NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 30. juni 2015

Hva er det for et slags samfunn vi holder på å lage til?

Ungdom som vil gjøre opprør mot foreldre velger jihadreiser
Enhver som reiser rundt omkring i dette landet og besøker de forskjellige byer og tettsteder, han kan ikke unngå å se at noe er i ferd med å endre seg. Nei, jeg overdriver ikke dersom jeg påstår at vi har fått nærmest uutholdelige tilstander i landet vårt. Og dette akselererer nå med turbofart for hvert år som går. Det er heller ingen tvil om at "norsk" politikk forlengst er satt på autopilot, uten noen som helst ansvarlig styringskontroll. For, så lenge vi fortsatt har så godt som åpne grenser, der det meste av kontroll er borte, så vil vårt land ligge åpent for det multikulturelle invasjonsprosjektet. Ja, som våre uansvarlige og antinasjonale politikere har åpnet vårt kjære fedreland for. Der de har propagandert for dette livsfarlige eksperimentet i de siste 40 år. Det er så galt at jeg kjenner tårene presse på, der jeg ser med mine egne øyner hvor disse massene nå ekspanderer. Der antallet fremmede stiger år for år.

Ja, det er bare så ufattelig at en tør snart ikke tenke på de konsekvensene som vil følge i kjølvannet. 

Der snart ikke en eneste politiker hverken lokalt i kommunestyrene, i fylkestinget eller på Stortinget som tør å snakke om dette enorme sosiale, økonomiske og kulturelle problemet, og som alle selvstendig tenkende mennesker ser og opplever hver eneste dag. I stedet tviholder de på en katastrofal politikk som vil kunne bli fatal for vårt land og folk. Det er på høy tid å legge ned grensebommen for denne invasjonen av fremmede der vi NÅ sier Stopp! For nå er det nok! Denne galskapen som våre politikere har trykket ned over våre hoder må ta en slutt! Slik at vi selv ikke ender opp med å avskaffe oss sjøl. Noe som vil bli meget smertelig for oss alle, og ikke minst for dem som kommer etter oss...

Når man ser denne strømmen av velfødde, sterke unge afrikanere som i disse dager blir hjulpet over Middelhavet, og det av våre egne, da kan en bli mer enn redd og bekymret. Der en samtidig begynner og lure på hva som nå er på ferd med å skje? Denne meget alvorlige situasjonen har en europeisk og skremmende dimensjon over seg. Ja, som burde vekke de fleste som ennå ikke har forstått alvoret. Ikke minst om hva begrepet apokalypse (åpenbaringen av dommedag) kan bety i disse tider? Har dette noe med befolkningseksplosjonen i Afrika å gjøre? Eller er det en straffedom som er sendt over oss? Kanskje kan Biskop Thor Berger Jørgensen i Bodø om ingen andre, komme med noen fornuftige forklaringer i disse alvorlige tider? For jeg kan ikke si at kirka og biskopene har imponert meg særlig mye, der de heller er opptatt med oljeboring, homo og miljøkamp...

For det er faktisk slik at både Kirka og den politiske herskerklasse gir fullstendig blaffen i framtida for oss alle. Mens de kniper kjeften sammen, og feigt unngår å snakke om det som jeg ser på som det aller viktigste. Dette vil våre etterkommere komme til å forbanne oss for!
Denne snikende følelsen, og som jeg ser på som det store grunnproblemet – kan komme til å trekke oss ned i et mørke som vi aldri tidligere har opplevd i vår europeiske historie!

NARVIK, 25.06.2015 AMUND GARFORS

mandag 29. juni 2015

Sandnessjøen får islamsk bønnerop gjennom høyttalere

Den muslimske forening Masjid Sandnessjøen har fått tillatelse fra kommunen til å sette opp en høyttaler utenfor moskeen sin som skal rope ut bønnerop under ramadan. Man ønsker eventuelt også å gjøre dette fast hver fredag resten av året. 
Ifølge Nrk Nordland vil det islamske bønneropet kunne høres i boligfeltet der moskeen ligger.
Les mer hos NRK.
 
 

søndag 28. juni 2015

Ser vi flere anti-Krister i endetiden? - Del 4 av 4

Den tredje og siste tolkningen av Nebukadnesars syn

Vi har nå hatt 3 bibeltimer om den billedstøtten som Nebukadnesar så i en drøm. Vi kjenner allerede til at billestøtten representerte 4 verdensriker: Babylon, Persia, Grekenland og det gamle Romerriket. Vi kjenner også til at disse 4 verdensrikene er representert med 4 dyr: En løve, en bjørn, en leoperd og et merkelig dyr med 10 horn.

Så har vi sett at det gamle Romerriket ble delt i 2 deler. Det korresponderer med de 2 bena på Nebukadnesars billedstøtte. Deretter har vi sett de 2 fotavtrykkene, med Paven og Vatikanstaten på den ene siden, og keiser Konstantins rike som består av det vi idag kaller for den arabiske verden.

Til nå har vi sett 2 tolkninger av hvor Antikrist kan komme til å vise seg. Enten i Vatikanstaten (Roma), eller i den arabiske verden (Mekka). Idag skal vi se på en tredje tolkning, eller en tredje mulighet, for å si det slik.

Derfor skal vi nå gå helt tilbake til der vi begynte, og lese den samme bibelteksten som vi leste i første time.

Dan 2,26-35
Kongen tok til orde og spurte Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar: "Er du virkelig i stand til å fortelle meg den drømmen jeg har hatt, og tyde den?" Daniel svarte kongen: "Den hemmeligheten som kongen spør om, kan ingen vismenn eller åndemanere, spåmenn eller tegntydere kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie: Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje. Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker. Konge, i synet så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rett foran deg og så fryktinngytende ut. Hodet på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av kobber; leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire. Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden.

Vi hopper nå over alle de rikene som vi før har snakket om, og går direkte til føttene på Nebukadnesers billedstøtte. Disse føttene bestod altså av jern og leire og hadde 10 tær. Dette samsvarer med dyret med de 10 horn, som vi leser om i Johannes Åpenbaring.

Tidligere har vi sett på hvordan disse 10 tærne kan representere 10 konger som skal oppstå i de siste tider, enten i området rundt Vatikanstaten, eller i den arabiske regionen som vi så på i forrige bibeltime.

Det som denne siste tolkningen går ut på, er en mer global forståelse av profetiene, hvor de 10 tærne representerer 10 politiske blokker eller regioner, så som USA, EU, Russland, Africa, India, Kina, osv.


Jernet og leiren som føttene på Nebukadnesars billedstøtte bestod av, kan som vi tidligere har sett ikke blandes på en naturlig måte. Dette mener denne siste tolkningen er politiske allianser og pakter mellom nasjonene som ikke vil komme til å holde.

Slike allianser har vi lange tradisjoner for, blant annet i Europa, hvor de forskjellige kongehusene har inngått giftemål med hverandre i et forsøk på å knytte seg sammen i politiske og økonomiske allianser. Men det vi ser, er nettopp det som står i Bibelen om at jernet og leiren ikke lar seg forene. Den europeiske fellesalliansen er idag iferd med å gå i oppløsning, særlig med tanke på den enorme flyktningestrømmen som i disse dager kommer inn fra det afrikanske kontinent, men også på det økonomiske plan, der flere av medlemslandene nå sliter med store økonomiske vanskeligheter.

Det samme ser vi også på det globale området, med blant annet FN og NATO. Dette er globale allianser som skal ivareta interessene, velferden og sikkerheten til de forskjellige medlemslandene. Men også her ser vi at alliansene er iferd med å sprekke. FN er idag ledet av gjennomkorrupte medlemsland som aldri burde sittet i lederskap for noen verdens ting. Når det gjelder NATO, ser vi at også denne alliansen er iferd med å sprekke, siden det er USA som bærer hovedbyrden for de økonomiske kostnadene. USA sitter idag med en svimlende gjeld på over 18 trillioner (18.000.000.000.000) dollar. Den dagen USA kollapser, vil det heller ikke være mye igjen av NATO.

Tidligere hadde vi også Warszawapakten (offisielt kalt «Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse») som var en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen. Forsøk på å bryte ut av pakten ble brutalt slått ned av det sovjetrussiske maktapparatet.

Traktaten ble etablert som forsvarspakt rettet mot NATO, som hadde blitt etablert i 1949. En viktig begivenhet som førte til dannelsen av Warszawa-pakten var (Vest-)Tysklands gjenopprustning og NATO-medlemskap. Pakten ble underskrevet i Warszawa 14. mai 1955, og trådte i kraft 5. juni 1955. Sovjetunionen hadde på forhånd inngått bilaterale forsvarsavtaler med de fleste av medlemslandene i Warszawapakten. Endringen til en multilateral avtale bidro til å øke Sovjetunionens prestisje som en supermakt internasjonalt.

