dies physically, does he not pay the penalty of his own sin?  If physical death is the penalty for sin, then why do not the whole human race pay their own penalty, and save themselves, for all die? But we hold that the physical death of Jesus did not touch the sin issue at all."  (Daniel R. McConnell, A Different Gospel (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1988), 23, 28 note 23)

E. W. Kenyon regnes som Trosbevegelsens ”bestefar”. Kenyon var sterkt påvirket av New Thought Movement, en okkult ”mental-vitenskapelig” utvikling som har sin opprinnelse i oldtidens gnostisisme og neoplatonisme (New Age Encyclopedia). Kenneth Hagin, Trosbevegelsens ”far”, fikk sine idéer  om det nye evangeliet fra Kenyon.

Trosbevegelsen lærer JDS-doktrinen (Jesus died spiritually – Jesus døde åndelig) og således fornekter den Herre som kjøpte dem (2Pet 2:1). Trosbevegelsen forkynner et annet evangelium og en annen Jesus (Gal 1:8-9). Bøker med denne falske læren, som Bibelen kaller ”djevlers lærdommer” (1Tim 4:1) selges fortsatt i karismatiske miljøer.

I en preken holdt i april 1999 gikk pastor David Wilkerson i New York sterkt i rette med fremgangsteologien (trosbevegelsen), ”hellig latter”, og evangelisten Benny Hinn. I sin tale med tittelen ”Reproach of the Solemn Assembly" (Høytidssamlingens vanære og skam) advarte Wilkerson sin 7000 medlemmer store Times Square Church og ba dem brenne alle bøkene skrevet av propagandister for disse lærdommer. Han ba også sine menighetslemmer om å holde seg unna evangelist Rodney Howard-Browne's Good News korstog som skulle finne sted i New York i tiden 7 juli til 14 august samme år.

I sin tale rettet Wilkerson anklager om blasfemi mot fremgangsteologien til bibellærer Kenneth Copeland og omtalte trosforkynner Kenneth Hagin Sr. ”Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt av rike amerikanske evangelister og pastorer”, sa Wilkerson. Han beskrev hvordan en av talerne ved en av Kenneth Copelands konferanser skrøt av at han eide en hund til $15,000 (105.000 kroner), en ring til $32,000 (225.000 kroner) og skulle selge sin 8000 square-foot (750 kvadratmeter) store bolig for å kjøpe et enda større. Wilkerson sier han reagerer mot tanken om at den Hellige Ånd ikke kan utgytes før man befant seg i pengestrømmen.

”... og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. ”  2Pet 2:3

I et menighetsbrev angrep Wilkerson også manifestasjoner som er vanlig i moderne ”vekkelser” og sa, ”Jeg gråter når jeg ser disse videoene som blir sendt til meg fra hele landet. Hele grupper av kropper rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som fylliker... Hva som helst som ikke finnes i Skriften må avvises ubetinget - forkastes totalt! Wilkerson nevnte Benny Hinn og Rodney Howard-Browne som eksempler på disse som har gjort seg skyldig i forfalskninger av den Hellige Ånds manifestasjoner...”
 
Talen som Wilkerson holdt, “The Reproach of the Solemn Assembly” ble lagt ut på internet hvor den fortsatt kan leses. Man kan også lytte til den på YouTube.


Her følger en oversettelse av David Wilkersons tale fra en engelsk avskrift.
Advarslene er mer aktuell idag enn noen gang før.

Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på kirken. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.”  –David Wilkerson

Høytidssamlingens vanære og skam!
(The Reproach of the Solemn Assembly)
av David Wilkerson

Avskrift fra lydbånd med opptak av en “Message at Times Square Church”
Oversatt til norsk av Odd S. Beverfjord etter en engelsk avskrift.

Sefanja 3:18 – ”Dem som sørger for høytidens skyld, samler jeg. De er fra deg, vanære tynger på dem.”

Dette er en profeti av Sefanja som består av to deler. Det har å gjøre med Israels barn... og med det åndelige Sion (som er Jesu Kristi menighet i de siste dager). Først og fremst talte han til jødene – at Gud skulle samle sammen de fordrevne... men han skulle føre tilbake kun de som var fortvilet og sørget over den elendige situasjonen i Israel... Han ville komme i hu alle som var tynget av vanæren... av alt det redselsfulle og gruoppvekkende som foregikk i Guds hus. Til de som var tynget av det, sa han: ”Jeg vil samle dere.” Til disse ga han store løfter...

Denne profetien er også til Jesu Kristi menighet i de siste tider. I det gamle testamentet ble Israels barn kalt til høytidsfest i syv dager. Den åttende dagen ble kalt en høytidssamling. Det var da de samlet seg til et spesielt møte hvor de la alt til side og rettet sitt blikk mot deres himmelske Far og priste og tilba ham. Det står skrevet: ”Den åttende dagen skal dere ha en høytidssamling”. Gjennom hele det gamle testamentet representerer høytidssamlingen den menigheten som er utvalgt av Gud med behov for å møte Herren.

Dette er Jesu menighet i de siste dager. Ifølge Sefanja kommer Guds Hus i de siste dager til å bli vanæret. Det hebraiske ordet her betyr ”skam og vanære”.

Det vil være skam og vanære i Guds hus. Vi snakker ikke her om den frafalne, liberale moderne kirke... Herren sa han vil ta seg av den kirken på dommens dag. Vi kan be for dem, men vi skal ikke sørge over det som ikke er kirken.

Gud ser etter det folk som er full av sorg og gremmes over den vanære som blir fostret i Jesu Kristi menighet i disse siste tider. Jeg taler om den menighet som ble skapt på pinsedagen. Jeg taler om den menighet som ble født under under Paulus’ og apostlenes forkynnelse. Den menigheten som ble født i læren om Jesus Kristus som Herre og Gud. Den menigheten av gjenfødte kristne er under angrep. Den menigheten lider under vanære.

