Til NRK, påtvunget lisensbetalte statskanal

Av Norvald Aasen.

Nå har vi gjennom flere dager fått fortalt om en "nazidemonstrasjon" i Kristiansand, og Nina Owing og hennes medoppleser forteller oss det jeg ser på som partisk, og ikke nøytral!, nyhetsformidling.

Jeg skal spørre dere om når NRK og journalistene har kritisert blitz miljøet når de har foretatt uanmeldte demonstrasjoner og opptog som de ikke har søkt om tillatelse for? Jeg tror det finnes mange slike tilfeller.

Og når har dere tatt frem og intervjuet ofre for blitzernes voldsomheter, endog slike som nesten har blitt slått ihjel av bermen? Den personen dere trakk frem fra Kristiansand ble ikke angrepet av Motstandsbevegelsen, det var heller han som angrep dem. Derfor ble han tatt tilside av politiet, vil jeg tro. All ære til Politiet!

Dessuten så forteller dere om disse "høyreekstreme" som vistnok skal være "nazister", og så får vi fortalt at de bærer "naziflagg".

Jeg så ikke et eneste naziflagg i dette opptoget. Til orientering kan jeg nevne at naziflagget har rød bunn som symboliserer sosialisme. Dermed kan ikke disse høyreekstreme være nazister! For nazismen tilhører venstresiden der en stor del av mediakorpset visstnok også befinner seg. Undertegnede er like stor motstander av nazismen som av sosialismen!

Men i media sine bestrebelser i å lage et folk, skapt i media sitt bilde, så er alle og enhver som ser med bekymring på  folkeutskiftningen av et lite folk på under 4 mill. nordmenn, stemplet som "rasister" og "nazister".

Dette presterer, det jeg kaller lygermedia, å gi oss tilbake etter at de krever av hver av oss tusenvis av kroner årlig for å kunne drive sin "nyhetsformidling" som jeg mener blir stadig mindre troverdig. Men media har opprettet et skalkeskjul som kalles "Faktisk" som skal fortelle at alt annet enn de tradisjonelle kanalene, som NRK og TV2, fører falske nyheter. Om dette fortaket var upartisk ville de slå ned på slik nyhetsformidling som vi opplever fra NRK og TV2. Men det gjør de ikke. Dette forteller meg mye om hvilke oppgave Faktisk er ment å ivareta, og hvem som står bak dette misfosteret.       

NRK og andre lignede mediamiljøer burde lese gjennom § 100 i Grunnloven som stadfester retten for alle til å ytre seg, og om ikke dette er nok så kan Artikkel 19 i FNs internasjonale konvensjoner om sivile og politiske rettigheter studeres. Pkt. 2 i Artikkel 19 kan vi faktisk lese dette:"Enhver har rett til ytringsfrihet, osv. Men norske partiske journalister og ditto politikere står kanskje over disse formuleringene som her er formet? 

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Lisensnr: 501170118