3. november 1956 erklærte Ungarns nye statsminister Imre Nagy at Ungarn ville trekke seg fra Warszawapakten. 4. november ble landet invadert av Sovjetunionen. Omtrent 4 000 ungarere ble drept, flere tusen fengslet og omtrent 200 000 flyktet. Natten mellom 20. og 21. august 1968 invaderte Warszawapakten Tsjekkoslovakia for å knuse det nye og mer liberale styret til Alexander Dubček. Det var den eneste felles militæroperasjonen Warszawapakten foretok.

Den bestod til den kalde krigen var over, og medlemslandene begynte å trekke seg i 1991. DDRs medlemskap opphørte i september 1990, rett før landet sluttet å eksistere, og pakten ble offisielt oppløst 1. juli 1991.

Siden 1945, er det stort sett USA som har dominert den globale utviklingen, både på det politiske og økonomiske plan, selv om vi altså hadde den såkalte "kalde krigen" mellom Øst og Vest alliansene. Det er også USA som har opptrådt som "verdenspoliti" de siste 70 år, noe som har resultert i at det er USA som bestemmer hva som er lov eller ikke lov. I praksis vil det si at dersom USA bestemmer seg for noe, så er det nærmest ingen makt i verden som kan motsette seg det.

Det som vi også skal være klar over, er at det i USA finnes noe som heter "Blue Laws". Dette er lover som har med religiøse bestemmelser å gjøre og de har eksistert siden 1755, men de har aldri vært tatt brukt i det amerikanske rettsvesenet - til nå. Det finnes faktisk lignende "Blue Laws" i flere europeiske land, ja, vi har dem til og med her i Norge. Når vi så vet at det jobbes iherdig for å få til en felles "verdensreligion", ja da er vi faktisk på god vei tilbake til å gjennreise Babels Tårn. (Se vår spesialartikkel om akkurat dette.)

1 Mos 11,1-4
Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der. De sa til hverandre: "Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!" De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. "Kom," sa de, "la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!"

Hele verden er i tydelig forfall idag, og tingene skjer så fort at vi knapt klarer å følge med. Daglig kan vi høre og se nyheter om ting som vi bare få år tilbake aldri ville tenke oss kunne skje. Det som kanskje sjokkerer oss mest idag er det som skjer i den muslimske verden, med ISIS og den interne maktkampen mellom shia og sunni muslimer. Men vi ser tydelige forfall også i den vestlige delen av verden, der både etiske og moralske verdier raseres. Nå har f.eks. amerikansk høyesterett godkjent ekteskap mellom likekjønnede, slik at dette nå er lovlig i hele USA. Og bare hittil i år, er det utført 20,5 millioner aborter på verdensbasis. Vi ser mafiavirksomhet på alle plan, med både narkotika, våpen og menneskehandel. Vi ser en verden som rystes i sine grunnvoller på grunn av en kynisk utnyttelse av naturen, noe som igjen skaper store naturkatastrofer.

Det er som å lese Jesu egne ord i Matt 24,6-12: "Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste."

Så kan vi gjerne både gråte og klage over alt dette som skjer - for det har vi all grunn til å gjøre.
Men det vi skal legge merke til, er at Jesus sier "dette skje".

Det vi alle nå er vitne til, er faktisk oppfyllelsen av de bibelske profetiene. Det som skjer idag, det SKAL altså skje.

Det er Guds egen frelsesplan som utfolder seg rett foran øynene på oss - men verden ser det likevel ikke.

Det kommer altså til å skje store og skremmende ting når Antikrist står fram.

De første 3,5 årene vil han opptre som en slags fredsskaper, slik at alle vil se opp til ham og bøye seg under hans styre. Men når de siste 3,5 årene kommer, da vil Antikrist vise sitt sanne ansikt, og det vil bli fryktelige tider. Antikrist vil nemlig forføre alle disse 10 regionene med sitt system og dyrets merke, slik at ingen vil kunne kjøpe eller selge uten at de bøyer seg og tar imot dette merket.

Likevel skal vi være klar over at det finnes mange anti-krister (med liten a), og disse har eksistert helt siden apostlenes tid. Dette bekreftes av apostelen Johannes i 1 Joh 2,18: "Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet." Dette er altså bare forløpere for den store Antikrist med stor A. For akkurat som Kristus hadde døperen Johannes som forløper, slik vil også Anti-Krist ha sine forløpere.

Det som denne siste "globale" tolkningsmodellen hevder, er at denne siste store Antikristen vil fremstå fra et mektig og fremtredende land, og da faller USA ganske naturlig inn i bildet. Torstein Langesæter, som er bruker her på Spikers Corner, har studert akkurat denne teorien veldig inngående, og han har vist oss mange gode argumenter for at det kanskje kan være slik.

Selv heller jeg mest til tolkningsmodell nr 2, som sier at Antikrist vil komme til å stå fram i Midtøsten. Men jeg tror også at det kanskje kan være et samspill mellom alle de 3 tolkningsmodellene vi har vært innom, slik at den ene hjelper den andre frem. Derfor tror jeg vi gjør klokt i å ha øynene åpne for alle de teoriene vi har sett på.

Jeg vet ikke om dere la merke til den steinen som skulle bli revet løs fra fjellet, som vi leste om i bibelteksten vår til å begynne med?

Dan 2,34-35
Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden.

Dan 2,44-45
Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.

Det er altså når de 10 kongene (eller regionene) rår at det kommer til å skje store ting.

For den steinen det her er snakk om, er nemlig Kristus – The Rock!

Derfor står det i Matt 21,42-44:
Da sa Jesus til dem: "Har dere aldri lest i skriftene: Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller mot denne steinen, skal skade seg, men den som steinen faller på, skal bli knust."

Det skriftstedet Jesus her refererer til er Sal 118,22-24. Der står det følgende:

Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Tenk: Den dagen skal du som er kristen juble av glede. For da er du frelst!

Spikeren

lørdag 27. juni 2015

Fremover, Syriaflyktninger og Meningsmålinger

Mandag 25. juni hadde Fremover et oppslag om Syria-flyktninger. Der de bruker hele sin første side, og skriver med krigsbokstaver om uvillige folk i Narvik som ikke lar seg manipulere. Og ikke minst FrP som får det glatte lag, og som har sagt Nei til å ta imot flere flyktninger til kommunen. Det ser ut som denne reporteren Lone Martinsen ikke kan akseptere dette, men må springe ut på gata for å intervjue folk om hva de egentlig mener om slikt. Der artikkelen suppleres med et stort bilde av syrere på flukt for å gjøre det hele fullkomment. Og ikke minst, for å få oss til å føle dårlig samvittighet...

Når man så leser hva to jentunger på 14-15 år uttaler til Fremover, da oppdager man fort at dagens skole og barnehager må ha gjort en fabelaktig jobb når det kommer til det å hjernevaske den oppvoksende slekt. Ja, som vil komme til å få disse problemene vi innfører med vitende og vilje, rett i fleisen, bare om noen få år. 

En ser jo fort at det er disse "barn av regnbuen" som artisten Lillebjørn Nilsen skriver om, der de i fullt alvor mener det er ingen forskjell på oss mennesker. Alt er bare utenpå, da vi har det samme skjelett og tilhører den samme rase, alle sammen... Ja, en blir bare matt og stum og satt fullstendig ut av at Fremover kan sette slikt på trykk. Men ikke et eneste ord om hva denne konflikten i Syria dreier seg om. Der islam og terror ikke nevnes med et eneste ord. For trolig mener også Journalist Lone Martinsen, at dette som nå er kommet til vårt land, det har ingenting med islam å gjøre...!?

Mener kanskje Martinsen at arrogante og dumme politikere på Stortinget skal få fortsette sin vandalferd til de ruinerer hver eneste norske kommune fullstendig? Jeg kan fortelle denne journalisten at det har vist seg før at folkevettet er langt bedre enn politikervettet! Og derfor burde Narviks befolkning fått ei folkeavstemning om saker som vil bli skjebnesvangert for kommune og folk når vi ser noen år fram i tid! Og Fremover burde juble for at Narviks befolkning enda er i stand til å tenke selv!

For nå begynner virkningene å melde seg over hele landet. Valget står nemlig kun mellom to ting: Enten velger man å fortsette ferden mot en total kollaps og nedbygging av eget lands velferd, eller man stenger grensene hermetisk! Det er nemlig ikke lengre noen middelvei siden masseimmigrasjonen fra muslimske og afrikanske land nå har nådd slike høyder at man kan snakke om en regelrett folkevandring. Dette kan hvem som helst iaktta ved bare å ta seg en tur i Narviks gater.