Det er blitt profetert at i denne tid med vanære, skam og skandale vil Gud oppreise en hellig rest, noen gjenværende, som vil sørge og gråte over denne tilskitningen. . .  

Gud vil la det være en rest som ikke vil sitte rolig mens alt dette invaderer menigheten. Gud sier: ”Jeg vil la det være et folk som ikke vil være tilfreds med å gå sin egen lystige vei og ikke bryr seg om hva som skjer mens disse sjarlataner og penge-gale falske profetene kommer inn i Guds hus og bryter ned alt innen rekkevidde.

Gud vil samle seg et folk som vil sørge over dette... Om du virkelig elsker Herren og du elsker hans menighet, da kan du ikke se på som rettskaffent det som skjer i dag (og jeg vil nevne ved navn disse skjenslene denne morgen). Dersom du etter å ha hørt hva jeg har sagt om denne skjenselen, kan gå ut av denne kirken og si til deg selv, ”Jeg står fast på Matteus 16:18 ’dødsrikets porter skal ikke få makt over denne kirken’, jeg vil ikke bekymre meg, Gud har alt under kontroll”.

Det er ikke nok. Gud bruker mennesker. Gud bruker mennesker til å utføre hans arbeide. Han sender ikke engler. Engler gråter over det, men Gud bruker ikke engler til å gjennomføre hans forsett. Han bruker sorgtyngede gråtende menn og kvinner... Dommen står ved døren, Jesus kommer. Herrens dag er nær.

Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på kirken. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.”

Et evangelium blir forkynt som får alt det kommer i berøring med til å visne bort. Alt som er grønt og gudfryktig og rent visner bort. Såkornet er råttent... det er hungersnød, for Herrens rene ord blir ikke forkynt... der er ingen beitemark. Hjordene er forlatt og sultne. Elvene tørker ut. En fremmed og ukjent ild fortærer pastorene. Esekiel sier at hyrder tråkker ned de gode beitemarkene og spiser det beste selv.

Hva er de skammelige og vanærende ting som foregår i Jesu Kristi menighet i dag?

Det er først og fremst det råtne såkornet som blir forkynt av grådige ”hyrder”. Dette er kjent som fremgangsevangeliet.

Dette er en av de største vanærene noen gang begått i Jesu menighet i kirkens historie. Dette perverterte ”evangeliet” forgifter store mengder mennesker – til og med i Kina, Afrika og over hele verden. Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt av rike amerikanske ”evangelister” og ”pastorer”.

Rik! 

Det alarmerer meg at så mange mennesker kan lytte til lydbånd og se videoer som kommer ut av disse fremgangskonferansene uten å gråte over dem. Denne giften har spredd seg over hele verden. Cuba er i ferd med å åpnes og de klør etter å komme seg inn der med sitt fremgangsevangelium og si til dem, ”dere har vært fattige nok nå, Gud vil at alle kubanere skal bli rike.” 

I forrige uke fikk jeg en video som nylig var tatt opp i Kenneth Copeland’s møter. Jeg hørte på talerne og jeg ble målløs.

Forsamling, les det nye testamentet og du vil se at apostelen Paulus nevnte de falske profetene ved navn. Jeg sier deg at dersom du kan lytte til det jeg vil si deg uten å gremmes, da er du blind. Du er åndelig blind. Ditt hjerte er hårdt. Et hjerte med et skjold rundt som hindrer det rene evangeliet i å trenge gjennom. Ditt sinn er blitt så gjennomdampet og oppløst av dette forvirrede evangeliet at du ikke kan forkynne sannheten. Du kan ikke vise dem noe annet i Skriften fordi de har et skjold over hjertet. Hårdhjertet.

Noen av dere vil ikke motta det [jeg sier]. Hvis du har fôret din sjel med Copeland’s og Hagin’s lydbånd og videoer, så vil du ikke komme til å like det du får høre nå. Forsamling, jeg er en hyrde [d.v.s. pastor], jeg er blitt kalt av Gud. Jeg ga denne menigheten et løfte. Så lenge vi står på prekestolen, hvis vi så noen ulver i fåreklær komme for å røve flokken, så ville vi stå opp og rope ut og advare mot dem. Det er opp til dere å gjøre noe med det.

Denne uken satt jeg og lyttet til talerne på denne konferansen og jeg ble så sjokkert og såret. Herrens byrde ble lagt på meg. Derfor er det jeg forkynner dette budskapet. Gremmes over det.

Jeg siterer ord for ord hva som ble sagt. Talerne hadde vanskelig med å komme seg frem fordi alle menneskene løp til og stappet sine penger i lommene deres. Grunnen til at de gjør det er den nye læren som sier, ”gi ikke til de fattige, gi bare til de som er velsignet. Du vil bli velsignet selv bare når du gir til den som er velsignet. Det er sløsing med penger å gi til de fattige. Hvis du vil bli velsignet, da må du finne den mest velsignede evangelist eller pastor du kan finne, fordi den som har fått mye mottar mye, den som har lite skal bli fratatt selv det han har. Hvis du finner den mest velsignede fremgangsrike forkynner og gir ham penger, så vil du bli velsignet. Han blir mere velsignet, hvis han gir til de som er mest velsignet. . . ”.

Det er et pyramidespill. Hvis disse menn [drev med dette] i den sekulære verden, ville de ha vært i fengsel. Et ponzi-spill. Pyramidespill. Mannen på toppen som fremtrer som den helligste og taler høyest. Hundrevis av mennesker løp frem til lommene bulte ut. Synderen må vel si, ”Er dette det frie evangeliet? Dollarsedler?”

Hør hva som ble sagt. Taleren gikk opp og han sa, ”Hvis en fattig enke rekker til deg fem dollar (35 kroner) da bør du ta imot. Elias tok enkens siste måltid. Du er den velsignede, du fortjener det, du tar det.

