DEN STORE LØGNEN

Av Odd S. Beverfjord.

Sosialisme og nasjonalsosialisme (nazisme) vil begge ha en maktelite som eier produksjonsmidlene og undertrykker og ensretter folket gjennom media og undervisningsystemet. Begge bygger sitt menneskesyn på darwinisme/evolusjonisme (”det naturlige utvalg”).

Sosialistene er mest opptatt av å fordumme mennesker gjennom media og ved å rasere undervisningssektoren, slik Kristin Halvorsen og SV gjorde i regjerningen med Jens Stoltenberg, for lettere å kunne utøve kontroll. Det er lettere å lure dumme mennesker og få dem til å bli lydige sosialister enn utdannede og tenkende (jf. NRK som sosialsistenes propagandamaskin og indoktrineringskanal, samt SV’s rasering av skolesektoren og fordumming av skoleungdommen).

Nasjonalsosialistene er mer fokusert på å bygge stolthet i den ariske rasens antatte overlegne intelligens og angivelige spesielle evner som herrefolk og utryddelse av individer og etniske grupper de betrakter som undermennesker. Det siste gjør sosialistene gjennom abort (jf. fosterdrapsloven). At sosialister og nasjonalsosialister opptrer som motstandere, slik vi ser i demonstrasjoner (nå sist i Markensgate i Kristiansand), har sin rot i at de betrakter hverandre som konkurrenter om matfatet, som hunder når de slåss om maten.

Alt dette blir markedsført som "kjærlighet" til folk og fedreland. Nazistene som er mest hjernevasket av nasjonalsosialismen har gjentatt løgnen om at de elsker sitt fedreland så ofte at de faktisk tror på den selv og presenterer sitt perverse livssyn som nasjonalisme og kjærlighet til folk og fedreland. De utrydder jøder og undermennesker og undertrykker andre i sin store fedrelandskjærlighet. Felles karakteristisk for sosialister og nazister er løgnaktighet, sinnssyk maktarroganse og menneskeforakt mens de prøver å innbille tenkende mennesker at de vil folk og nasjon vel.

Den amerikanske forfatteren og filmskaperen, Dinesh D’Souza, forfatter av boken, Hillary's America, America, and Obama's America, har kommet med en ny, eksplosiv bok, The Big Lie: Exposing the Nazi Roots of the American Left .

Omtale av boken på Amazon:

Hva er "den store løgnen" til det demokratiske partiet i USA? De konservative - og spesielt Donald Trump - er fascister. Til og med nazister. I en typisk kommentar, sier MSNBC-verten Rachel Maddow, at Trump-epoken minner om "hvordan det var når Hitler ble kansler."

Men i virkeligheten er denne frekke løgnen en fullstendig inversjon av sannheten. Ja, det er en fascistisk trussel i Amerika - men den trusselen er fra venstresiden og det demokratiske parti. Det demokratiske venstre har en ideologi som er nesten identisk med fascismen og låner rutinemessig skremselstaktikker og politisk terror fra nazistiske brunskjorter.

For å skjule sin lumske fascistiske agenda, beskylder demokratene høyt president Trump og andre republikanere for å være nazister - en åpenbar løgn, tatt i betraktning at GOP fra begynnelsen har kjempet mot demokratene når det gjelder slaveri, folkemord, rasisme og fascisme.

Endelig avslører Dinesh D'Souza venstresidens store løgn. Han eksponerer eksepsjonelt president Trump og hans støttespillere, og avslører deretter det demokratiske venstres lange og koselige forhold til nazismen: hvordan de tidligste demokratenes rasistiske og folkemordlige handlinger inspirerte Adolf Hitlers dødskampanje; hvordan fascistiske filosofer påvirket den amerikanske venstrefløyens store 20th . Century løver ; og hvordan dagens anti-ytringsfrihet, anti-kapitalistiske, anti-religiøs frihet, pro-vold demokratiske parti er et skremmende simulacrum av det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti - nazistene.

Hitler oppfant begrepet "den store løgnen" for å beskrive en løgn som "folkets store masser" vil falle for nettopp på grunn av hvor dristig og monstrøs løgnen er. I ”The Big Lie” viser D'Souza at den demokratiske venstresidens orkestrerte kampanje for å male President Trump og konservative som nazister for å dekke over sin egen fascisme er faktisk den største løgnen av alle.

(Amazon)

Nettavisen Breitbart har trykket et intervju som den canadiske radiostasjonen SiriusXM-vert, har med Raheem Kassam på Breitbart News Daily, fredag den 4. august under overskriften,

Dinesh D’Souza on ‘The Big Lie’: ‘Fascism Has Crept Deeply into the Bowels of the Left

Jeg har oversatt intervjuet til norsk for SC. Oversettelsen følger her.