Dette er mennesker uten mulighet til å greie seg selv, en stor del analfabeter, og ikke minst et skremmende høyt antall som trolig kan være kommende islamske terrorister. Ja, med klare hensikter. Og som PST advarer mot.

I kjølvannet av dette vil vi få på kjøpet en masse kriminalitet, vold og en velferdskollaps.

Og hvor skal da vestlige sosialister, innvandringstilhengere, islambeundrere og horden av levebrødshumanister, slike som Jan Egeland & Co., gjøre av seg da? Nei, det vil ikke bli noen steder å rømme... Og noen vil måtte stå til ansvar! Men disse uansvarlige menneskene vil nok få fritt leide, slik de alltid får når de ødelegger sine egne land. Der de har lagt andres liv i grus. Nettopp grunnet tankeløshet og dumskap. Noe som kanskje Fremover burde skrive litt mer om i tiden framover mot valget, der de kan trykke noen flere av mine tidligere innlegg.

Og der jeg ser på FrP som det eneste partiet som ser ut til å ta ansvar i disse meget farlige tider!

ANKENES, 24.06.2015 AMUND GARFORS

fredag 26. juni 2015

Galskapen i Middelhavet

Til
Statsminister Erna Solberg.

Du har tidligere gått ut og takket mannskapet på den norske båten som opererer i Middelhavet for deres innsats for å redde migranter over til Europa.

Da er mitt spørsmål til deg og din Regjering: Har dere i det hele tatt oversikt over konsekvensene av det dere driver med der nede?

Ved å ligge ute i havet og vente på disse overfyldte båtene for så å ta migrantene ombord og å føre dem over til Europa vil trafikken bare fortsette. Dette kunne vært stoppet på et tidligere tidspunkt om Europas politikere hadde ført migrantene tilbake til nord-Afrika.

Det som nå skjer er at dere lokker tusener ut på havet i farlige farkoster, for de vet at de vil bli plukket opp og ført dit de ønsker - til Europa, og aller helst til Europas smørøye - Norge!

Hvordan har dere tenkt å få disse menneskene tilbake til sine hjemsteder, hvis dere i det hele tatt har det i tankene? Mange er nok uten papirer og dermed vet dere ikke hvilket land de kommer fra, og ikke noe land vil ta dem tilbake.

Hvordan har dere tenkt å stelle Europa?

De kriminelle mafiaene som driver menneskesmugling har sine beste allierte i Europas politikerelite, pressgruppene, mottaksapparatene og profittørene i hvert eneste mottaksland i Europa! Dere lokker hundre tusener av mennesker til å betale store pengesummer til menneskesmuglere for at de skal bli fraktet ut til de ventende europeeske skipene!

Dere har langt på vei allerede ødelagt vår verdensdel og fortsetter i samme spor. For dere kan da vel ikke tro at Europa og vesle Norge kan absorbere dette bunnløse hav av mennesker som enten er drevet på flukt av Vestens allierte i midt-Østen eller de millioner som vil bort fra de maurtuene de selv har skapt i afrikanske land?   

Noe er fundamentalt galt med de som styrer i Europa når dere ønsker at den minste verdensdel skal påtvinge sine borgere å være vertskap for resten av verden. Og så ber dere om at befolkningene stemmer på dere ved valg! Det blir som å velge våre egne bøddler!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 25. juni 2015

Henvendelse om pass og visumkontroll ved svenskegrensen

Etter å ha skrevet til Justisminister Anders Anundsen angående min bekymring når det gjelder islamsk ekstremisme, fikk jeg følgende svar fra ham:

Spikeren.

Henvendelse om pass og visumkontroll ved svenskegrensen

Takk for e-posten din, hvor du uttrykker bekymring over den trusselen som returnerte fremmedkrigere kan representere mot Norge.

Det er satt i verk flere tiltak for å fange opp returnerte fremmedkrigere og ikke minst hindre at de utfører angrep i Norge. Blant annet er det implementert en varslingsrutine fra PST via lokalt politi til kommunene, for å sikre at det kommunale apparatet kan sette inn aktuelle tiltak når en fremmedkriger har returnert, I tillegg jobber PST tett på miljøer og individer som kan utgjøre en trussel.

Trusselbildet er som kjent skjerpet, og det er behov for å styrke innsatsen rettet mot fremmedkrigere, radikalisering og økende polarisering mellom ekstreme miljøer. Det er ingen tvil om at utviklingen både er påtagende og bekymringsfull. Det er stadig flere personer som har dratt fra Norge til Syria eller Irak for å delta i kamper som fremmed-krigere, og mørketallene antas å være betydelige. Ekstrem islamisme er nå en av de største truslene mot Norge. Jeg deler med andre ord din bekymring.

Regjeringen vil derfor styrke arbeidet på dette området gjennom å opprette til sammen 30 nye stillinger i PST sentralt og fem stillinger i politidistriktene. Dette er en del av forebyggingsarbeidet i Regjeringens satsning på beredskapskjeden, og oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Regjeringen har allerede styrket PSTs kapasitet for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, blant annet ved å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer.

Minst like viktig er at de returnerte fremmedkrigerne som har begått kriminelle handlinger, i eksempelvis Syria eller Irak, skal straffeforfølges. Med det gir vi et tydelig signal om at vi ikke tolererer at de opererer utenfor lovverket, uavhengig av hvor forbrytelsen begås.

Vi kan innføre grensekontroll i helt spesielle tilfeller, men er bundet av flere internasjonale avtaler som gjør at vi ikke kan stenge grensene mot våre naboland på generell basis. Jeg tror vi heller må fokusere på å forebygge og bekjempe voldelig ekstremisme. Det er et viktig arbeid som må utføres, hver dag over hele landet.

Takk igjen for ditt innspill.

Med vennlig hilsen
Anders Anundsen

onsdag 24. juni 2015

Fra embedsmannsstat til ettpartistat

"Den låste situasjonen" er det Ap forsøker å oppnå. Det kan det ikke være noen tvil om etter denne vårens vedtak om "ti tusen syrere" på toppen av dem som allerede slipper inn hvert eneste år. Og i tilegg en åpenbar omlegging av partiets innvandringspolitikk med tanke på ytterligere opptrapping for å nå et "point of no return". Og dermed en tilsvarende destruering av den norske nasjonen som det svenske folket har blitt utsatt for i Sverige. 

Denne beslutningen var ikke noe resultat av en tilfeldig stemningsbølge på årets landsmøte i april. Det dreier seg om opptrapping av en regelrett forræderisk strategi som Ap i tiltagende grad har fulgt helt siden slutten av 1980-tallet. Alt på den tiden begynte det å bli tydelig at svært mange av dem som tidligere hadde stemt på Arbeiderpartiet begynte å bli såpass velstående at de sa takk og farvel til dette klientforholdet. Ap-ledelsen lot seg derfor i stigende grad friste av den muligheten som masseinnvandringen representerte. 

Den samme strategien må også i siste instans sees mot bakgrunn av at Ap er underlagt den Sosialistiske Internasjonalen og dermed langsiktig strategisk arbeider for den samme globale agendaen hvor det nasjonalstatlige demokratiet forsøkes avviklet. Det er jo forsåvidt heller ikke noe nytt. Det har alltid vært slik at for Ap så står partiet, og i siste instans samarbeidet med tilsvarende andre partier i andre land, over troskapet til nasjonen og det norske folket. 

Selvsagt har man gått forsiktig frem til å begynne med. Det handler nettopp om å nå et "point of no return" uten å utløse et folkelig opprør som kunne hindre partiet i å nå sitt mål. Etterhvert som man nærmer seg dette "point of no return" kommer også sannheten om forræderiet frem. 

Allerede historikeren Jens Arup Seip advarte mot denne tendensen hos Ap-ledelsen til å sette partiet over nasjonen og folkets frihet. Med partiets vedtak nå i vår, ikke bare om disse "ti tusen syrerne", men om å avskaffe sin egen "strenge" innvandringspolitikk og istedet trappe opp masseinnvandringen, har det desverre bare vist seg at Seip i den grad hadde rett. Det dreier seg om den aller verste form for svik.