Den samme taleren sa, ”Jeg bor i et hus på 8000 kvadratfot [sirka 750 m2]. Jeg skal bygge et enda større nå. Et som kong Salomo ville vært stolt av. Jeg kjøpte nettopp en hund for femten tusen dollar. Ser du denne praktfulle ringen på min finger; Jeg var på Jamaica og betalte bare 32,000 dollar for den. Jeg vil du skal vite at når folk i min hjemby går forbi mitt herskapshus og ser min Rolls Royce stå der i innkjørselen, da vet de at der er en Gud i himmelen.”

Si meg nå, hva er evangeliet? Si ikke at du ikke kan gråte over dette.

En av talerne stod opp og sa, ”Vi gjorde en avtale med broder Copeland at i de neste 365 dagene skulle ingen av oss ha det vondt en eneste dag. Vi kommer ikke til å ha et øyeblikk med nedtrykthet og motløshet. Vi kommer aldri til å bli syk eller i nød for noe. Vi skal glede oss over all velsignelsen. Vi avviser all lidelse, all smerte, alle økonomiske problemer.” Det er greit hvis du befinner deg på toppen av dynga.

Her er det som gremmer meg mest. Dette ble forkynt. ”Den Hellige Ånd kan ikke bli utgytt over deg uten at du først er i pengestrømmen. Den Hellige Ånd kan ikke gjøre sitt verk før du har fremgang.”

Tenk over dette! Hvordan påvirker det deg? Hva gjør det med deg når du ser fattige mennesker som lever fra hånd til munn plutselig sier, ”løp etter pengene”, og mennesker løper vilt omkring overalt mens de sier at de krever rikdommene?

Deretter får jeg se folk smyge seg som slanger ut av stolene sine og ned på gulvet. Jeg ser evangelisten stå opp og hvese som en slange og folk som faller over alt. Forsamling, hva er det som foregår?

Odd S. Beverfjord

fredag 25. august 2017

Demokrati og ytringsfrihet frabedes og uønsket i Arendal

Av Amund Garfors.

Ordføreren i Arendal  (en nordlending) følger for tiden sine egne lover, der han får politiet med seg på sine spillopper. Mannen er såpass frilynt og freidig, at han tar seg til rette og bortviser en lovlig organisasjon som SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fra byen. I stedet for å få politiet til og håndheve norsk lov. Så klarer han å snu det hele på hodet, der han får politiet til å kjeppjage SIAN. Mens han samtidig knesetter prinsippet om at vold mot de som ikke tenker i de samme baner som ham, eller ikke er enig med sosialistene, det er nå blitt til et akseptabelt virkemiddel i den byen.

I den pressemeldingen som blir sendt ut fra byens Rådhus står det følgende: ”Bakgrunnen for denne bortvisningen av SIAN, er at de som har bemannet standen til SIAN, har kommet med ukvemsord til de med en annen hudfarge som har gått forbi. Det er helt uakseptabelt. Slik oppførsel skal vi ikke ha i Arendal”.  En pressemelding som denne Ordfører Cornels Nordli bekrefter overfor VG.

Men denne fysaken av en ordfører, han lyver! For han har INGEN konkrete uttalelser å vise til. Og heller ingen beviser, filmopptak eller lydopptak. Så en har all grunn til å undre seg på hva denne fyren av AP-pamp i Arendal,  egentlig driver med? Sannheten er den at SIAN ble angrepet av muslimske innvandrere. Og som ville ødelegge deres stands fordi de ville stoppe nordmenn fra å si sannheten om den ideologien som disse ufordragelige bandittene ønsker skal få fotfeste i landet. Slik at vi en dag kan få de samme tilstander i Oslo som Barcelona nå fikk gjennomgå.  Det tragiske er at vi har et politi som står der og klapper disse kriminelle på skulderen, mens SIAN blir kneblet og bortvist. Ei meget skremmende utvikling!

På den andre siden, dersom SIAN, slik man får inntrykk av, er genuint overrasket over at de ble angrepet og at politiet tar angripernes parti, så er de nok ikke helt ”up to date”.

For dette angrepet var nok noe de måtte forvente i en eller annen form. Det som kanskje kan sies å være litt overraskende, men også er temmelig megetsigende, det er at angrepet på standen deres later til å ha kommet i hovedsakelig bare fra muslimske innvandrere. Ved tidligere lignende anledninger har det typisk vært noen lavstående bøller eller avskum som kaller seg for ”antirasister” - og som har stått bak slike ufyselige angrep. Disse pøblene av norsk opprinnelse har vært bekvemme å ha til disposisjon, der de var god å ha å skyve foran seg for disse muslimene. For da slapp de å gjøre ”grovarbeidet” sjøl.

Men dersom det nå er hovedsaklig muslimene  som står bak, så kan dette tyde på to ting: Enten begynner det å tynnes i rekkene hos ”antirasistene” – eller så anser muslimene seg selv mange og sterke nok på denne måten, til å demonstrere sin makt overfor både politi, politikere og nordmenn flest.

Hvis det hittil ikke har gått opp for de fleste i landet, så burde nok også SIAN begynne å skjønne og fatte og begripe, at de kjemper en kamp som er umulig å vinne. Reaksjonene, eller rettere sagt mangelen på sådanne, fra politisk hold, det sier det meste om dagens tilstand. Det eneste politiske partiet som har forsvart SIANs rett til å ytre seg under Arendalsuka er DEMOKRATENE! Selv fra Sylvi Listhaug, Tybring-Gjedde og Siv Jensen sin side har det så langt vært en rungende taushet! Men Sylvi Listhaug tør vel ikke annet? Og det etter at hun ble dolket i ryggen av Sharia-Erna .Og det bare for en helt korrekt og treffende beskrivelse av svikeren Hareide i Krf.

NARVIK, 18.8.2017 Amund Garfors  (Stortingskandidat og leder av Demokratene i Nordland)

torsdag 24. august 2017

Organisert og Statlig dyremishandling

Av May-Harriet Seppola.

