NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 31. oktober 2021

Guds lenkehund (Åp 12,7-9)

Av Olav Hermod Kydland. 

Det fortelles i ”En pilegrims vandring” av John Bunyan om to personer, ”Fryktsom” og ”Mistillit”. De kom løpende imot Kristen da han var på fjellet. Han undret seg over dette og spurte dem hvorfor de løp den gale veien. ”Fryktsom” fortalte at de var på vei til Sion, men møtte så mange farer at de våget ikke å fortsette lenger. Derfor var de nå på vei tilbake. ”Mistillit” fortalte at de litt lenger borte hadde sett et løve-par, og de ble redde for at løvene ville rive dem i stykker. Derfor løp de begge to nedover berget og tok veien tilbake.

Kristen ble virkelig redd: hva skulle han nå gjøre? Han kunne ikke vende tilbake til sin egen by, ”Fordervelsens by”, for den var dømt til å brennes med ild og svovel. Men kunne han bare nå fram til den ”Himmelske stad”, ville han føle seg sikker.

Derfor fortsatte Kristen på veien mot Sion. Han kom inn på en trang vei og ikke langt borte så han de to løvene som hadde skremt ”Fryktsom” og ”Mistillit”. Løvene var lenket fast, men han så ikke lenkene. Derfor ble han redd og tenkte å vende tilbake, han også.

Da lød stemmen til portneren, ”Årvåkenhet”, som ropte at han skulle ikke være redd for løvene, for de var lenket: ”Hold deg midt i vegen, og du vil ikke risikere noe!” Kristen fortsatte skjelvende av frykt mens han hørte løvene brøle, men de gjorde ham ikke noe.

Luther kalte Satan for Guds lenkehund. Hans makt er stor, men den er begrenset.

I vår tekst fortelles det at dragen og hans engler ble kastet ned på jorden. Før kunne han anklage Guds barn framfor Guds trone. Både Job og ypperstepresten Josva ble anklaget av Satan, se Job 1,9-11 og Sak 3,1 ff.

Men ved sin seier på korset avvæpnet Jesus ”maktene og myndigheten og stilte dem åpenlys til skue”, og dermed ble dragen og hans engler kastet ned (se Kol 2,15). Nå kan han aldri anklage Guds barn framfor Guds trone lenger. Navnet ”Drage” avslører hans uhyggelige makt. Han kalles ”den gamle slange” som karakteriserer han som listig, slu og sleip. Han kalles ”djevelen” som betyr baktaleren, anklageren. Navnet ”Satan” betegner han som motstander. Det sies videre om han: ”han som forfører hele verden” det vil si han fører menneskene bort fra Gud. Derfor kan vi si at vi har en fryktinngytende, hensynsløs og farlig motstander som sammen med sine falne engler, gjør alt som er mulig for å forføre menneskeheten bort fra Den treenige Gud..

Den onde kalles også ”denne verdens gud”. Noen tilber og ofrer til ham, andre igjen benekter hans eksistens. Men uansett hvordan den enkelte subjektivt tenker så har den onde forblindet og forført de fleste mennesker. Han opptrer både som ”en brølende løve” (Pet 5,8) og som ”en lysets engel” (2 Kor 11,14). Derfor bør vi alle være på vakt mot ham.

Hva skal vi så gjøre, vi som har tatt imot Jesus Kristus? Kristen fikk svaret: ”Hold deg midt i vegen!” Det er også formaningen til oss. Vi må holde oss på den smale vei som fører til livet (Matt 7,14). I bønnesamfunnet med Jesus Kristus, med Guds ord som lys og lykte i verden og ved Den Hellige Ånds veiledning, kan ikke den onde gjøre oss noe eller forføre oss selv om han bruker all sin makt og list i den korte tid han har igjen.

Det var også røsten fra himmelens utsagn om dem som har nådd fram: ”De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet” Åp 12,11. De levde i samfunnet med Jesus og vitnet om hva Herren hadde gjort for dem mens de var her på jord. Deretter ble de tatt opp i herlighet, til evig hvile og salighet. Det største for dem var å nå frelst hjem til himmelen. Derfor aktet de ikke livet på denne jord som det viktigste, men de var, om det så skulle være nødvendig, villige å dø i hvilken som helst alder, bare de nådde herligheten.

Måtte vi alle av hele vår sjel, under vår livsvandring, synge:

O Lammets blod, det dyrebare blod,
Som gav meg liv da jeg ved korset stod,
Det er min trøst i all min sorg og nød,
Min trygge ankergrunn i liv og død
”.

(Marius Giverholt. Nr 279 v. 1 i Sangboken)

lørdag 30. oktober 2021

Historieforfalskningen om den fremmede innvandringen til Norge

Av Norvald Aasen. 

Det er gått mer enn 50 år siden de første pakistanere kom til Norge. Menneskets hukommelse er i enkelte tilfeller svært kort. 

Dermed har tiden kommet for at en del miljøer, enkeltpersoner og interesser forvrenger sannheten om fremmed- innvandringens historiske fakta, slik at den passer inn i den politiske korrekthet.

Når feilinformasjon kommer fra en offentlig instans er dette meget alvorlig.

I Norges offentlige utredning – (NOU 1995:12) ”Opplæring i et flerkulturelt Norge”, kan vi lese følgende i kapittel 1: ”På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet rekrutterte norsk industri i samarbeid med norske myndigheter arbeidskraft fra land som Pakistan, Tyrkia og Marokko, nettopp til lavtlønnsyrker som ikke krevde fagutdanning – arbeidsplasser som kvinner tidligere for en stor del hadde dekket”.

Dette ble skrevet av et utvalg nedsatt i 1994 av ”Det kgl  kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet”. Det er uvisst hva slags bakgrunnsmateriale utvalget hadde tilgang til for å kunne skrive som de gjorde.