Foredraget var ment som et angrep på Arbeiderpartiets statsskikk. Friheten var i følge Seip innskrenket under «Arbeiderpartiets cæsarisme». I motsetning til sosialdemokratiske historikere som Sverre Steen så Seip Gerhardsens sosialdemokrati som en pervertering av det frie Norge. Wikipedia/Fra_embedsmannsstat_til_ettpartistat

På 70- og 80-tallet så var det ikke helt uvanlig å bruke utrykket "ørnen blant partiene" om Ap. Det skriver seg altså fra Jens Arup Seips essay fra 1963. Men det er selvsagt typisk at de mer eller mindre Ap-dominerte mediene stort sett har sørget for å undertrykke det aller meste av den kritikken Seip reiste mot partiveldet. Skjønt også uttrykket "ørnen blant partiene" bærer også med seg uhyggelige assossiasjoner. Uttrykket må forståes mot bakgrunn av Seips beskrivelse av partiledelsens tendens til å se seg selv som hevet over nasjonen. Ørnen er jo generelt et symbol for flere av de europeiske nasjonene. 

Men en viktig grunn til at Seip sjelden nevnes er nok også at det i kritikken mot Ap lå en en generell kritikk mot parti- og pampeveldet, noe tilsvarende det amerikanerne kaller "The Political Machine"

Seip beskriver et politisk maskineri som i prinsippet ikke skiller seg stort fra måten det sovjetiske kommunistpartiet fungerte på under Stalin. Den største forskjellen i beste fall at man har flere slike "politiske maskiner" å velge mellom og som kjemper om (enevolds)makten. Han kalte da også nettopp Aps partimaskineri for "stalinistisk" og hevdet at det i dette henseende skilte seg ut blant "vestlige" partier. Sverige skiller seg jo også ut på akkurat dette punktet ved et tilsvarende ettpartistyre som det Norge hadde de første par tiårene etter krigen. Der varte det like fra 1932 til 1976. 

At resultatet faktisk var en pervertering av disse landenes statsskikk, akkurat slik Seip påpekte, det understrekes i grunn bare av at de samme partiene nå aktivt og ganske åpenlyst går inn for å undergrave nasjonen. Seips foredrag er tilgjengelig på nett hos Nasjonalbiblioteket. Skal man forstå mentaliteten som stadig preger disse partiene og de fleste av velgerne deres så kan det være vel verdt å lese Seips essay. Forholdene som utviklet seg under Aps ettpartistyre, og bakgrunnen for det, tar han for seg fra og med kap.4, side 20.

Den nye statsskikk vi da står ovenfor betyr en ny situasjon også for historikerne. Ikke vår såkalte statsforfatning har interesse, men partienes forfatning, -- ikke det politiske liv i stortinget, men partiets liv. Men hva vet vi om livet i partiet, hva vet en utenforstående, hva vet et alminnelig partimedlem ? Intet. Mindre enn intet: Det han tror han vet er galt. Jens Arup Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays, s. 22.

Steinadler

tirsdag 23. juni 2015

Har vi passert the point of no return?


Når man går rundt i Narvik by kan man bli både motløs, redd og tankefull. Og da tenker jeg mest på den generasjonen som kommer etter oss. Jeg kan ikke fri meg fra tankene om kaos og konflikter og som vil bli et resultat av politikernes illegitime tvangs-multukulturelle samfunn som man begynner å se konturene av. Der en snikende følelse av anarkistiske tilstander er på vei.

Jeg har nettopp vært  på noen dagers tur til Sverige, og der rådet en slags "permanent tilstand" av uorden, noe som man også ser smitte over på vårt land. Det er vondt å se det flotte Sverige som jeg alltid har vært så glad i, som  nå holder på å bryte sammen av en innvanding uten hverken mål eller mening.  Ja, det er trist å se at våre forfedres slit, blod, svette, tårer og noen ganger med livet som innsats, omtrent var bortkastet, der vi nå skal skiftes ut med helt andre folkegrupper.

Men heldigvis, så ser det ut som folket både i Sverige og Norge langsomt våkner opp til den nesten apokalyptiske uvirkelighetens virkelighet. Vi er mange som har sett dette og prøvd å dra i nødbremsa, men til ingen nytte. Der vi heller raser enda raskere gjennom de siste års forverrede situasjon. Der vi nå t.o.m også skal hente inn tusenvis av IS-sympatisører fra Syria.  Når man ser AP og Gahr Støre sine politiske visjoner, da kan man få åndenød og ta til å hyperventilere.

Dette ledervalget for framtidens Norge (eventuelt at Statsminister Erna Solberg er fratrådt som permanent udugelig) så skjønner vi alle at dagens politiske ledersjikt ikke vil komme til å forandre noe som helst på det jeg ser på som nasjonens være eller ikke være.

Det som skjer av politisk galskap i Sverige vil også kunne skje i Norge, hvor vi attpåtil har åpne grenser mot et Sverige som raskt styrer mot rent kaos. Vi kan godt kalle dette for "dødens politikk" - for ALDRI har disse to flotte land vært utsatt for en slik ødeleggende politikk, og som tydeligvis er villet og bestemt; uansett hva folket selv måtte mene eller ville. Slik er situasjonen i dag; fragmentert, uoversiktlig og på autopilot, hvor Erna Solberg administrer den samme overgivelsespolitikk som hennes "borgerlige" ekstrem-varianter på andre siden av kjølen har gjort med Reinfeldt ved roret. Etterfulgt av dagens sosialdemokratiske teknokrater som styrer landet etter grunnlovsstridige dekreter.

Mens her på berget har vi Jonas Gahr Støre, Raymond Johansen, Martin Kolberg, Trond Giske og Hadia Tajik som gjerne vil videreføre dagens grenseløse politikk for det såkalte "nye Norge" - som naturligvis ikke lenger er det genuine Norge som vi hittil har kjent det. Men heller det geografiske området "Norge for alle". Og som videre framover vil bety vår egen undergang! Fordi vi har INGEN TING å stille opp med, dersom all verdens folkegrupper fortsatt kan strømme fritt inn i landet vårt. En behøver ikke være professor i matematikk for å forstå at dette regnestykket ikke kan gå opp. Og likevel, så finnes det ikke den minste politiske diskusjon om dette prosjektet som vil ende som seilasen til "Titanic" i sin tid gjorde. Og akkurat DÈT er noe, som faktisk er ren despoti eller folkestyrets kollaps. Når politikken blir ensrettet og internasjonalisert, og der pressen som skulle være voktere av friheten, ja der de burde synge ut når de oppdager denne dystopiske doktrinære politikk snike seg inn i samfunnet, der frykten også råder innafor det offentlige som får problemene servert. Og da kan vi gjerne kalle dette for en "låst situasjon" der vi trolig har passert the point of no return!

NARVIK, 21.06.2015  AMUND GARFORS

søndag 21. juni 2015

Ser vi flere anti-Krister i endetiden? - Del 3 av 4

Den andre leggen av Nebukadnesars billedstøtte

I forrige bibeltime, så vi hvordan dyret med de 10 horn representerte 10 stater. Vi fikk også se hvordan det lille horn, som kom opp midt iblant de 10 statene representerte Antikrist og hans rike, og vi så hvordan alle de kjennetegn som Daniel 7,24-25 gir oss stemmer nøyaktig med Vatikanstaten og pavedømmet som ligger i Roma i Italia.

Siden de to leggene i Nebukadnesars billedstøtte representerer det gamle Romerriket, kan vi si at den ene leggen står for Vatikanstaten og pavedømmet. Idag skal vi se hva den andre leggen står for.

Vi vet allerede at det gamle Romerriket ettehvert ble et todelt rike, med Pavemakten på den ene siden (merket med lilla) og keiser Konstantin på den andre siden (merket med orange). Nå skal vi altså se på hvordan keiser Konstantins rike stemmer med profetiene i Daniel 7,24-25.


Den mest kjente tolkningen er at Antikrists rike kommer til å utgå fra Vatikanstaten i Roma. Men det finnes også en annen tolkning. Johannes Åpenbaring 17,5 forteller oss nemlig at Babylon (altså Antikrists rike) er et «Mysterium» eller en «Hemmelighet».

Her siktes det ikke til byen Babylon i Irak, men til Mekka, som ligger på den arabiske halvøy og som var en del av keiser Konstantins rike.

Hvis vi ser nærmere på hva som står i Åpenbaringen 17 kan vi lese følgende:

Åp 17,3-8 "I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.

Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. På hennes panne stod skrevet et navn: «En Hemmelighet, Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden." 

Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Jeg ble slått av undring da jeg så henne. Men engelen sa til meg: "Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn.

Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen."

Åp 17,14 "Disse skal føre krig mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de er kalte, utvalgte og trofaste."

Hvem er denne kvinnen som det her tales om? Det er Nimrods hustru; Semiramis.