Vi er blitt eit samfunn av velfødde mennesker utan omtanke på korleis maten har blitt til, enten av innsatsmiddel vi tilfører prosessen eller av korleis vi behandler dyr før dei hamnar på middagsbordet. Vi liker å innbilla oss at husdyrene i Norge har det bedre enn i andre land.

EU-kommisjonenes veterinærkontroll og EFTAs overvåkingskontor ESA BLE SJOKKERT OVER TILSTANDENE da de inspiserte dyrehusholdet i Norge i 2009.

Der fant de utsultede dyr, overfylte båser, fjœrfe med altfor dårlig plass, syke kalver som ikke fikk hjelp, avføring som fløt på golvene, utbredt vanstell og døde dyr blant de levende. 

De europeiske myndighetsorganer rettet en flengende kritikk mot mattilsynet for manglene tilsyn med hensyn til dyrehelsen. Mattilsynet utfører for få kontroller med hensyn til 1300 ansatte fordelt på 54 distriktskontor. Mattilsynet rapporterte heller ikke feil og mangler fordi de ville spare tid og inspiserte kun en fjerdedel av kyllinggårder og rugerier.
Inspeksjonen avdekket systematisk dyremishandling. Ved hele 2/3 av gårdene ble det funnet grove avvik med hensyn til stell og tilsyn, mangler med hensyn til tilgang på vann og foring og manglende rutiner med hensyn til uttagning av syke og skadde dyr.

Hver tredje gård hadde bløtt eller etsende underlag som medførte alvorlige skader på dyrene. Det amerikanske selskapet “AVIAGEN GROUP" har avlet frem en kylling hybrid ved navn “HYBRID ROSE 308”, som vokser ekstremt hurtig med overdimensjonert brystparti og stor kjøttfylde, og for å øke veksten brukes det ensrettet kraftfor.

Avlsegenskapene og feilernœringen utgjør en enorm belastning for kyllingenes skjelett og indre organer. Kroppsvekten dobles for hver dag og resultatet er at beina knekker og mange dør av sult like ved matauromaten. Mange utvikler hjertesvikt fordi det hoper seg vœske i buk og lunger.

Nyere hønseavl har gitt kyllinger som vokser fortere og gir mere kjøtt enn de tradisjonelle. Av hønseraser [4] [5] er det varianter av Ross [6] [7] som er mye brukt. «Ross 308» og «Ross Rowan» angis som varianter bak norske produkter.[8] «Ross 308» har en gjennomsnittlig slaktevekt på 950 gram etter 31 dager. «Ross Rowan» er en mer saktevoksende hybrid med en slaktevekt på 2,7 kg etter 75 dager. En rasktvoksende variant som «Ross 308» kan også få vokse fram til 75-80 dagers alder på et mindre kraftig fôr.[9]

Et eksempel på det siste kan være «Gourmetkylling» fra «Holte» som oppgis å være en «Ross 308» med veksttid på 52-84 dager og en slaktevekt på 4 kg.[10] «Ross Rowan» er en brunfjøret hane som parret med andre mindre ross-varianter (f.eks. høner fra «Ross 308») gir mer saktevoksende kyllinger som ales opp. [11] Ved økologisk produksjon i Norge, ved bruk av «saktevoksende fjørferaser», er det bare «Ross Rowan» som er tillatt brukt. Det tillater en minimum slaktealder på 70 dager. Ved økologisk produksjon på andre kyllingraser er minstealder for slaktekylling 81 dager. (Kyllingoppdrett)

Sitat:
Her sit eg saman med fleire tusen andre individ med same kjenneteikn, kyllinghybrid Ross 308. Vår misjon er å vekse oss størst mogleg i løpet av kortast mogleg tid slik at vi vert billeg og sunn mat på flest mogleg fat. Eg kom hit til denne huseieren ein dag gamal og skal, dersom eg beheld helsa, vere her i nokre og tretti døgn. Døgn? Vi vert tilgodesett med 2 x 4 timar mørke i døgnet. Det syter det automatiske lysprogrammet for. Når lyset vert slått på har allereie maten vore på fata (foringsautomaten) nokre minutt slik at alt er klart når vi vaknar og alle kan få mat samstundes, for det er om å gjere å få i oss nok mat og vatn i vår knapt tilmålte tid." (Smertefulle tankar gjennom eit Nøkkelhol)

Dyrevelferdsloven forbyr avl som forhindrer dyr i å utføre normal adferd, men dette gjelder visstnok ikke industrikyllinger, der ca 1 million kyllinger dør hvert år av sykdom, skader og underernœring.
Sœrlig utbredt er tarmbetennelser med blødning. 

Av den grunn er foret tilsatt antibiotike NARAZIN. Narasin er et fortilsetningsmiddel som er mye brukt til kylling. Stoffet benyttes forebyggende mot koksidiose, som er en parasittsykdom, som angriper kyllingenes tarmsystem. I 2013 ble det brukt 12,5 tonn naracin i norsk kyllingproduksjon.

Narasin er godkjent som fortilsetningsmiddel, men siden det har en viss bakteriedrepende effekt kan det være fare for at stoffet bidrar til resistensutvikling i bakteriefloraen, som også kan forårsake dårlig behandlingseffekt av andre antibiotika ved bruk mot infeksjonssykdommer.

Bruken av narasin begrunnes i bedret helse og velferd for kyllingene. Det finnes en vaksine mot koksidiose som ikke er benyttet i stor grad. Narasin er kjemisk likt salinomycin med en ekstra metylgruppe.

Kilde: "SANNHETEN PÅ BORDET

May

onsdag 23. august 2017

Riddu Riddu urfolkfestivalen i Kåfjord 2017

Av Norvald Aasen.

Til, HKH Dronning Sonja, Slottet.

Den 13. juli fekk vi sjå Dronninga som besøkte Riddu Riddu der ho rosa denne festivalen som samla samar og mange andre av verda sine urfolk.