Vi vil minne om hva som egentlig skjedde da den fremmedkulturelle innvandringen startet på slutten av 1960- tallet. Avisen Verdens Gang skrev den 14. juli 1970 dette: 

Det foreligger ingen analyse av behovet for fremmedarbeidere i Norge... I dag har de fleste større land i Europa skjerpet reglene for innvandring og ved Statens Utlendingskontor og arbeidskraftmyndighetene gjør det gjeldende en viss frykt for at Norge skal bli hjemsøkt av utenlandsk arbeidskraft som ingen andre vil ha og som vil føre med seg betydelige sosiale problemer … Både fra LO og arbeidskraftmyndighetene  fremheves det som naturlig at en først søker å utnytte landets egne ressurser av arbeidskraft før en går til en organisert import...”    

Dagbladet 8. juni 1971: Ingen kan hjelpe pakistanerne i Oslo. 

Ikke et eneste menneske – ikke en eneste organisasjon, absolutt ingen ! – kan hjelpe de stakkars pakistanske ”turister” i Oslo”. Sosialrådmann i Oslo, Hans Cappelen sier til avisen: ”Problemet er jo nettopp dette at de pakistanske mennene som daglig vandrer rundt i Oslos gater befinner seg her som ”turister”.   

Vi minner også om at i 1975 vedtok Stortinget innvandringsstopp. Og hvorfor ble det gjort hvis det var slik at Norge hadde stort behov for fremmed arbeidskraft?

I en publikasjon fra Statistisk sentralbyrå ”Innvandring og Innvandrere 2002” er den totale befolkning i Norge pr. 1/1 2002 oppgitt til 4 503 436, hvorav personer med utenlandsk bakgrunn utgjør 505 868, altså ca 11%. Fra 1977  til 2002 har det blitt innvilget 147 357 statsborgerskap. Av disse er 123 348 til personer fra ikke vestlige land og 22 395 til personer fra vestlige land. 

Kilder: Boken ”Norge for alle”. 
NOU 1995:12.  Bladet Nytt og kommentarer.
Statistikker fra Statistisk sentralbyrå.
FMI.     

Norvald Aasen. 
6983 Kvammen.

fredag 29. oktober 2021

Biskopene og Vesten; ankommet aftensolen?

Av Dan Odfjell. 
 
Etter min kronikk 15/10/21 på Spikers Corner: «Olaug Bollestad, ny KrF-leder?» ble det tilhørende kommentarfeltet langt mer entydig enn forventet, nemlig stor negativitet til partiet KrF. Det avslørte samtidig stor kristen «oppgitthet», noe som kanskje kan fremme en bevegelse av private uavhengige menigheter for en alternativ bedre og mer anonym kristen livsførsel. En brannfakkel er herved i det minste tent i både kristne og geistlige kretser. De kristne kan inndeles stort sett i to hoved-grupper: de svulstige, politiske og de bibeltro oppriktige. Ved knapt å omtale Spikers Corners negative KrF-gallup, ei heller biskopenes unødige menighets maktmisbruk, skjemmer også de «kristne» avisene seg ut som svulstige.
 
For jeg holder sosialist-biskopene til regnskap. Som ikke-teolog kan jeg vel ikke si at jeg tok dem «i skole», men de synes knapt uten håp. De evner ikke en gang å fremme et skikkelig kirke-fremmøte lenger. Og de knebler «til enstemmighet» rundt sin opphøyede, jordiske og falske prektighet. Harde ord dette, men nødvendige for å riste DNK (Den norske kirke) ut av sin søvngjenger-ferd mot håpløs natt. Det var de trofaste, tidlige kristne, som gjennom sitt eksempelets mot og sin urokkelige Jesus-tro, i sin tid omvendte store deler av Romerriket. Betalte, lønnede «kirke-ledere» fremsto først 4/500 år senere og først i Roma. Og slik kom biskopene gradvis til jordisk makt og svulstighet; og ble kristendommen korroderende.
 
«La de tidligste kristne få komme til orde», var boken utgitt på norsk for ca et år siden som åpnet for min egen forståelse av kirkens utvikling gjennom tidene. Og viktig, boken forklarte hvorfor, i deres tid, selvstyrte menigheter ble selve nøkkelen til omvendelse og Jesus tro. Men denne forklaringen passet nok DNK dårlig.. Jeg har ikke sett at de kristne avisene, ei heller biskopene, har tillatt boken diskutert for dens enkle sannhet. Det er derfor vanskelig ikke å konkludere at biskopene følte seg truffet av de nå tilnærmelsesvis tomme kirke-rom. Noe som vitner om DNKs manglende, samlende kraft. Stakkars tålmodige bibeltro prester sier jeg, som taler, knapt uten tilhørere.
 
DNK må straks fristille norske menigheter til å kunne velge sine egne ledere og slik frigjøre den energien og det personlig kristne samholdet som er essensielt. Personlige relasjoner og sterk oppriktighet i mer intime og kjente omgivelser vil bli forløsende. Den økende kristne antipatien i det offentlige rom minner om Sovjettiden da de kristne måtte under jorden for å kunne dyrke sin Gud. Men da Putin forsto betydningen av de fredsommelig kristne, tok han kristendommen tilbake i grunnloven. Men bemerk, ingen andre religioner. Sikkert også preget av erfart islamsk fanatisme og uregjerlighet i Russlands sydligste grensetrakter. 
 
I dag synes Russland, så rart det enn kan høres ut, å ha overtatt Europas rolle som kristelig bastion og sivilisasjon. Men selvfølgelig, norske riksmedier omtaler ikke slikt. Og se, også Sovjets tidligere vasaller, med Polen i spissen, respekterer kristelig tro og dens betydning. Samt de nekter å innordne seg et EU på ville, ukristelige veier, og som lenge har tilrettelagt for og ønsket islam velkommen. Snakk om historisk fornektelse, og det på flere måter. Som selv fedrelands-forkjemper håper jeg vår unasjonale trend kan snues, og at patriotiske nasjoner, lov og orden, samt kontrollerte grenser, igjen kan bli Europas naturlige og selv-beskyttende fremtid. Ved at den kunstige, skjøre, ikke bærekraftige og udemokratiske EU-konstellasjonen faller.
 