Dette er to nøkkelfigurer i Julens opprinnelsen: Nimrod var Noahs oldebarn og var kjent som grunnleggeren av det første verdensrike, Babel. Det vil si «Babels tårn» som omtales i 1Mos 10:8-12 og 11:1-9. Se vår spesialartikkel om Nimrod og Semiramis.

Semiramis var altså Nimrods hustru, men hun var også hans egen mor. Derfor omtales hun som «Skjøgen», og det var hun som startet alle de falske religionene i verden. Semiramis er også kjent som Ishtar og Isis – som begge betyr «Stjerne».

Gjennom hele Bibelen er Nimrod og Semiramis synonymt med «Baal» og «Astarte». Og mens Astarte's symbol en stjerne, er Baal's symbol en måne.

Vet du hvordan Islams flagg ser ut?

Her ser vi altså Nimrod og Semiramis – Baal og Astarte. Symbolisert som Måne og Stjerne. Vet du hva som står i muslimenes helligste by, Mekka, som alle muslimer reiser for å tilbe? - En svart mereorittt som engang skal ha falt ned fra himmelen.

Så kan vi spørre: Hvorfor Mekka? Hva er det som taler for at Mekka skal være utgangspunktet for Antikrists rike?

For det første betyr Mekka «Mor». Og som vi leste i Åpenbaringen 17,5 blir kvinnen (Semiramis) som rir på det skarlagenrøde dyret omtalt som «Mor» til alle skjøgene. Hovedgrunnen til at hun (Semiramis) blir kalt Mor, er fordi hun representerer den største falske religionen i verden, nemlig Islam, som idag har 1,6 milliarder følgere. Det er det samme som 23 prosent av hele jordens befolkning.

For det andre, ser vi at på samme måte som alle på Daniels tid måtte bøye seg ned og tilbe Nebukadnesars billedstøtte for å unngå å bli drept. Slik må også muslimene idag bøye seg ned og tilbe den sorte steinen for å unngå å bli drept.

For det tredje, forteller Åpenbaringen 17,9 oss at det hemmelige Babylon sitter på syv fjell, og Mekka er faktisk bygget på nettopp syv fjell.

Bibelen forteller oss også at den mystiske byen Babylon skal ligge nær havet. Det gjør slett ikke Babylon i Irak, men Mekka gjør. Den ligger nemlig rett ved Rødehavet.

I Åp 18,16-18 står det slik: Og de sier: "Ve, ve den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler! For på én time ble hele denne store rikdommen ødelagt." Hver skipsfører, alle som reiser med skip, sjømenn og alle de som har sitt arbeid på havet, stod på avstand, og de ropte da de så røyken fra hennes brann, og sa: "Hva er som denne store byen?"

Jesaja 21,1 forteller det samme i forbindelse med dommen imot Babylon. Her står det slik:
«Domsord mot ødemarken (ørkenen) ved havet. Som stormkast følger på stormkast i
Negev, slik kommer det fra ørkenen, fra landet der redsel rår.»

Og Åpenbaringen 17,3 «I Ånden førte han meg ut i ødemarken (ørkenen), og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr.»

Til slutt tar vi med ordene fra Jeremia 49,21, som også profiterer om Babylons fall:
«Jorden skjelver ved braket når den faller. Skriket runger, og røsten høres helt til Rødehavet.»

I Åp 17,2 står det følgende om «Skjøgen» (Semiramis): «Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden.»

Hva er denne vinen som det her tales om, som alle jordens konger har beruset seg meg? - Hva er ørkenens «vin»? Det er olje. 
 
Jes 34,8-9, som også taler om Babylons fall, sier følgende: «For det kommer en hevnens dag fra Herren, et gjengjeldelsens år for Sions sak. Edoms bekker skal bli til bek, og dets jord til svovel. Dets land skal bli til brennende bek.»

Edom var ørkenområdene ved Rødehavet, og bek og svovel er to av hovedingrediensene som vi finner i råolje.

Her kunne vi tatt frem mange, mange flere små og store detaljer om det hemmelige Babylon og om Mekka, pluss områdene og byene rundt, men det blir altfor omfattende og vanskelig å få med seg i en enkel bibeltime.

Det kan også sies mye, mye mer om «Skjøgen», som omtales i Åpenbaringens 17 kapitel, om hva hun står for og hvordan hun vil gå frem i de siste tider, men heller ikke det kan vi komme så mye mer innpå her.

Likevel tror jeg at vi ser konturene i det som jeg har prøvd å dra frem her. Nemlig at det finnes en tolkning for hver legg i Nebukadnesars billedstøtte. Vi ser to klare «fotavtrykk», hvor det ene representerer Vatikanstaten og pavemakten, og det andre representerer keiser Konstantins rike, med «Skjøgen» Semiramis og hennes mann Nimrod. Kanskje sannheten kommer til å vise seg å være en blanding av begge disse tolkningene?

Vi ser klart at denne andre leggen viser til Islam og den kampen som muslimene fører mot kristendommen. At Islam er og alltid har vært en anti-kristelig ideologi, er det ingen som helst tvil om. Gjennom hele historien har Islam hatet jøder og kristne. Idag hater de også Vesten og alle demokratiske verdier som står for fred og frihet. Islam har derfor som mål å utslette først Israel og jødene, og deretter alle vestlige land. Dette læres og forkynnes gjennom nærmest hele Koranen. To tredjedeler av Koranen handler faktisk om hvordan muslimene skal straffe og utslette alle som ikke bøyer seg under Islams lære. Idag trenger vi bare å se på nyhetene for å få en klar bekreftelse på dette.

Til slutt kan det være passende å referere til et vers i Åpenbaringen som viser oss hva som kommer til å skje engang i fremtiden, når Babylon og «Skjøgen» har falt.

Åp 20,4 «Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.»

De som ønsker en meget grundug gjennomgang av den tolkningen som vi nå har sett litt på, bør se nedenforstående video.
Den varer i 50 minutter og anbefales på det varmeste, enten man er kristen eller ikke.

Spikeren

lørdag 20. juni 2015

Muslim Persecutions of Christians, April, 2015

 • He could hear from inside his room where he was hiding the gunmen opening doors and inquiring if the people inside were Muslims or Christians.
 • "The motorbike riders got down from their bike and started beating [Christian journalist] Shamim Masih and... warned him that if he did not stop reporting on Christian issues, they knew his family and home and would teach him and his family a lesson." — Nazir S. Batti, Pakistan Christian Congress Party.
 • "The city of Mosul alone had 45 churches. Now there is not a single one. The buildings have been destroyed. Four hundred churches have been destroyed in Syria. ... The same is happening in Nigeria, Pakistan, and Northern Africa." — Patriarch Kirill of Moscow and All Russia
 • "What happened to Christians in Iraq and Syria... does not receive Arabic media coverage that befits human beings, whatever their religion." — Hani Naqshabandi, Saudi writer.

Islamic State Slaughters Christian Ethiopians

Just two months after the Islamic State [IS] published a video depicting its members slaughtering 21 Coptic Christians in Libya, on Sunday, April 19, the jihadi Islamic group released another video of more Christians in Libya -- approximately 30 Ethiopians -- disparagingly referred to by an IS spokesman as "worshippers of the cross" -- being butchered for not paying jizya, extortion money demanded of the "People of the Book" who refuse to convert to Islam, according to Koran 9:29.
Some of the Christians were shot execution-style in the back of their heads, the others had their heads carved off, like the Copts before them.

The IS spokesman further addressed "Christians everywhere":
We say to Christians everywhere, the Islamic State will expand, with Allah's permission. And it will reach you even if you are in fortified strongholds. So whoever enters Islam will have security, and whoever accepts the Dhimmah contract [subjugated, third-class treatment and social status] will have security. But whoever refuses will see nothing from us but the edge of a spear. The men will be killed and the children will be enslaved, and their wealth will be taken as booty. This is the judgment of Allah and His Messenger.
In a statement, the Coptic Christian Church of Egypt pointed out that the Ethiopian martyrs, like the 21 Copts before them, were "murdered purely for refusing to renounce their faith."

Read more at Gatestone Institute

Abid Raja og frekkhetens nådegave

Under grunnlovsdebatten i Stortinget sist mandag kom Venstre og SV med forslag om et enda tydeligere skille mellom kirke og stat, og der frekkheten til muslimen Abid Raja var så tydelig til stede, at det gikk kaldt nedover ryggen min. Der denne arrogante fyren bablet i vei om at kongen ikke sjøl kan bestemme om han vil tro på en kristen gud, en muslimsk gud, en Budda eller det å være uten noen tro. Og Raja mente videre at ved å "tvinge" kongen og framtidige tronarvinger, til å bekjenne en bestemt religion, så kan slikt ha paralleller til religionsforfølgelse!