No er det slik at her er eit anna urfolk i Noreg som sjeldan vert hylla og som det vert gjort lite for at dei skal kunne ta vare på sine rettar og særtrekk. Men som derimot vert hetsa og latterleggjorde om dei vil framhalde si historie som urfolk. Mangfald skal erstatta nasjonen.

Dette urfolket som eg her siktar til er Nordmenn!

Truleg busette dette urfolket seg før samane fann fotfeste i nord-Noreg. Dette er naturleg å tenke seg då isen som trekte seg tilbake frå landet truleg starta si tilbaketrekking frå sør.

Når vi no har fått oppleve at sjølvaste Kongen i taler fortel oss at nordmenn kjem frå Afghanistan, Pakistan, Syria, Somalia m.fleire, så må dette enten skuldast at Kongen er utruleg historielaus eller at han ikkje bryr seg om vårt urfolk si historie og eksistens. Det same kan seiast om Kronprinsparet som uttalar at nordmenn består av alle etnisitetar. Slik vanvyrdnad tale om vårt urfolk er media og makteliten med på å spreie for utanverda som «meisterverk». Dette samstundes som dei same personane rosar det andre urfolket i landet for at dei held på sine særrettar og særtrekk.

Vanvyrdnad for oss nordmenn kallar eg det også når kongefamilien under sin «Dronningfest» i Slottsparken hentar inn på talarstolen ein ung irakar som på eit eller anna vis har funne vegen til den norske kjøtgryta, og lira av seg fylgjande: «Etter ti år i Norge står jeg overfor dere som et bevis på at det å være nordmann og muslim, kan samles i en og samme person». At slikt hån mot oss røyrde både Kongen og Mette Marit til tårene fortel meg kva vi som urfolk kan vente oss av Kongehuset. 

Kongefamilien, og deira medlauparar, skal vite at denne mannen aldri har vore - og vert heller aldri - ein nordmann! Ikkje eingong kongeleg tåreskvulp kan gjere han til nordmann!

Eg trudde at valspråket frå Kongen, «Alt for Noreg» også ville bety alt for dei to urfolka som har historisk rett til dette landet. Men slik er det altså ikkje!    

Når eg så hevdar dette med nordmenn som urfolk så held eg sjølvsagt utanfor dei overklasseslektene som har innvandra no og gjennom tidlegare tider til Noreg, med det føremål å tilrive seg høge posisjonar, halde på desse for å la dei gå i arv til eigne slektslekk, og for dermed å mjøle sine eigne kaker. Slike har vi rikelege døme på i landet vårt.

Det er trist å sjå at monakiet som skulle vere eit samlande symbol for folket, og ikkje minst tilgodesjå landet sine begge urfolk, i staden stiller seg til rådvelde for dei som ivrar for oppløysing av eit av dei folka som samfunnet vårt har vorte starta og bygd opp på.      

Det hjelp lite at Kongen står på sametinget og siterar sanninga om at Staten Noreg er etablert på territoriet til dei to folk, nordmenn og samar, når han i andre samanhengar hevdar at nordmenn består av alle etnisitetar, og at nordmenn er afghanarar, pakistanarar, somaliarar og andre framande.

Slikt er urettvist og sårande, og dei kongelege veit dette godt. Og det er kanskje difor dei uttrykkjer seg slik dei gjer.

Nordmenn er nemleg eit etnisk omgrep, nordmenn er eit folk og til alt overmål eit urfolk i Noreg. Det finns berre to slike, nordmenn og samar.

Minner om kva cand.oecon. Kaare Ruud skriv i boka «Hva skjer i Norge»: «Historisk bakgrunn – Nordmenn utgjør et fritt og selvstendig folk. Som skandinaver har vi, likesom samene, levd i Norge i all historisk tid. Norge er vårt fedreland og felles livsgrunnlag. Det gir oss følelsen og erkjennelsen av trygghet og nasjonal tilhørighet».

Eg vil ikkje utelate å nemne at her gjennom tidene har kome enkeltvis innvandrarar som har vist lojalitet og støtte til dei urfolk som har historisk tilhøyrigheit i Noreg. Desse innvandrarane ynskjer eg velkomne.

I dag ser eg, som tidligare monarkist, ikke at kongehuset sine medlemar og støttespelarar framstår som samlingsymbol for folket. Men meir som eit symbol til samling av dei av framand herkomst. Difor ser eg kongehuset no for tida meir som ein festival arena der det meste gjeld feiring og festlegheiter og glitter og stas. Og det verste er at dei har gløymt, og overser, det eldste urfolket i Noreg.

Det var også utruleg historielaust å høyre Kongen i si tale i Slottsparken den 1. sep. 2016  uttale at hans bestefar innvandra til Noreg for hunde år sidan. Då er anten Kongen villeia av sine tjenarar, eller så snakkar han mot betre vitande.

Prins Carl, som seinare vart Kong Håkon, Harald sin bestefar, ville fyrst ha folket sitt samtykke før han let seg verte Konge i landet. Slikt samtykke vert ikkje ynskt av dei som no innvandrar i titusental årleg.

Så sanninga er at han vart beden om å kome til Noreg, difor er det feil å seie at han innvandra. Dette er så langt fra den situasjonen vi opplever i landet vårt i dag med ei nasjonalt øydeleggande folkevandring – som til alt overmål vert støtta og ynskt velkomen av eit samla kongehus.

Erna Solberg, Noregs «statsminister» som deltok på muslimane sin Id-feiring nyleg, ordla seg slik: «Det er viktig at vi i Norge klarer å bygge en fellesskapskultur. Vi lever i samme landet og likhetene er større enn forskjellene».

Dermed har Noregs «statsminister» lagt grunnsteinen for avviklinga av vår eigen norske kultur for å kunne plante inn islamsk kulturelement i vårt land. Om eg ikkje minnest feil så la Solberg for eindel år sidan fram tankar om å tillate Sharia domstolar her i landet.