For se, både Russland og Kina er nasjonalistiske. De bekjemper og holder forståelig nok stor avstand til uregjerlige islamske krefter - om enn de globalt-taktisk spiller for å svekke Vesten ytterligere. Enkelt det med Vestens egoistiske, overmodige og svulstige politikere. For Europa i sin syd/nord- akse har Afrikas og Midtøstens utømmelige horder mot seg. USA derimot er heldigere som har Syd-Amerikas ikke-islamske fattige i nordlig anmarsj, dog med en kristen preget kultur fra hundredevis av år tilbake i tid. Med en fornuftig administrasjon vil USA langt lettere enn et splittet og skremmende svakt Europa, kunne forsvare seg og oppnå god samfunns-integrering uten borgerkrig. Det siste er hva som nå truer Europa.
 
Virkeligheten er at «aftensolen» truer ikke bare biskopene, som utilgivelig skaper et religiøst vakuum etter seg, men selve vårt kontinents sivilisatoriske overlevelse. Det hatet som dyrkes av de misunnelige - både av islamister og ekstremistiske venstrevridde - er «giften» som ødelegger oss innenfra. Slik er demokratiene blitt sine egne fiender gjennom tillatt tøylesløs liberalisme, uten respekt for hverken fortid eller fremtid. Historieløse politikere er livsfarlige, de mangler historiens visdom. Kina, med en dypere historie og større tålmodighet, forbigår nå Europas kortere storhetstid, kun et par hundrede år, som har gjort oss dekadente og utålmodige. Det tidligere, fattige Norge har meget dårlig tålt olje-eventyret og drifter nå ukontrollert uten hverken manns mot, patriotisme, bærekraft eller forsvar.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 28. oktober 2021

Åpent brev til Kong Harald V fra Amund Garfors

Pakistanske innvandrere på Ekeberg camping i 1971.
Innvandringsjubileumet i Oslo 29-30 okt 2021.

Kjære kong Harald!

Undertegnede har skrevet brev til deg tidligere og denne gangen skriver jeg i anledning at Oslo kommune skal feire et såkalt 50- årsjubileum og det for å feire arbeidsinnvandringen fra Pakistan og som dessverre tok til for over 50 år siden. Ja jeg er dypt sjokkert over denne byrådsleder Raymond Johansen fra AP og ordfører Marianne Borgen fra SV,  som tillater seg denne frekkheten, der de inviterer deg til dette gjestebudet. Og der jeg henstiller til deg Kong Harald, at du avviser deres frekke anmodning klart og kontant for de er kun ute etter å lure deg, ja å bruke deg som alibi eller som et slags gissel, der du skal sitte og smile mot et bedre vitende i dette rådhuset og i denne hovedstaden som er skammelig ødelagt. Hvor det norske folket i denne byen er skiftet ut for fremtiden. En by som vanlige fornuftige nordmenn skyr som pesten.

Tilfeldigvis var jeg i Oslo sommeren 1966, for vel 55 år siden. Jeg hadde da mønstret av en tankbåt og måtte innom rederikontoret i Oslo for å hente oppgjøret for 16 mnd hardt arbeide. Jeg kan tydelig huske disse pakistanerne som satt på benkene under de store flotte eiketrærne på Karl Johan. Der de satt å røkte noen forferdelige sigaretter som forpestet lufta. Mens andre virret rundt på fortauet som hodeløse høns, og der de ikke hadde noe særlig vennlighet i sine blikk. Mens jeg satt der på benken, så fikk jeg et tydelig tegn fra oven ja en slags beskjed eller kall det gjerne en åpenbaring, at disse folka ikke var kommet hit som våre venner. Og dersom de ble værende her, ville dette få store konsekvenser og en langvarig irritasjon for det norske folk.

Sannheten er den at når jeg begynte å undersøke hva slags folk dette var så fikk jeg vite at de var pakistanske turister, som hadde tatt seg inn i kongeriket vårt på turistvisum og med god hjelp av menneske smuglere mens de på ingen måte hadde til hensikt om å returnere til sitt hjemland Pakistan. Jeg stoppet til og med en politimann og spurte ham om hva slags folk dette var, men fikk bare et "god dag mann økseskaft" fra denne karen. Seinere ruslet jeg bort til Dagbladets redaksjon som bare lå et steinkast derifra, og der traff jeg en journalist- som ikke på noen måte ønsket å besvare mine spørsmål, så fikk jeg sannelig oppleve at journalistene i Norge er døde. Fordi de var overhodet ikke til å rikke på i anledningen pakistanernes tilstedeværelse- og viste ingen interesse å ta et bilde av fremlingerne eller skrive om dette. Noe jeg synes var meget merkverdig under denne tiden jeg oppholdt meg i Oslo. Der jeg også på en måte fikk en mistanke om at menneskesmuglere og kriminelle stod bak, og dette var Dagbladet redde for å skrive om.

Ja, tenk det Kong Harald, at bare vel 20 år etter at vi kastet ut nazistene, så banket en annen invasjonshær på døra. Joda, disse kom uten våpen, men de hadde med seg et enda farligere våpen enn hva nazistene benyttet, som det heller ikke finnes noe våpen i verden til å sette imot, nemlig Islam som er helt uslåelig uansett hvor de kommer. Og det er vel taliban et levende og tydelig eksempel på? Bare spør denne Erik Kristoffersen som nå er fra Bjerkvik og er Forsvarsjef i Norge og gjorde karriere i Afghanistan, for han kjenner Islam og han vet at ingen våpen i verden er sterke nok til å få bukt med denne ideologien, forkledd som religion! Så denne invasjon som vi er vitne til i dag, her i Norge- den er langt værre enn hva Hitlers plan for Norge var i 1940. Tyskerne de fikk vi ut, men dagens okkupanter, de er kommet for å bli.

