Åpent brev til fungerende ordfører i Os kommune, Laila Reiertsen

Svaner på Huggenes.
Av May-Harriet Seppola.

Saken med “Havnesjefen” har opprørt alle rettferdig tenkende mennesker både i og utenfor Os kommune. Dette er det nedrigste overgrep mot en svane som kun har gjort det som er naturlig for en svane som skal beskytte sin familie.

Nå går altsa Laila Reiertsen ut og vil ha medynk fordi folk er rasende over denne saken. Jeg har ikke medledenhert med Dem.

Nå var det flere muligheter som ble åpnet for at svanefamilien kunne få et nytt sted å vœre. Hvor var tilsynsmakten da folk i sin store ondskap drev mobbing mot dette dyret, som etter hva jeg forstår har vedvart i lange tider.

Selv har jeg bodd ved Vansjø i over 10 år, der vi hadde nœrkontakt med svaner hele tiden, som stolt kom og viste sine avkom og viste oss en oppriktig tillit.

Vi hadde en svane lengre ute ved Storefjorden, der noen hadde kjørt over hunnsvanen med vitende og vilje, for det virker som om enklete folk er fulle av ondskap overfor dyr som ikke kan forsvare seg. Denne svanen likte ikke hvite plastbåter fordi det kom frem at det var en hvit plastbåt som hadde tatt livet av hunnsvanen.

Vi hadde en hvit plastbåt og skulle se på denne svanen jeg hadde hørt så mye om. Vi viste tilbørlig respekt og kjørte ikke nœr reviret dens, men den fulgte oss et stykke på vei. Litt senere kjøpte vi oss en snekke og hadde besøk av venner som vi ville vise rundt i området. Denne gangen reagerte han ikke, bare lå stille der han hørte hjemme.

I år etter år levde denne svanen på samme måte den hadde gjort mens hunnsvanen levde, fordi de er monogame. Det som opprører meg i mitt innerste er den nedrige måten dette drapet foregikk, på en respektløs måte, som jeg håper vil få etterspill.

Nå har svanemor og hennes unger mistet sin forsvarer og beskytter. De ansvarlige i Os  kommune har vist sin totale umenneskelighet og mangel på kunnskap. Jeg underer meg virrkelig over hvilke individer som bebor Os kommune og har plaget dette dyret i en årrekke uten at noen har løftet en finger for å hjelpe.

Dette siste “angrepet” av 2 jenter i en båt passet vel ekstra godt i planen om å ta livet av dette dyret. Jeg hørte et interju med disse to hvor de forklarte at svanen løftet vingene, sannsynligvis for å forsvare seg selv.

I Norge har det blitt slik at det er de ukyndige som sitter i styre og stell og avliving er eneste løsning på ethvert problem.

Kopi av dette brev sendes samtlige kommunerepresentanter i Os kommune.

May-Harriet Seppola
Haldenveien 1340
1875 OTTEID.