Når han i tillegg til dette er så freidig, der han drar ISIL og andre terroristorganisasjoner inn i dette, og sammenligner det med at mennesker blir drept i Syria og Irak, fordi de har en annen tro. Og at dette føyer seg inn i en bestemt retning innenfor religion, da begynner virkelig galskapen til Raja å komme til syne. For han er frekk nok å hevde at vår grunnlov blir brukt som et eksempel i mange land på manglene skille mellom stat og religion, og derfor MÅ den norske grunnloven endres!

Ja så veit vi det! Vi veit også at muslimer skal ta til sverd så fort de består av minst 10 prosent av befolkningen. Og derfor burde en slik sammenligning som Raja nå kommer med være en vekker for et sovende folk! Denne mannen er frekkere enn flatlusa, han er skamløs, har ikke noe forhold til vårt land, til vårt språk og vår historie. Han argumenterer på samme måte som en psykopat, og vi har god grunn til å frykte at nettopp dette hule forhold som han har til vårt land, historie og kultur, det vil bli den normen som etter hvert vil vise seg i dette landet, jo flere fremmede som får bosette seg her.

Abid Raja er slik sett, dessverre på parti med ei skremmende framtid der hans frekkhet overstiger det meste av hva muslimer forlanger.  At en såkalt "moderat" muslim som Raja i hele tatt tør å uttale seg som han gjør, det forteller meg med stor nøyaktighet hvor langt dette landet er kommet ut på stupet. Og mot sin egen undergang!

NARVIK, 05.06.2015  AMUND GARFORS

fredag 19. juni 2015

Prøv å oppfør deg mer realt, herr Støre

Til Jonas Gahr Støre, AP,
Stortinget

Jeg ser i dag på fremsiden i en av riksavisene at du ber Siv rydde opp i flyktningkaoset.

Herr Støre, prøv å oppfør deg mer real.

Det er da ikke Frp som har laget flyktningkaos, det er du og opposisjonen, sammen med de to som populært kalles regjeringens "støttepartier" som har skapt dette kaoset. Og dere har gjort det på beregning.

Du ville aldri ha foreslått å ta imot 10000 syriaflyktninger om du selv hadde sittet i regjering. Du visste det var inhumant og uansvarlig!

Men du gjorde det for å skape splid i regjeringen og for å skade Frp. Du visste nemlig at du kunne regne med de såkalte "støttepartiene".

Det dere politikere gjør, gir oss ofte intrykk av at dere tror vi vanlige mennesker ute i de tusen hjem er idioter. Det er vi nok ikke. Derfor steiler vi når vi ser slike uttalelser som de du slengte ut i dag på fremsiden i en av landets største aviser.

Så skitten er politikken, herr Støre!

Minner om at jeg selv ikke har tilknytning til Fremskrittspartiet.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 18. juni 2015

Offentleg annonsert godheit

We only eat Halal food, sir...
I Firda den 13. juni d.å. fortel Firda-journalisten, Ole Johannes Øvretveit, at han vil ta imot 6 Syriaflyktningar i huset sitt.

Viss ein lever etter prinsippet om at der det er hjarterom er der husrom, så forventar vi at dei med slike store hjartelag også tek kostnadane og andre plikter som fylgjer med eiga godheit.

Det kan vel ikkje vere slik at Øvretveit ventar seg at staten betalar husleige og andre utgifter som kjem til? Kva ville det då vere att av godheita og hjartelaget? I tillegg til kostnadane med privat flyktninghusvære må vi tru at det også fylgjer undervisning og helsetilsyn, språkundervisning både på morsmål og på norsk på den godhjarta sin kappe.

Barnehageplass krevst sjølvsagt ikkje då borna kan leike i Øvretveit sin hage eller husvære. Men klede, mat, syklar og anna som fylgjer med, vil det vere naturleg at Øvretveit tek på eigen konto, i tråd med godt hjartelag.

Det er vel ikkje bustadar det er vanskelegast å finne på asylmarknaden, der hushaiar og brakkebaronar gjer seg feite inntekter på utleige av boligar til asylindustrien. Ein svulmande industri som ingen av dei ansvarlege vågar å fortelje om kostnadar og fylgjene av.

No er det altså 6 syriaflyktningar Øvretveit vil ta imot i heimen sin, etter ei tid vil det så verte familiegjenforeiningar. Då vil eg tru der vert liv og røre i hus og heim. Eg las ein stad at ein flyktning kostar staten 4,1 mill. i utgifter. Eg vil tru at når Øvretveit har innstallert sine 6 pluss familiegjenforeining, og skal ta kostnadane og plikter som fylgjer så vil det verte eit lysteleg gjestebod han har invitert til.

For når ein inviterar til gjestebod er det vel ikkje meininga at andre skal stå føre både kostnadane og oppvasken som fylgjer med? 

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

onsdag 17. juni 2015

NATO-sjef Jens Stoltenberg på offisielt besøk i Norge

Her forleden var Nato-sjef Jens Stoltenberg  på en rask visitt i Norge. Bl.a var han en snartur i Bodø hvor han ble mottatt som en stor statsmann, og der jeg bare måtte konstatere at komedienes tid ennå ikke er forbi. Jeg hørte på lokalsendingen fra NRK i Bødø, der Jens sto og fortalte hvor mye han følte seg hjemme i dette landet. Og der han så på seg sjøl som en norgesvenn!

Dette var bare noe av det han  presterte å uttale da han ankom Bodø hovedflystasjon.  Ja, jeg måtte sannelig klype meg i armen for å konstaterte at jeg var våken og ikke drømte.  For dette hørtes så dumt ut at jeg bare måtte riste på hodet.

Her kommer han til Bodø og snakker om hybrid krigføring og cyberkrig fra Russland mot NATO-land. Der dette kan utløse militære motreaksjoner fra alliansen som han nå er leder av. Samtidig som den samme Jens var med på å legge ned hele denne meget gode og effektive flybasen i Bodø. Og med hundrevis av dyktige militære og sivile ansatte.

Nei, her hørte man ikke et ord fra Jens om hvilke folk som med regulære militærstyrker befridde det nordlige Norge mot slutten av krigen. For det var nemlig russerne det! Og som plutselig Vesten nå har gjort seg uvenner med.  Der disse værhanene som representerer Norge også har hengt seg på vogna med sine straffetiltak. Etter orde fra EU, og mot vårt nabofolk!  Som dessuten ALDRI har angrepet Norge!

Nei, det er aldeles ikke vanskelig å se tinga fra russernes og Putins side.  Og jeg forstår veldig godt at Putin setter inn sine mottiltak mot NATOs provokasjoner!

Og det var jo bare så latterlig å være vitne til at NATO-sjef Stoltenberg ble mottatt som et fremmed statsoverhode i sitt eget land. Der dette gjenferdet ble mottatt i Oslo på rød løper. Ja, der Stortingspresidenten og Kronprinsen tok imot med full honnør!  Noe så til de grader var så komisk og dumt, at det er vanskelig å beskrive, uten å begynne å le. For denne mannen var da vitterlig statsminister i Norge i 8 år, inntil for to år siden! Ja, dette gjenferdet ble æret med hedersbevisninger og klem fra ei som ligner med forveksling på Titten Tei. Men er visstnok forsvarsminister i dette merkelige landet. Og der audiens hos Kongen  ventet. Mens kronprinsen og en stortingspresident gjorde komikken komplett.

Jeg håper virkelig at både Putin og de ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo nøt denne tragikomiske teaterforestillingen til det fulle! For dette var mye komikk for pengene!

ANKENES, 09.06.15. AMUND GARFORS

tirsdag 16. juni 2015

Debatt på Dagsrevyen mellom Knut A. Hareide og Per Sandberg

Knut Arild Hareide, KrF
Til
Knut Arild Hareide, krf

Kopi til Frp si stortingsgruppe.

Debatt på Dagsrevyen om syriaflyktningar mellom Knut A. Hareide og Per Sandberg.

Hareide under debatten: Vi må hjelpe dei i nærområda, men vi må også hjelpe dei her, sitat etter minnet.

Det er då veldig så ansvarleg du skal gjere vesle Norge for krigar og påfylgjane katastrofer i andre deler av verda!

Om det er du, saman med Trine Skei Grande, Lysbakken og Rasmus Hansson som er krigsherrar i midt-Austen så må de snarast reise ned dit for å skape fred! Dei fleste av oss nordmenn har aldri ønska den "arabiske våren" som no står i full bløming over heile regionen. Om nokon her har ønska desse tilstandane så er det vel dei som vil forflytte menneska i regionen til Europa og Norge, og som no ser mogelegheita til å knekke nasjonen vår demografisk og samfunnet økonomisk. Brakkebaronar og asylprofittørar kan drøyme om svulmande kontoar gjennom nattesøvnen!

