NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 14. august 2017

Er Koranens Allah den sanne Gud? - Del 2

Av Dr. Robert Morey

Yusuf Alis oversettelse og kommentar

Ref – kilde:
Sura 2:60 – jødiske og arabiske legender
Sura 2:65 – jødiske legender
Sura 2:125, 158, 189, 194, 196, 197, 198, 200 – arabiske legender
Sura 2:259 – jødiske legender
Sura 3:49 – kristne legender
Sura 7:65, 73, 85 – arabiske legender
Sura 11:59 – arabiske legender
Sura 18:9 – kristen legende
Sura 18:110 – persisk kilde
Sura 74:32 – arabiske legender

Det er således anstendig og på sin plass å anvende spørsmålene om kilde på Islams gud.

Hentet Islam sin gud fra åpenbaring eller fra allerede eksisterende kilder?

Generelle spørsmål

Spørsmål: Er det mulig å tro at man tilber den sanne Gud når man faktisk tilber en falsk gud? Svar: Ja.

Spørsmål: Har de fleste religioner hellige bøker som gjør krav på at den Gud eller de guder eller gudinner som er åpenbart i deres bøker er sann? Svar: Ja.

Spørsmål: Beviser det at man tilber den sanne Gud kun ved å påstå at man tilber den sanne Gud? Svar: Nei.

Spørsmål: Gjør Koranen krav på at Allah er den sanne Gud? Svar: Ja.

Spørsmål: Kan det være mulig at Koranen tar feil og at Allah således er en flask gud? Svar: Ja.

Spørsmål: Kan det være mulig at Islam hentet navnet “Allah” fra før-islamske kilder? Svar: Ja.

Spesifikke spørsmål

Spørsmål: Forklarer Koranen ordet “Allah”? Svar: Nei.

Spørsmål: Ble ordet “Allah” gjort kjent for første gang i Koranen? Svar: Nei.

Spørsmål: Antar Koranen at dens lesere allerede hadde hørt om “Allah”? Svar: Ja.

Spørsmål: Bør vi se til før-islamsk arabisk historie for å finne ut hvem “Allah” var før Muhammed? Svar: Ja.

Spørsmål: Ble Muhammed, ifølge muslimsk tradisjon, født i en kristen familie eller stamme? Svar: Nei.

Spørsmål: Ble Muhammed født i jødisk familie eller stamme? Svar: Nei.

Spørsmål: Hva var hans families og stammes religion? Svar: Hedensk. (ikke jødisk eller kristen)

Spørsmål: Hva var Muhammeds fars navn? Svar: Abdullah (Abd + Allah)

Spørsmål: Deltok Muhammed i de hedenske seremonier i Mekka? Svar: Ja.

Spørsmål: Dyrket og tilba araberne i før-islamsk tid 360 guder? Svar: Ja.

Spørsmål: Tilba araberne (i før-islamsk tid) solen, månen og stjernene? Svar: Ja.

Yusuf Ali: pgs. 1619-1623 "The Forms of Pagan Worship."

Det kan observeres at solen og månen og de fem planeter ble identifisert med levende guddom, gud eller gudinne, med sine egne særtrekk og kjennetegn. Månedyrkelse var likeledes populært i forskjellige former...Man legger merke til at månen var en maskulin guddom i gammel tid i India; den var også en maskulin guddom i gammel semittisk religion, og det arabiske ord for måne (qamar) er av hankjønn. På den annen side er det arabiske ord for solen (shama) av hunkjønn. De hedenske araberne så tydeligvis på solen som en gudinne og månen som en gud. Dersom Wadd og Suwa representerte Mann og Kvinne, så kunne de godt representere den astrale tilbedelse av månen og solen...
De hedenske guddommer best kjent i Ka’ba og omkring Mekka var Lat, Uzza og Manat...De var feminine gudinner.

I sin forklaring på hvorfor Koranen sverger ved månen i Surah 74:32, kommenterer Yusuf Ali, ” Månen ble tilbedt som en guddom i mørke tider” (fn. 5798, pg. 1644).

Spørsmål: Bygde araberne templer for måneguden? Svar: Ja,

Spørsmål: Ga de forskjellige arabiske stammene forskjellig navn og titler på måneguden? Svar: Ja.

Spørsmål: Hva var noen av disse navnene/titlene? Svar: Sin, Hubul, Ilumquh, Al-ilah.

Spørsmål: Ble tittelen ”al-ilah” (guden) brukt om måneguden? Svar: Ja.

Spørsmål: Ble ordet “Allah” utledet av “al-ilah”? Svar: Ja.

Spørsmål: Var den hedenske ”Allah” en høy gud i en panteon (samling av guder) av guddommer? Svar: Ja.