Og nå skal det feires to dager 29 og 30 oktober med full markering i rådhuset, med prominente gjester og med deg Harald i spissen. Jommen sa jeg smør! 50 år med fremmedgjøring i hovedstaden har satt sine tydelige spor- uten å ha spurt oss. Der du skulle vært landets og hovedstatens beskytter, en  jobb som ikke har blitt ivaretatt av Hans Majestet Kongen. Nei, Oslo kan aldri reise seg igjen der alt er blitt fremmedgjort og utrivelig, så dette burde slett ikke være noe å feire. Vi burde burde heller ikle oss søregbånd fra Lindesnes til Kirkenes.

Ja så sannelig her skal det visst heller skåles og utropes hylles at diaspora ble grunnlagt av pakistanske innvandrere som tok seg ulovlig inn i Norge der våre ledere den gangen utviste en total mangel på handlekraft-der de sviktet sin oppgave- da de ikke utviste inntrengerne på turistvisum, slik Finland klarte det. Så hvorfor i all verden skal du Kong Harald ha noe med dette å gjøre? Du er vel ikke blind og døv- og da har du vel fått med deg at i nyhetene fortelles det at i mange skoler i de største byene her i landet der er det snart ikke etniske elever lenger og hvor lærerne bankes opp- og dette er vel ingen grunn til å feire?

Nei, her er det nok denne penge eliten som er blitt søkkrike på innvandringen, og derfor feirer sin  egen  uovertrufne innvandringspolitikk, and in your face! 50 år med mennesker fra land  der ressurssterke menn, og som senere hentet sine kjærringer til Norge, avlet en masse barn på vår bekostning og lyktes med å karre til seg en tilværelse i et karrig land langt mot nord på den andre siden av kloden full av naive dumme nordmenn og velferdsgoder som de fleste nordmenn bare kan drømme om.

Og glem ikke, at fedrene til dagens kriminelle pakistanere som skyter vilt om seg i våre byer, altså de "originale" arbeidsinnvandrere var for øvrig de første som brakte inn store mengder Heroin og narkotika til hovedstaden og resten av landet. Ja, så fort de hadde jamret, grått og løyet seg til opphold, så dro de tilbake til hjemlandet for å fylle opp kofferten med narkotiske stoffer, og denne importen grunnla senere store kriminelle dynastier både her og i resten av Europa. Dette fortsetter som før og lever i beste velgående til denne dag. Derfor ber jeg deg Kong Harald på mine knær: HOLD DEG VEKK FRA DENNE FEIRINGEN!

Jeg vil få minne deg om et lite vers fra Bibelen Matteus 12, 25: "Hvert rike som er strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus om er i strid med seg selv. kan ikke bli stående."

Narvik 27.10 2021

Amund Garfors

onsdag 27. oktober 2021

Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" Matt 3,2.

Er du omvendt til Gud? Har din dåp, det at du hører Guds ord, at du er med i arbeidet for Guds rike, at du har bestemt deg for å være en kristen, ført til at du er blitt omvendt til Gud?

Mange er meget aktive i kristelig virksomhet i dag. De har gått inn for å arbeide for Guds rike. De bekjenner seg som kristne, de tror alt det som Bibelen sier, med sin forstand, så langt den rekker. Men de lever akkurat som alle andre mennesker. De kan gjøre ting som Guds ord stempler som synd, uten å merke at det er i strid med deres bekjennelse. De har ingen vanskeligheter med å tro Guds ord, ganske enkelt fordi deres tro bare består i å ha riktige meninger. De kan være med på alle denne verdens fornøyelser, og stundom dens utskeielser.

Derfor er det nødvendig å spørre: Er du omvendt til Gud?

Omvendelsen viser seg først og fremst i at synden er blitt synd for en. En må ta avstand fra den. Og når synden bryter ut, blir den dømt og anklaget, og en har ingen fred før den er oppgjort med Gud.

Et menneske som er omvendt, går imot seg selv og sin egen natur; det fornekter det gamle menneske. En omvendt kan heller ikke følge med strømmen og ferdes der de fleste er. Et slikt menneske går på en smal vei, en vei som er høyst upopulær. Men det går på den, fordi Jesus er blitt det kjærere enn alt og alle.

Omvendelsen viser seg aller best i at Jesus er blitt ens liv! Den viser seg også i at en søker Jesu ære.

Prøv deg selv på dette! Svar deg selv og Gud sannferdig på spørsmålet: Er du omvendt til Gud?

tirsdag 26. oktober 2021

Ungdomsskolen må bli bedre

Av Kirkehøyden. 


– Å starte arbeidet med en ungdomsskolereform som skal gi elevene mer praktisk læring, er en av de viktigste sakene jeg nå skal ta fatt på, sier nyslått kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Men hun kan ikke si når endringene kommer. Bildet ble tatt da Brenna mottok nøkkelen til statsrådskontoret fra Guri Melby (V). Foto: Ali Zare / NTB Foto: Ali Zare / NTB

Du har rett Tonje Brenna med hensyn til Solberg regjeringen,  men ditt parti har skylden, med god hjelp fra SV. Fordi nivået ble etter krigen  senket med vilje særlig i de viktigste fagene, i andre fag ble kunnskap erstattet med propaganda. 

Grunnen var at dere visste at med en opplyst befolkning ville venstresiden miste makten, de "borgerlige" har hektet seg på den samme politikken. De  liker også en fordummet befolking, for å oppnå sine mål om å selge oss ut som folk og nasjon til globalismen. 

AP var skremt etter krigen - særlig med finansiering kunne arbeiderklassens barn få sann høyere utdannelse - lære om vår kristne kulturarv, som er basis for den vestlige sivilisasjon. 

Mediter litt over dette: Christianity the reason for West’s success, say the Chinese | The Iona Institute Sammen med Høyre, Venstre og endog KrF har dere avkristnet Norge og Grunnloven. Mange  unge vet ikke hvem Jesus er en gang - en villet politikk i 100 år. 