"Det er en dyp fascistisk farge i politikken nå. Ironisk nok marsjerer dagens fascisme under anti-fascismens banner, og det hevder anti-fascismens moralske troverdighet," sa D'Souza. "Med andre ord prøver den å ta all fascismens lukt - farget som det er med Holocaust, Auschwitz - og projiserer det på Trump og på høyre."

"Dette er en massiv historisk bedrag. Det er margen til den Store Løgnen, sa han. "Hvis premisset er sant, at fascismen nå har krøpet dypt inn i venstresidens innvoller, kan vi ikke late som om det ikke har skjedd, og fortsett med politikk som vanlig."

"Republikanerne som jeg ser på TV tror vi befinner oss på 1980-tallet. Dette er Reagan vs Tip O'Neill. Det er en gentlemans kamp. De kan begge gå ut til en bar og ta en øl etterpå. Men det er ikke det Amerika vi lever i nå."

D'Souza så på valget av tidligere president Barack Obama som tippepunkt for venstrefløyens fascisme.

"Det var ikke engang Bill Clinton fordi Bill Clinton i stor grad levde i kjølvannet av reganismen. Han var hovedsakelig, politisk sett, trukket av Reagan-tidevannet.” hevder D’Souza og minner om at det var Clinton som undertegnet velferdsreformen [i 1996].

"Da Obama kom inn med sin slags følsomhet a la Saul David Alinsky, og selvfølgelig hadde Hillary det samme, da kom en slags gangsterisme inn i amerikansk politikk." Han fortsatte, "en gangsterisme som sa ting som" La oss deployere IRS (skatteetaten) mot våre opponenter. La oss avlytte dem ved å bruke FBI. La oss prøve å sette våre motstandere i fengsel. "Dette er en slags fascistisk opptreden, og dette er den typen ting jeg ikke tror – jeg mener,  Jimmy Carter ville ikke ha drømt om det. Heller ikke ville JFK eller Truman."

D'Souza sa at venstre var drevet til å omfavne disse taktikkene ved "glimtet av å kunne etablere nøyaktig hva fascisterne alltid ønsket: en fullstendig [makt]sentralisert stat."

"Husk for eksempel at med NSA [National Securiy Agency, underlagt forsvarsdepartementet] i dag er det overvåkningsteknologier som var helt utilgjengelige for Mussolini i 20-årene eller Hitler på 30-tallet," påpekte han. "På den måten er sann fascisme, fullskala fascisme, mer mulig i dag enn det var i det tjuende århundre."

"Dette er en slags venstres målsetting. Nå trodde de at de nesten var kommet i mål - og så kommer denne bisarre Trump ut fra ingensteds og velter bordet. Han tar over, og de har plutselig mistet alle tre regjeringens bransjer, og de kan ikke tro det. Dette er raseriet som de slår tilbake med,” sier han.

D'Souza siterte National Review-skribenten Jonah Goldbergs Liberal Fascism som en annen innsats for å spore utviklingen av fascistiske tanker i den moderne venstresidens politikk, selv om han trodde Goldberg var for motvillig til å trekke en solid sammenheng mellom dagens demokrater og det forrige århundrets tyranner.

"Nå sammenligner jeg ikke venstre med nazisterne i Auschwitz," la han til. "Men jeg sammenligner dem med de tidlige nazistene, og faktisk vil jeg insistere på at det demokratiske partiets historie - se på deres 150-årige historie om rasisme, slaveri, segregering, Jim Crow, Ku Klux Klan. Denne historien minner faktisk mer om nazisme enn, for eksempel, Mussolini-stil fascisme.”

[Det var demokratene som fikk lovfestet rasisme og slaveri, ved Jim Crow-lovene. Det var republikanerne som fikk slutt på det ved republikanernes leder, Abraham Lincoln. Så hvem er det som er rasister og segregasjonister?

I Norge pretenderer sosialsistene og globalistene å arbeide for av muslimske immigranter. Men deres målsetting er segregering etter ”splitt og hersk”-metoden. Politikerne vet at muslimer ikke lar seg integrere, og for å splitte befolkningen innføres radikale muslimer fra Midtøsten og Somalia. Virkelige flyktninger med beskyttelsesbehov, f.eks. kristne som blir forfulgt av muslimer i islamske stater, blir sendt tilbake for å bli drept. Dersom kristne blir gitt opphold fordi muslimer forfølger dem, vil ”fredens religion” komme i vanry, og muslimer kan bli fornærmet. -- [overs. anm.]