Viss Noreg sin «statsminister» synes likskapen er større enn skildnaden på det nordmenn har skalpt i vårt samfunn og det ho ser i muslimske statar med stadige krigar og motsetnadar, så kan det vere grunn til å undre seg på kva klode ho oppheld seg på.      

Og det viser seg at det er i multietniske og multikulturelle samfunn ufred og motsetningar raserar samfunn. Difor er det også nesten uråd å fatte at det nett er ein slik samfunnsmodell vår tid sine politikarar, media og resten av eliten ivrar for å innføre i landet vårt, og i vår del av verda. Og som med hets og forfylging mot opposisjonelle freistar å halde nede all opposisjon mot deira planar.

Vi lyt berre innsjå at Kongehuset spelar på lag med denne eliten.

Så, DKH, Dronning Sonja, kva framtid har eit land og eit folk - urfolk - når eliten rottar seg saman for å øydelegge og bygge ned ein gamald kultur, eit gamalt folkeferd og deira livsverk skapt gjennom uminnelege tider?

Eg vil krevje at Dronninga får tilgang til brevet mitt, og ho må gjerne sende meg eit svar, i alle høve på siste spørsmålet mitt.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
15. august, 2017.

tirsdag 22. august 2017

Makt og pretensjon

Av Dan Odfjell.

Opprørende - hva vi opplever i disse valgkamp-tider er ikke en diskusjon om hva som tjener landet. Nei, bløff og løgnaktighet i kamp for makt og privilegier. Ikke å fortelle sannhet sidestiller jeg med løgn - når det kommer fra folk som ønsker seg velger-tillit.

Demokratiet er tapt til riksmedia, som uten legitimitet opererer som politikere. Og de «parti-valgte» politikerne viker plass for media-overmakten, de er rett og slett for feige og/eller kneblet av egen makt-struktur, dvs parti-pyramidene. Vi må få person og direkte valg, ellers får vi ikke sterke, handlekraftige mennesker som reelt og frimodig kan representere oss.

Dette med representasjon er nøkkelordet: mange med meg finner ikke lenger et eneste stortingsparti som vi føler representerer oss. Slik som det nå er, motarbeider rett og slett stortinget folkeviljen, på samme måte som riksmedia gjør det. Symbiosen media og politikere fører til diktatur, iallfall ikke til noe sant folkedemokrati.

Vi er svært mange som sårt savner et rent protestparti. Det nærmeste er FrP.  Men ingen må i fortvilelse la være å stemme. Da foreslår jeg Kystpartiet heller enn Høyre, hvor vi bør få inn Steinar Bastesen på stortinget, denne gang som valgt fra Hordaland.

Et annet og høyst personlig poeng er skuffelsen over Knut Arild Hareide og KrF som feiger unna den første og enkle utfordringen: At kristendom og sosialisme er uforenelig, noe jeg har sagt og utdypet offentlig. Han misliker meg, det er helt greit, men kan ikke forklare seg. Da mister han tillit, iallfall all borgerlig tillit. La oss heller da stemme inn partiet de kristne, PDK, de stødige konservative og langsiktige kristne. Som makter å stå opp mot «sosialist-biskopene» som utnevnt av Ap, som ikke lenger synes å sette fedrelandet og vår egen etterslekt fremst.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 21. august 2017

Hvorfor forlater folk det synkende AP-skipet?

Av Amund Garfors.

Det er ikke vanskelig å se at panikken har slått inn i rosenes leir.  Der deres leder Gahr Støre virker nervøs og utafor. Der han har mistet grepet og kontrollen. Nei, stakkars mann, han har nok ikke mye å tenke med når han ikke skjønner hvorfor målingene til Ap-ene bare går nedover. Nordmenn flest har jo for lengst oppfattet hva som er det viktigste å kjempe for i disse tider. Men når en leder som sjøl har et frynset forhold til realiteter, ærlighet og hva som gavner landet mest, da går det bare en vei. Og selv mediene har visstnok også problemer med å fange opp det som foregår?

Nei, det er da grenser på hvor langt hjernevasken av et folk kan gå? Mens de som bestyrer avisene, radio og TV-nyhetene ikke skjønner noen ting. Det hele begynner å ligne på valget i USA, der Donald Trump gikk av med seieren. Hvorfor vil ikke media ta innover seg og innrømme at noen klarer å tenke sjøl? Og dersom Gahr Støre fortsatt ikke forstår hvorfor folk forlater AP, da har han ingenting i politikken å gjøre! For skal han redde AP fra fullt havari, så må han straks finne ut hvordan folk flest tenker og mener om egen framtid i dette landet. Ei framtid som virker nokså dyster for de som har små barn, og som skal vokse opp i et land som beveger seg farefullt inn et vanskelig farvann, fullt av undervannsskjær, grunner og store stormer.

Nei, det hjelper lite så lenge denne mannen ikke vil snakke om absolutt det aller viktigste og som skremmer vannet av folk flest; nemlig INNVANDRINGEN. Der våre grenser står vidåpne, og der muslimene velter inn i landet.  For skal AP ha den minste troverdighet, så holder det ikke å bli enig med Erna på kammerset. Ja om at visse ting, det skulle det IKKE SNAKKKES OM,  der forleden i Arendal.   Og det er enda en grunn til at denne mannen IKKE passer inn som landets statsminister!  For ingen annen sak er viktigere for folket og landets overlevelse, enn at dette blir debattert under disse politiske show på NRK-TV.  Og der alle disse partilederne er blitt enig om at dette holder de kjeft om.  Der de heller foretrekker å feie problemene under teppet…