Alt vi har skyldes vår kristne kulturarv, Hans Nielsen Hauge var vår nasjonsbygger - ikke dere marxister. Nå satser dere på Islam og marxisme kombinert, uten en eneste "success story." De flykter alle til det som var kristne nasjoner fra New Zealand i sør til Norge i nord, for å nyte restene av vår kristne kultur. 

Nylig henrettet Taliban 85 jenter, for  å nekte dem utdannelse, og Solberg regjeringens første tanke var å sende mer bistand til Taliban. Ikke en fordømmelse.

Det samme innså Demokratene i USA på 60 tallet, med Edward Kennedy i spissen, skiftet fra Europeiske innvandrere, til 3. verden for å utvide og sementere en stor underklasse uten sann utdannelse. Dette ligger også til grunn for vår innvandringspolitikk, slik skal de sikre seg makten i USA, "de borgerlige" her i Norge konkurrerer om de samme stemmene. Skift oss ut som befolkning, her og USA. 

I USA skjer det ved å oppfordre hundretusener til å marsjere over grensen ulovlig - fra 144 land.  Record 2 Million Migrants Cross Border Between Ports of Entry During Past 12 Months (breitbart.com)

Kirkehøyden

mandag 25. oktober 2021

Tidligere Pfizer VP: "Tydelige bevis på svindel"


En tidligere Pfizer VP ser "Tydelige bevis på svindel" i Pfizer-studien som hevder 95% effekt.

America's Frontline Doctors ( AFLDS ) Chief Science Officer Dr. Michael Yeadon sa i går at det er "klare bevis på svindel" i Pfizer-studien som påstår å hevde 95% effekt i COVID-19 "vaksinen".

Yeadon kommenterte en artikkel som  dukket opp i The Lancet og kritiserte en dokumentar som undersøkte en Pfizer -effektstudie, og kalte skillet mellom relatert risikoreduksjon og absolutt risikoreduksjon som "nøyaktig".

I Lancet- artikkelen, med tittelen COVID-19 vaksineeffektivitet og effektivitet-elefanten (ikke) i rommet , sier at selv om oppmerksomheten har fokusert på vaksineeffektivitet og sammenligning av reduksjonen i antall symptomatiske tilfeller, "fullt ut forstå effekten og effekten av vaksiner er mindre greie enn det kan virke. Avhengig av hvordan effektstørrelsen kommer til uttrykk, kan det oppstå et ganske annet bilde. ”

Artikkelen fortsetter: “Vaksineeffekt rapporteres generelt som en relativ risikoreduksjon (RRR). Den bruker den relative risikoen (RR) - det vil si forholdet mellom angrepshastigheter med og uten vaksine - som uttrykkes som 1 – RR. Rangering etter rapportert effekt gir relative risikoreduksjoner på 95% for Pfizer - BioNTech, 94% for Moderna - NIH, 91% for Gamaleya, 67% for J&J og 67% for AstraZeneca - Oxford -vaksinene.

"RRR bør imidlertid ses mot bakgrunnsrisikoen for å bli smittet og bli syk med COVID-19, som varierer mellom befolkninger og over tid. Selv om RRR bare anser deltakere som kan ha nytte av vaksinen, vurderer den absolutte risikoreduksjonen (ARR), som er forskjellen mellom angrepshastigheter med og uten vaksine, hele befolkningen. ARR blir vanligvis ignorert fordi de gir en mye mindre imponerende effektstørrelse enn RRR: 1 · 3% for AstraZeneca - Oxford, 1 · 2% for Moderna – NIH, 1 · 2% for J&J, 0 · 93% for Gamaleya, og 0 · 84% for Pfizer – BioNTech -vaksinene. ”

"Pfizer rapporterte at vaksinen viste 95% effekt," forklarte dokumentaren, med tittelen COVID Shot or Not? "Det høres ut som det beskytter deg 95% av tiden. Men det er faktisk ikke det tallet betyr.

"De 95% refererer til" relativ risikoreduksjon "(RRR), men det forteller deg ikke hvor mye din totale risiko reduseres ved vaksinasjon. For det trenger vi 'absolutt risikoreduksjon' (ARR).

"I Pfizer-studien utviklet 8 av 18 198 mennesker som fikk vaksinen COVID-19. I den uvaksinerte placebogruppen fikk 162 mennesker av 18 325 det, noe som betyr at selv uten vaksinen var risikoen for å pådra COVID-19 ekstremt lav, 0,88%, som vaksinen deretter reduserte til 0,04%.

“Så nettofordelen, den absolutte risikoreduksjonen, som du blir tilbudt i Pfizer -vaksinen på 0,84%

“Det 95% tallet? Det refererer til den relative forskjellen mellom 0,88% og 0,04%. Det er det de kaller '95% relativ risikoreduksjon '. Og relativ risikoreduksjon er velkjent for å være et misvisende tall, og derfor anbefaler FDA å bruke absolutt risikoreduksjon i stedet. Som stiller spørsmålet: Hvor mange mennesker ville ha valgt å ta COVID-19-vaksinene, hadde de forstått at de tilbød mindre enn 1% fordel? ”

Som svar sa Dr. Yeadon: «Det er faktisk verre. I Pfizer -studien som 95% -kravet kommer fra, er det klare bevis på svindel.

"Hvorfor sier jeg det? Vel, en studie som er skikkelig blindet betyr verken emnet, studielederen eller noen annen aktør vet hva hver pasient har mottatt.

"Pasienter i kliniske studier er forpliktet til å følge" protokollen ", som spesifiserer må-gjør og forbud.

"Hvis det er blindt til slutt, hvordan kan en gruppe ende opp med fem ganger så mange fag som får dataene sine trukket før statistisk analyse i testgruppen sammenlignet med kontrollgruppen?"

Yeadon utvidet: "Historien om hvordan en stor stat i India løste sin COVID-19-krise er ingen overraskelse for oss som siden våren 2020 har visst at våre regjeringer, medier og teknologititaner har opptrådt mot våre interesser, både helse så vel som demokratisk.