Har du, Hareide, og dine medspelarar, nokon gong ofra ein tanke på dei av våre eldre som lever under uverdige forhold  på institusjonar, der pengemangel og mangel på tilsette gjer alderdomen for mange eldre til ein lidelse? Burde heller kommunane fått økonomi til å tilsetje nok betjening på alders- og sjukeheimar i staden for at staten pøsar milliardar ut på asylmottak og betjening for friske og førige menneske som heller skulle vore i heimlanda og hjelpt eige folk.

No er det Syria, så er det Irak, så er det Libya, så er det Egypt, så er det Jemen! Du har tydelegvis mange katastrofer under den "arabiske våren" som vesle Norge skal ta ansvaret for! "Bra" at du har ein fulltallig opposisjon med deg i krava til oss nordmenn, slik at de kan få pressa dykkar ønskje nedover oss!        

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

mandag 15. juni 2015

Den skjulte agenda?

Til
Trine Eilertsen,
Aftenposten/NRK

Eg høyrde deler av kommentarane dine på dagsrevyen den 10.juni der temaet var avtalen om syriaflyktningar og Frp.

Dine kommentarar er heilt i tråd med det vi alltid får høyre frå mediafolk når det gjeld innvandring og spesielt Frp. Er sjølv ikkje medlem, eller på anna måte tilhøyrer dette partiet. 

Du trudde ikkje veljarane forstår Frp si haldning i saka, hevda du. Nei, eg trur dei på di side, media og makteliten, nok gjerne ser at Frp vert tvinga til å administrere ein asyl/innvandringspolitikk som deira veljarar ikkje er samde i. Dette vil svekke Frp meir enn det alt har kosta dei, og lite ville vel glede dykk mediafolk meir enn at Frp forsvann frå det politiske landskapet. Men partiet vil nok verte godteke om det vert slik dei andre er. Men kva skal veljarane med eit drøss av parti som står for nett det same i viktige spørsmål?

Og når det gjeld fri innvandring frå heile verda så er det nok mange som lurer på kva som er dykkar agenda, eg er ikkje av dei som er i stuss om nett det.

Folket har vorte sett på sidelinja i ei sak som gjeld vår eiga framtid som folk og nasjonalstat. Avisene, herunder di eiga BT, har vore totalt einsretta i denne saka. Og media har ikkje gått av vegen for å henge ut og latterleggjere dei som med ærlege og ekte meiningar har åtvara mot den politikken som vi har vorte tvinga til å få tredd ned over oss - av dykk i media - ikkje minst.

Eg tru ikkje at media har noko ynskje om det som er godt for eige folk og vårt fedreland. Eg trur rett og slett at det er vondskap som ligg bak media og fleirtalspolitikarane sine planar om masseinnvandringa til Norge.

Om ikkje dette var ein grunn kunne de kanskje tillate folket gjennom folkerøysting å vere med på å avgjere vår eiga framtid. Denne stadig belæringa som vi vert "tilgodesett" med av dykk kjendisar varslar ikkje noko godt for oss to urfolk som har historiske rettar til dette landet.

Men, Trine Eilertsen, alt heng saman og kan oppsummerast slik: Då masseinnvandringa vart starta på slutten av 1960, den gangen i hovudsak med pakistanarar, vart det truleg planlagd ei større omvelting i samfunnet vårt. Ikkje lenge etter denne fyrste innvandringa var planane lagde for å drepe ned vårt eige folk. Fri abort-lova kom på slutten av 1970, pådrive av Gro Harlem Brundtland, dette medan innvandringa auka. Sidan abortlova vart innførd kan du sjølv rekne ut kor mange hundre tusen av vårt eige folk som ikkje har fått leve opp, eg kjem til meir enn ein halv million, medan landet no treng ein sterk folkevekst, vert vi fortalde. Folkemord på eige folk + masseinnvandring frå framande kulturar og religionar = du veit svaret like godt som eg, Trine Eilertsen!

Vil nokon fortelje meg at her ikkje ligg skjulte agendaer bak det som no skjer med landet vårt?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen  

søndag 14. juni 2015

Ser vi flere anti-Krister i endetiden? - Del 2 av 4

I denne andre delen av miniserien vår, skal vi nå se nærmere på den første av i alt 3 forskjellige tolkningsmodeller.

Alle disse tolkningsmodellene baserer seg på det fjerde dyret med de ti horn som profeten Daniel skriver om i kapitel 7 i det gamle testamente, pluss en god del tilleggsinformasjon som Johannes gir oss gjennom Åpenbaringsboken i det nye testamente. Her skal vi imidlertid hovedsakelig forholde oss til det som Daniel skriver.

Vi repiterer derfor først selve bibelteksten:

Dan 7,7-8:

"Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene og hadde ti horn.

Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord
."

Så hopper vi til Dan 7,15-27

"Jeg, Daniel, ble urolig til sinns på grunn av dette; synene i mitt indre skremte meg. Jeg gikk bort til en av dem (englene) som stod der, og bad ham om rett forklaring på alt dette.

Han svarte meg og fortalte hva synene betydde: «Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. Men Den Høyestes hellige skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet.»

Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene.

Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene det hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og fikk tre av de andre hornene til å falle av. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre. Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem, inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den Høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige fikk riket i eie. Slik lød hans svar:

Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den.

De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.
"
 
Vi har nettopp lest at de ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Når det sies «dette riket», vet vi allerede at det gjelder det gamle Romerriket, som ettehvert ble et todelt rike, med Pavemakten på den ene siden, og keiser Konstantins rike på den andre. Dette korresponderer med de to lange bena som vi så på den billedstøtten Nebukadnesar så i den drømmen som han hadde.

Senere blir dette riket beskrevet som et fryktelig dyr med tenner av jern, som knuser alt som står i dets vei. På hode av dette dyret var det ti horn, og det er disse hornene vi nå skal studere for å se hva de forteller oss om Antikrist og hvem han vil komme til å bli.

Men før vi kan vite noe om Anti-Krist, må vi først ha klart for oss hvem Kristus er.

I Matt 12,40-42 sier Jesus følgende om seg selv:

"For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Menn fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er Én som er større enn Jona.

Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er Én som er større enn Salomo.
"

Matt 12,6 "Og det sier jeg dere: Her er Én som er større enn templet."

Jesus sier altså om seg selv:

Jeg er større enn den største Profeten (Jona).
Jeg er større enn den største Kongen (Salomo).
Jeg er større enn selve Tempelet med alle sine prester og prestetjenester.

Hva er en profet? - Det er en som taler på Guds vegne. En profet sier alltid «Så sier Herren».
Hva er en prest? - Det er en som gjør tjeneste for Gud. Med andre ord; en som gjør gudstjeneste.
Hva er en konge? - Det er en som regjerer på Guds vegne. En som har Guds autoritet på jord.

Jesus sier altså at han er den største Profet, Han er den største Prest og Han er den største Konge.

Antikrist vil imidlertid si: Nei – JEG er den som er størst.

JEG er den som taler på Guds vegne.
JEG er den som gjør tjeneste for Gud.
JEG er den som har Guds autoritet på jord.

Idag kan du finne bøker med mange forskjellige teorier om hvem denne Antikrist kan være. Men nå skal vi gå direkte til Skriftene og se hva Bibelen selv forteller oss om saken. Det skal vi gjøre ved å kun fokusere på de kjennetegn som Bibelen gir oss, uten å blande inn menneskelagde teorier.

Da må vi først gå til Daniel 7,8:

"Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet - lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det (lille) kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store (blasfemiske) ord."

Så hopper vi ned til Daniel 7,24-25 og får enda flere detaljer:

"De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid."


Det vi nå skal gjøre, er å se etter et rike som oppfyller følgende 10 punkter:
 1.     Det må være et lite rike – (som korresponderer med det lille horn som Daniel skriver om).
 2.     Det må komme opp mellom de andre ti rikene.
 3.     Det må komme opp etter de andre ti rikene. (Altså etter at romerriket ble oppløst i år 476).
 4.     Det må rykke opp tre av de ti rikene.
 5.     Det må være annerledes enn de andre rikene.
 6.     Det må ha et menneske (en mann) som sitt overhode.
 7.     Denne mannen skal tale store (blasfemiske) ord.
 8.     Han skal fare hardt fram mot Den Høyestes hellige.
 9.     Han skal sette seg fore å forandre tider og lover,
 10.     Og han skel regjere i én tid og tider og en halv tid.
Før vi går videre, skal vi se litt nærmere på hva «blasfemi» egentlig er: Da tar vi 3 eksempler fra Bibelen:

Når Jesus forlater syndene til den lamme mannen som ble firt ned fra taket, sier fariseerne i Mark 2,7 «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?»