"Mussolini hadde egentlig ikke konsentrasjonsleirer. Han forfulgte ikke jødene systematisk, slik Hitler gjorde. Han hadde ikke segregering. Mussolinis fascisme var på en måte mye mindre rasistisk. Så hvis du vil sammenligne rasisme, må du sammenligne Demokratene med nazistene - begge disse gruppene gjennomsyret, i mesteparten av deres historie, med dyp rasisme.”

Kassam antydet at mye av denne sannheten har blitt skjult ved å gi venstreorienterte helter fra fortiden et nytt merke, slik som Planned Parenthood’s grunnlegger, Margaret Sanger’s transformasjon fra eugeniker til pioner for "kvinners helse".

"Margaret Sangers grunnleggende premiss var eugenikk," sa D'Souza. "Flere barn fra de mest egnede og mindre fra de som er uegnet [ref. evolusjonistenes doktrine, ”The survival of the fittest”]. Hun støttet ganske ekstreme tiltak, inkludert segregering og deretter, notorisk, tvungen sterilisering for å frata kvinner den lavere sosiale klasse og uten utdannelse muligheten til å få barn. Hun var veldig tydelig på det. "

"Nå, da nazistene gjorde det i 1933, holdt Margaret Sanger taler som lovpriste det. Hun sa: 'Se, nazistene, tyskerne, er foran oss. Vi må få ta dem igjen.’ Dette er den virkelige Margaret Sanger, men det er ikke den Margaret Sanger du finner i Planned Parenthood-brosjyrer," sa han.

Kassam spurte hva konservative, republikanere og ikke-politiske gjennomsnittlige amerikanere kan gjøre for å bekjempe de falske påstander om fascisme og ekstremisme som venstresiden har beskyldt dem for.

"Nummer en, jeg merker at republikanerne svært sjelden svarer på anklagene som er gjort mot dem," svarte D'Souza. "For eksempel, alt Trump trenger å si er noe sånt som," Hei, det er veldig interessant at du kaller meg en fascist. Først og fremst dreper dere meg på hver eksisterende plattform. Jeg slår på TVen, komikere latterliggjør meg. Mediene blærer meg. Hollywood-folk er heftig opphisset og spyr ut bitter klage på meg. Hvis jeg virkelig var en fascist, tror du jeg vil tillate det å skje? Tror du Mussolini ville tillate at radioen i Roma å gjøre narr av ham? Nei, han ville sende over noe folk. De ville stenge ned radiostasjonen. Det ville være slutten på det. '"

"Den virkelige fascismen tolererer ikke den slags dissens," bemerket han. "Gjennomgående er det klart bevis på at Trump ikke er autoritær; Han er ikke en fascist. "

"Årsaken til at venstre gjør slike fremskritt er at de faktisk har omdefinert ting, og dette er en intellektuell oppgave som har pågått en tid. Det begynte i akademia; det er blitt promotert av Hollywood og media,” sier han. "For eksempel tror mange vanlige utdannede mennesker akkurat nå at fascismen er lik nasjonalisme. Ved denne definisjonen synes Trump å være nærmere fascismen enn, la oss si, Bernie Sanders. Men sannheten er at nasjonalisme ikke er en nøkkel som definerer fascismens trekk i det hele tatt."

"Jeg ble født i India. Gandhi var nasjonalist. Mandela var nasjonalist. Alle de anti-koloniale ledere var nasjonalister. Churchill var nasjonalist. De amerikanske grunnleggerne var nasjonalister," påpekte han.

"Selvfølgelig var alle disse menneskene ikke fascister, så det er klart at nasjonalisme, selv om det beskriver Hitler og Mussolini, egentlig ikke kommer til kjernen av hva fascisme betyr. Vi må gjøre det intellektuelle arbeidet for å forstå disse tingene og deretter få dem ut," sa D'Souza.

D'Souza sa at boken hans avslører "paralleller mellom ting som skjedde i Amerika og ting som skjedde i Mussolini's Italia eller Nazi-Tyskland."

"I virkeligheten fant jeg årsakssammenhenger. For eksempel, de gutta som skrev Nürnberg-lovene, de eldre nazistiske tjenestemennene, står bokstavelig talt der og diskuterer disse lovene som om de holder i hånden sine blåkoper av demokratenes Jim Crow-lover i sørstatene. Og de sier i utgangspunktet: ’Alt vi trenger å gjøre, er faktisk krysse ut ordet svart og skrive i ordet jøde, og vi har alt på plass.’ Bokstavelig talt var Nürnbergs lover ikke parallelle med, men basert på  og direkte avledet fra Demokratenes lover skapt i Amerika, i sørstatene", sa han.

(Breitbart, 4 august 2017)

- - - - - -
"Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet." Ef 6:11-12

Sosialister og nazister er Satans tjenere og djevelens disipler.

Odd S. Beverfjord