For hva gjør Gahr Støre når han har mulighet til å snakke til det norske folk? Jo, han går og gjemmer seg og nekter å se elefanten i rommet. Han tror han kan unngå å snakke om den aller viktigste saken i Norge på 1000 år. Og da har han nok en gang avslørt seg som den feigingen og svikeren han er! Nei, han ønsker ikke å snakke om det som folk flest vil høre om, ja å tone flagg om, og som er det mest brennbare politiske tema for tiden; nemlig om vi skal overleve som et fritt folk! Men dette er vel et syndrom som følger denne mannen? Der han tror at når man ikke snakker om framtidas problemer, da vil alt gå seg til…?  Vi fikk se en bitte liten oppvisning om hva vi har i vente,  der SIAN i går ble jaget bort av en AP-ordfører i Arendal. Og der norsk politi nok en gang, sveik sitt eget folk og tok parti for inntrengerne…

Men nå er det snart valg, og det vil bli et vinn eller forsvinn for den godeste Gahr Støre. Og det fordi han nå MÅ ta et standpunkt  om han vil ha stemmer fra innvandrere og muslimer,  eller fra nordmenn. Ikke vanskelig å forstå mottoet til AP, der det heter at ”alle skal med”!  Men problemet er det, at folk flest vil ikke være om bord på dette synkende skip så lenge Kaptein Jonas Gahr Støre nekter å innformere om hva han og partiets standpunkter er i innvandrerspørsmålet. For det er svært viktig at nordmenn flest får saklig informasjon om akkurat dette. Og så lenge det ikke skal snakkes om, da går selvfølgelig folk over til andre partier og ledere som for lengst har sett skrifta på veggen.

Og kanskje det som folk reagerer mest på, det er at AP vil øke skattene med 15-20 milliarder kroner, der folk flest ikke er dummere enn at de har forstått at disse pengene vil gå til terrororganisasjoner og despoter i dysfunksjonelle land. Der Europa for tiden tar imot hundretusenvis av klienter som til slutt havner i Norge. Og der disse pengene da selvfølgelig vil gå til å finansiere vår egen undergang og utskiting med fremmede folk og raser. Ikke rart at folk har begynt å kalle AP for Araberpartiet!

Godt valg!

NARVIK, 17.august 2017 Amund Garfors (Stortingskandidat og leder av Demokratene i Nordland)

søndag 20. august 2017

Selg alt det du eier. Kom så og følg meg!

Andakt av Spikeren.

Jeg har tenkt på historien om Jesus og den rike unge mann i et par uker, og når Fredsriket faktisk var litt inne på dette temaet igår, tenkte jeg at da er det dette Gud ønsker at vi skal ta fram i dagens andakt. Vi begynner med de 5 små versene som utgjør selve fortellingen:

Mark 10,17-21 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: "Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv?" Men Jesus sa til ham: "Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god - det er Gud. Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor." Men han svarte: "Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung." Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: "Én ting mangler deg: Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!"

Selve historien utspinner i Judea landet på østsiden av Jordan, der en mengde folk hadde samlet seg for å høre Jesus, og han lærte dem som han pleide. Mot slutten av dagen bar de små barn fram til ham for at han skulle røre ved dem. Og Jesu budskap var dette: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det." Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Det var da Jesus skulle dra videre at den rike unge mannen dukket opp. Han falt ned på kne foran Jesus og spurte: "Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv?" Men Jesus sa til ham: "Hvorfor kaller du meg god?"

Dette var sikkert et merkelig spørsmål å få for den rike unge mannen som nå lå på kne foran Jesus. Hva ville du og jeg svart dersom Jesus hadde spurt oss "Hvorfor kaller du meg god?" Er Jesus god fordi han utviser kjærlighet, rett og rettferdighet overfor de fattige, svake og små? Er han god fordi han utfører store mirakler og helbreder de syke? Er han god fordi han taler den korrupte øvrigheten og elitene midt imot? Hva er grunnen til at du vil kalle Jesus god?

Vi vet ikke hva den rike unge mannen svarte, men Jesus gir oss selve nøkkelen til svaret når han sier "Bare én er god - det er Gud." - Jesus er god fordi han faktisk ER Gud! "Den som har sett meg har sett Faderen", sier Jesus til Filip i Joh 14,9. Og "Gud ER kjærlighet", står det i 1Joh 4,8. Derfor kan vi si at Jesus god - fordi han ER selve Guddommen, kommet til oss i kjøtt og blod, for å gjøre opp for våre synder på Golgata kors.

Men den rike unge mannen ser ut til å være mest opptatt med hva han selv måtte gjøre når han spør "hva skal JEG gjøre for å arve det evige liv?" Han hadde tydeligvis ikke forstått at Jesus var kommet for å ta bort verdens synd. Den rike unge mannen mente at han selv måtte gjøre noe som gjorde ham FORTJENT til å arve det evige liv.

Her var nok den rike unge mannens tankegang grunnleggende feil. For det er ingen som kan arve noe uten å være i rettmessig slektskap med den som dør. Den eneste måten man kan få arverett på er enten ved å være del av slekten - eller: Man må rett og slett bli født på ny!

Og det er nettopp dette Jesus viser den rike unge mannen når han viser til budene. Når så den rike unge mannen svarer at disse har han holdt fra han var ung, er det ikke det minste rart at Jesus får ham kjær, for han ser at denne mannen virkelig har gjort seg flid med å gjøre seg fortjent til det evige liv. Men det holder likevel ikke. For det er èn ting som mangler hos deg, sier Jesus: "Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom SÅ og følg meg!"

Det var altså noe den rike unge mannen måtte kvitte seg med, og her er det ikke bare snakk om penger og jordisk gods og gull. Nei, her er det snakk om alt hva vi eier av storhetsfølelse, selvhevdelse, arroganse, mennesketanker, egenkunnskap, osv, osv. For som Jesus sa til Peter som var sikker på at han tenkte både logisk og fornuftig: "Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil." (Matt 16,23)

Vi må med andre ord legge av oss alt som kan karakteres som "vårt eget" i denne verden og lære oss å tenke slik som GUD tenker. Det er først DA vi kan følge Jesus. For som Jesus sier til den rike unge mannen: "Kom SÅ og følg meg!"