Og i Joh 10,33 «Jødene svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse (blasfemi), fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud.»

Og i 1Tim 1,13 der Paulus sier om seg selv: «Jeg som tidligere var en spotter (blasfemer), en forfølger og en voldsmann.» Husk at Paulus forfulgte Guds folk i Guds navn før han ble kristen.

Blasfemi er altså:

a) Å hevde å kunne tilgi synder.
b) Å gjøre seg selv til Gud.
c) Å forfølge Guds folk i Guds navn.

Dette er altså Bibelens egen definisjon på blasfemi.

Når vi nå går videre, er det viktig å ha klart for seg at Gud elsker alle mennesker, uansett hvilken kirke eller menighet en måtte gå i. Gud er altså ikke imot mennesker, men Han er imot systemer som setter seg over Guds egen autoritet. Med dette i tankene, skal vi nå forsøke å avsløre hemmeligheten om «det lille horn».

La oss derfor gå gjennom alle de ti punktene igjen og se hvordan de stemmer med virkeligheten.

1. Det må være et lite rike.
    Vatikanstaten ligger i Roma i Italia og er verdens minste stat. Vatikanet er faktisk en egen stat i staten.

2. Det må komme opp mellom de andre ti rikene.
    Vatikanstaten kom opp midt i hjertet av Europa, mellom alle de andre eurpoeiske statene.

3. Det må komme opp etter de andre ti rikene. (Altså etter at romerriket ble oppløst i år 476).
    Den første pave som fikk politisk makt var pave Vigillius. Det skjedde i år 538 e.Kr.

4. Det må rykke opp tre av de ti rikene.
    I det gamle Romerrike var det 3 riker som ble ble fullstendig utslettet:
    Det Herulittiske rike, det Vandalittiske rike og det Ostrogittiske rike.
    Det finnes ikke en eneste etterkommer fra disse 3 rikene idag.

5. Det må være annerledes enn de andre rikene.
    Er Vatikanstaten et annerledes rike i forhold til de andre?
    Ja, Vatikanstaten representerer et religiøs-politisk system, helt forskjellig fra alle de andre.

6. Det må ha et menneske (en mann) som sitt overhode.
    Vatikanstaten har en menneskelig, mannlig pave som sitt overhode.

7. Denne mannen skal tale store (blasfemiske) ord.
    Paven oppfyller alle de 3 bibelske eksemplene på blasfemi som vi tidligere har sett på.
    a) Paven hevdes å være Guds representant på jord.
    b) Det hevdes at paven har makt til å tilgi synder.
    c) Den katolske kirke forfulgte og drepte alle som ikke bøyde seg under den katolske lære.

8. Han skal fare hardt fram mot Den Høyestes hellige.
    Over 100 millioner mennesker ble drept av den katolske kirke i den mørke middelalder.
    Det var ulovlig å lese eller å ha en Bibel i hjemmet. Alle som hadde en slik ble drept.

9. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover,
    Den gregorianske kalender er idag den internasjonalt mest brukte kalenderen. Den ble innført i Roma i 1582 av pave Gregor XIII.
    Den gregorianske kalender bruker en helt annen tidsregning enn den gamle jødiske kalenderen. Paven forandret altså hele vår tidsregning.
    Og siden paven har makt til å tolke og forandre selv Guds hellige lover, forandret den katolske kirke Hviledagen (Sabbaten) fra lørdag til søndag.
    Dermed forandret paven også Guds lover.

10. Og han skel regjere i én tid og tider og en halv tid.

Punkt 10 krever en litt mer inngående forklaring. La oss derfor se nærmere på dette:

I bibelske profetier betyr ordlyden «èn tid» og «èn dag» ofte det samme som ett år.
Dette kan vi finne klare eksempler på bl.a. i 4 Mosebok 14,34 og Esekiel 4,6.

4 Mos 14,34 "Likesom dere speidet ut landet i førti dager, skal dere lide i førti år for deres egne misgjerninger, ett år for hver dag. Slik skal dere få merke hva det vil si å sette seg opp imot meg."

Esek 4,6 "Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Juda-folkets skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den."

La oss følge denne mattematikken i punkt 10 på listen vår: (Han skel regjere i én tid og tider og en halv tid.)

«èn tid» vil her representere ett år,
«tider» vil representere to år,
«en halv tid» vil representere et halvt år.
Til sammen blir dette 3,5 år.

Hvis vi så ganger 3,5 år med 360 (som er antall dager i ett jødisk kalenderår), da får vi 1260 dager.
Og siden det her dreier seg om 1260 profetiske «dager», vil det altså bety det samme som 1260 år.

Nå vet vi fra før at den første pave som fikk politisk makt var pave Vigillius. Det skjedde i år 538 e.Kr.
Hvis vi nå plusser på de 1260 årene, da kommer vi til år 1798.

Vet du hva som skjedde i år 1798? - Da mistet pavedømmet sin politiske makt, etter å ha regjert i nøyaktig 1260 år.

Det som skjedde i år 1798, var at Napoleon ble trøtt og lei av å ta ordre fra pavedømmet. Derfor sendte han en av sine topp generaler, Louis Alexandre Berthier, til Roma. Han gikk inn i Vatikanet, tok paven av tronen og erklærte at både Vatikanet og alle dets eiendommer nå tilhørte den franske republikk. Paven ble tatt til fange og døde på veien til Frankrike. Dermed fikk altså det politiske pavedømmet sitt «dødelige banesår», som det heter. Og det skjedde altså etter at det hadde regjert i 1260 år, nøyaktig slik som Bibelen hadde forutsagt. Dette er grunnleggende historie som du kan lese om i en hvilken som helst historiebok.

Problemet er bare at Johannes Åpenbaring sier at dette «dødelige banesåret» skal bli legt, og at dyret skal få makt igjen. Dette kan vi lese om i Åp 13,3-8:

"Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det. Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: "Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?" Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet."

I den anledning kan det være interessant å nevne noe som flere aviser skrev om i september 2014. Blant andre, avisen Dagen.

Vil ha organisasjon for «Forente religioner»Israels tidligere president Shimon Peres har holdt samtaler med pave Frans og skisserte sin idé for en FN-basert "Organisering av De forente Religioner" for å bekjempe vold i Guds navn. Peres, 91, som var president for den jødiske staten fram til juli, 2014, og er en av Midtøstens mest prominente eldre statsmenn, snakket med paven i ca 45 minutter på torsdag, sier Vatikanet. Vatikanets talsmann, Fader Federico Lombardi, sa at Frans, som besøkte Midtøsten i mai, ikke tok "noen avgjørelse eller personlig engasjement" etter å ha lyttet til Peres' forslag.

Den tidligere israelske lederen skisserte sin idé for en ny verdensorden i et intervju med det italienske katolske magasinet "Famiglia Cristiana", bare timer foran sitt møte med paven. "De fleste kriger har før blitt motivert ut ifra tanken på nasjonal enhet. I dag ser vi i stedet at kriger blir utløst med religion som unnskyldning", sa Peres. "Gitt det faktum at FN nå har hatt sin tid, er det som trengs en organisasjon av "De forente Religioner", altså en samling FN-religioner. Det ville være den beste måten å bekjempe disse terroristene på. De som dreper i Guds navn fordi folk flest ikke tror som dem.", sa han.

Islamsk stat (IS), som har erklært et islamsk kalifat (en islamsk stat) i områder som de kontrollerer i Syria og Irak, har drevet titusener av kristne og medlemmer av den Yazidi religiøse minoritet fra sine hjem. De har også drept to amerikanske journalister. "De som dreper flest mennesker idag, er de som gjør det i Guds navn," sa Peres. Det som trengs er en ubestridelig moralsk autoritet, som med en sterk stemme sier "Nei, Gud vil ikke dette og Gud tillater det ikke." Peres ga ingen detaljer om hvordan organiseringen av verdensreligionen vil bli dannet, eller hvem som skulle være dens representanter, men han mente at Pave Frans bør være hodet fordi "han er kanskje den eneste lederen som virkelig er respektert".

Lombardi, som orienterte journalister på møtet mellom Peres og paven, bemerket imidlertid at Vatikanet har avdelinger som behandler saker om fred og interreligiøs dialog. I juni i fjor var Pave Frans vert for et møte i Vatikanet der Peres, den palestinske presidenten Mahmoud Abbas og jødiske, kristne og muslimske religiøse ledere ba for fred i Midtøsten.

Spikeren