Spørsmål: Ble han (måneguden) tilbedt i Kabah? Svar: Ja.

Spørsmål: Var Allah bare en av de mange mekkanske guder? Svar: Ja.

Spørsmål: Plaserte de en statue av Hubul (måneguden) på toppen av Kabah? Svar: Ja.

Spørsmål: Var Hubul på den tiden betraktet som måneguden? Svar: Ja.

Spørsmål: Var Kabah på den måten ”Månegudens hus”? Svar: Ja.

Spørsmål: Ble navnet Hubul omsider erstattet med navnet ”Allah” som navn på måneguden? Svar: Ja.

Spørsmål: Ble Kabah kalt ”Allahs hus”? Svar: Ja.

Spørsmål: Utviklet hedningene religiøse ritualer forbundet med tilbedelsen av deres guder? Svar: Ja.

Spørsmål: Praktiserte hedningene (araberne før islam) pilgrimsreiser, faste i Ramadan, løpe rundt Kabah syv ganger, kysse den sorte sten, rake av seg håret, dyreofringer, løpe opp og ned to åser, kaste sten på djevelen, puste vann inn og ut av nesen, be flere ganger daglig vendt mot Mekka, gi almisser, fredagsbønn, etc.? Svar: Ja.

Spørsmål: Påbød Mohammed sine tilhengere å delta i disse hedenske seremoniene mens hedningene ennå kontrollerte Mekka? Svar: Ja.

Spørsmål: Adopterte Islam disse hedenske ritualene og fortsatte de å bruke dem? Svar: Ja.

Hele den hedenske pilgrimsferd ble åndeliggjort i Islam... (Yusuf Ali: fn. 223 pg. 80).

Spørsmål: Ble al-Lat, al-Uzza og Manat kalt ”Allahs døtre”? Svar: Ja.

Yusuf Ali forklarer i fn. 5096, pg. 1445, at Lat, Uzza og Manat var kjent som ”Guds (Allahs) døtre”.

Spørsmål: Ba Koranen på noe sted muslimer om å tilbe al-Lat, al-Uzza og Manat? Svar: Ja. (Surah 53:19-20)

Spørsmål: Er disse vers blitt ”opphevet” og tatt ut av den nåværende Koran? Svar: Ja.

Spørsmål: Hva ble disse versene kalt? Svar: ”De sataniske vers”.

Spørsmål: Var halvmånen et gammelt hedensk symbol på måneguden gjennom hele den gamle verden? Svar: Ja.

Spørsmål: Var den det religiøse symbol på måneguden i Arabia? Svar: Ja.

Spørsmål: Ble likeledes stjerner brukt som et hedensk symbol på Allahs døtre? Svar: Ja.

Spørsmål: Brukte jødene eller de kristne i Arabia halvmånen med flere stjerner i den som symbol for deres tro? Svar: Nei

Spørsmål: Adopterte Islam den hedenske halvmånen og stjerner som sitt religiøse symbol? Svar: Ja.

Spørsmål: Som Islam utviklet seg gjennom århudrene, adopterte den hedenske seremonier, hedenske templer og hedenske symboler? Svar: Ja.

Spørsmål: Er det mulig at de fleste muslimer ikke kjenner til den hedenske opprinnelse til deres egen religions symboler og ritualer? Svar: Ja.

Spørsmål: Blir de sjokkert over å oppdage deres seremoniers og historiers kilder? Svar: Ja.

Spørsmål: Kan Islam være Abrahams religion dersom den er avledet fra hedenskap? Svar: Nei.

Spørsmål: Hva er da Islam? Svar: En moderne versjon av eldgamle tiders fruktbarhetskulturer.

Spørsmål: Er Koranens ”Allah” den kristne Gud, Fader Sønn og Hellig Ånd? Svar: Nei.

Spørsmål: Sier jødene ar muslimenes ”Allah” er deres Gud også? Svar: Nei.

Overetters kommentar: Det ville vel overraske de fleste om jødene skulle hevde at de tilba en gud som hater dem og vil la muslimene utslette dem. For det sier nemlig Koranens gud, Allah at muslimene skal gjøre.

Spørsmål: Hvems gud er så Allah? Svar: Hedendommens gud.

Dokumentasjon

De følgende sitater avslører at det blant islamske lærde hersker generell enighet om at Allah var en hedensk guddom før Islam ble til. Han var kun en gud i en gudeverden bestående av 360 guder som ble tilbedt av araberne. Selv om han til tider ble betraktet som en ”høy gud”, så betyr ikke dette at han var den ene sanne Gud.