Nå skal vi forsøke gjøre nettopp det. Vi skal følge Jesus, og da vil jeg at du en stakket stund skal legge av alt som du eier av egne tanker og fordommer. Legg av alt du har lest, lært og hørt av andre mennesker. Nå skal vi prøve følge Jesus ut ifra GUDS perspektiv.

Så hvor skal vi begynne og hvor skal vi gå når Jesus sier "Følg meg"? Jo, vi skal gå til Bibelen, og da nærmere bestemt til de 4 evangeliene som er skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Der kan vi følge Jesus fra 4 forskjellige synsvinkler. De er kanskje litt forskjellige i sine beskrivelser siden de er skrevet av 4 forskjellige individer, men budskapet i fortellingene er hele tiden den samme.

Hvor kommer vi så når vi følger Jesus gjennom evangeliene? Jo, vi ender opp ved korset. Det er nemlig korset som er Bibelens sentrum og det er der nøkkelen til frelsen ligger.

Når du nå gjennom evangeliene har fulgt Jesus til korset og du i ditt indre befinner deg sammen med folkemengden rundt korset, da har jeg lyst at du skal minnes Jesu ord "Jeg er døren". Forestill deg nå at du går inn gjennom denne døren - inn I Jesus - og at du henger der SAMMEN med Jesus på korset! Og det er nå det skjer: Gud ser deg med alle dine synder I Jesus, men nå er det HAN som tar straffen for DINE synder på SITT legeme.

Så etter 6 timers lidelse dør Jesus, og siden du nå er I ham, dør også du - SAMMEN med ham. Her passer det godt å sitere Jes 53,5 "Men han ble såret for VÅRE overtredelser og knust for VÅRE misgjerninger. Straffen ble lagt på HAM for at vi skulle ha fred, ved HANS sår har vi fått legedom."

Så skjer det noe fantastisk: Etter 3 dager i dødsriket reiser Gud Jesus opp fra de døde, og siden du fremdeles er I ham, reiser Gud deg opp - SAMMEN med ham. Du blir rett og slett født på ny! Slik står det i 2 Kor 5,17 "Derfor, om noen er I Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt."

I Kristus er du blitt en ny skapning. Du er blitt Guds barn og del av Guds familie. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. (Rom 8,17).

Så er det da ingen fordømmelse for den som er I Kristus Jesus. Siden Kristus nå har lidd for oss i kjødet, skal dere væpne dere med denne tanken: Den som har lidd i kjødet, har gjort seg ferdig med synden. (1 Pet 4,1)

Joh 8,36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Spikeren

lørdag 19. august 2017

Opium for folket

Av Fredsriket.

Hvorfor skal kristendommen bli kalt det? Kommer i hvert fall ikke fra Bibelen, men mest sannsynlig fra kristne selv og deres aviser. Ikke engang den mest flyktige gjennomlesning av Bibelen kan en unngå å få et sterkt inntrykk av den sosiale lidenskap som flammer på sidene i den. Det finnes ingen bok innenfor verdenslitteraturen som så inderlig fordømmer all uærlig og egoistisk rikdom.

Her er noen bibelsitat:

Han fordømmer dem som ”dynger opp ran og vold i sine slott” (Am 3:10). Han fordømmer dem som ”tråkker småkårsfolk ned og krever korn i avgift av dem. Derfor skal dere ikke få bo i de hus som dere har bygd av tilhogd stein, og ikke få drikke av vinen fra de herlige vingårder dere har plantet” (Am 5:11).

Han slipper løs sin vrede over dem som gir dårlig mål og fusker med falske vekter, som kjøper småkårsfolk for penger og en fattig stakkar for et par sko og lar de fattige få avfallskorn selv om de betaler full pris. ”Aldri mer vil jeg glemme noe av det de har gjort! Sier Gud (Am 8:4-7). Jesaja adv arer dem som lager seg store eiendommer ved å legge ”hus til hus og føyer til åker til åker” (Jes 5:8).

Den vise Salomo sier at den som stoler på sin rikdom, faller (Ordsp 11:28). Lukas siterer Jesus som sier ”Ve dere rike!” (Luk 6:24). ”Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!” (Luk 18:24). ”De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt” (1 Tim 6: 9-10).

Livet og utgangen for de rike egoistene er skildret i Jakobs brev:
Jak 5: 4-6. ”Men hør: Den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skar åkrene deres, roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd fram til Herren Seabot. Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. Den uskyldige har dere dømt skyldig og drept, uten at noen gjør motstand”

Men Jesus gjorde motstand. Han jagde de grådige bort fra tempelplassen slik at de ikke skulle få utbytte de fattige mer. Mens de kristne i dag i stor grad bare støtter de samme utbytterne i form av å støtte pengesionistene Rothschild og staten Israel. Velg selv hvem dere vil tjene Jesus Kristus eller Antikrist. Det er sistnevnte som er opium for kristenheten. Ikke Bibelen.

Finnes mye enkle ting en kristen kan gjøre for å hindre utbytting av fattige. Blant annet når en skal gjøre noe så enkelt som å slippe en seddel ned i valgurnen. Og la være å støtte liberalistiske partier, Dagen og NorgeIdag, pastorer på Veien bibelskole, høyrepartier og det ugudelige "kristenfolket" som ikke er annet en støtte til Antikristen som skal innsettes på tronen i Jerusalem. Bare å se til USA eller til Maggie Thatcher, despoter som i araberlandene som har sine palass mens de fleste undersåttene deres er fattige. Bare sosialdemokrati, politiske partier på venstresiden og velferdsstaten kan i stor stil hindre fattigdom og på lengre sikt, skape en balansert økonomisk vekst og fordeling uten omfattende utbytting av arbeidsfolk. All erfaring viser det.

Homofili og abort er ikke tilsvarende fordømt av Jesus som utbytting av fattige. så kjemp mot de konservative kristne, Dagen, NorgeIdag, pastorer på Veien Bibelskole som ikke følger Jesus og stemmer borgerlig til den siste dag. Jesus dyrket ikke Mammon og var borgerlig.

Fredsriket