"Vi har for eksempel kjent at høyt kvalifiserte leger og forskere er i stand til å behandle og redde de fleste som er smittet av SARS-CoV-2.

"Metodikken er enkel: Angrip virus- og inflammatoriske og til slutt trombotiske sykdomsfaser rasjonelt ved å administrere målrettede, flermedisinbehandlinger.

"Disse inkluderer vitamin C og vitamin D, men spesielt Ivermectin, sink og en sinkionofor, for eksempel et av flere gamle antibiotika som azitromycin.

“Brukt i rekkefølge avhengig av presentasjonen, unngår over 80% av pasientene sykehusinnleggelse og død, inkludert i kohorter vi anser som høy risiko.

“Peter McCullough og kolleger har satt seg profesjonelt i fare for å presse disse enkle meldingene hjem.

“To bemerkelsesverdige metaanalyser (det høyeste medisinske beviset, en gjennomgang av randomiserte, kontrollerte kliniske studier), skrevet av Tess Laurie og Pierre Kory, viser endegyldig at hvis du bare kunne velge én medisinsk behandling, ville det være ivermektin. Det er trygt, vi tolereres, er patentfrie og billige å lage, men likevel svært effektive som behandling for COVID-19. Anmeldelser av Tess Lawrie og Pierre Kory er i de mest leste papirene i år.

"Likevel har ikke en stor mediekanal brydd seg om å fortelle oss dette. I stedet har de løyet om 'hesteorming' av narkotika og kommet med falske påstander om sikkerhet.

“Dette er hva Uttar Pradesh brukte på noen få uker for å knuse skyhøye COVID-19-dødsfall i denne store indiske staten. De gjorde ikke mye vaksinasjon.

“Vaksinasjon har separat vist Steve Kirschs team å ha resultert i et gjennomsnittlig estimat på 150 000 dødsfall kort tid etter vaksinasjon i USA alene.

"De gjorde disse beregningene utelukkende basert på den offentlig tilgjengelige databasen som samler bivirkningsrapporter, VAERS.

"I tillegg brukte de mekanisk sannsynlige vurderinger av de vanligste, alvorlige bivirkningene, og fant for eksempel at lungeemboli oppstår med over 400 ganger den frekvensen som ble observert etter andre vaksintyper siden databasen startet operasjonen for noen tiår siden.

"Disse nye teknologi-genbaserte midlene får kroppen til å produsere proteiner av koronavirus, og disse er alene ansvarlige for en betydelig andel av de negative effektene av å bli smittet av viruset.

"Hva har våre regjeringer, medier og teknologititaner gjort i mellomtiden?

"Gni ekspertene, angriper publikasjonene, undertrykker informasjon overalt og forbyr kontoer som fortsetter å fortelle sannheten."

Gjennomgående kommentarer fra Zelenko -protokolloppdageren Dr. Vladimir Ze'ev Zelenko, fortsatte Yeadon: «Etter å ha gjort dette i godt over et år, er jeg overbevist om at handlingene deres består av bevisst massemord. Målet deres ser ut til å være å holde folk så redde som mulig og mottakelige for vaksinasjon. Alle disse påstandene støttes av mange offentlige kilder.

"Men skandalen om å frata folk effektive behandlinger mens de tvinges til å underkaste seg farlig vaksinasjon, er det verste som har skjedd i verden på flere tiår, uten tvil for alltid."

Dr. Yeadon avsluttet og oppfordret folk til å "se den sanne omfanget av løgnen før de injiserer barna sine."søndag 24. oktober 2021

Guds engler og deres tjeneste

Av Olav Hermod Kydland. 

I Bibelen, både GT og NT, tales det mye om Guds engler. De er utallige og sendes ut for å hjelpe og støtte Guds barn fra farer og vanskelige situasjoner.

Men Bibelen forteller også om engler som har falt fra Gud, og har Satan, Djevelen, som sin leder.

Vi vil i denne artikkel fokusere på Guds gode engler, men nevne ganske kort om Guds motstander, Satan, og hans onde medhjelpere, engler som sammen med Satan ble kastet ut fra himmelen ned på jorda.


Bibelens engler

Ordet engel betyr «sendebud». I GT som er skrevet på hebraisk, heter sendebud male'ãk, på gresk i NT ángelos. Ordet brukes om både menneskelige sendebud (Mal 2,7; Åp 1,20), og om himmelske sendebud

(2 Mos 14,19; 2 Sam 24,16-17; Matt 4,6,11; Joh 1,51).

I NT brukes nesten alltid ordet engel om et himmelsk sendebud.

De fleste bøkene i Bibelen omtaler engler med unntak av Ruts bok, Esters bok, Johannesbrevene og Jakobs brev.


Englene er skapt av Gud ved og til Kristus

Apostelen Paulus skriver i Kol 1,16: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham.»

Gud har skapt alle ting, både det synlige og det usynlige. Han har også skapt alle englene som kalles med forskjellige navn etter som deres stilling er i engleverden. Alt sammen er skapt ved Sønnen, Jesus Kristus, og til ham.

GT vitner også om Guds skapelse. (Neh 9,6). Han har skapt himlene og himlenes himler og alle englene. (Sal 148,5). Englene var også til stede da Gud skapte verden, og de gledet seg og frydet seg. (Job 38,7). Han har også skapt jorden og alt som er på den. Likedan har han skapt havene og alt som lever i dem. Dessuten holder han alt sammen i live, og englene tilber Gud. De tilber også Sønnen. (Heb 1,6).


Englenes utrustning og kall

Englene er åndelige vesener som er skapt av Gud til å tjene ham og Sønnen.

Guds engler er vise (2 Sam 14,20), men de trakter etter å se inn i evangeliet (1 Pet 1,12) og gleder seg over hver synder som omvender seg.

Jesus sier: «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.» (Luk 15,10).


Salme 103,20 taler om at Guds engler er mektige: «Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst!»