Ordet Allah ble avledet fra al-ilah som var blitt en generisk (fellesnavn) tittel for en hvilken som heslt gud som ble betraktet som den høyeste gud. Hver arabisk stamme brukte Allah som referanse til sin egen bestemte høye gud. Dette er grunnen til at Hubal, måneguden, var det sentrale fokus for bønn ved Kabah og folk ba til Hubal idet de brukte navnet Allah.

Historikere som Vaqqidi har uttalt at Allah i virkeligheten var høvdingen for de 360 guder som ble dyrket i Arabia på den tiden Mohammed trådte frem på scenen og ble betydningsfull. Ibn Al-Kalbi ga de før-islamske guddommer 27 navn... Interessant nok, ikke mange muslimer ønsker å akseptere at Allah var dyrket av arabiske hedninger og tilbedt ved Kabah i Mekka allerede før Mohammeds tid. Noen muslimer blir sinte når de blir konfrontert med dette faktum. Men historien er ikke på deres side. Før-islamsk litteratur har bevist dette.
G. J. O. Moshay, Who Is This Allah?, (Dorchester House, Bucks, UK, 1994), pg. 138.

Islam kan også takke de hedenske araberne for ordet “Allah”. Vi har bevis for at ordet Allah fikk innpass i mange personnavn i nordlige arabia og blant nabatianerne (et gammelt folkeslag som fantes i nåværende Jordan og på Sinai). Det forekom blant araberne den senere tid, i teoforiske navn og som enkeltstående.”
Ibn Warraq, Why I Am Not A Muslim, (Prometheus, Amherst, 1995) p. 42.

I alle fall er det et særdeles viktig faktum at Muhammed ikke fant det nødvendig å introdusere en helt ny guddom, men nøyde seg med å hjelpe sine medfølgere til å kvitte seg med deres hedenske Allah ved å la ham gjennomgå en slags dogmatisk renselse.”
Encyclopedia of Religion and Ethics, I:664.

Navnet Allah, som Koranen selv vitner om, var velkjent i det før-islamske Arabia. Ja, både det og dets feminine form, Allat, finnes ganske ofte blant de teoforiske navn i inskripsjoner fra nord Afrika.”
Arthur Jeffrey, ed., Islam: Muhammad and His Religion (New York: The Liberal Arts Press, 1958), p. 85.

Allah er et særegent navn, anvendelig kun på deres [arabernes] særegne Gud.”
Encyclopedia of Religion and Ethics, I:326.

Allah er et før-islamsk navn…”
Encyclopedia of Religion, I:117.

Allah er funnet…i arabiske inskripsjoner før Islam.”
Encyclopedia Britannica, I:643.

Før Muhammeds tid aksepterte og tilba araberne på sett og vis en høyere gud som ble kalt Allah.”
Encyclopedia of Islam, eds. Houtsma, rnold, Basset, Hartman (Leiden: E. J. Brill, 1913), I:302

Allah var kjent for de før-islamske araberne; han var en av guddommene i Mekka.”
Encyclopedia of Islam, ed. Gibb, I:406.

Ilah. . .fremtrer i før-islamsk poesi. . .Ved hyppig bruk, ble al-ilah trukket sammen til allah, ofte bekreftet i før-islamsk poesi.”
Encyclopedia of Islam, eds. Lewis, Menage, Pellat, Schacht (Leiden: E. J. Brill, 1971), II:1093.

Navnet Allah går tilbake før Muhammed.”
The Facts on File: Encyclopedia of World Mythology and Legend, ed. Anthony Mercatante (New York, The Facts on File, 1983), I:41.

Opphavet til dette (Allah) går tilbake til før-muslimske tider. Allah er ikke et alminnelig navn som betyr ”Gud” (eller en ”gud”), og muslimen må bruke at annet ord når han ønsker å vise til noen annen enn hans egen særegne guddom.”
Encyclopedia of Religion and Ethics (ed. Hastings), I:326.

Allah var allerede kjent ved navn av araberne.”
Henry Preserved Smith, The Bible and Islam: or, The Influence of the Old and New Testament on the Religion of Mohammed (New York: Charles Scribner's Sons, 1897), p. 102.

Navnet Allah fremgår tydelig også i arkeologiske og litterære levninger fra før-islamske Arabia.”
Kenneth Cragg, The Call of the Minaret (New York: Oxford University Press, 1956), p. 31.

I de senere år er jeg blitt stadig mer overbevist om at for en adekvat forståelse av Muhammeds løpebane og Islams kilde, må betydelig viktighet tilknyttes tilværelsen i Mekka for troen på Allah som en ”høy gud”. På en måte er dette en form for hedendom, men det er så forskjellig fra hedenskap slik allment oppfattet at det må gis særskilt behandling.”
William Montgomery Watt, Muhammad's Mecca, p. vii.