Guds ord taler også om utvalgte engler: «Jeg vitner for Gud og for Kristus og de utvalgte engler. Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk.» (1 Tim 5,21).


Bibelen vitner om at englene er utallige. Jesus sier selv i Matt 25,53:

«Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler?» (Se også Job 25,3; Heb 12,22-24; Åp 5,11-12).


Rangordning blant englene

Vi kan gjerne spørre: Er det noen rangordning blant englene? Det synes som det er det. Bibelen taler om serafer (Jes 6,2), kjeruber (1 Mos 3,24; Sal 18,11; 80,2), overengler (1 Tess 4,16; Jud 9), utvalgte engler (1 Tim 5,21), en himmelsk hærskare (Luk 2,13), engelen Gabriel (Luk 1,26-38) og Mikael: «den store fyrsten som verner om ditt folks barn.» (Dan 12,1). Engler kalles også Guds sønner. (Job 38,7: Salme 89,7) og Stjerner (Job 38,7; Åp 1,20).

Det tales også om maktene og myndighetene i himmelen (Ef 3,10), og om enhver makt og myndighet og velde og herredømme. (Ef 1,21), om troner og herredømmer (Kol 1,16), om krefter, høyde, dybde (Rom 8,38-39). (Sannsynligvis er det onde åndsmakter det siktes til i Rom 8,38-39.)

Det ser ut til at det en rangordning mellom englene, men vi vet ikke hvordan det skal forstås.

Ef 1,10 taler «om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.» Det kan her ikke være tale om de onde ånder, men de gode engler selv om de ikke trenger frelse slik som menneskene trenger det. Men alt skal samles til ett i Kristus, både det som er i himmelen (englene) og dem som er på jorda, Guds barn.

Englene opphøyer Gud og hans ære

De forskjellige englene opphøyer og priser Gud. Da Gud skapte universet jublet og frydet Guds engler seg. (Job 38,7).

Salmisten oppfordrer englene og Guds hærskarer til å love Herren og sier: «Lov Herren, dere hans engler; dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst! Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil!» (Se også Salme 148,2).


Da Herren åpenbarte seg for Jesaja i templet, sto serafer omkring ham: «Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.» (Jes 6,3).

Ved å gjenta ordet hellig tre ganger får en fram at helligheten er på det høyeste plan. Derfor kan vi si at Guds hellighet ikke er mulig å beskrive med menneskelige ord. Sangen til serafene er med andre ord et tegn på at den opphøyde Gud kan ikke beskrives. Selv om Gud er opphøyd og hellig, så er hans nåde rik hver dag overfor botferdige syndere.


Fra NT kan vi tenke på da Jesus ble født, kom det en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» (Luk 2,14).


I Åp 7 leser vi om den store hvite flokk som sto foran tronen og englene som sto omkring tronen og lovet Gud og sa: «Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.» (Vers 12).Hvordan åpenbarer Guds engler seg?

Englene hører til en annen dimensjon enn oss. De er overjordiske, himmelske skapninger som vanligvis er usynlige for oss mennesker. Med andre ord: Englene lever i evighetens dimensjon. Noen ganger viste Herrens engel seg i en drøm (Matt 1,20). De utstråler en lysglans (sml. 2 Kor 11,14), deres klær er hvite og ansiktet skinnende hvitt som snø (Matt 28,3; Mark 16,5; Joh 20,12).

Englene kan også åpenbare seg i menneskeskikkelse (Dan 8,15-16). I Apg 1,10 fortelles det at etter Jesu himmelfart så de «to menn i hvite klær» stå hos dem.

Enkelte ganger sies det om englene at de har vinger. (Jes 6,2; Esek 1,6; Åp 4,8).

Englene tar ikke til ekte og gis heller ikke til ekte (Matt 23,30; Mark 12,25).

Onde engler

Bibelen taler både om gode og onde engler. I engleverden har det vært et fall.

Djevelen (diabolos, gresk, og betyr baktaler, anklager) var opprinnelig en av de fremste englene i himmelen, men han gjorde opprør mot Gud og fikk med seg mange engler som fulgte ham. (Se Åp 12,4, 9-10!).

Et annet navn på djevelen er Satan som betyr motstander, anklager og fiende.

Bibelen taler også om andre demoniske vesener som ondskapens åndehær ((Ef 6,12) og Djevelens engler. (Åp 12,9).

Disse og andre navn på den samme falne engel, peker på ulike former for hans onde egenskaper, bedrageriske og ondskapsfulle virksomhet.

Satans mål og hensikt er å ødelegge alt liv, avskaffe alle Guds bud og livslover og føre menneskene bort fra Gud, på en kamuflert måte, til en evig fortapelse.


Loven ble gitt ved engler

Guds ord vitner om at loven ble gitt ved engler. Gal 3,19 sier at loven ble gitt ved engler, ved en mellommanns hånd. Det var Moses som mottok lovtavlene av Gud og bar dem i sin hånd ned til folket. Dette er ikke omtalt i GT, men Apg 7,53 og Heb 2,2 vitner om det samme.


Englene er tjenende ånder

Englene er underlagt Jesus og tjener ham på forskjellige måter. (Se Heb 1,13). Men de sendes også ut for å tjene Guds barn. Ifølge Matt 18,10 har ethvert Guds barn en engel som alltid ser Guds åsyn. Det vil si som alltid ser Herren i himmelen og kan meddele ham alle ting.


I Heb 1,14 leser vi: «Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?»

Både i GT og NT tales det om Guds engler som sendes ut for å tjene mennesker i forskjellige situasjoner.

I 1 Kong 19,5 fortelles det om profeten Elia som etter opplevelsen på Karmel, ble mismodig og trett og dro ut i ørkenen. Mens han lå og sov under en gyvelbusk, rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og et!» Da han så opp fant han kake og en krukke med vann. Det var Herren som sendte en engel for å hjelpe Elia i nøden.

Apg 12,7-1l forteller om da Peter var i fengsel og Herrens engel vekket ham opp og ba ham om å stå opp. Samtidig falt lenkene av hendene hans. Engelen ba Peter om å ta på seg klærne å følge ham. De gikk forbi både den første og andre vakten, og jernporten som førte ut av byen, ble åpnet av seg selv. De gikk ut i en gate, men plutselig forsvant engelen. Herren hadde altså sendt en engel for å befri Peter fra fengslet.

I Apg 10 leser vi om den fromme Kornelius som fikk et syn av en engel som ba ham å sende noen menn til Jaffa til Peter. Peter som ble overbevist av Guds Ånd fulgte med dem tilbake til Kornelius hvor han talte Guds ord til både jøder og hedninger, og Guds Ånd falt på forsamlingen. Dette er begynnelsen for hedningemisjonen.

Særlig ved viktige frelseshistoriske begivenheter sender Herren engler, som for eksempel engelen Gabriels besøk hos jomfru Maria, om Jesu fødsel, ved Jesu liv, himmelfart og løfte om Jesu gjenkomst.


Engler kunngjør Kristi unnfangelse

En dag fikk jomfru Maria besøk av engelen Gabriel som var utsendt av Gud og sa til henne:

«Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» (Luk 1,30-31).

Men også Josef fikk besøk av en engel. I Matt 1,20 fortelles det at en Herrens engel viste seg i en drøm for Josef. Han skulle ikke frykte for å ta Maria hjem til seg, for det som var unnfanget i henne var av Den Hellige Ånd.


Engler kunngjør Jesu fødsel

Da Jesus ble født var en del gjetere på stedet som holdt nattevakt over flokken sin. Plutselig sto en engel foran dem som hadde et godt budskap til dem og folket og sa: «I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» (Matt 2,11). Så med ett var det en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» (Matt 2,14).


Engler kunngjør Kristi oppstandelse

Da noen kvinner kom til graven hvor Jesus lå, ble de møtt av en engel som sa: «Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.

Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!

Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans: Han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» (Matt 28,5-7).

Luk 24,23 sier at de fortalte at de hadde sett «et syn av engler som sa at han lever.» Med andre ord: Det var engler som først fortalte kvinnene at Jesus var oppstått fra de døde.


Engler kunngjør Kristi himmelfart og hans gjenkomst

Jesu disipler var vitne til at Jesus ble løftet opp og at en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen, «da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» (Apg 1,10-11). De to menn i hvite klær var to engler som Gud Fader hadde sendt for å meddele at Jesus skulle komme igjen. Det er også en stor trøst for alle Guds barn at Jesus skal komme igjen. Da skal han åpenbare seg fra himmelen sammen med sine makts engler (1 Tess 1,7).


Englene er underlagt Jesus og tjener ham

Vi har tidligere sett at engelen Gabriel åpenbarte seg for jomfru Maria og sa at hun skulle føde en sønn, Guds Sønn, og englene åpenbarte for gjeterne på marken at Jesus var født. Likedan åpenbarte engler seg kvinnene ved Jesu grav og fortalte han var oppstått. Ved Jesu himmelfart åpenbarte to engler og sa at Jesus skulle komme igjen og hans engler skulle følge ham.

Men englene er underlagt Jesus og tjente ham mens han gikk på jorda.


I Ef 1,20-21 leser vi at englene er underlagt Jesus:

«Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre side i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.»


Og Kol 1,20 sies det at han er «hodet for enhver makt og myndighet.»

Jesus har fart opp til himmelen og sitter ved Guds høyre hånd, «hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.» (1 Pet 3,22),


Da Jesus kalte sine første disipler, får vi høre at Jesus sier til Natanael: «Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.» (Joh 1,51). Dette minner oss om Jakob som hadde et syn av engler som steg opp og ned på en stige fra himmelen. (1 Mos 28,12). Dette viser oss at det er en forbindelse mellom himmelen og jorden. Englene tjente Jesus mens han var på jorda og brakte «meldinger» begge veier.

Jesus ble fristet av djevelen (Matt 4). Men etter at han hadde overvunnet fristelsene står det at djevelen forlot ham, og engler kom og tjente ham.


Da Jesus ba og kjempet i dødsangst i Getsemane, viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. (Luk 22,43).


Engler utfører mange oppgaver for menneskene

Guds ord taler om flere måter Guds engler hjelper menneskene på: 1)

«Viser vei, 2 Mos 23,20; 32,34. 2) Forbereder oss til å møte vanskeligheter, Dom 6,11-22. 3) Gir oppmuntring i motløsheten, 1 Kong 6,17. 4) Beskytter i farer, 2 Kong 6,17; Sal 34,7; Apg 12,6-12. 5) Fører ut av vanskeligheter, 1 Mos 19,15-24; Apg 5,19; 12,7-11. 6) Bevarer oss på vår vandring, 1 Mos 24,7, 40; Jes 63,9; Apg 27,23-24.»

(Fra Illustrert Bibelleksikon Bind 2)


Det er trøstefullt det som Martin Luther sier om Guds engler:

«Gjennom sine engler leder Gud det han tilsender oss på den måten at englene er der og gir oss plutselige innskytelser, et råd eller en tanke – eller de gir oss ytre tegn eller de legger en hindring i vegen for at mennesket skal bli advart og vende om, gjøre ett, la noe annet være, dra denne vegen, men vokte seg for en annen, og ofte handle mot sitt første forsett.»

Avslutningsvis vil vi si at de gode englene er skapt av Gud og sendes ut til tjeneste for dem som skal arve frelsen. På mange forskjellige måter hjelper, leder, beskytter, viser vei og bevarer Guds barn under vandringen mot «det nye Jerusalem».

Hans Adolph Brorson har formulert tanken om Guds englers virksomhet slik:
”Jeg går blant engler hvor jeg går;
De skal meg vel bevare,
Slett intet Satans makt formår
Mot slik en himmelskare.
Bort verdens sukk og sorg,
Jeg går i engleborg,

Og ingen rører meg et hår
- Jeg går blant engler hvor jeg går.»


(Nr 348 vers 4 i Sangboken)